Rada rodičov

 Informácie RZ pri ZŠ Družicová:

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ
ADRESA SÍDLA: Družicová 4, 040 12 Košice
IČO/SID: 17319617 / 0881

 

Výbor v šk. roku 2021-2022:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Štefánia Köverová
tajomníčka: Bibiána Borodáč Vargová
hospodár: Lucia Knižková
predseda revíznej komisie: Jana Valušová

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2021/2022:

 

1.A: Jana Dorocáková

1.B: Eva Tkáčová

1.C: Iveta Šrameková

 

2.A: Alena Mojsejová

2.B: Michaela Šofová

2.C: Nikola Vasilik

2.D: Martina Miklošová 

 

3.A: Andrea Svobodová Gajdošová

3.B: Monika Janková

3.C: Stanislava Maľarčíková

 

4.A: Jaroslav Nemec

4.B: Cyril Závadský

4.C: Štefánia Köverová

4.D: Agáta Sokolová 

5.A: Adriana Suchá

5.B: Lenka Kašperová

5.C: Peter Kovács

 

6.A: Silvia Rusnáková

6.B: Katarína Závadská

6.C: Soňa Soľáková

 

7.A: Mária Hamzová

7.B: Jana Valušová

7.C: Roman Borik

 

8.A: Jozef Skonc

8.B: Richard Hartmann

 

9.A: Bibiána Borodáč Vargová

9.B: Patrícia Faturová

9.C: Lucia KnižkováNa stiahnutie

Zápisnica RRZ 09-09-2021
Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 


Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2021/ 2022

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou  jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2021/2022. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 09.09.2021 je v školskom roku 2021/2022 výška jednorazového rodičovského príspevku:

-   9,00 Eur .... za prvé dieťa;

-   5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.

Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:

-   číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;

-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.

Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Vedenie školy, Vám v mene všetkých zamestnancov želá pevné zdravie vo Vašich rodinách a veľa úspechov v Novom roku 2022.

Po zimných prázdninách sa 10.01.2022 (pondelok) začína prezenčné vyučovanie. Pre bezpečný chod školy a pre Vás rodičov to znamená zabezpečiť:
  • povinné prekrytie horných dýchacích ciest pre žiakov 1.- 9. ročníka
  • zaslanie "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" pred nástupom žiaka do školy elektronicky(cez EduPage modul Žiadosti/vyhlásenia), alebo písomne odovzdať triednej učiteľke
  • len rodičia, ktorí prejavili záujem a obdržali domáce samotesty) zaslanie škole elektronicky cez EduPage modul Žiadosti /vyhlásenia " Domáci AG samotest - oznámenie o použití.
Aktuálne informácie zašleme priebežne po oficiálnom zverejnení.
Ostávame s pozdravom, vedenie školy

Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU


Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU


Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.