Rada rodičov

 Informácie RZ pri ZŠ Družicová:

Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Základnej škole
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 173196170881
Sídlo: Družicová 1475/4, 040 12 Košice

Výbor v šk. roku 2021-2022:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Štefánia Köverová
tajomníčka: Bibiána Borodáč Vargová
hospodár: Lucia Knižková
predseda revíznej komisie: Jana Valušová

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2021/2022:

 

1.A: Jana Dorocáková

1.B: Eva Tkáčová

1.C: Iveta Šrameková

 

2.A: Alena Mojsejová

2.B: Michaela Šofová

2.C: Nikola Vasilik

2.D: Martina Miklošová 

 

3.A: Andrea Svobodová Gajdošová

3.B: Monika Janková

3.C: Stanislava Maľarčíková

 

4.A: Jaroslav Nemec

4.B: Cyril Závadský

4.C: Štefánia Köverová

4.D: Agáta Sokolová 

5.A: Adriana Suchá

5.B: Lenka Kašperová

5.C: Peter Kovács

 

6.A: Silvia Rusnáková

6.B: Katarína Závadská

6.C: Soňa Soľáková

 

7.A: Mária Hamzová

7.B: Jana Valušová

7.C: Roman Borik

 

8.A: Jozef Skonc

8.B: Richard Hartmann

 

9.A: Bibiána Borodáč Vargová

9.B: Patrícia Faturová

9.C: Lucia KnižkováNa stiahnutie

Zápisnica RRZ 09-09-2021
Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 


Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2021/ 2022

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou  jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2021/2022. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 09.09.2021 je v školskom roku 2021/2022 výška jednorazového rodičovského príspevku:

-   9,00 Eur .... za prvé dieťa;

-   5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.

Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:

-   číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;

-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.

Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.