Zápis do 1. ročníka

Pozývame Vás na na zápis do 1. ročníka  dňa 18.1.2013  v piatok od 14.00 do 18.00 hod. 19.1.2013 v  sobota od 08.00 do 12.00 hod. Čitajte viac...

Oficiálne informácie si rodič môže nájsť na webovej stránke mesta Košice. 

Zber papiera

ZBER PAPIERA: od 23.4.2014 - do 2.5.2014.

Denne: ráno 7:15-7:45, poobede 13:30-14:30

Papier sa zbiera pri zadnom vchode školy.

Zber papiera

ZBER PAPIERA sa uskutoční od 14.4. do 17.4.2014.

Denne v čase: ráno od 7.00 hod do 8,00 hodpopoludní od 14,00 hod do 16,00 hod. 

17.4. v čase od 8.00 hod do 14,00 hod.

Rada rodičov

Aktuálne informácie z Rodičovského združenia - Rada rodičov.