Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ Družicová 4 v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), poskytuje voľno pre žiakov školy na deň 29.10.2019 (utorok).

Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 04.11.2019.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.