Po stopách novovekých Košíc

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre žiakov 7. ročníkov netradičnú oslavu Dňa Košíc pod názvom " Po stopách novovekých Košíc".

Žiaci dvoch košických základných škôl: Družicovej a Trebišovskej sa stretli, aby si zmerali sily vo vedomostiach z histórie nášho mesta, pozreli si najstaršiu zachovalú židovskú synagógu, vystúpili po 160 schodoch na severnú vežu Dómu sv. Alžbety a vo františkánskom kostole si pozreli raritu: pohyblivý ruženec.
Žiaci boli rozdelení do 8. družstiev a riešili 7. úloh + 2. bonusové úlohy. Pri hľadaní správnych odpovedí, robili v meste, taký rozruch, že si to všimla aj redaktorka rádia Regina a žiakom a p. E. Petrášovej sa na všeličo opýtala.

Žiaci našej školy obsadili 1.,5.,7., a 8. miesto.

Víťaznému družstvu v zložení: Beregszasziová B., Devera A., Le Canhová R., Mozgová J., Štefková S. srdečne gratulujeme, ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

Knižnici pre mládež mesta Košice, konkrétne p. Petrášovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity, ktorých úlohou je žiakov tvorivo a zážitkovo vzdelávať.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.