Súťaž 112 AWARDS

Naši žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“, ktorá sa konala pri príležitosti Európskeho dňa 112 vo februári 2013. V obvodnom kole kategórie 1. - 4.roč. ZŠ zvíťazil žiak našej školy SLAVOMÍR DENIS. 1. miesto získal aj v krajskom kole súťaže.Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák v pondelok 16.septembra 2013 odovzdal ceny za výnimočné záchranárske a vzdelávacie aktivity súvisiace s číslom tiesňového volania 112. V kategórii „Výnimočná aktivita v oblasti osvety a vzdelávania o čísle tiesňového volania 112“ sa stal Obvodný úrad Košice za organizáciu výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“.

 

V tejto súvislosti bol ocenený pánom ministrom aj žiak našej školy Slavomír Denis. Na tejto slávnostnej akcii sa v budove Ministerstva vnútra SR v Bratislave zúčastnili pán riaditeľ školy Jozef Varga a zákonný zástupca žiaka Tatiana Denisová.

 

Tlačová správa ministerstva vnútra zo dňa 17.9.2013

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.