Dni energií

Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach sa uskutočnila súťaž pre žiakov 8. ročníka základnách škôl, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.

V hlavnej kategórii, ktorej téma bola "Šetrenie energiou" získala žiačka 8.C triedy Radka Le Canhová 1. miesto za animáciu a žiak 8.B triedy Filip Rzuhovský sa umiestnil so svojou prezentáciou na 3. mieste. Téma vedľajšej - výtvarnej katégórie mala názov "Energie okolo nás". V tejto kategórii získal kolektív žiakov 8.A triedy Terezka Holovnyáková, Andrea Hanzušová a Michal Šmajda 1. miesto.
banner

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.