Objednávky

Objednávky zo školskej jedálne k dispozícii na: http://www.eskoly.sk/druzicova4/efaktury

 

Vyberte si rok zverejnenia: 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Číslo objednávkyDodávateľ:Dátum vyhotovenia:Dátum zverejnenia:Suma
33/2021BPMK,Južné nábrežie 13,Košice IČO:4451868413.04.202113.04.202196 €
Popis: revízia plynu
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
32/2021ASANARATES s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice, IČO: 3660669307.04.202107.04.202196 €
Popis: deratizácia
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
31/2021Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IĆO: 3612146607.04.202107.04.202148 €
Popis: tonery
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
30/2021Anna Oláhová, Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov, IČO: 3548025431.03.202131.03.2021150 €
Popis: PHZ oprava strechy
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
29/2021ELUKO, s.r.o., Rovníková 9, 040 12 Košice, IČO: 3172346430.03.202130.03.2021195.6 €
Popis: elektro materiál
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
28/2021KANTAX s.r.o., Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, IČO: 5090934726.03.202126.03.202156.4 €
Popis: korková tabuľa
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
27/2021COMERT s.r.o., Daxnerovo námestie 912/2, 821 08 Bratislava, IČO: 1731879326.03.202126.03.202141.7 €
Popis: tonery
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
26/2021TILIO, s.r.o., Čordákova 12, 040 23 Košice, IČO: 3620483823.03.202123.03.2021273 €
Popis: kvety Deň učiteľov
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
25/2021SZITI s.r.o., Čsl. armády 6, 040 01 Košice, IČO: 3658466523.03.202123.03.202198 €
Popis: smotanový sen Deň učiteľov
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
24/2021PhDr. Marta Šamová- Maša, Važecká 2, 040 12 Košice, IČO: 1716707823.03.202123.03.2021980.91 €
Popis: čistiace potreby
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
23/2021Anna Oláhová, Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov, IČO: 3548025412.03.202112.03.2021384 €
Popis: tepelno-technické posúdenie stavby elektroinšatlácie, ústr. Vykurovania
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
22/2021Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 3126865012.03.202112.03.202140 €
Popis: účast na seminári
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
21/2021Cool Be, s.r.o., Nižná Myšľa 449, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 3684636810.03.202110.03.2021252 €
Popis: náplne do tlačiarni
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
20/2021Michal Bálint, Vinné 115, 072 31 Vinné, IČO: 3483131209.03.202109.03.2021994.03 €
Popis: maľba priestorov šatní
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
19/2021GAZI - statika stavieb, s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice, IČO: 4555668701.03.202101.03.202178 €
Popis: statický posudok
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
18/2021PhDr. Marta Šamová- Maša, Važecká 2, 040 12 Košice, IČO: 1716707801.03.202101.03.2021406 €
Popis: čistiace potreby
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
17/2021Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 5282982112.02.202112.02.202126 €
Popis: časopis ŠKOLA 2021
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
16/2021MALUDA s.r.o., Jarková 157/15, 078 01 Malé Ozorovce, IČO: 4657100112.02.202112.02.2021384 €
Popis: výroba dverí
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
15/2021Anna Oláhová, Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov, IČO: 3548025412.02.202112.02.2021240 €
Popis: riešenie PO v PD
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
14/2021Slovenská legálna metrologia n.o.m Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00379545212.02.202112.02.2021110,64 €
Popis: kalibrácia váh
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
13/2021BBC Systém s.r.o., Kamenárska 186, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 3663476009.02.202109.02.202171.15 €
Popis: konvektory
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
12/2021TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO:4525876701.02.202101.02.2021270 €
Popis: IPZ učebnice
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
11/2021Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IĆO: 3612146601.02.202101.02.202188.8 €
Popis: tonery
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
10/2021Ing. Tomáš Hudák, PhD., Žižkova 3791/41, 040 01 Košice, IČO: 5044311912.01.202112.01.2021600 €
Popis: spravovanie web stránky
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
9/2021Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 3623733712.01.202112.01.202196 €
Popis: modul HX0071 v programe VEMA
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
8/2021Indícia, n.o. Rovniakova 15, 851 02 Bratislava, IČO:4573628612.01.202112.01.202130 €
Popis: seminár Aritmetické prostredia Mravcová
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
7/2021Kočiš Krásna s.r.o., Ukrajinská 49, 040 18 Košice, IČO: 4700925012.01.202112.01.2021400 €
Popis: hobľované dosky
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
6/2021OV-INVEST spol. s r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 3168224312.01.202112.01.2021900 €
Popis: inžiniering a stavebný dozor spojov. chodby
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
5/2021Filip Šamaj, Vodná 6,Košice IČO:4632972208.01.202108.01.202162.4 €
Popis: oprava a tlaková skúška hasiaceho prístroja
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
4/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 3590871808.01.202108.01.2021990 €
Popis: publikácie
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
3/2021SOFT-GL spol. S r.o,Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO:3618221408.01.202108.01.202142 €
Popis: aktualizácia programu Objednávanie stravy cez www.eskoly.sk
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
2/2021Filip Šamaj, Vodná 6,Košice IČO:4632972208.01.202108.01.202176.8 €
Popis: revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, tlaková skúška
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ
1/2021Ševt a.s, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 3133113104.01.202104.01.2021990 €
Popis: školské tlačivá
Meno a funkcia osoby, kt. objednávku podpísala: Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ

Info pre rodičov

Návrat žiakov do škôl

Vážení rodičia.

S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie

S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
Podmienky nástupu žiakov a zamestnancov do škôl , platné aj od 26.04.2021 sú v prílohách.

Vzdelávanie žiakov počas adaptačného obdobia bude prebiehať v upravenom režime. Žiaci dostanú priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce. Cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stres a vytvoriť bezpečné prostredie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zápis do 1. ročníka


Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/22 bude prebiehať len elektonickou formou do 30.04.2021
Základné informácie o zápise pre rodičov a elektronickú prihlášku nájdete ⇒ TU.

Oznamujeme rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku do 1. ročníka elektronicky, že papierové prihlášky na vyplnenie aj pokyny sú k dispozícii na vrátnici školy, pondelok až piatok od 07.30 do 14.00 do 30.04.2021.
Pre vstup do školy je potrebné sa preukázať platným potvrdením o negatívnom RT-PCR teste, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starším ako 7 dní

Pozrite si, na čo sa v našej škole môžete tešiť. ⇒ TUEurópsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.