Slovíčkarenie

Súťaž v tvorení slov pre prvákov, v ktorej tvorili slová len z daných písmen, ktoré sa doteraz naučili.
V jednom slove mohli použiť rovnaké písmeno aj viac krát.

Slová nielen hľadali, ale ich aj museli napísať. Môžete sa aj na nich pozrieť, ako sa im darilo a ako pekne sa už naučili písať. Máme z toho veľkú radosť J
Súťažili všetci prváci, ktorí sa chceli do hry zapojiť.
Prvý krát sa táto hra realizovala v 1. januárový týždeň, keď sme takto chceli motivovať všetkých prvákov počas učenia sa na diaľku.

Najlepší v hľadaní a písaní slov sú títo prváci, na ktorých v škole čakajú milé prekvapenia, a samozrejme im blahoželáme.
  1. Ninka Lukáčová z 1.C, našla 151 slov     
  2. Theo Helfen z 1.D, našiel 110 slov
  3. Jožko Fritz, z 1.A, našiel 94 slov
Veľmi sa tešíme, že sa prvákom hra páčila, a veríme, že ju opäť zrealizujeme.

Rodičom ďakujeme za pomoc a fotodokumentáciu tvorivých prvákov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Testovanie pre rodičov a zamestnancov Základnej školy Družicová 4, Materskej školy Družicová 5, Materskej školy Galaktická 11Vážení rodičia.
Na Základnej škole, Družicová 4, Košice – MOM sa pred nástupom na prezenčné vyučovanie uskutoční 26. -27.2.2021 testovanie jedného rodiča a zamestnancov materských škôl Družicová 5, Galaktická 11 a jedného rodiča žiakov 1. stupňa a zamestnancov Základnej školy, Družicová 4, Košice.

Organizácia testovania ⇒ TU

Oznam

Dňa 13.11.2020 bola vyhlásená zákazka "Stavebné úpravy spojovacej chodby na ZŠ Družicová 4, Košice" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.11:2020 do 8:00 hod.Z
áujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.