Vyrábame z odpadového materiálu

Dňa 15.5.2018 sa na našej škole opäť uskutočnila aktivita školského parlamentu – „Vyrábame z odpadového materiálu“. Dvaja žiaci z každej triedy vyrobili aj v tomto školskom roku pekné dielka. Máte možnosť si pozrieť v prílohe obrázky. Žiakom ďakujeme za zodpovedný prístup k aktivite. 

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.