Šarkaniáda

Kým sme čakali na priaznivý vietor, vyrábali sme si v školskom klube vlastných šarkanov.

Nadišiel „deň D“ – klubová šarkaniáda. Vietor nám prial, šarkanov bolo veľa, detí ešte viac a najviac bolo miesta na behanie a šantenie. Leť, šarkan, leť!

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.