Zápis prváčikov do 1. ročníka

V dňoch 17. a 18. januára 2014 sa na našej škole konal zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2014/2015. Pre deti boli pripravené hravé komunikačné úlohy a pracovný list.

Po ich úspešnom absolvovaní si odniesli malú pamiatku vyrobenú žiakmi našej školy. Prípadné obavy detí prišli rozptýliť panie učiteľky z materskej školy Družicová. Vítaná bola prítomnosť školskej psychologičky, rodičia sa s ňou mohli poradiť v otázke školskej zrelosti ich dieťaťa. Tešíme sa na budúcich prvákov v septembri.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.