Aktualizované 05.01.2021 22:00

Vážení rodičia.
vedenie školy Vám želá v Novom roku 2021 veľa zdravia, trpezlivosti a spokojnosti.

Návrat žiakov do škôl v novom roku 2021

Od 11.1.-15.1.2021 sa žiaci 1.-9. ročníka budú vzdelávať naďalej dištančnou formou - z domu.
Žiaci 5.-9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa stanoveného rozvrhu bez zmien.
Žiaci 1.-4. ročníka sa vzdelávajú dištančne - z domu . Triedni učitelia budú informovať rodičov konkrétne o spôsobe a rozsahu výučby.


Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu žiakov 5.-9. ročníka od 26.10 do 30.11.2020 ⇒ TU

Organizačné pokyny k zahájeniu šk. roka 2020/2021

 

Zákonný zástupca
  • Zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a do školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorázové vreckovky. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a školského klubu detí
  • Nevstupuje do budovy školy so žiakom, okrem žiakov 1. ročníka s jedným sprievodcom
  • Bezodkladne informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy v prípade podozrenia, potvrdenia ochorenia na COVID -19, či nariadenia karantény lekárom
  • Bezodkladne vyzdvihne žiaka zo školy u ktorého sa v priebehu vyučovania objavili príznaky nákazy na COVID-19
  • Predkladá pri prvom nástupe žiak do školy zdravotný dotazník (DOC) a vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOC). Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá viac ako tri dni.
  • Dotazníky pre rodičov bez možnosti tlače budú k dispozícii na vrátnici školy 28.8.2020 a 31.8.2020 od 10.00 do 12.00
  • Všetky ďalšie potrebné informácie: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/
 

Pre žiakov 1. ročníka

2.9.2020 o 8,00 hod  na školskom ihrisku v sprievode zákonných zástupcov (bez iných rodinných príslušníkov). Prechod na ihrisko cez hlavný vchod. Organizačné pokyny triednych učiteľov v triedach s jedným zákonným zástupcom.

Pre žiakov 2. až 9. ročníka

2.9.2020 o 9,00 hod v kmeňových triedach bez sprievodu zákonných zástupcov. Vstup do budovy pre žiakov 2. – 4. ročníka cez zadný hlavný vchod a pre žiakov 5. - 9. ročníka cez predný hlavný vchod.

Školský klub detí a obedy v školskej jedálni sú od 3.9.2020.

Školský klub detí

Prihláška do ŠKD (doc)
Školský klub detí a obedy v školskej jedálni sú od 3.9.2020.

Ostatné informácie: 

Zber papiera 10/2022

ZBER PAPIERA
17. - 22. októbra 2022
PO - PI v čase 7.00 - 9.00 a 13.00 - 16.00 h
SO v čase 8.00 - 12.00 h

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.