Učitelia v školskom roku 2022/2023

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Háková Anna

5.A

 Mgr. Jobbágy Martina

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Pancuráková Michaela

1.C

Mgr. Kukuricášová Zuzana

5.C

Mgr. Harakaľ Peter

1.D

Mgr. Počatková Monika

6.A

Mgr. Katingerová  Mária

2.A

Mgr. Hrčková Martina

6.B

Ing. Gabašová Martina

2.B

Mgr. Kočišová Martina

6.C

Mgr. Kohutová  Kristína

2.C

PaedDr. Bérešová Jana

7.A

Mgr. Tomášová Erika

3.A

PaedDr. Pállová Anna

7.B

Mgr. Mižurová Silvia

3.C

Mgr. Kuľbagová Anna

7.C

Mgr. Špinerová Daniela

3.D

Mgr. Popovičová Katarína

8.A

Mgr. Hurlak Lucia

4.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

8.B

Mgr. Schützová Soňa

4.B

Mgr. Fabíková Mária

8.C

Mgr. Forraiová Simona

4.C

Mgr. Gabániová Anna

9.A

Mgr. Mravcová Eva

 

 

9.B

Mgr. Gupko Lenka

 

Učitelia bez triednictva:

Školský klub detí:

v ročníkoch 1. – 4

Kulová Blažena

Mgr. Takács Jozef

Zajacová Renáta

ThDr. Žigová Terézia, PhD.

Takácsová Štefánia

v ročníkoch 5. – 9.

Mgr.  Csontos Štefan

RNDr. Denisová Tatiana

Mižíková Denisa

Mgr. Vašková Dana

PhDr. Čechová Jana

PaedDr. Repovská Alena

Mgr. Jakubišinová Ingrid

PaedDr. Januvková Mária

Korpala Saksová Lucia

Mgr. Sroková Vlasta

Mgr. Kostrošová Mária

Mgr. Malý Lukáš

Kiráľová Alena

Mgr. Barkóciová Amália

 

Mgr.  Luco Jozef

 

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Barkóciová Amália

e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Kollár Tatiana

e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.