Prihlásenie
Na stravu je prihlásený iba žiak, ktorý odovzdal prihlášku na nový školský rok ( prihláška sa vypisuje každý rok )

Výdaj obedov
Strava sa začína vydávať v utorok 3.9.2024. Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 do 14.00 hod. Prvý deň v školskom roku t.j. 2.9.2024 sa nevarí.

Stravné
Platí sa len réžia 8 € na mesiac Kto chce platiť poštovou poukážkou, je nutné si ju vyplniť na pošte.
V prípade, že budete uhrádzať bankovým prevodom, prosím dodržujte správny variabilný symbol, do poznámky uvádzajte priezvisko a triedu dieťaťa, zvyknú sa rodičia volať ináč ako dieťa, V prípade, že si chcete nastaviť trvalý príkaz, prosím na toto číslo účtu:
Číslo účtu - strava SK90 5600 0000 0005 0399 3008

Termín úhrady
Podľa VZN mesta Košice sa stravné uhrádza do 5. dňa v mesiaci. Prosím dodržiavajte správne variabilné symboly za každé dieťa zvlášť Do poznámky prosím písať meno a triedu dieťaťa.

Odhlasovanie počas neprítomnosti
Za prihlasovanie a odhlasovanie je zodpovedný rodič.
Školská dochádzka je od 1.5.2023 prepojená s jedálňou kvôli obedom zadarmo a kontrole účasti na vyučovaní.
Deti je nutné počas neprítomnosti v škole odhlasovať priamo v škol. jedálni na t.č. 0911 665 201 alebo po prihlásení cez eskoly.
Čip, ktorý dieťa používa slúži pre potreby ŠJ, a to na sledovanie úhrad stravného a tiež na prevzatie stravy, nie na odhlasovanie.

Aktuálne poplatky
Obed I. stupeň 1,90€
Obed II. stupeň 2,10€
Obed diéta I.stupeň 2,20€
Obed diéta II. stupeň 2,40€
OD 1.9.2023 je poskytovaná štátna dotácia na obedy - obedy "zadarmo", rodič uhrádza 8,00 réžiu, v prípade diétnej stravy aj doplatok 0,10€ za každý odobratý obed.


 • Info o pretrvávajúcich podmienkach "obedy zadarmo" nájdete TU
 • Prihláška na stravu : TU
 • Návratka: TU


Informácie pre rodičov budúcich prvákov

 • Ak už máte rozhodnutie o prijatí v rukách, informujte nás prosím mailom na sj@zsdruzicova4.sk
 • Obratom Vám zašleme zápisný lístok a súhlas so spracovaním osobných údajov, návratku, kvôli obedom zadarmo. Tieto 2 vyplnené tlačivá (návratka + prihláška) nám buď oskenujete a pošlete mailom alebo prinesiete osobne do ŠJ alebo na vrátnicu školy (do 20.6.2024)
 • Po obdržaní vyplnených tlačív Vaše dieťa automaticky záväzne prihlásim na stravu od dátumu, ktorý ste uviedli na prihláške. V priebehu prvého školského týždňa, Vám budú vygenerované prihlasovacie údaje na eskoly, kde budete môcť aj takýmto spôsobom odhlasovať dieťa zo stravy. Iný spôsob je emailom (sj@zsdruzicova4.sk alebo telefonicky 0911665201). Odhlasuje sa deň dopredu, alebo v daný deň ráno do 8.00 hod. Tým, že sú ,,obedy zadarmo“, je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa ho odhlasiť ak nie je na vyučovaní, ináč ten obed musíte uhradiť vy. Za stravné sa teraz neuhrádza, dotuje to štát, no 8 € réžia sa musí uhradiť, ak dieťa odobralo stravu aspoň 1 deň v mesiaci. Réžia sa platí každý mesiac, na číslo účtu: SK90 5600 0000 0005 0399 3008 Varí sa od 3.9.2024 (1. deň sa nevarí)
 • Vášmu dieťaťu tak nachystáme čip na stravovanie, ktorý mu bude v prvý týždeň školského vyučovania odovzdaný pani učiteľkou. Upozorňujem, čip neslúži na odhlasovanie.
 • Odporúčame vybaviť tieto náležitosti v dostatočnom predstihu, návratku na dotáciu musím odovzdať do 28.6.2024 na ÚPSvaR, ináč si budete musieť platiť za obedy.
  VYPISUJETE A ODOVZDÁVATE MI OBIDVE TLAČIVÁ.
  Tešíme sa na vaše detičky.
  Vedúca ŠJ
 • Info o pretrvávajúcich podmienkach "obedy zadarmo" nájdete TU
 • Prihláška na stravu : TU
 • Návratka: TU
 

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
 • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty