Učitelia v školskom roku 2022/2023

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Háková Anna

5.A

 Mgr. Jobbágy Martina

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Pancuráková Michaela

1.C

Mgr. Kukuricášová Zuzana

5.C

Mgr. Harakaľ Peter

1.D

Mgr. Počatková Monika

6.A

Mgr. Katingerová  Mária

2.A

Mgr. Hrčková Martina

6.B

Ing. Gabašová Martina

2.B

Mgr. Kočišová Martina

6.C

Mgr. Kohutová  Kristína

2.C

PaedDr. Bérešová Jana

7.A

Mgr. Tomášová Erika

3.A

PaedDr. Pállová Anna

7.B

Mgr. Mižurová Silvia

3.C

Mgr. Kuľbagová Anna

7.C

Mgr. Špinerová Daniela

3.D

Mgr. Popovičová Katarína

8.A

Mgr. Hurlak Lucia

4.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

8.B

Mgr. Schützová Soňa

4.B

Mgr. Fabíková Mária

8.C

Mgr. Forraiová Simona

4.C

Mgr. Gabániová Anna

9.A

Mgr. Mravcová Eva

 

 

9.B

Mgr. Gupko Lenka

 

Učitelia bez triednictva:

Školský klub detí:

v ročníkoch 1. – 4

Kulová Blažena

Mgr. Takács Jozef

Zajacová Renáta

ThDr. Žigová Terézia, PhD.

Takácsová Štefánia

v ročníkoch 5. – 9.

Mgr.  Csontos Štefan

RNDr. Denisová Tatiana

Mižíková Denisa

Mgr. Vašková Dana

PhDr. Čechová Jana

PaedDr. Repovská Alena

Mgr. Jakubišinová Ingrid

PaedDr. Januvková Mária

Korpala Saksová Lucia

Mgr. Sroková Vlasta

Mgr. Kostrošová Mária

Mgr. Malý Lukáš

Kiráľová Alena

Mgr. Barkóciová Amália

 

Mgr.  Luco Jozef

 

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Barkóciová Amália

e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Kollár Tatiana

e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

INFO PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
ďakujeme vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% z vašej dane z príjmu. V prípade že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15.2. o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Formulár „Potvrdenia“ aj „Vyhlásenia“ nájdete na webe školy
⇒TU.

Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 28.4. na vrátnici školy alebo hospodárke školy prípadne do 30.4. na daňovom úrade podľa miesta bydliska.
SZČO a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31.3. a uvedú v ňom údaje o prijímateľovi:
IČO: 173196170881
Obchodné meno: SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí.

Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach


NOVÉ POPLATKY ZA STRAVU PLATNÉ OD 01.01.2023 nájdete TU.

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 17-01-2023

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.