Ak využijete toto svoje právo, 2% z dane z Vášho príjmu neskončia v štátnom rozpočte, ale môžu byť použité pre rozvoj Vašich detí.
Neplatíte nič, iba rozhodujete, či 2 % z Vašich daní dostane štát alebo Vaše deti.

Vyhlásenie pre poukázanie na stiahnutie.V období posledných rokov sme aj vďaka Vašej podpore zakúpili predmety, ktoré pomohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces žiakov školy.
Pre začínajúcich plavcov, ktorí absolvujú plavecký výcvik v školskom bazéne sme zakúpili množstvo pomôcok, ktoré im uľahčia nacvičovanie správnej techniky plávania (rok 2015).Sedem interaktívnych tabúľ, ktoré v sebe kombinujú výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie umožňuje žiakom pracovať so softvérom priamo z prostredia tabule (roky 2016, 2018 a 2019).K skvalitneniu vyučovacieho procesu prispeli aj tri nové počítače a vysokovýkonná tlačiareň, ktorú okrem iného škola využíva aj na tlač vysvedčení a diplomov pre žiakov (rok 2017).Prácu žiakov na hodinách fyziky a matematiky uľahčuje šestnásť zakúpených tabletov, vďaka ktorým sa vyučovanie stáva zaujímavejšie a interaktívnejšie (rok 2019).Dve vysokorýchlostné multifunkčné zariadenia (tlač, kopírovanie a skenovanie) prispeli k lepšej distribúcii materiálov, ktoré sú potrebné pri výučbe žiakov (rok 2020).Deväť dataprojektorov vrátane príslušenstva a dvadsať stolových mikrofónov prispieva k vyššej interaktivite a komunikácii počas vyučovania a robí ho atraktívnejším (rok 2021 a 2022).

 


Tri nové posuvné tabule, ktoré nahradili tie dosluhujúce a šesť výkonných sušičov na vlasy do priestorov šatní bazéna, ktoré prispeli k vyššiemu komfortu našich plavcov (rok 2022).

 
ZA VAŠE 2% VÁM ZA VŠETKY DETI V ZŠ DRUŽICOVÁ ĎAKUJEME.
Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach

Zber papiera jar 2024

Jarný zber papiera sa uskutoční 15.4. 2024 - 20.04.2024.
Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 a 13.30 - 16.00
Sobota 8.00 – 12.00
parkovisko pri školskej jedálni a telocvični. Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.
           
Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera za asistencie pána riaditeľa školy a pána školníka. Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.
Ďakujem za spoluprácu

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (matematika, anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty