Exkurzia Nyíregyháza

Naši piataci a šiestaci patria medzi zvedavcov a radi si overujú poznatky získané v škole vlastnými očami. Vo štvrtok 25. apríla si mohli počas celodennej geografickej exkurzie v prvom ZOO parku v Maďarsku, v meste Nyíregyházi prezrieť všetky svetové kontinenty a pozorovať život tamojších zvierat.

Hlavnými atrakciami polárneho sveta boli ľadové medvede a tučniaky. Tropický dom predstavoval svet pralesov. Stretli sme sa s najmenšími opicami sveta ako aj s najväčším primátom žijúcim v korunách stromov - s orangutanom. V podmorskom akváriu sme obdivovali bohatý podmorský svet plný žralokov, farebných rýb, korálov a tiež svet hadov a plazov. Na 30 hektárovom priestore sme si tak mohli prezrieť všetky biómy nasej zemegule.
Stránka: 1 2 

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.