Slávnosť patrónov kostola Nad jazerom

Medzi ľuďmi, ktorí sa zapojili do slávenia sv. omše pri príležitosti sviatku patrónov kostola a farnosti sídliska Nad jazerom, kde sa nachádza naša škola, boli aj žiaci ôsmeho ročníka.

Pripomenuli si vernosti troch košických mučeníkov a prosili o múdrosť v rozhodnutiach, aby vždy víťazila ľudskosť nad sebeckosťou a láska nad neprajnosťou.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Rada rodičov
Triedne aktívy pre rodičov sa uskutočnia 29.09.2020 o 17.00

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.