Projekty

Žiaci prvého stupňa začali na hodinách prírodovedy a vlastivedy s projektmi.

Do tvorby projektov sa zapojili už aj prváci. Táto činnosť je veľmi obľúbená. Projekty je možné vidieť nielen v triedach, ale i na chodbách školy.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.