Spolu múdrejší

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

INFORMÁCIE O PROGRAME SPOLU MÚDREJŠÍ 3

  • Začíname s doučovaním od februára do konca mája. Doučujeme len v mimovyučovacom čase.
  • Doučujeme len prezenčne.
  • Doučujeme v skupinách,podľa potreby, aj len jedného žiaka. Doučujeme len v priestoroch našej školy.
  • Doučujúci su len učitelia našej školy.
  • Doučujeme s cieľom zlepšovania vedomostí a zručností.
  • Doučujeme ,aby žiaci mali možnosť vyrovnať si rozdiely vo vedomostiach kvôli pandémii.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.