Súťaž Šaliansky Maťko

28.1.2019 Sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Domino.

Naši recitátori povestí boli v zastúpení:

1. Kategória: Oliver Soták 3.A
2. kategóriia: Adelka Pavlovičová 4.A
3. kategória: Adriana Kopancová 6.A

Adelka Pavlovičová získala čestné uznanie.

Ďakujeme

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.