Biblia očami detí a mládeže II.

Na celom Slovensku prebehla v rámci náboženskej výchovy výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže. Pridali sme sa i my. Prečítali sme si úryvky z Biblie a pustili sa do práce....

Malí, veľkí, dávali sme na papier ako to my vidíme: Stvorenie sveta, Noemovu archu, Mojžiša v Egypte, či pri Červenom mori, alebo s Desatorom..., Jonáša, Jána Krstiteľa, Ježiša - Slovo, ktoré sa telom stalo, Betlehem, Svadbu v Káne, uzdravenie dcéry Kanaánčanky, stretnutie s hriešnou ženou, Ježiša ako svetlo, cestu, jeho  zajatie, ukrižovanie, prázdny hrob, zázračný rybolov, cestu do neba...

Nech sa páči, pozrite sa na kategórie na IV a V.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.