Program FinQ

Vážení rodičia,
naša škola je od tohto šk. roka zapojená do programu FinQ, ktorý podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia žiakov v celkovom kontexte financií. Realizátorom programu FinQ je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi sú Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o..
Program FinQ prináša ucelený prístup k finančnému vzdelávaniu. Žiaci sa tak učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote a ľahšie tak prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti. Vzdelávací program je v praxi včlenený do už existujúcich vyučovacích predmetov. Žiaci prechádzajú na hodinách štandardným učivom a vďaka metodológii FinQ rozvíjajú ich  finančnú kultúru.  Napríklad aj na hodine dejepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka, aj v rámci cudzích jazykov.
Skôr, ako zavedieme program do konkrétnych predmetov a tried, je potrebné, aby učitelia absolvovali dištančné a následne prezenčné vzdelávanie vo FinQ programe. Vzdelávanie absolvovala prvá skupina pedagógov v novembri, postupne sa budú zapájať ďalší učitelia.
Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.  
O FinQ programe na škole Vás budeme priebežne informovať.
 
Vedenie školy

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty