Štátna dotácia na obed od 1.5.2023

OZNAM PRE RODIČOV - štátna dotácia na obed od 1.5.2023 - obedy zadarmo

 

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

Link:  https://www.jedalne.sk/clanky/doc/dotacie-na-skolske-obedy-zadarmo-su-spat-451/doc-article.htm

  • posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“), aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  • MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  • MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

  • Obed môže dieťa odobrať len vtedy, ak sa zúčastní vyučovacieho procesu, čiže musí byť prítomné na vyučovaní.
  • Povinnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravy . Rodič musí dieťa odhlásiť 24 hodín dopredu, pri náhlom ochorení ráno do 8.00 . Ak tak neurobí a dieťa nebude odhlásené z obeda , poskytnutá dotácia bude ,  rodič bude uhrádzať  ten neodhlásený obed sám ( na konci mesiaca mu vystavím šek )
  • Rodič dieťaťa, ktoré ešte nebolo prihlásené vôbec na obedy, musí okrem podania žiadosti o dotáciu vypísať aj prihlášku na stravovanie. / v prílohe : žiadosť, prihláška

Vyplnené a podpísané žiadosti o dotáciu + prihlášky ( ešte pre neprihlasené deti v tomto školskom roku 2022/2023 ) žiadame zaslať najneskôr do 14.4.2023 na vrátnicu školy. Na vrátnici k dispozícií budú aj čisté tlačivá pre tých rodičov, ktorí nemajú prístup k tlačiarni.

Prihláška na stravu od 1.5.2023
Návratka

POZOR !

Chcela by som pripomenúť, že štátna dotácia bude poskytovaná výlučne na stravovanie, 5,00€ režijný poplatok bude naďalej aj po 1.5.2023 uhrádzať rodič, každý mesiac.

 

Ďakujem 

 

Pridané 29.3.2023

Zber papiera jar 2024

Jarný zber papiera sa uskutoční 15.4. 2024 - 20.04.2024.
Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 a 13.30 - 16.00
Sobota 8.00 – 12.00
parkovisko pri školskej jedálni a telocvični. Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.
           
Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera za asistencie pána riaditeľa školy a pána školníka. Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.
Ďakujem za spoluprácu

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (matematika, anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty