Obvodné kolo v gymnastike

Dňa 15.4. 2014 sa žiačky 1.-3. ročníka zúčastnili na súťaži - obvodného kola, gymnastického štvorboja, kde sa úspešne umiestnili na 2. mieste.
Súťažilo sa v disciplínach: hrazda, skok na švédsku debnu, lavička, gymnastický pás.V kategórii jednotlivcov, bola ocenená naša žiačka 3.A triedy Kristínka Blašková, ako najlepšia gymnastka. Získala medailu za 1. miesto.
Gymnastický tím torili žiačky:
Girová Katarína 1.A
Ridillová Nina 1.A
Žáková Elena 1.C
Blašková Kristínka 3.A
Kančiová Barbora 3.C
Tkáčová Veronika 3.B
 
Želáme im naďalej veľa úspechov !

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.