Fyzikálne súťaže

Na našej škole sa organizovali fyzikálne súťaže. Tu si môžete pozrieť výsledky.

 

FYZIKÁLNE SÚŤAŽE

Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zúčastnili fyzikálnych súťaží a získali aj pekné výsledky:

1.) Archimediáda - školské kolo pre žiakov 7. roč.

     1. miesto - Matúš Stahovec 7.A

     2. miesto - Michaela Trebuňová 7.C

     3. miesto - Tomáš Macák 7.C

2.) Fyzikálna olympiáda - okresné kolo, žiaci 8. a 9. roč.

     3. miesto - Viktor Šimco 8.A

3.) Dni energií - súťaž organizovaná SPŠ elektrotechnickou pre žiakov 8. ročníka ZŠ

  • V kvízovej súťaži získali žiačky Terezka Šumanská, Simona Šambronská, Viktória Priščáková a Dominika Janočková 2. miesto.
  • Žiačka Terezka Šumanská získala ocenenie za model "Využite solárnej energie na osvetlenie chát".

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.