Výtvarná súťaž "Opice z našej police"

Knižnica pre mládež mesta Košice a ZOO Košice vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Opice z našej police. Výtvarné práce sa týkajú Dňa detí a naši žiaci sa aj do tejto súťaže zapojili.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.