Vesmír očami detí

Aj v tomto školskom roku 2018/2019 sa zapájame do výtvarných súťaží.
Odštartovali sme výtvarné práce na témy „Plagát“ a „Vesmír očami detí“.

Toto sú práce žiakov z I. stupňa, ktoré nás reprezentujú.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.