Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2022/2023

Nižšie pribudol na stiahnutie zápisný lístok (prihláška na stravu), pre vaše dieťa na školský rok 2022/2023. Táto prihláška je záväzná a je potrebné ju vyplniť, podpísať a doručiť do školskej jedálne, alebo nechať na vrátnici školy najneskôr do 31.08.2022. Vyplnenú a podpísanú prihlášku viete poslať aj emailom na: sj@zsdruzicova4.sk.
Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude. Deti sa prihlasujú každý školský rok nanovo.

STRAVA MUSÍ BYŤ UHRADENÁ NAJNESKÔR DO:
05.09.2022

Postup pre prihlásenie dieťaťa na stravu:

  1. Zákonný zástupca vyplní prihlášku, podpíše ju, oskenuje a odošle.
  2. Prvý týždeň školského roka novým žiakom, hlavne prvákom rozdá vedúca školskej jedálne po triedach čipy, ktoré sú zadarmo. Čipy žiaci dostávajú pri prvotnom prihlásení na obedy a majú ho až kým neopustia našu školu, potom sa čipy vrátia vedúcej školskej jedálne. Ak ho mechanicky poškodia, alebo stratia, je nutné si zakúpiť nový čip a to v hodnote 2 €. Čip slúži na evidenciu a tiež kvôli vyučtovaniu stravníkov, no neslúži na odhlasovanie.
  3. Informácie pre rodičov budúcich prvákov nájdete TU.

Diétne stravovanie: prosím rodičov, ktorých detí majú lekárom potvrdenú diétu (naša škola varí len bezlepkovú diétu), aby počas prázdnin si vybavili potvrdenie od odborného lekára. Tlačivo: TU (gastro,.....), potvrdenie od všeobecného lekára neplatí.

Donáška stravy: je potrebné si počas prázdnin požiadať o donášku stravy Mesto Košice a spolu so žiadosťou zaslať aj potvrdenie od odborného lekára (napr. alergici, rôzne potravinové intolerancie). Bližšie informácie podáva vedúca ŠJ. Tlačivá TU.

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu počas školského roka

Rodič musí prihlásiť na stravu svoje dieťa v pracovných dňoch od 07.00 – 15.00 a to tým, že doručí sám alebo prostredníctvom dieťaťa vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravu spolu s dokladom o zaplatení stravy na príslušný mesiac. Prihlášku je možné stiahnuť aj z internetovej stránky školy alebo si ju vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Rodič odhlasuje svoje dieťa minimálne 24 hodín vopred, v prípade náhleho ochorenia ráno do 8.00. Odhlasovanie sa vykonáva telefonicky na čísle 055/674 02 82 alebo 0911 665 201, osobne v školskej jedálni zapísaním dieťaťa do zošita uloženého pri školskej jedálni, prípadne v kancelárií pri ŠJ. V prípade, že sa stravník nasledujúci mesiac nebude stravovať, je povinnosť túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ, inak bude vedený ako by na stravu chodil / hoci platbu nemá uhradenú /a bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť. Do obedára si môže rodič zobrať stravu len raz v prvý deň choroby dieťaťa, keď nestihol obed odhlásiť. Prosím rodičov, aby v prípade školských výletov odhlasovali deti osobne a nespoliehali sa na to, že je to automatické alebo to urobí triedny učiteľ. Učitelia nie sú povinní odhlasovať žiakov z obedov.

Ako správne odhlásiť dieťaťa zo stravy pomocou internetu:

  1. Odhlásenie z obedu je možné len cez stránku www.eskoly.sk  na základe prihlasovacích údajov, ktoré rodičia dostali v septembri na rodičovskom združení alebo si ich prevzali v školskej jedálni. Nie cez stránku IŽK, ktorá síce túto možnosť ponúka, ale nie je možné ju synchronizovať s nami používaným čipovým systémom.
  2. Po prihlásení si kliknete na záložku jedáleň, kde sa vám zobrazí jedálny lístok. V každom dni sa nachádza políčko so zelenou "fajočkou". To znamená, že dieťaťa má v daný deň obed. Ak ju odkliknete a zrušíte, teda fajočka zmizne, dieťa ste odhlásili.

Ak si nie ste istý či odhlásenie ste vykonali správne pošlite nám email na sj@zsdruzicova4.sk. Odhlásenie Vám potvrdíme.

Zápisný lístok – prihláška na stravu (Na stiahnutie DOCX)

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa, finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma podľa § 140 a 141 zákona. (Prípadné zmeny, ktoré by mohli nastať počas letných prázdnin ohľadom navýšenia stravnej jednotky včas oznámime)

od 6 do 11 rokov I.stupeň

Základná škola Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu 
             
1. stupeň 0,56 0,46 1,08 0,31 0,68 3,09
2. stupeň 0,59 0,49 1,15 0,33 0,72 3,28
3. stupeň 0,62 0,52 1,21 0,35 0,76 3,46

 

od 11 do 15 rokov II.stupeň

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
             
1. stupeň 0,60 0,50 1,16 0,33 0,73 3,32
2. stupeň 0,63 0,53 1,23 0,35 0,77 3,51
3. stupeň 0,67 0,56 1,30 0,37 0,82 3,72

Cena stravného od 01.09.2022 do 31.12.2022


Obed:         Obed – DIÉTA:      
  1. stupeň ZŠ ...... 1,15 €     1. stupeň ZŠ ...... 1,38 €
  2. stupeň ZŠ ...... 1,23 €     2. stupeň ZŠ ...... 1,48 €
  Dospelí ...... 1,33 €     Dospelí ...... 1,60 €
  Cudzí stravníci ...... 2,53 €          


NOVÉ POPLATKY ZA STRAVU PLATNÉ OD 01.01.2023 nájdete TU.


V prípade, že už vaše dieťa nebude navštevovať školskú jedáleň je nutné odovzdať po dieťati alebo poslať emailom odhlášku (tlačivo na stiahnutie DOCX)

Stravné sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom alebo šekom:

  • IBAN: SK90 5600 0000 0005 0399 3008

 

Jedálny lístok nájdete:

 

 

 

 

 

Zápis prvákov

ZŠ Družicová Vás pozýva na zápis prvákov 14.4.2023 od 14.00 - 18.00 a 15.4.2023 od 08.00 - 12.00.Viac informácií nájdete v sekcii O škole - Zápis prvákov 2023/2024.

Testovanie T-9

Testovanie žiakov 9. ročníka T-9 sa uskutoční 22.marca (streda) 2023. Špecifikácie testov T9 2023 sú zverejnené na stránke NIVaM v časti dokumenty na stiahnutie TU.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.