Informatická súťaž iBobor 2013/2014

Aj tento školský rok sme si zasúťažili v rámci Slovenska v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie IKT u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.Aj tento školský rok sme si zasúťažili v rámci Slovenska v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie IKT u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Zúčastnilo sa jej 210 žiakov našej školy ročníkov 3. – 9.

Celkové výsledky v rámci školy aj v rámci Slovenska si môžete pozrieť tu:

žiaci 3. – 4. roč.
žiaci 5. – 9. roč.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.