Archív našich aktivít

Geografická exkurzia

banner

Koncom mája sa žiaci 5.B a 5.C zúčastnili exkurzie Lačnovský kaňon – jaskyňa Zlá diera v Lipovciach. Exkurziu sme spojili s aktivitou Nočná škola v rámci súťaže Recyklohry. Prešli sme si Lačnovský kaňon, videli perfektnú jaskyňu Zlá diera, opekali sme a vybláznili na jazde traktorom.

Výlet na Spišský hrad

banner

Dňa 28.6.2016 sa žiaci 5.B, 6.A, 6.B a 8.A triedy zúčastnili školského výletu na Spišskom hrade, ktorý je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu.

Majstri v násobilke 2016 - Finále

banner

Najlepší počtári zabojovali vo finálovom kole počtárskej súťaže o prvenstvo. Majsterkou v násobilke sa stala Dominika Bendiková zo 4.B triedy. Na 2. mieste sa umiestnila Stela Vastag zo 4.A triedy a 3. miesto obsadil Róbert Tomašík zo 4.B. Dominika Bendiková slávnostne prevzala putovný pohár majstrov z rúk minuloročnej víťazky Lei Počatkovej.

Veľká pochvala patrí všetkým štvrtákom, ktorí sa snažili, trénovali a podali v súťaži výborné výkony.

Beseda so včelárom

banner

Našu školu navštívil skúsený včelár so 40-ročnou praxou, pán Ladislav Maléter. Žiakom tretieho ročníka poskytol mnoho informácií, ktoré doplnil pútavou prezentáciou o chove včiel a výrobe medu. Deťom sa zaujímavé a poučné rozprávanie veľmi páčilo. Ďakujeme za pekný zážitok.

Súťaž o kráľa sudoku

banner

Dňa 8.6.2015 sa na našej škole konal tretí ročník logickej súťaže kráľ/kráľovná SUDOKU. Žiaci sa zhostili svojej úlohy zodpovedne, riešili SUDOKU do poslednej chvíle avšak kráľom sa mohol stať len jeden z nich.

Poznávací zájazd do Anglicka

banner
V dňoch 1.6 - 6.6.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho zájazdu do Londýna s p. učiteľkou Gabašovou. Videli množstvo pamiatok a zažili atmosféru Londýna. Ulice Londýna ukrývali v sebe množstvo zaujímavosti, vrátane London Eye, Buckingham Palace, Tower Bridge, London Tower, Múzeum voskových figurín alebo cestu metrom.

Slávik slovenska

banner

Dňa 12.5.2016 sa dvaja žiaci  našej školy Tibor Mitro z 3.A triedy a Nikolka Bazjuková zo 6.B triedy zúčastnili okresného kola Slávik Slovenska za pomoci  gitarového doprovodu p. uč. Csontosa. 

Tvorivý dom na vidieku ARTFARM

banner

Dňa25.5.2016 triedy 2.C a 3.A navštívili Tvorivý dom na vidieku ARTFARM – Ceruzkové múzeum v obci Drienovec. Po nádhernej obhliadke múzea sme si v tvorivých dielňach mali možnosť vyrobiť drobné darčeky. Keďže je celé múzeum ceruzkové, nakreslili sme si nádherné tvorivé obrázky len za pomoci obyčajnej ceruzky. 

Okresné kolo v atletike 2016

banner

24.5.2016 sa na atletickom štadióne súperilo medzi školami okresu Košice IV. v atletických disciplínach. Ako družstvo získala naša škola v kategórii žiačok 2.miesto a kategórii žiakov 3.miesto.

Výborné umiestnenie dosiahli aj štyria žiaci individuálnymi výkonmi, ktorými si zabezpečili postup do krajského kola.

Štvorylka 2016 na Hlavnej

banner

S úderom dvanástej hodiny sa Hlavná ulica v Košiciach roztancovala do rytmu štvorylky. Už po ôsmy krát sa mesto Košice zapojilo do jedinečnej akcie s názvom European Quadrille Dance Festival. Tohtoročným cieľom bolo prekonať rekord Košíc z roku 2012 s viac ako 7 948 tanečníkmi, čo sa bohužiaľ nepodarilo. Dnes sa na námestí stretlo 6816 žiakov. Naša škola sa zapojila s 212 žiakmi druhého stupňa. 

Zober loptu nie drogy- Hádzaná žiačok

banner

Dňa 17.5.2016 sa uskutočnilo mestské kolo v hádzanej žiačok základných škôl. V silnej konkurencii sa naše dievčatá umiestnili na peknom 3.mieste. 

Hokejové nádeje

banner
V apríli naši mladší žiaci a žiačky navštívili zimný štadión v Čani. Nacvičili a zdokonalili svoje korčuliarske a hokejové zručnosti.

Okresné kolo v hádzanej žiačok

banner

Dňa 17.3.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej dievčat základných škôl okresu Košice IV. Vo vyrovnaných súbojoch si naše žiačky viedli veľmi dobre a obsadili I.miesto, čím si zabezpečili účasť na krajskom kole. Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

banner

Dňa 25. Apríla 2016 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola vo vybíjanej dievčat okresu Košice IV. Zo základnej skupiny postúpili z druhého miesta. Vo vyrovnaných finálových zápasoch obsadili nakoniec pekné 3.miesto. Ďakujeme

Atletika hrou

banner
Atletika hrou je zábavná atletická súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej sme sa v tomto ročníku zúčastnila aj my.

Výrobky z odpadového materiálu

banner

Dňa 27.4.2016  sa uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“. 

Planetárium na Popradskej ulici

banner
Dňa 22. 4. 2016 pri príležitosti oslavy Dňa Zeme naši druháci navštívili Planetárium v Centre voľného času na Popradskej ulici.

Okresné kolo vo volejbale

banner
Naši starší žiaci sa v apríli zúčastnili okresného kola  vo volejbale. Turnaj sa odohral na ZŠ Bukoveckej.
Za účasti viacerých škôl obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo. Za reprezentáciu im ďakujeme.

Deň zeme 2016

banner
Dňa 22.4.2016 sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou Deň Zeme.  V jednotlivých ročníkoch sme si spríjemnili dopoludnie rôznymi aktivitami.

Talent show 2016

banner
Dňa 15.4.2016 sa uskutočnila súťaž Talent show 2016, ktorej sa zúčastnili žiaci zo všetkých mestských častí KOŠICE NAD JAZEROM.

Slávik Slovenska 2016

banner
Dňa  20.04.2016  sa  konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2016.  Naši žiaci súťažili v speve slovenských ľudových piesní.  Teší  nás,  že žiaci spievajú ľudové piesne a ďakujeme im za krásne spevácke výkony.

Fyzikálne súťaže

banner
Na našej škole sa organizovali fyzikálne súťaže. Tu si môžete pozrieť výsledky.

Beseda s policajtmi

banner

Dňa 4. 4. 2016 sa naši tretiaci zúčastnili besedy s pani policajtkou Mgr. Danielou Šemegdovou, ktorá žiakov  v priebehu hodinky informovala o hrozbách šikanovania, drog a návykových látok. 

Hviezdoslavov Kubín 2016

banner
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2016 pre žiakov 2. stupňa prebiehalo v troch kategóriách. 

Víťazom blahoželáme, všetkým  žiakom ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu triedy. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do Obvodného kola súťaže.

Deň vody 2016

banner
Dňa 22. 3. 2016 sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou Deň vody. V jednotlivých ročníkoch sme si rôznymi aktivitami, oblečení v modrom, spríjemnili dopoludnie.

Výtvarná súťaž 112

banner

,,112“ je názov výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci prvého stupňa peknými kresbičkami, vystihujúcimi náročnú každodennú prácu hasičov, zdravotníkov, policajtov. 

Žiacka konferencia

banner
Dňa 23.3.2016 sa uskutočnil 3 ročník Žiackej konferencie pod názvom INTERAKTÍVNA DRUŽICA.

Projekt Deti milujú plávanie

banner
Naša škola sa počas jarných prázdnin zapojila do športového projektu, ktorý sa realizoval v športovom stredisku Šamorín –Cilistov. Akcie sa zúčastnilo 13 žiakov z našej školy a bola zameraná na zdokonalenie plaveckých zručností.

Prevencia sociálno-patologických javov

banner
V spolupráci s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva sme na škole zorganizovali súbor prednášok s tematikou prevencie rôznych sociálno-patologických javov.

Lyžiarsky výcvikový kurz

banner

V prvom februárovom týždni 1.2-5.2.2016 sa 62 žiakov siedmych ročníkov zúčastnili pobytového lyžiarskeho kurzu v rekreačnom zariadení Poráč Park vzdialeného od Košíc 80km. Počasie nám prialo a tak sme mohli celé dni lyžovať v lyžiarskom stredisku SKI Brodok.

ŠACH a DÁMA

banner

Dňa 10.2.2016 sa uskutočnil v rámci školského parlamentu turnaj žiakov 5.– 9. ročníkov v šachu a dáme. Žiaci súťažili medzi sebou v niekoľkých kolách. Pre svoju triedu si vybojovali body. Žiakom ďakujeme za účasť.

Projekt SOPKA

banner
Žiaci 5.A, 5.B a 5.C triedy v predmete geografia vyrábali rôzne modely sopiek. Ich perfektné výrobky si môžete pozrieť na fotkách. Žiakom ďakujeme za ich zapájanie sa do projektov na hodinách geografie.

Vyhodnotenie najlepších športovcov

banner
V závere roka 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov základných škôl v Košiciach.

Šach na škole

banner
V tomto šk. roku je na našej škole zriadený aj šachový krúžok. Po úvodnom školskom kole sa úspechy ukázali v Okresnom kole. V kategórii chlapcov obsadil Marek Haber 1.miesto, Marek Oravec 2.miesto, Dominik Albert 3.miesto a v kategórii dievčat Natália Belišová 3.miesto.

Futbalový turnaj 2016

banner
Naši žiaci sa v závere roka zúčastnili futbalového turnaja Coca cola cup, ktorý sa konal na ZŠ Dneperskej.
Obsadili druhé miesto a aj keď nepostúpili za vzornú reprezentáciu im ďakujeme.

Noc čítania Biblie 2015

banner

Dňa 4.12. 2015 sa uskutočnila Noc čítania Biblie. Začali sme sv. omšou, potom čítali Bibliu, rozdelili sme sa do skupín a pustili sa do  riešenia tajničiek, doplňovačiek, rôznych hádanok...., hrali sme scénky, hry a popri smiechu sa i niečo nové naučili.

Monika Hrinková 8. B

Zober loptu

banner

Ďalšia z popoludňajších aktivít pripravená tímom vychovávateľov školského klubu detí s názvom „Zober loptu, nie drogy“ sa už tradične niesla v duchu „Víťazom je každý, kto sa zúčastní“. Naším cieľom bolo naučiť deti využívať svoj voľný čas užitočne a zdraviu prospešne, samozrejme s dávkou radosti.

Šaliansky Maťko 2015

banner

Dňa 3.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí - Šaliansky Maťko a to v 1. kategórii (žiaci 2. a 3. ročníka). Porota to mala pri rozhodovaní ťažké, pretože malí recitátori boli vyzbrojení krásnymi povesťami a ešte krajšími a pútavejšími prednesmi.

Vianočné ozdoby 2015

banner

V stredu 2.12.2015 sa uskutočnila aktivita školského parlamentu „Vyrábame vianočné ozdoby“. Vo veľmi príjemnej atmosfére žiaci vyrobili za svoju triedu vianočnú ozdobu. Viac o aktivite prezradia fotky.

Lesná pedagogika

banner

Žiaci 3. A a 4. A triedy našej školy  strávili príjemné dopoludnie s pracovníkmi Lesnej pedagogiky, ktorí nás navštívili priamo v našej škole. V areáli našej školy mali pre nás pripravené veľmi pekné stanovištia, na ktorých sa naši žiaci mohli dozvedieť veľa zaujímavých vecí z našej prírody. S ujom lesníkom Marcelom a tetou lesníčkou Erikou sme poznávali ihličnaté a listnaté stromy. K stromom sme priraďovali ich plody.

Zimná rozprávka

banner
Dňa 26.11.2015 sa v CVČ Domino v Košiciach opäť aranžovalo, tentokrát na tému: Zimná rozprávka. Svoju fantáziu a aranžérsky talent  predviedli žiačky 6.A triedy: Skalská V., Botová T., Šimková Z. a žiačky 7.A triedy: Hudáková L.,Shramková A. a  Petrušová L.
Práce našich žiačok zaujali odbornú porotu a získali sme aj umiestnenie:

Školské kolo v stolnom tenise 2015

banner

Dňa 13.11.2015 sa na našej škole uskutočnilo už tradičné školské kolo v stolnom tenise pre žiakov II.stupňa. Svoje sily si zmeralo 52 žiakov.

Snehuliakovo dobrodružstvo

banner
Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže „Snehuliakovo dobrodružstvo“, ktorú organizuje OC Galéria Košice.  Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.12. – 16.12. 2015. Súťažné snehuliaky budú vystavené v pasáži OC a fotografia snehuliaka na facebookovom profile OC www. facebook.com/ocgaleriaaž do skončenia súťaže 16.12.2015.

Oliver Twist s pánom Krausom

banner

Dňa 10. 11. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu v kultúrnom centre Malibu s pánom Krausom, ktorý im priblížil natáčanie muzikálu Oliver Twist, v ktorom stvárňoval hlavnú postavu. Žiaci si vypočuli jeho zážitky z natáčania, taktiež si jeden žiak mohol vyskúšať kostým, v ktorom pán Kraus vystupoval ešte ako dieťa. V závere mali žiaci možnosť zabubnovať si a zatancovať.

Exkurzia – STAWI s.r.o.

banner
Dňa 6.novembra 2015 sa triedy 5. A, 5. B a 5. C zúčastnili na exkurzii v rámci predmetu Technika vo firme Stawi s.r.o. v Bidovciach, zameranej na kovovýrobu, oceľové konštrukcie.

iBOBOR 2015

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Návšteva a debata so sestrou Kristiánou

banner
Dňa 16.11.2015 sme sa zúčastnili v rámci NAV besedy s rehoľnou sestrou Kristiánou Gombitovou, ktorá sa s nami podelila o svoje zážitky z Ruska. Strávila tam 15 rokov. Rozprávala nám ako boli zatvorené a zničené kostoly, ako sa pripravovali deti na prvé sv. prijímanie, ako krstili malých i veľkých, no i celkom zábavné príhody.

Súťaž Machuľa

banner

Naši žiaci prvého stupňa a školského klubu detí sa zapojili do súťaže "MACHUĽA",  ktorú organizuje ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach. Do súťaže sme prispeli nádhernými prácami, s jesennou tematikou.

Košík plný jesene

banner
Košík plný jesene, tak znela téma aranžérskej súťaže v  CVČ Domino v Košiciach, ktorej sa dňa 23.10.2015 zúčastnili žiačky 7.A triedy: Hudáková L., Shramková A. a Petrušová L. Aj keď nezískali umiestnenie, zaslúžia si pochvalu za svoj výkon a prípravu na túto krásnu, ale náročnú súťaž.

Svetový deň výživy 2015

banner
Aj v našej škole sme si pripomenuli 16.október ako svetový deň zdravej výživy. Žiaci 6.B triedy na triednickej hodine za pomoci šikovnej mamičky p. Koňovej pripravili výborné zdravé pomazánky, ktoré využili pri vytváraní zaujímavej a veľmi chutnej torty.

Exkurzia PLANETÁRIUM Prešov 2015

banner

Žiaci 6.A a 6.B sa zúčastnili exkurzie v planetáriu a hvezdárni v Prešove. Dozvedeli sa veľmi zaujímavé informácie o slnečnej sústave. Exkurziu sme doplnili o prehliadku mesta Prešov, kde sme navštívili miesto, ktoré informuje o tom, že mestom Prešov prechádza 49 rovnobežka.

Tekviciáda

banner

Dňa 14.10.2015 sa opäť na našej škole konala súťaž v aranžovaní tekvíc „Tekviciáda“. Tekvicové hlavy veľmi kreatívnym spôsobom zdobili žiaci 5.-9. ročníkov. Súťaž bola vyhlásená v rámci školského parlamentu. Triedy získali prvé body do hodnotenia o najlepšiu triedu v školskom roku 2015/2016.

Kúzelnícka revue

banner

V októbri zavítal do školského klubu detí kúzelník Jaríni so svojou kúzelníckou revue. Účasť detí bola vysoká, mnohé z nich sa zapojili aj ako asistenti a asistentky pri kúzlach.

ŠKD v pohybe 2015

banner

Keď je vonku nepriaznivé počasie, výnimočne sa náš školský klub presťahuje do školskej telocvične. Tentokrát nás pobavili rôzne disciplíny s loptou, ako aj živá reťaz z detí, ktoré preťahovali neviditeľné lano.

Deň na kolieskach 2015

banner
V školskom klube detí sme sa rozlúčili s letom prostredníctvom piateho ročníka podujatia Deň na kolieskach. Korčuliari absolvovali jazdu zručnosti, kolobežkári sa tiež nedali zahanbiť a vyskúšali si tímovú trojčlennú jazdu rýchlosti. Pozrite sas nami.

Beh maratónskych nádejí

banner

Dňa 2.10.2015 sa trieda 6.C zúčastnila predmaratónskeho behu na 800m. Chlapci a dievčatá z rôznych škôl si zašli zašportovať a zasúťažiť. A to nie si len zabehať ale aj skákať, hádzať či spolupracovať a podporovať sa.

Účelové cvičenie

banner
Dňa 2.10.2015 sme sa zúčastnili účelového cvičenia na našom školskom ihrisku. Presnejšie žiaci 7. až 9.ročníka Prišli nás navštíviť policajti s policajnými psami. Videli sme ukážky výcviku psov od šteniatok až po dospelé psy. Ukázali nám ako vedia nájsť skryté drogy a chytiť zločincov. Pričom sa aj strieľalo.

Ako byť s peniazmi kamarát? Hravo, zábavne, poučne!

banner
Ako byť s peniazmi kamarát? Hravo, zábavne, poučne! Minulý týždeň sa žiaci prvého stupňa našej školy oboznámili so základmi Finančnej gramotnosti. Podujatie bolo organizované Centrom voľného času na Orgovánovej ulici. Žiaci prežili príjemné dopoludnie plné zábavy, súťaží.

Okresné kolo v cezpoľnom behu

banner

Dňa 26.9. sme usporiadali okresné kolo v cezpoľnom behu. Za účasti 8 škôl okresu Košice IV. obsadili naši žiaci v kategórii:

st. žiaci- 3. miesto (Tomáš Kučera, Martin Voznický, Tomáš Telepčák)

ml. žiaci- I. miesto (René Ceklár, Martin Šmajda, Patrik Skonc)

ml. žiačky- 4.miesto (Petra Šteinová, Kamila Pavlinská, Kristína Vargová)

Memoriál J. Margitu- IV. ročník

banner
V spolupráci s Olympijským klubom v Košiciach sa dňa 22.9.2015 na našej škole uskutočnilo sprievodné podujatie MMM. V štafete 21x1000m si zmerali sily tri košické základné školy. V príjemnej atmosfére a za povzbudzovania žiakov školy získalo naše družstvo 2. miesto.

Futbalový turnaj žiakov o pohár starostky

banner
Dňa 28. septembra sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov o pohár starostky mestskej časti Nad Jazerom.
Naši žiaci 7. a 8. ročníka vzorne reprezentovali našu školu a vybojovali 1. miesto.

Exkurzia vo Vysokých Tatrách

banner
Dňa 14.9.2015 sa vybrali žiaci 9.A a 9.B a dozorkonajúci učitelia na exkurziu do Vysokých Tatier na Chatu pri Zelenom plese. Počasie nám prialo ani sme nezmokli, ani nezamrzli. Nohy nás síce boleli, ale tešili sme sa, že sme zas niečo iné objavili na našom nádhernom Slovensku.

Najšikovnejší počtári

banner
Najšikovnejší počtári, ktorí sa v jednotlivých čiastkových kolách umiestnili v prvej desiatke, sa dostali do finále súťaže. Víťazkou sa stala Lea Počatková zo 4.A triedy, ktorá získala putovný pohár majstrov. Na druhom mieste sa umiestnila Emka Šimčíková zo 4.C triedy a tretí bol Vratko Ivan zo 4.B triedy.

Najlepší Googlovateľ 2015

banner

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konal už druhý ročník školskej súťaže z informatiky pod názvom „Najlepší Googlovateľ“. Hľadal sa najlepší Googlovateľ v 5., 6. , 7. , 8. a 9. ročníku. Najlepší Googlovateľ je žiak, ktorý sa vie orientovať vo svete webových stránok a vie rýchle, presne a správne vyhľadávať zadané informácie.

ŠVP v Tatranskej Lomnici

banner
Žiaci 2. A a 3. A triedy sa zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Škola v prírode sa konala od 15.6. do 19.6.2015. Počas celého týždňa sme mali bohatý program, spoznávanie obce Tatranská Lomnica, návšteva Botanickej záhrady, výstup na Hrebienok, prechádzka Studenovodským vodopádom, návšteva Múzea TANAP, výlet na Štrbské pleso, súťaživé a športové hry v areáli...

Majstri v násobilke

banner

Štvrtáci aj do tretice zabojovali o možnosť dostať sa do finálového kola súťaže Majstri v násobilke. Pozrite si celé výsledky.

 

Na stiahnutie

2. ročník Žiackej konferencie

banner
Dňa 17.6.2015 sa uskutočnil 2. ročník Žiackej konferencie, na ktorej vystúpilo 70 žiakov s 20 príspevkami.
Žiaci prezentovali najlepšie projekty, práce z rôznych predmetov, recitovali, tancovali, predviedli prvú pomoc a pod.
Prišli sa na nich pozrieť nie len spolužiaci a učitelia, ale aj rodičia a príbuzní.

Deň detí 2015

banner
V tomto školskom roku sme oslávili Deň detí netradične. Prileteli k nám do školy dravce. Vlastne neprileteli, doviezli ich k nám z Českej republiky.
Výukový program "ZAYFERUS" bol nielen poučný a zaujímavý, ale aj zábavný. Videli sme dravce zblízka a veľa sme sa o nich dozvedeli.

Návšteva v prírode

banner
Minulý víkend sme sa boli pozrieť v Raji, je tam krásne: príroda, vzduch, trošku námahy, radosť, dobrá partia... to všetko rozpráva o dobrote a láske Boha.

Okresné kolo vo futbale 2015

banner
V máji naši mladší žiaci reprezentovali  školu na  okresnom kole vo futbale (Dôvera cup) a vybojovali strieborné medaile.turnaj sa uskutočnil na ZŠ Užhorodskej. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Lukáš Janočko, René Ceklár, Patrik Skons, Adam Timko, Lukáš Prokop,Viktor Riško, Richard Varga, Adam Timko, Martin Voznický a Filip Behun.

Najkrajšie šperky z letných kvetov

banner
Teší nás, že naše dievčatá boli opäť úspešné na aranžérskej súťaži v CVČ Domino. Dňa 29.5.2015 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v aranžovaní na tému: šperky z letných kvetov. Dievčatá - P. Brecková, R. Le Canhová, A. Shrámková a L. Hudáková vytvorili krásne kvetinové šperky, ktoré zaujali aj odbornú porotu. Náhrdelník od Anastázie Shrámkovej  získal 3. miesto a zároveň postup na krajské kolo. Okrem nej postúpil na krajské kolo aj prsteň od Lenky Hudákovej  a čelenka od Radky Le Canhovej. Gratulujeme! Prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

Atletika – okresné kolo, chlapci

banner

Dňa 28.mája 2015 na štadióne TU v Košiciach prebehla súťaž v atletike, ktorej sa zúčastnili aj naši chlapci v disciplínach: šprint na 60m, beh na 300m a 1000m, skok do diaľky, štafeta 4x60m, skok do výšky, hod kriketkou a vrh guľou. Ako družstvo získali chlapci super 2. miesto.

Slávnostné otvorenie bazéna školy po rekonštrukcii

banner

2.6.2015  bol slávnostne odovzdaný do prevádzky po rekonštrukcii výukový bazén za účasti najvyšších predstaviteľov  Mesta Košice, vedenia školy a zástupcov rodičov z rady školy. Po výjazdovom zasadnutí Vlády Slovenskej republiky 2.10.2013 v Košiciach, bola začatá rekonštrukcia 13.2.2015. Ďakujeme vedeniu mesta Košice.

Súťaž v SUDOKU a MAMUT

banner
Dňa 3.6.2015 sa na našej škole konal druhý ročník logickej súťaže kráľ/kráľovná SUDOKU. Súťaž získava na našej škole čoraz väčšiu popularitu. Zúčastnilo sa jej 18 žiakov z 5.-9. ročníka. Žiaci sa zhostili svojej úlohy zodpovedne, riešili SUDOKU do poslednej chvíle avšak kráľom sa mohol stať len jeden z nich. 

Exkurzia do Výrobne hostií

banner
26. mája sme sa my, žiaci štvrtého ročníka, vybrali osláviť prvé výročie nášho sv. prijímania do Výrobne hostií.
 Okrem výrobne hostií sme si vo františkánskom kostole prezreli najväčšiu zbierku relikvií na Slovensku, v gréckokatolíckom chráme Turínske plátno.

Lačnovský kaňon a jaskyňa Zlá diera

banner

Dňa 15.5.2015 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie Lačnovský kaňon a jaskyňa Zlá diera. Exkurzia bola spojená s poznávaním krás pohorí Bachureň a Branisko. Žiaci prešli náučný chodník Kamenná baba – Lačnov, naučili sa rozpoznávať dreviny, horniny a kvaple v jaskyni.

Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach

banner

22. mája 2015 na poludnie sa žiaci druhého stupňa a stredoškoláci zúčastnili medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival. Tancovalo sa celkovo v 51 štátoch Európy. Košice sa zapojili ôsmykrát a naša škola ZŠ Družicová opäť nemohla chýbať. Zapojila sa počtom 148 žiakov.

Najlepší matematici 6. ročníka

banner
Dňa 11. mája 2015 sa na našej škole konala školská súťaž z matematiky, pod názvom: Najlepší matematici 6. ročníka. Do súťaže boli zapojení žiaci zo 6.A, B a C triedy. Žiaci súťažili v trojčlenných skupinách. Ich úlohou bolo riešiť rôzne hlavolamy ako: tangram, zápalkové úlohy, úlohy na presnosť a postreh a ďalšie. Nechýbali ani úlohy z hodín matematiky zamerané na desatinné čísla, uhly, obsahy rovinných útvarov a pod.

Exkurzia u hasičov 2015

banner
V rámci didaktických hier sa 13.mája zúčastnili žiaci 2. B a 4.C veľmi peknej exkurzie na požiarnej stanici v Košiciach, kde mohli vyskúšať takmer všetky hasičské autá, ktoré v hangári našli. Vyskúšali sme aj to, aká je ťažká výbava každého hasiča a samozrejme aké náročné toto povolanie je. Ďakujeme smene "B" za trpezlivosť a samozrejme za to, že nám túto exkurziu umožnili zrealizovať.

Okresné kolo v hádzanej žiačok

banner
Dňa 22.4.2015 sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej. V súťaži družstiev žiačok okresu Košice IV. získala naša škola pekné 2. miesto.

Komparo 2015

banner
Vo štvrtok - 7. mája 2015  sa žiaci 4. a 6. ročníka zúčastnili testovania - Komparo 2015. Vo 4. ročníku boli žiaci testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, žiaci 6. ročníkov boli testovaní z matematiky, fyziky, slovenského jazyka a dejepisu.

Slávik Slovenska 2015

banner
Slávik Slovenska 2015 je spevácka súťaž, kde naši žiaci súťažia v spievaní slovenských ľudových piesní. V tomto roku je to už jubilejný 25. ročník tejto celoštátnej speváckej súťaže. V školskom kole nám žiaci zaspievali rôzne ľudové piesne.

Beseda o drogách a šikanovaní

banner
Dňa 30.4.2015 na našu základnú školu zavítali preventistky z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Mgr. Šemegdová a JUDr. Zeleňáková. So žiakmi 8.-9. ročníka sa odborníčky v oblasti prevencie počas besedy venovali najrozšírenejším drogám medzi mladými ľuďmi.

Sakrálne Košice

banner
Dňa 28.4.2015 pripravila Knižnica pre mládež v spolupráci s rádovou sestrou Margarétou pre deti 4. ročníka súťažno-náučné dopoludnie pod názvom Sakrálne Košice. Stretli sa tu deti z troch košických škôl; ZŠ Družicovej, ZŠ Trebišovskej a ZŠ Lechkého.

Oslavy Dňa Zeme

banner
Dňa 24.4.2015 sa žiaci 3.B a 4.B triedy zúčastnili akcie Nadácie Kosit pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Oslava sa konala pred Auparkom v Košiciach. Pre žiakov boli pripravené tvorivé dielne a ekohry. Žiaci sa dozvedeli ako žiť ekologickejšie, dozvedeli sa o energii formou praktických ukážok, čo potom využili pri vypracovaní testu.

Deň Zeme

banner
Dňa 24.4.2015 v piatok sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý oslavujeme 22. 4.  V jednotlivých ročníkoch sme si spríjemnili rôznymi aktivitami celé dopoludnie.  Druháci vyzbierali papiere v okolí našej školy. Bolo toho naozaj dosť. Po vyzbieraní odpadkov si vyfarbili medailónik Zeme.

Matematický klokan

banner
Dňa 23.3.2015 sa na našej škole organizovala matematická súťaž Matematický klokan. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov I. a II. stupňa. Výsledky sú zverejnené tu. Našími najúspešnejšími riešiteľmi sú Tomáš Žalobín 5.A a František Vančo 6.C. Všetkým riešiteľom blahoželáme.

Výrobky z odpadového materiálu

banner
Dňa 23.4.2015 si žiaci na 2. stupni našej školy zasúťažili v zhotovení najoriginálnejšieho výrobku z odpadového materiálu. Aj tento rok sa celá súťaž, pod záštitou školského parlamentu, niesla v príjemnej atmosfére. Do každého výrobku žiaci vložili kus fantázie a tvorivosti. Ich pekné práce si môžete pozrieť na fotografiách.

Gymnastický 4-boj

banner
Dňa 21.4.2015 sa žiačky 1.A, 2.A.B.C triedy, zúčastnili na súťaži Gymnastický 4-boj. Za svoju snahu a krásne prevedenie gymnastických cvikov sa umiestnili na peknom 2. mieste a  zo súťaže si priniesli medaile, pohár a diplom. Súťažiacim žiačkam blahoželáme a prajeme naďalej veľa radosti, chuti do cvičenia a ešte veľa úspechov!

Majstri v násobilke 2015

banner
Opäť je tu čas preveriť matematické schopnosti našich štvrtákov v súťaži Majstri v násobilke. Súťaž prebieha v troch kolách. Tí žiaci, ktorí sa počas jednotlivých súťažných kôl umiestnia v 1. desiatke, budú mať možnosť v závere školského roka zabojovať o prestížny putovný Pohár majstrov. Pozrite si výsledky 1. kola.

Dobývanie Košického hradu

banner
Celomestská súťaž dobývanie Košického hradu sa podarilo dobyť  16.4.2015  nášmu 5-člennému družstvu (Hrinková M., Janočková D., Jakabová N., Janočko L., Varga R.) zo 7.B triedy.  V súťažných disciplínach: lukostreľba, hod sekerou, hod kladou, strhnutie venčeka a stredoveké zápasenie získali skvelé 2. miesto. Blahoželáme!

Stop šikanovaniu na školách

banner
V marci naša rovesnícka skupina, pozostávajúca zo žiakov 9.A triedy pod vedením pani učiteľky Schützovej navštívili mladších žiakov zo štvrtého ročníka a debatovali s nimi na tému Stop šikanovaniu na školách.

Podpora pitia vody

banner
Pri príležitosti Svetového dňa vody 22.marca pripravili naši rovesníci: Marek  Čižmár, Barbora Hunyorová, Radka Štovčiková, Daniel Ferenc akciu na podporu pitia tejto vzácnej kvapaliny. Ponúkali vodu našim učiteľom a spolužiakom. Záujemcov o vodu bolo veľa a všetkým veľmi chutila :-)

Súťaž Biblia očami detí

banner
Na náboženskej výchove, využijúc svoje dary a talenty, zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Tu sú niektoré z našich prác...

Noc čítania Biblie

banner
V dňoch 10. a 11.4.2015 sa uskutočnila jarná Noc čítania Biblie tentoraz pre žiakov 5. a 6. ročníkov. Dievčatá a chlapci strávili večer a noc plnú aktivít, vrátane sv. omše, čítania Biblie, hier, spievania, riešenia rôznych kvízov a pozerania filmu.

Športový deň

banner
Na „Zelený štvrtok“ 2.4.2015 sa na našej škole uskutočnil Športový deň pre žiakov 2. stupňa. S nápadom zašportovať si prišli pedagógovia: p. uč. D. Vašková a p. uč. I. Frajtková. V priebehu turnaja im s akciou pomáhal aj p. uč. L. Malý.

Okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov

banner
V dňoch 19. a 20.3.2015 sa uskutočnili okresné kolá vo volejbale dievčat a chlapcov okresu Košice IV. Pri vyrovnaných súbojoch v obidvoch kategóriách naši žiaci získali II.miesta.

Hviezdoslavov Kubín 2015 - výsledky

banner
V marci naši žiaci súťažili v prednese prózy a poézie v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015. Víťazom srdečne blahoželáme!

Karneval na 1. stupni

banner
13. februára v piatok v dopoludňajších hodinách sa pre deti 1. stupňa uskutočnil karneval. Ako každý rok aj tento si deti mali možnosť zakúpiť tombolu, čo je najžiadanejšie číslo karnevalu, pretože sa väčšinou predajú všetky lístky.

Dni energií

banner
Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach sa uskutočnila súťaž pre žiakov 8. ročníka základnách škôl, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.

Deň vody

banner
Dňa 23. 3. 2015 sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou Deň vody. V jednotlivých ročníkoch sme si rôznymi aktivitami spríjemnili dopoludnie.

Okresné kolo v basketbale

banner
Dňa 5. marca sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov. Turnaj sa uskutočnil na ZŠ Gemerskej. Naši žiaci vybojovali 1. miesto a postúpili do krajského kola. Blahoželáme!

Zatmenie slnka

banner
V piatok 20.3.2015 sa naši ôsmaci zúčastnili pozorovania zatmenia Slnka v CVČ Domino. Bol to pre nás veľmi zaujímavý zážitok. Celý priebeh zatmenia od prvého kontaktu až po najväčšiu fázu sme si mohli pozrieť cez rôzne typy ďalekohľadov, cez projekciu, aj pomocou vodnej hladiny – takto pozorovali zatmenia už starovekí Číňania.

Animácie v programe Blender

banner
Dňa 13. marca sa na našej škole konal worksop z počítačovej grafiky zameraný na tvorbu animácií v programe Blender. Blender je voľne šíriteľný softvér určený na modelovanie a vykresľovanie 3D počítačovej grafiky, animácií a filmov s využitím rôznych techník.

Lyžiarsky kurz

banner
Koncom januára naša škola zorganizovala lyžiarsky kurz pre žiakov 6. a 7. ročníka. Výcvik bol realizovaný v stredisku Ľubovnianske kúpele od nedele do piatku. Snehové podmienky a počasie boli priaznivé. Program bol obohatený  o stolnotenisový turnaj, využívanie  plaveckého bazéna, záverečné preteky a ocenenia.

Vianočná akadémia 2014

banner
Jedného decembrového dňa k nám anjeli zleteli a detské sníčky priniesli. Deťúrence malé i tie väčšie z celého 1 . stupňa nám im predniesli. A vďaka nim, snívali nielen deti, ale aj dospelí.

Vianočné dielne 2014

banner
My maličké detičky, máme šikovné prstíčky. Dostali sme lepidlo i nožničky a vytvorili pekné vianočné vecičky. Mamičky aj oteckovia pustili sa do práce, vyrobili krásne zvončeky i vence.

Lyžiarsky kurz

banner
Pre žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka naša škola organizuje lyžiarsky kurz v Ľubovnianskych kúpeľoch.
Termín ja stanovený na začiatok februára. Žiaci sa môžu nahlásiť na základe prihlášky ktorú obdržali do 16.1. 2015. Podrobnejšie informácie poskytnú učitelia telesnej výchovy.

Úspešné zimné aranžovanie rastlín

banner

Dňa 28.11.2014 sa žiačky 6.A triedy: Lenka Hudáková, Linda Petrušová a Anastázia Shramková zúčastnili v CVČ Domino celomestskej súťaže v  zimnom aranžovaní rastlín na tému: adventný veniec. Na tejto kreatívnej súťaži Lenka Hudáková obsadila 3. miesto a dňa 9.12.2014 sa zúčastnila aj krajského kola. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa tvorivých nápadov.

Imatrikulácia prvákov 2014

banner
Aj v tomto školskom roku sa konala koncom októbra imatrikulácia našich prváčikov. Privítali sme ich prvé kroky v škole, veľké očká, zvedavosť, odvahu a schopnosti. Ich príchod sme teda zapečatili slávnosťou, na ktorej sa nám všetky tri triedy ukázali a predviedli nám krátky program s pesničkami, básničkami a tančekmi.

iBOBOR 2014

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

banner

Na pôde našej základnej školy sa dňa 13. novembra 2014 uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti  si zmerali žiaci 8. - 9. ročníka (8 žiakov). Všetkým účastníkom ďakujeme, že sa súťaže zúčastnili a aj takouto formou prejavili svoj vzťah k materinskému jazyku. 

Vyrábame z plodov jesene

banner
Dňa 4.11.2014 žiaci 5. – 9. ročníkov mali za úlohu v rámci školského parlamentu priniesť materiál na aranžovanie na tému: „Jeseň“. Práce sa žiakom podarili, učebňou sa niesla príjemná pracovná atmosféra. Triedy boli odmenené bodmi.

Cestovatelia a moreplavci

banner

Na hodinách geografie mali žiaci 5. ročníkov spracovať projekt na tému: „Cestovatelia a moreplavci“. Každá skupina žiakov mala jedného cestovateľa. Niektoré projekty boli aj v 3D podobe. Žiaci pracovali usilovne a k práci sa postavili zodpovedne. Projekty boli vystavené aj na chodbe školy.

Exkurzia v T-Systems

banner
Dňa 17.októbra 2014 sa žiaci 7.B triedy zúčastnili informatickej exkurzie v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach. Žiaci získali základné informácie o spoločnosti, jej vzniku, pracovnej činnosti a  ich víziách do budúcnosti. Žiaci mali tiež možnosť nielen počuť, ale aj vidieť čo taký IT-čkár  vlastne robí. Veríme, že táto exkurzia bola pre žiakov prospešná a motivovala ich k učeniu cudzích jazykov a informatiky.

Opálové bane - Dubník

banner
Žiaci 8. ročníka v sprievode p. uč. Pancurákovej M. a Frajtkovej I. mali možnosť navštíviť Dubnícke opálové bane v severnej časti Slanských vrchov, ktoré sú medzinárodne významnou lokalitou pri obci Červenica v okrese Prešov.  Celé okolie je popretkávané hustou sieťou šácht a štôlní.  Okolím nás sprevádzali skúsení jaskyniari.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner

Dňa 23.10.2014 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise. V súťaži družstiev žiakov a žiačok získala naša škola pekné druhé miesta. Školu reprezentovali:

Slávka Magdoliničová, Timea Sobodová, Natália Síkorová a Ivana Ihnátová. Vladislav Vavrák, Sebastián Takáč, Michal Lakomec a Tomáš Ružinský. K dosiahnutím úspechom blahoželáme.

Tekviciáda 2014

banner

Dňa 23.10.2014 sa v rámci aktivít školského parlamentu uskutočnila súťaž a najkrajšiu ozdobenú tekvicu. Žiaci sa pri zdobení tekvíc uvoľnili, pobavili a vďaka ním nám v tomto jesennom období  príjemne skrášlili interiér školy. 

ŠKOLSKÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE- II. ročník

banner

Dňa 20.10.2014 sa uskutočnil II. ročník školského turnaja v stolnom tenise, ktorého sa zúčastnilo 55 žiakov druhého stupňa. Víťazi starších kategórií si zabezpečili aj účasť na okresnom kole dňa 23.10.2014. Držíme im prsty.

Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu

banner

Dňa 26.9. sme usporiadali okresné kolo v cezpoľnom behu. Za účasti 8 škôl okresu Košice IV. obsadili naši žiaci v kategórii:

st. žiaci- I. miesto (Vladislav Vavrák, Marek Čižmár, Kristián Behun, Michal Lakomec)

ml. žiaci- I. miesto (Viktor Riško, Lukáš Janočko, Martin Voznický)

ml. žiačky- 4.miesto (Simona Frindtová, Diana Vencelová, Natália Belišová)

Účelové cvičenie 3.10.2014

banner
Žiaci ZŠ Družicová 4 sa v rámci jesenného účelového cvičenia zúčastnili aj akcie s názvom „Jazero v objatí úsmevov“ v rekreačnej lokalite Jazero - pláž. Išlo o vytvorenie rekordu - reťaze úsmevov okolo jazera.

Memoriál J. Margitu- III. ročník

banner
V spolupráci s Olympijským klubom v Košiciach sa dňa 23.9.2014 na našej škole uskutočnilo sprievodné podujatie MMM. V štafete 21x1000m si zmerali sily osem košických základných škôl. V príjemnej atmosfére a za povzbudzovania žiakov školy získalo naše družstvo 1. miesto.

Košický Night Run

banner

Dňa 5.9. sa v Košiciach uskutočnil nočný bežecký pretek Night run, kde našu školu reprezentovali  aj naši žiaci. V kategórii žiakov vybojoval 2. miesto Vladislav Vavrák a 3. miesto Marek Čižmár na trati dlhej 5 km. 

Majstri v násobilke

banner

Aktualizované o finálne výsledky (03.07.2014)

Koncom marca sme odštartovali druhý ročník matematickej súťaže Majstri v násobilke. Naši štvrtáci si zmerali svoje matematické zručnosti. V jednotlivých triedach súťažili v správnosti a rýchlosti počítania. Súťaž prebieha v troch kolách, v júni sme vyhodnotili absolútneho majstra.

Rozprávkový svet Pavla Dobšinského

banner
Dňa 20. 6. sa stretli deti prváckych tried, aby si zmerali sily vo veľkom finálnom súboji prvého ročníka projektu pod názvom Rozprávkový svet Pavla Dobšinského, ktorý pripravila Knižnica pre mládež. Počas niekoľkých uplynulých mesiacov sa deti prostredníctvom pani učiteliek zoznámili s piatimi rozprávkami tohto najväčšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok.

Najlepší googlovateľ

banner
Tretí júnový týždeň sa na našej škole konala školská súťaž z informatiky pod názvom „Najlepší Googlovateľ“. Hľadal sa najlepší googlovateľ v 5., 6. , 7. , 8. a 9 .ročníku. Najlepší googlovateľ je žiak, ktorý sa vie orientovať vo svete webových stránok a vie rýchle a správne vyhľadávať zadané informácie. Žiaci pri vyhľadávaní informácií využívali hlavne vyhľadávač Google a jeho možnosti ako mapy, prekladač, obrázky, kalkulačka, prevodník jednotiek a pod.

1.ročník žiackej konferencie Interaktívna družica

banner

Po úspešnom minuloročnom 0. ročníku žiackej konferencie, sme sa rozhodli zaviesť tradíciu na našej škole a organizovať každý rok prehliadku ročníkových prác, projektov a vlastnej literárnej tvorby našich žiakov.

18.6.2014 o 15.00 sa tak uskutočnil 1. ročník, kde sa prezentovalo  19 príspevkov a vystúpilo 33 žiakov našej školy. 

Návšteva Gaboltova

banner
V sobotu 21. 6. sme sa vybrali do najväčšieho pútnického miesta na východnom Slovensku Gaboltova. Na sadli sme na vlak v Košiciach, v Prešove sme prestúpili na vláčik do Bardejova a odtiaľ popri Topli, cez les , lúky , polia a dedinky pešo do Gaboltova...

Štvorylka 2014 na Hlavnej

banner

23.5.2014 sa aj naša škola zapojila do medzinárodného festivalu v tancovaní štvorylky a svojou účasťou tak prispela k získaniu európskeho prvenstva počtom tanečníkov. V Košiciach tancovalo dokopy 5488 školákov - tanečníkov.

Futbalový turnaj McDonald

banner
Naše najmladšie futbalové nádeje reprezentovali našu školu na futbalovom turnaji McDonald a umiestnili sa na 3. mieste. Gratulujeme.

Po stopách novovekých Košíc

banner

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre žiakov 7. ročníkov netradičnú oslavu Dňa Košíc pod názvom " Po stopách novovekých Košíc".

Žiaci dvoch košických základných škôl: Družicovej a Trebišovskej sa stretli, aby si zmerali sily vo vedomostiach z histórie nášho mesta, pozreli si najstaršiu zachovalú židovskú synagógu, vystúpili po 160 schodoch na severnú vežu Dómu sv. Alžbety a vo františkánskom kostole si pozreli raritu: pohyblivý ruženec.

Poznávacia exkurzia ZOO Praha

banner

Žiaci  8. a 9. ročníka si v rámci rozširovania znalostí a  obzorov zo sveta prírody a kultúrnych pamiatok užili pár májových dní v metropole Česka. Dva dni boli venované obhliadke historického centra Prahy (Pražský hrad a jeho záhrady, Katedrála sv. Víta, Petřín s Petřínskou rozhľadňou a zrkadlovým bludiskom, Staromestské námestie, Karlov most, Malá Strana, Václavské námestie...), ktorým žiakov sprevádzali učiteľky Frajtková I. a Vašková D.

Exkurzia do Výrobne hostií

banner
14.mája sme sa my, žiaci štvrtého ročníka, vybrali osláviť prvé výročie nášho sv. prijímania do Výrobne hostií.
So sebou sme vzali aj niektorých svojich kamarátov z etickej výchovy. Okrem výrobne hostií sme si vo františkánskom kostole prezreli najväčšiu zbierku relikvií na Slovensku, v gréckokatolíckom chráme Turínske plátno, dotkli sme sa 49 rovnobežky, slávili sv. omšu u saleziánov a vyšantili sa na ihrisku, či pri kalčetách.

Celoeurópsky deň tiesňovej linky 112 - výtvarná súťaž

banner
Úspešné výsledky vo výtvarnej súťaži dosiahli Veronika Skalská zo 4.A triedy (2.miesto) a Slávko Bota z 1.D triedy, ktorý bol zároveň najmladším účastníkom súťaže (čestné uznanie). Deti pracovali pod vedením Mgr. Jitky Ignácovej.

Vyrábame z odpadového materiálu

banner

Žiaci druhého stupňa sa zapojili do súťaže, ktorú organizoval školský parlament. Súťaž bola zameraná na zhotovenie výrobkov z odpadového materiálu. Žiaci používali hlavne plastové fľaše, papier, kartón, plechovky, vrchnáky z PET fliaš. Ich pekné práce si môžete pozrieť na fotografiách.

Exkurzia Lačnovský kaňon

banner

Dňa 5.5.2014 sa žiaci 5.A a 5.C triedy zúčastnili geografickej exkurzie zameranej na turistiku  v Lačnovskom kaňone a prehliadku jaskyne Zlá diera v Lipovciach. Nadobudnuté teoretické vedomosti mali možnosť overiť priamo v teréne. Dobrý pocit z exkurzie zanechali: kaňon, jaskyňa, opekačka, jazda na traktore, preliezky, trampské piesne v podaní správcu jaskyne R. Košča a sprievodkyne v jaskyni. Jaskyňou nás previedla pani učiteľka geografie. Spomienky na vydarenú exkurziu v nás zostanú dlho. 

Obvodné kolo v gymnastike

banner
Dňa 15.4. 2014 sa žiačky 1.-3. ročníka zúčastnili na súťaži - obvodného kola, gymnastického štvorboja, kde sa úspešne umiestnili na 2. mieste.
Súťažilo sa v disciplínach: hrazda, skok na švédsku debnu, lavička, gymnastický pás.

Okresné kolo vo volejbale

banner

V dňoch 24. a 25.marca sa uskutočnili okresné kolá vo volejbale žiakov základných škôl okresu Košice IV. Základná škola Družicová obsadila v kategórii žiačok pekné 2. miesto a v kategórii chlapcov 3.miesto.

Slávik Slovenska 2014

banner

Dve slnečné popoludnia sme si v našej škole spríjemnili spievaním slovenských ľudových piesní v podaní našich talentovaných žiakov.  V dňoch 02. a 03. apríla sa žiaci zúčastnili školského kola súťaže  Slávik Slovenska 2014.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 

DEDO 2014

banner
Žiaci 4.B triedy, ako triedny kolektív pod vedením Mgr.Niny Čiernej, sa zúčastnili súťaže detských divadelných súborov DEDO 2014 s divadelným predstavením HERAKLES. V silne zastúpenej súťaži porota ocenila nadšenie žiakov a zo súťaže si priniesli diplom za tvorivosť.  

Obvodné kolo v basketbale

banner
Naši žiaci sa na obvodnom kole v basketbale umiestnili na druhom mieste. Školu reprezentovali títo žiaci: Kristián Bér, Tomáš Horňák, Peter Koblíšek, Adam Berko, Marek Čižmár, Vladislav Vavrák, Erik Švenk, Vladimír Sklenár, Adam Mačičák a Patrik Petija.

Biblia očami detí a mládeže II.

banner
Na celom Slovensku prebehla v rámci náboženskej výchovy výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže. Pridali sme sa i my. Prečítali sme si úryvky z Biblie a pustili sa do práce....

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2014

banner
Školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 26. 02. a 12.3. 2014  v troch kategóriách:

Biblia očami detí a mládeže

banner

Na celom Slovensku prebehla v rámci náboženskej výchovy výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže. Pridali sme sa i my. Prečítali sme si úryvky z Biblie a pustili sa do práce....

Škola do rukavíc

banner

Pod týmto názvom sa v piatok 21.2.2014 na našej škole uskutočnil celoslovenský projekt najúspešnejšieho slovenského profesionálneho pästiara Tomiho Kida. Okrem známeho športovca prišli do Košíc aj jeho boxerskí zverenci, ktorých sám vedie. Samotné dianie v boxerskom ringu v naplnenej telocvični malo ohromný úspech. 

Práce našich žiakov

banner
Kto z detí by nemal rád zvieratká? Keďže v škole nemôžu byť živé, deti z 2.C triedy a 7. oddelenia ŠK si vytvorili z kartónov celú škálu roznofarebných zvieratiek. Tie, ako aj ostatné jesenné či zimné (ba i vianočné) dekorácie, zdobia priestory našej školy v jednotlivých obdobiach roka.

Výtvarné súťaže

banner
Naša škola pravidelne posiela práce detí do našich i medzinárodných výtvarných súťaži. Tentokrát do súťaže Kolorit slovenského ornamentu posielame tri najlepšie práce žiakov 7.oddelenia ŠK a 2.C triedy. Práce tvorili žiaci pod vedením profesionálnej výtvarníčky a vychovávateľky našej školy.

Viete čo je kanisterapia?

banner
Žiaci 2. C a 7. oddelenia ŠK to už vedia. Navštívila nás Ing. Dagmar Szotáková so svojimi dvoma psíkmi, ktorí chodia liečiť choré deti. Na záver nás pobavil malý chlpatý hafík - ktorý tancoval na hudbu. Túto akciu pre deti zorganizovala Mgr. Jitka Ignácová.

Školský karneval

banner
Dňa 14.2.2014 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili na školskom karnevale. Žiaci sa zabávali v maskách. Akcia bola vydarená a šikovní žiaci si odniesli aj sladkú odmenu za súťaže.

I.ročník školského kola v stolnom tenise

banner
Dňa 13.2.2014 sa uskutočnil I. ročník školského kola v stolnom tenise.  Turnaja sa zúčastnilo 80 žiakov z 5.-9. Ročníka. V troch kategóriách si ceny rozdelili:

Zápis prváčikov do 1. ročníka

banner
V dňoch 17. a 18. januára 2014 sa na našej škole konal zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2014/2015. Pre deti boli pripravené hravé komunikačné úlohy a pracovný list.

Okresné kolo v hádzanej

banner
Naši starší žiaci vybojovali v decembri  1. miesto  v okresnom  kole hádzanej a postúpili tak na krajské kolo.

Pytagoriáda - školské kolo

banner

Výsledky 35. školského kola v PYTAGORIÁDE, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. decembra 2013. Žiaci  3.- 8. ročníka si zmerali svoje sily v zaujímavých matematických úlohách. Spolu sa na školskom kole zúčastnilo 86 žiakov. Najlepší pytagoristi z jednotlivých kategórií boli...

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

banner
Dňa 11.12.2013 sa konal 21.ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách a víťazi postupujú do obvodného kola. Aké boli výsledky?

Informatická súťaž iBobor 2013/2014

banner

Aj tento školský rok sme si zasúťažili v rámci Slovenska v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie IKT u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Naši žiaci v novembri vybojovali na okresnom kole  1. miesto a postúpili tak na krajské kolo. Našu školu reprezentovalo družstvo v tomto zložení: Tomáš Horňák, Kristián Bér, Juraj Kováč a Branislav Tomko.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2013

banner

Na pôde našej základnej školy sa dňa 20. novembra 2013 uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti  si zmerali žiaci 8. - 9. ročníka. Žiaci strávili popoludnie v pracovnom duchu a učebňou sa niesla nielen dobrá nálada, ale aj chuť súťažiť. Všetkým účastníkom ďakujeme, že sa súťaže zúčastnili a...

Výchovný koncert

banner

V rámci regionálnej výchovy a hudobnej výchovy sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili výchovného koncertu v telocvični školy. Svojim vystúpením nás potešila ľudová hudba Tomáša Oravca. Žiaci spievali, tancovali a súťažili. Bolo nám všetkým veselo. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili tento koncert vidieť a zažiť.

Jesenné aranžovanie

banner
Žiaci 5.- 9. ročníkov sa 11.11.2013 zúčastnili akcie vyhlasenej školským parlamentom "Jesenné aranžovanie". Žiaci majú veľmi šikovné ruky, a tak sa im podarili pekné práce. Do tabuľky hodnotenia dostali triedy po 10 bodov. Tie najlepšie ikebany dostali 15 bodov.

Vedecko - technické centrum 21.10.2013

banner
Žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením učiteľov Frajtková I. a Tkačik Š., mali možnosť vyskúšať si rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať viaceré fyzikálne javy vo VTC v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Moderné interaktívne exponáty zábavnou formou objasňujú základy vedy a techniky v oblasti mechaniky, magnetizmu, zmyslových vnemov, optických a akustických javov a pod.

Dobšinského rozprávka – školské kolo

banner

Dňa 21.10.2013 sa uskutočnilo školské kolo Dobšinského rozprávka pod vedením Mgr. Eriky Tomášovej a Mgr. Kataríny Takáčovej Košlabovej. Súťažiacich bolo 17.  

Výlet do Prešova

banner
Vo štvrtok 17.10.2013  sa piataci v rámci náboženskej výchovy vybrali na exkurziu do Prešova, do jedinej výrobne hostií na Slovensku. Sprevádzali ich pani učiteľka Barkóciová a sestra Margaréta. Prezreli si výrobňu, ochutnali čerstvo napečené pláty hostii, navštívili konkatedrálu svätého Mikuláša a gréckokatolícku katedrálu sv. Jána Krstiteľa, videli ikonostas, kópiu turínského plátna, dotkli sa 49 rovnobežky :), slávili sv. omšu a vyšantili sa v saleziánskom oratku.

Návšteva STEEL parku

banner

Vo štvrtok, 10. 10. 2013 boli žiaci 9. ročníka spolu s triednymi učiteľkami (Frajtková I., Pancuráková M., Pirníková L.) na prehliadke Steel parku na Kukučínovej ulici v Košiciach, kde sa aktívne, formou zábavy oboznamovali s funkčnosťou jednotlivých exponátov (vyše 50) z oblasti hutníctva, geológie, chémie, fyziky a ďalších.

Žiaci odchádzali vysmiati a plni dojmov.

 

Tekviciáda 2013

banner
Dňa 7.10.2013 sa na našej škole konala súťaž v aranžovaní tekvíc „Tekviciáda“. Tekvicové hlavy veľmi kreatívnym spôsobom zdobili žiaci 5.-9. ročníkov. Súťaž bola vyhlásená v rámci školského parlamentu. Každá trieda získala prvých 10 bodov do hodnotenia o najlepšiu triedu školského roka 2013/2014.

Memoriál J. Margitu- II. ročník

banner

V spolupráci s Olympijským klubom v Košiciach sa dňa 1.10.2013 na našej škole uskutočnilo sprievodné podujatie MMM. V štafete 42x1000m si zmerali sily štyri košické základné školy. V ťažkých poveternostných podmienkach sme získali strieborné medaile.

Okresné kolo v cezpoľnom behu

banner
Dňa 26.9.2013 naša škola organizovala okresné kolo v cezpoľnom behu. V postupovej súťaži družstiev starších žiakov a žiačok sme získali prvé priečky, čím sme si zabezpečili postup na krajské kolo. Školu úspešne reprezentovali: V. Vangorová 9.A, D. Tatarková 9.A, R. Capíková 9.C, D. Sepeši 9.C, V. Vavrák 8.A, V. Sklenár 8.B.

Turistická vychádzka

banner

V rámci turistického krúžku sme sa poslednú septembrovú sobotu vybrali na prvú turistickú vychádzku. Navštívili sme región Horný Abov a vybrali sme si trasu náučného chodníka. Našu výpravu sme začali v Nižnej Myšli, prezreli si archeologické nálezisko, navštívili repliku domu z doby bronzovej. Pri Koscelku sme prešli kamenným labyrintom a pokračovali cez les a lúku do Ždane. 

Zdravá výživa v škole

banner
23. 9. 2013 sa na našej škole konalo zábavné predpoludnie „Zdravá výživa v škole“. Podujatie bolo určené pre žiakov ZŠ pri príležitosti Svetového dňa výživy a zorganizovali ho učiteľky Sedláková a Tomášová.

Súťaž 112 AWARDS

banner

Naši žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“, ktorá sa konala pri príležitosti Európskeho dňa 112 vo februári 2013. V obvodnom kole kategórie 1. - 4.roč. ZŠ zvíťazil žiak našej školy SLAVOMÍR DENIS. 1. miesto získal aj v krajskom kole súťaže.

Život o rodine

banner

V utorok 10.9.2013 sme na našej škole privítali hudobno- poetickú skupinu s pásmom o Živote a rodine.

Aj takouto formou sme sa mohli zamyslieť ako sa dobre pripraviť na život, manželstvo a rodičovstvo.

KOŠICE NIGHT RUN 2013

banner
6. 9. 2013 o 20:00 si na Námestí osloboditeľov v Košiciach svoje sily a schopnosti zmerali rekreační i profesionálni bežci na vyše 9-kilometrovej trati (9,17km), ktorá opäť viedla historickým centrom Košíc. Do behu sa okrem Košičanov zapojili pretekári z 9 krajín sveta.

Slávnostné otvorenie školského roka 2013-2014

banner
2. septembra o ôsmej hodine ráno sa slávnostne vyzdobená telocvičňa našej školy zaplnila prváčikmi a ich rodičmi.  Po doznení štátnej hymny vystúpili s krátkym hudobno-recitačným programom starší spolužiaci.

Informácie k začiatku školského roka 2013/2014

banner

Vážení rodičia a milí žiaci, venujte prosim pozornosť oznamom o stravovaní a prihlasovaní na stravu pre nový školský rok. Zároveň vám prinášame harmonogram prvého dňa v škole - 2. septembra. Zároveň si môžete prezrieť ponuku krúžkov v novom školskom roku.

Doplnené o zoznamy žiakov zapísaných do 1. ročníka! (30.8.2013)

Krajské majstrovstvá v atletike

banner
Družstvo našich žiakov vzorne reprezentovalo našu školu v krajskom kole atletiky, ktoré sa konalo v Michalovciach.

Okresné kolo v atletike

banner
Dňa 30.5.2013 sa konalo okresné kolo v atletike. V silnej konkurencii 8 škôl sa chlapci v súťaži družstiev umiestnili na vynikajúcom I. mieste a dievčatá obsadili II. miesto.

Lačnovský kaňon a jaskyňa Zlá diera

banner
Dňa 14.6. sa žiaci 5.A, 5.C, 6.A, 7.B a 8.B (spolu s pani učiteľkami a pánom učiteľom) zúčastnili zaujímavej turisticko – poznávacej aktivity v krásnej prírode východného Slovenska v okolí dedinky Lipovce.

Pod pirátskou vlajkou

banner
Kto to boli piráti? Odvážni muži a ženy, ktorí prepadávali lode so zlatými pokladmi na palube? To všetko a ešte omnoho viac sa dozvedeli piataci, čitatela, pre ktorých Knižnica pre mládež mesta Košice v priestoroch svojej pobočky na ZŠ Družicová 4 dňa 5.6.2013, v čase 17,00- 19,30 hod. pripravila večerné čítanie pod názvom "Pod pirátskou vlajkou".

Štvorylka na Hlavnej

banner
Aj napriek nepriaznivému počasiu a neustálemu mrholeniu v centre Košíc sa mesto a my spolu s ním už po šiestykrát pripojilo k medzinárodnému festivalu Europen Quadrille Dance festival.

Deň detí - Družicové hry 2013

banner
Dňa 31.05.2013 zorganizoval školský (žiacky) parlament pre žiakov 5. - 8.r družicové hry. Žiaci na 12 stanovištiach súťažili a zbierali body. Stanovištia pripravili žiaci 9. ročníkov. Víťaznou triedou sa stala 7.C.

1. miesto vo futbalovom turnaji

banner
Naši žiaci sa na futbalovom turnaji o pohár starostky mestskej časti Nad jazerom umiestnili na 1. mieste a získali tak krásnu trofej pre našu školu.

Exkurzia do ZOO v Nyíregyháza Állatpark

banner
Exkurzie zameranej na spoznávanie cudzokrajnej fauny sa zúčastnilo 45 žiakov zo 7. ročníka (a pár ôsmakov) pod dohľadom dvoch učiteliek biológie I. Frajtkovej a D. Vaškovej. ZOO s rozlohou 35 ha bola veľmi pekne upravená a samotné zvieratá pôsobili čisto a zdravo.

Súťaž v písaní zaujímavých poviedok a básni

banner

Školský parlament opäť pripravil na mesiac marec zaujímavú súťaž. Jeden za triedu 5. - 9. ročníkov mal napísať najzaujímavejšiu báseň alebo poviedku na tému Marec mesiac kníh alebo Veľká noc.
Tie najlepšie práce získali 10 bodov.

Deň plný pohybu a aktivít

banner
07.05.2013 si žiaci 5.-9. ročníka vyskúšali veci nové, nepoznané, netradičné. Ako sa zabávali, preverovali šikovnosť, postreh, rovnováhu či súhru dvojíc a kolektívov v netradičných hrách ako lukostreľba, chodúle, hlavolamy, bludisko, lakros, molkky, krokkic, chodenie po lane, či rytierske hry si pozrite zdokumentované na fotografiách.

Hviezdoslavov Kubín

banner

6. marca prebehlo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Množstvo súťažiacich v troch kategóriách previedlo svoj talent v prednese poézie a prózy. Tí najlepší budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole HK.  Želáme im veľa úspechov.

Exkurzia Nyíregyháza

banner
Naši piataci a šiestaci patria medzi zvedavcov a radi si overujú poznatky získané v škole vlastnými očami. Vo štvrtok 25. apríla si mohli počas celodennej geografickej exkurzie v prvom ZOO parku v Maďarsku, v meste Nyíregyházi prezrieť všetky svetové kontinenty a pozorovať život tamojších zvierat.

Projekt "Veselé zúbky"

banner

Dňa 28.2.2013 na našej škole pre žiakov 1.-3. ročníka bol prezentovaný projekt "Veselé zúbky", koordinovaný zriaďovateľom školy. Cieťom kampane je hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov a naučiť deti správnu techniku čistenia zúbkov. Prezentácie sa zúčastnili hostia námestníčka primátora mesta Košice MUDr. Renáta Lenártová, vedúca referátu školstva, športu a mládeže PaedDr. Mária Kavečanská a vedenie školy.

Matematické súťaže

banner
Všetci si uvedomujeme, aké náročné je riešiť úlohy z matematiky bežne na hodinách. Skúste si predstaviť ešte ťažšie úlohy, ktoré vám nikto predtým nevysvetlil, vidíte ich prvýkrát a máte ich správne vyriešiť v nejakom časovom limite.

Lyžiarsky výcvik

banner

Úspešný lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.-4. ročníka prebehol od 11.02. do 15.02. 2013 v lyžiarskom stredisku Jahodná. Všetci začiatočníci zvládli jazdu na vleku, oblúky a bezpečné zastavenie.Pokročilejší žiaci si zdokonalili carvingové vlnovky.
Pochvala a uznanie patrí všetkým super žiakom. Počúvali, učili sa, skúšali, prekonávali prekážky. Posledný deň pretekali na víťazstvo, lyžovali v karnevalových maskách.

Výsledky v zbere papiera

banner

Najúspešnejší žiaci dostanú po vyhodnotení v školskom rozhlase od svojich triednych  učiteľov žoliky za zber papiera. Za každých 20 kg žolík na uprednostnenie  pri čakaní na obed v školskej jedálni. Žolík sa odovzdáva len učiteľovi ktorý má dozor v jedálni.

 

Projekt SOPKY

banner
Ak patríte medzi zvedavcov a radi sa o veciach presvedčíte na vlastnej koži, vyrobte si sopku tak ako žiaci piateho ročníka na hodinách geografie.

Futbalový turnaj Coca-Cola

banner
V marci sa naši chlapci sa zúčastnili futbalového turnaja Coca - Cola, ktorý sa uskutočnil na futbalovom ihrisku gymnázia Užhorodská. Napriek veľkej zime chlapci vzorne reprezentovali a podali dobrý výkon.

Pasovanie prvákov

banner
1. Pasovanie za prvákov. V októbri bolo 60 prvákov Jeho veličenstvom pánom riaditeľom slávnostne pasovaných za žiakov našej školy. Podmienkou k prijatiu bolo predviesť čo sa od septembra naučili, zarecitovať prvácky sľub, napiť sa z nápoja múdrosti a nechať sa pomazať kriedou.

Okresné kolo dievčat vo volejbale

banner
Dňa 25.3.2013 sa konalo okresné kolo dievčat vo volejbale na ZŠ Bukovecká. V konkurencii ZŠ Bukovecká, Dneperská a Staničná sme sa pod vedením p. učiteľky Mgr. D. Vaškovej umiestnili na peknom prvom mieste.

Informácie k lyžiarskemu výcviku

banner
Lyžiarsky výcvik pre našich žiakov 2.-4. ročníka sa uskutoční v termíne: 11.02.-15.02.2013, Jahodná, denné dochádzanie. Poplatok môžete uhradiť aj prostredníctvom triednej učiteľky. Informácie a inštruktáž o výcviku pre rodičov prihlásených žiakov bude 07.02.2013 o 15.00 h v 3.A triede.

Beseda na tému Bosna a Hercegovina a Kosovo

banner
Dňa 10.4.2013 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili na besede, ktorú viedol pán major Jozef Bartko, ktorý sám v týchto miestach pôsobil. Beseda sa viedla z dejepisného aj z geografického pohľadu. Žiaci sa naučili niečo nové a zaujímavé z tejto časti Európy.

Prvé číslo Austrálskych novín

banner

Na hodinách geografie sme sa učili o Austrálií. Chceli sme sa o tomto najmenšom a najvzdialenejšom svetadiely dozvedieť viac ako sa píše v učebnici, takže sme sledovali aktuality z Austrálie v televízií, v novinách a na internete. Zahrali sme sa na novinárov a krátkymi novinovými článkami sme o novinkách z Austrálie informovali aj spolužiakov.

Yoseikan Budo

banner
Dňa 12.4.2013 sme pre žiakov našej školy pripravili prezentáciu netradičného športu - YOSEIKAN BUDO. Yoseikan Budo je bojové umenie spájajúce prvky kempo karate, aikijutsu, goshin jutsu, judo, kendo a iaido. Je to unikátny bojový systém, ktorý využíva silu a energiu súpera.

Vianočná hra v nemeckom jazyku

banner

Vianočná atmosféra na našej škole opäť ožila. Dňa 20. 12. 2012 si naši siedmaci obohatili hodinu nemeckého jazyka vianočnou hrou v nemeckom jazyku. Pod vedením pani učiteľky RNDr. Heleny Forgáčovej a Mgr. Lucii Pirníkovej si žiaci spríjemnili čakanie na Vianoce prípravou vianočnej hry, do ktorej sa s veľkou chuťou zapojili žiaci 7. ročníka.

Prevencia proti kriminalite

banner
Dňa 10 4 2013 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili aktivity zameranej na kriminálnu prevenciu, ktorú pre nás zrealizovala Mestská polícia Nad jazerom. Aktivita bola zameraná hlavne na oblasť prevencie kriminality mládeže na Slovensku, na prevenciu dopravných nehôd mládeže, bezpečnosti a ochrany zdravia. Za tento preventívny program Mestskej polícii Nad jazerom ďakujeme a v budúcnosti uvítame ďalšie spoločné programy pre žiakov.

Exkurzia - Po stredovekých Košiciach

banner

Pozrite sa, ako vieme spracovať zaujímavé informácie, ktoré sme sa dozvedeli na dejepisnej exkurzii organizovanej pani učiteľkou Fedorčákovou. Žiačka 6. ročníka vytvorila túto prezentáciu na hodine informatiky. Fotky poskytli pani učiteľka Forgáčová a pani učiteľka Denisová. Je to pekný príklad zážitkového vyučovania na našej škole, v ktorom sa rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Večerné čítanie

banner

Kde bolo, tam bolo...
"Kde bolo tam bolo, žil rozprávkový kráľ" - bol názov večerného čítania pre deti a ich rodičov, ktorý pätnásteho marca t.r. pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice na ZŠ Družicová 4.

Florbalový turnaj

banner
Naši žiaci sa na florbalovom turnaji  Zober loptu nie drogy  umiestnili na 3. mieste v skupine a postúpili do dalších bojov o celkové umiestnenie.

Okresné kolo vo vybíjanej - l. MIESTO

banner

Dňa 15.3.2013 sa uskutočnilo okresné kolo okresu Košice IV. vo vybíjanej dievčat . V silnej konkurencii piatich škôl získali naše dievčatá krásne prvé miesto, ktorým si zabezpečili postup na krajské kolo. 

Zápis do 1. ročníka

banner

Pozývame Vás na na zápis do 1. ročníka  dňa 18.1.2013  v piatok od 14.00 do 18.00 hod. 19.1.2013 v  sobota od 08.00 do 12.00 hod. Čitajte viac...

Oficiálne informácie si rodič môže nájsť na webovej stránke mesta Košice.

Posedenie pri vianočnom stromčeku

banner
V stredu 19.12.2012 si žiaci 5.C spolu s triednou učiteľkou a rodičmi urobili príjemné posedenie pri vianočnom stromčeku. Žiaci napiekli s pani učiteľkou vianočné pečivo a ponúkli ho rodičom. Deti si pripravili aj malý program, v ktorom rodičov oboznámili s vianočnými zvykmi v Anglicku, o ktorých sa učili na hodine anglického jazyka, zaspievali a zatancovali. Žiaci si rozdali aj salónky, ktoré si vyrábali a ktoré ukrývali aj malé darčeky.

Vianočný kvíz zo slovenského jazyka a literatúry

banner

V stredu 12. 12. 2012 sa opäť na našej škole súťažilo. V tento deň sa uskutočnil Vianočný kvíz zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom si žiaci 8. – 9. ročníka zmerali svoje vedomosti a zručnosti. Vianočný kvíz si pre nich pripravili pani učiteľky Mgr. Erika Tomášová, PeadDr. Alena Repovská a Mgr. Lucia Pirníková. 

Školský časopis

banner

V 1. polroku školského roku 2012/2013 uzrelo svetlo sveta a zrodilo sa prvé číslo školského časopisu DRUŽICA.
Aktuálne číslo časopisu si môžete stiahnuť TU.

Okresné kolo dievčat v hádzanej

banner
Dňa 23.11.2012 sa konalo okresné kolo dievčat v hádzanej na ZŠ Staničná. V silnej konkurencii ZŠ Požiarnická, Jenisejská a Staničná sme sa pod vedením p. učiteľky Mgr. D. Vaškovej umiestnili na peknom druhom mieste. Od výhry a postupu na krajské kolo dievčatá delil jeden gól v súperovej sieti.

Basketbalový turnaj

banner
V basketbalovom turnaji Zober loptu nie drogy  naši žiaci  a žiačky vzorne reprezentovali našu školu. Umiestnili sa na konečnom 8 mieste z 18 zúčastnených škôl.

Moje rodné mesto Košice

banner
Žiaci 6. A a 6.C triedy v rámci predmetu občianska náuka ukončili v novembri, mesiac od zadania projekt - Moje rodné mesto Košice. Najlepšie vypracované projekty sme zverejnili v priestore školy. Právom sa žiaci mohli popýšiť pracovnými výsledkami. Pochvalu od vyučujúcej pani učiteľky Mgr. Ivety Cicoňovej si zaslúžili.

Vianočná beseda v knižnici

banner
Dňa 4.12.2012 pobočku Knižnice pre mládež na ZŠ Družicová navštívila  v rámci celomestského podujatia "Vianočná knižka sa otvára" spisovateľka Alžbeta Verešpejová. Je autorkou viacerých detských kníh, napr. Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej, Šušlavá mušľa, Neplechy školníčky Agneše.

Celoslovenská informatická súťaž i-Bobor v dňoch 14. až 16. novembra 2012

banner
Aj v tomto školskom roku 2012/2013 sa naši žiaci 4. až 9. ročníka zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže i-Bobor. Ide o náročnú súťaž zameranú na logické a algoritmické myslenie. Žiaci plnia úlohy priamo na počítači bez pomôcok pod dozorom učiteľa. Túto súťaž koordinovala pani učiteľka Denisová a spolupracovala s učiteľmi p. Kovaľ, p. Csontos a p. Takacs.

Goetheho a Puškinov pamätník

banner
Dňa 20. novembra 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Goetheho a Puškinov pamätník. Prednesu poézie a prózy v nemeckom a ruskom jazyku sa zúčastnili žiaci 6. - 9. ročníka. Všetkým účastníkom ďakujeme, že sa súťaže zúčastnili a aj takouto formou ukázali svoj aktívny záujem a vzťah k cudzím jazykom.

Účelové cvičenie – Ako sme poznávali dôležité budovy a inštitúcie nášho mesta Košice

banner

V dňoch 29. a 30. októbra 2012 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie.  Jeho cieľom bolo informovať žiakov o závažných skutočnostiach týkajúcich sa ochrany života a zdravia v našej spoločnosti, poznať niektoré hlavné budovy  a inštitúcie nášho mesta Košice, ktoré zohrávajú veľkú úlohu pri fungovaní mesta. 29. októbra sa žiaci o týchto inštitúciách rozprávali so svojim učiteľmi v triedach, dozvedeli sa veľa dôležitých informácií. A deň nato sme si tieto budovy obzreli na vlastné oči.

Dejepisná exkurzia „ Po stredovekých Košiciach“

banner
Žiaci 6. ročníka mali možnosť vyskúšať si učenie zážitkovou formou. Počas jedného celého vyučovacieho dňa „nahliadli“ do histórie mesta. Navštívili 3 veľmi zaujímavé miesta bohaté na množstvo rarít, ktoré nie je možné vidieť na vlastné oči kedykoľvek.

Štúrovci očami našich žiakov

banner
V novembri 2012 sa žiaci 8. – 9. ročníka učili o našich slovenských národných buditeľoch – ŠTÚROVCOCH. Táto téma ich veľmi zaujala, a preto si na podnet pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eriky Tomášovej a Mgr. Lucie Pirníkovej pripravili projekty, ktoré prezentovali na vyučovacích hodinách. Ich práce boli vystavené v interiéri školy pre inšpiráciu a motiváciu žiakov nižších ročníkov. Prezrite si ich spolu s nami.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

banner
Na pôde našej základnej školy sa dňa 21. novembra 2012 uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti si zmerali žiaci 8. - 9. ročníka. Žiaci strávili popoludnie v pracovnom duchu a učebňou sa niesla nielen dobrá nálada, ale aj chuť súťažiť.

Zber papiera - jeseň 2012

banner
V prvom kole zberu papiera sa nám podarilo vyzbieraž 6 320,- kg. Samozrejme sľúbené žolíky Vás čakajú od 14.11.2012 u triednych učiteľov. Za 50 kg získate záchranný kupón, ktorý ťa zachráni pred ústnym skúšaním. O aký predmet pôjde závisí od teba. Za každých 20 kg ťa čaká prednostný kupón, ktorý ťa oprávňuje v deň keď ho odovzdáš dozoru v školskej jedálni, nestáť v rade.

Vystúpenie - tanečný krúžok

banner

Dievčatá z tanečného krúžku mali v stredu 24.10.2012 vystúpenie pre dôchodcov v Zuzkinom parku, kde vystupovali spoločne s detským tanečným súborom Jahôdka.

 

Vo štvrtok 25. 10. 2012 vystúpili s tým istým moderným tančekom aj pre dôchodcov na Jazere, v kultúrnom stredisku Malibu, kde malo zastúpenie mnoho detí z rôznych škôl.

Tekviciáda

banner
Dňa 9.10. na našej škole konala súťaž v aranžovaní tekvíc pod názvom TEKVICIÁDA. Súťaže sa zúčastnili žiaci 5. - 9. ročníkov. Organizácia akcie bola pod záštitou školského parlamentu.

Privítanie prvákov

banner
Milí rodičia, 3.9.2012 sme úspešne otvorili nový školský rok a privítali sme medzi nami aj nových prváčikov a ich rodičov. Pozrite si fotografie z veľkého dňa našich nových žiačikov.

Oznamy súvisiace so začiatkom nového školského roka

banner

Aktuálne rozvrhy a zoznamy:

  • Zoznamy žiakov prvých ročníkov
  • Rozvrh krúžkov v telocvični
  • Rozvrh a zoznam krúžkov pre školský rok 2012/2013

Hlasujte a podporte školu

banner
Milí priatelia! Základná škola Družicová 4 na sídlisku Nad Jazerom podala projekt pre SPP, Nadácia SPP a EkoFond s názvom Tri inšpirácie na jednom mieste – vzdelávanie, príroda, umenie. Prostredníctvom projektu chceme spojiť priestor knižnice pre mládež, ktorá sídli na našej škole a záhradu, ktorá s knižnicou susedí, do jedného celku.

Rozlúčka so školou

banner

„Dnes to bolo poslednýkrát, čo vošiel som sem do školy.

Preto teraz spomínam na tie krásne chvíle,

a masku pretvárky snímam,

pretože všetko bolo milé...

Výchovný koncert skupiny KOMAJOTA

banner
Dňa 2.10.2012 sa v CVČ Domino konal výchovný koncert hudobnej skupiny KOMAJOTA.Na koncerte sa zúčastnili žiaci 5. - 9. ročníkov. Pozrite si fotogalériu z koncertu.

Geograficko - športová exkurzia 5.A triedy

banner
Slovenský raj, Mlynky, Zejmarská roklina, opekačka, Dobšinská ľadová jaskyňa, cesta vlakom, ubytovanie v turistickej ubytovni, 2 noci, rebríky. Pôjdeme? Takto triedna učiteľka, nám žiakom 5.A, prvýkrát spomenula výlet spojený s poznávaním časti Slovenska.

Tri inšpirácie na jednom mieste - vzdelávanie, príroda, umenie

banner
Naša škola realizovala projekt pre Nadáciu SPP, http://www.sppolocne.sk/sk/o-programe/ciel. Sme sídlisková základná škola s počtom žiakov viac ako 600. V školskom  roku  2011/2012 sme v areáli školy vytvorili Školskú záhradu (ďalej len Záhradu), ktorej dominuje jazierko so stojatou vodou a vodnými rastlinami.

Záhrada v škole, škola v záhrade

banner
Základná škola Družicová sa obyvateľom sídliska za posledné  roky menila takpovediac pred očami. Veľkou zmenou prešla samotná budova školy.  V skvalitňovaní  prostredia pre našich žiakov stále pokračujeme. Svedčí o tom aj náš projekt  Záhrada v škole, škola v záhrade, realizovaný vďaka podpore grantového program U.S.STEEL Košice s.r.o „Kde a ako budeme bývať“ v roku 2011. 

Beseda s Danielom Hevierom a čítanie s Romanom Bratom

banner

Daniel Hevier (1955) – „Viem strašne nenávidieť a veľmi často ohováram aj za najväčšie blbosti“, hovorí o sebe Daniel Hevier. V reálnom živote je to milý pán, ktorý si vie sám zo seba vystreliť, zosmiešniť sa a priblížiť sa detským dušiam. Je slovenským básnikom, prozaikom, dramatikom, scenáristom, textárom, ale hlavne autorom literatúry pre deti a mládež.

Výstup na Mierovu horu

banner
V nedeľu 3.6. sa žiačky 8. a 9. ročníka zúčastnili výstupu na Mierovu horu. Spolu s triednou učiteľkou a množsvom iných účastnikov podnikli 7 km dlhý výstup na Kojšovskú hoľu - Mierovu horu. Jednalo sa o 16. ročník výstupu na Mierovu horu, ktorý organizuje o.z. Humatrend.

Tancovali sme štvorylku

banner
Dňa 25.5.2012 sa naši deviataci zúčastnil V. ročníka medzinárodného prijektu - European Quadrille Dance Festival a už po tretí krát si na hlavnej ulici zatancovali štvorylku. Svojou účasťou prispeli k prekonaniu rekordu v počte tancujúcich.

Beseda so spisovateľkou Oľgou Feldekovou

banner

Vtipné rozprávanie o detstve spisovateľky, vtedajšej škole, prvé kontakty s literatúrou, stretnutie so životným partnerom Ľubomírom Feldekom, ich literárna tvorba i pútavé čítanie z tvorby dcéry Olinky – to boli témy na stretnutí so spisovateľkou Oľgou Feldekovou, na ktoré v diskusii reagovali žiaci šiesteho a siedmeho ročníka našej školy.

Náboženská výchova – na hodine i mimo nej

banner
Noc čítania Biblie - 9.12. 2011 - pridali sme sa k celoslovenskému čítaniu Biblie, čítaním, svätou omšou, súťažami  sme si spestrili nos strávenú nad Bibliou. Pre záujem žiakov sme si túto akciu zopakovali ešte raz v januári...

Športovo matematická súťaž Mamut

1. júna sa 9 žiakov 4. a 5. ročníka zúčastnilo športovo-matematickej súťaže "Mamut". Súťaž sa konala v rekreačnom areáli "Anička". Žiaci riešili množstvo zaujímavých matematických úloh a zúčastnili sa aj športových súťaží. Žiakom sa aj napriek nepriaznivému počasiu celkom darilo, obsadili 15. miesto.

Beseda so spisovateľkou Petrou Braunovou

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s vedením Základnej školy, Družicová 4, Košice a členkami predmetovej komisie pre spoločenskovedné predmety organizovali dňa 16. mája 2012 besedu s českou spisovateľkou Petrou Braunovou, autorkou kníh pre deti a mládež...

Celomestská súťaž Prezentácia na PC

Žiaci ZŠ Družicová 4  sa zúčastnili celomestskej súťaže odkiaľ si doniesli 2. miesto. Naši úspešní žiaci: Viktor Naščák, Matúš Čižmár doprovod Marek Hurtuk

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty