UPOZORNENIE: od nového školského roka 2021/2022 už nie sú tzv. obedy zadarmo – za obedy sa už platí 
Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021 nájdete ⇒ TU

Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2021/2022

Nižšie pribudol na stiahnutie zápisný lístok (prihláška na stravu), pre vaše dieťa na školský rok 2021/2022. Táto prihláška je záväzná a je potrebné ju vyplniť, podpísať a doručiť do školskej jedálne, alebo nechať na vrátnici školy najneskôr do 31.8.2021. Vyplnenú a podpísanú prihlášku viete poslať aj emailom na: sj@zsdruzicova4.sk.
Pre neprihlásené detí zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude. STRAVA MUSÍ BYŤ UHRADENÁ NAJNESKOR DO: 05. 09. 2021

Postup pre prihlásenie dieťaťa na stravu:

  1. Zákonný zástupca vyplní prihlášku, podpíše ju, oskenuje a odošle
  2. Prvý týždeň školského roka novým žiakom , hlavne prvákom rozdá vedúca školskej jedálne po triedach čipy, ktoré sú zadarmo. Čipy žiaci dostávajú pri prvotnom prihlásení na obedy a majú ho až kým neopustia našu školu, potom sa čipy vrátia vedúcej školskej jedálne. Ak ho mechanicky poškodia, alebo stratia, je nutné si zakúpiť nový čip a to v hodnote 2 €. Čip slúži na evidenciu a tiež kvôli vyučtovaniu stravníkov, no neslúži na odhlasovanie.

Diétne stravovanie: prosím rodičov, ktorých detí majú lekárom potvrdenú diétu (naša škola varí len bezlepkovú diétu), aby počas prázdnin si vybavili potvrdenie od odborného lekára. Tlačivo žiadosti o donášku vlastnej stravy TU.  Tlačivo potvrdenia od odborného lekára TU. (Potvrdenie od všeobecného lekára neplatí!) 

Donáška stravy: je potrebné si počas prázdnin požiadať o donášku stravy Mesto Košice a spolu so žiadosťou zaslať aj potvrdenie od odborného lekára ) napr. alergici, rôzne potravinové intolerancie). Bližšie informácie podáva vedúca ŠJ.

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu počas školského roka

Rodič musí prihlásiť na stravu svoje dieťa v pracovných dňoch od 07.00 – 15.00 a to tým, že doručí sám alebo prostredníctvom dieťaťa vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravu spolu s dokladom o zaplatení stravy na príslušný mesiac. Prihlášku je možné stiahnuť aj z internetovej stránky školy alebo si ju vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Rodič odhlasuje svoje dieťa minimálne 24 hodín vopred, v prípade náhleho ochorenia ráno do 8.00. Odhlasovanie sa vykonáva telefonicky na čísle 055/674 02 82 alebo 0911 665 201, osobne v školskej jedálni zapísaním dieťaťa do zošita uloženého pri školskej jedálni, prípadne v kancelárií pri ŠJ. V prípade, že sa stravník nasledujúci mesiac nebude stravovať, je povinnosť túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ, inak bude vedený ako by na stravu chodil / hoci platbu nemá uhradenú /a bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť. Do obedára si môže rodič zobrať stravu len raz v prvý deň choroby dieťaťa, keď nestihol obed odhlásiť. Prosím rodičov, aby v prípade školských výletov odhlasovali deti osobne a nespoliehali sa na to, že je to automatické alebo to urobí triedny učiteľ. Učitelia nie sú povinní odhlasovať žiakov y obedov.

Ako správne odhlásiť dieťaťa zo stravy pomocou internetu:

  1. Odhlásenie z obedu je možné len cez stránku www.eskoly.sk  na základe prihlasovacích údajov, ktoré rodičia dostali v septembri na rodičovskom združení alebo si ich prevzali v školskej jedálni. Nie cez stránku IŽK, ktorá síce túto možnosť ponúka, ale nie je možné ju synchronizovať s nami používaným čipovým systémom.
  2. Po prihlásení si kliknete na záložku jedáleň, kde sa vám zobrazí jedálny lístok. V každom dní sa nachádza políčko so zelenou ,,fajočkou“. To znamená že dieťaťa má v daný deň obed. Ak ju odkliknete a zrušíte, teda fajočka zmizne, dieťa ste odhlásili.

Ak si nie ste istý či odhlásenie ste vykonali správne pošlite nám email na sj@zsdruzicova4.sk. Odhlásenie Vám potvrdíme.

Zápisný lístok – prihláška na stravu (Na stiahnutie DOC)

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa, finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma podľa § 140 a 141 zákona.

od 6 do 11 rokov I.stupeň

Základná škola Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu 
             
1. stupeň 0,56 0,46 1,08 0,31 0,68 3,09
2. stupeň 0,59 0,49 1,15 0,33 0,72 3,28
3. stupeň 0,62 0,52 1,21 0,35 0,76 3,46

 

od 11 do 15 rokov II.stupeň

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
             
1. stupeň 0,60 0,50 1,16 0,33 0,73 3,32
2. stupeň 0,63 0,53 1,23 0,35 0,77 3,51
3. stupeň 0,67 0,56 1,30 0,37 0,82 3,72

Cena stravného od 1.9.2021


Obed:         Obed – DIÉTA:      
  1. stupeň ZŠ ...... 1,15 €     1. stupeň ZŠ ...... 1,38 €
  2. stupeň ZŠ ...... 1,23 €     2. stupeň ZŠ ...... 1,48 €
  Dospelí ...... 1,33 €     Dospelí ...... 1,60 €
  Cudzí stravníci ...... 2,53 €          

 

Stravné sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom alebo šekom:

  • IBAN: SK90 5600 0000 0005 0399 3008

 

Jedálny lístok nájdete:

  • www.eskoly.sk

 

 

 

 

 

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.