ÚĽUV

17.4.2018 sa žiaci 5.B triedy zúčastnili exkurzie v regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach na Mäsiarskej 52. Žiaci sa oboznámili s tradičnou umeleckou výrobou a remeselnými technikami na Slovensku.

Počas zaujímavého a pútavého rozprávania sprievodkyne navštívili hrnčiarsku, tkáčsku, rezbársku, výtvarnú a drotársku dielňu.

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.