Rada rodičov

Informácie RZ pri ZŠ Družicová:

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ
ADRESA SÍDLA: Družicová 4, 040 12 Košice
IČO/SID: 17319617 / 0881

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023:

13.9.2022 o 17.00 hod

17.1.2023 o 17.00 hod, stretnutie triednych dôverníkov (zástupcov tried)
o 16.20 v školskej jedální

13.6.2023 o 17.00 hod, stretnutie triednych dôverníkov (zástupcov tried)
o 16.20 v školskej jedální


Výbor v šk. roku 2022-2023:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Štefánia Köverová
hospodár: Tatiana Demčáková
predseda revíznej komisie: Michaela Šofová
členovia revíznej komisie: Jana Dorocáková, Soňa Soľáková

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2022/2023:

 

1.A: Michaela Šofová

1.B: Ingeborga Švedová

1.C: Ľubomír Štrba
1.D: Mária Dvojaková

 

2.A: Jana Dorocáková

2.B: Ivana Slivečková

2.C: Mária Albertová

 

3.A: Janette Szászfaiová

3.C: Lýdia Figura Molnárová

3.D: Martina Miklošová

 

4.A: Andrea Svobodová Gajdošová

4.B: Monika Janková

4.C: Tatiana Demčáková

5.A: Zuzana Dudičová

5.B: Cyril Závadský

5.C: Štefánia Köverová

 

6.A: Adriana Suchá

6.B: Mária Kissová

6.C: Peter Kovács

 

7.A: Silvia Rusnáková

7.B: Katarína Závadská

7.C: Soňa Soľáková

 

8.A: Martina Rožková

8.B: Michaela Majančiková
8.C: Roman Borik

 

9.A: Jozef Skonc

9.B: Beáta DeverováNa stiahnutie

Zápisnica RRZ 17-01-2023 (PDF)
Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 


Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2022/2023

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou  jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2022/2023. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 13.09.2022 je v školskom roku 2022/2023 výška jednorazového rodičovského príspevku:

-   9,00 Eur .... za prvé dieťa;

-   5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.

Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:

-   číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;

-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.

Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

Zápis prvákov

ZŠ Družicová Vás pozýva na zápis prvákov 14.4.2023 od 14.00 - 18.00 a 15.4.2023 od 08.00 - 12.00.Viac informácií nájdete v sekcii O škole - Zápis prvákov 2023/2024.

Testovanie T-9

Testovanie žiakov 9. ročníka T-9 sa uskutoční 22.marca (streda) 2023. Špecifikácie testov T9 2023 sú zverejnené na stránke NIVaM v časti dokumenty na stiahnutie TU.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.