Učitelia v školskom roku 2021/2022

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Hrčková Martina

5.A

Mgr. Katingerová  Mária

1.B

Mgr. Kočišová Martina

5.B

Ing. Gabašová Martina

1.C

PaedDr. Bérešová Jana

5.C

Mgr. Timková Mária

2.A

PaedDr. Pállová Anna 

6.A

Mgr. Tomášová Erika

2.B

Mgr. Čierna Nina 

6.B

Mgr. Mižurová Silvia

2.C

Mgr. Kuľbagová Anna 

6.C

Mgr. Špinerová Daniela

2.D

Mgr. Popovičová Katarína

7.A

Mgr. Hurlak Lucia

3.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

7.B

Mgr. Schützová Soňa

3.B

Mgr. Mária Fabíková

7.C

Mgr. Forraiová Simona

3.C

Mgr. Gabániová Anna 

8.A

Mgr. Mravcová Eva

4.A

Mgr. Háková Anna 

8.B

Mgr. Gupko  Lenka

4.B

Mgr. Počatková Monika

9.A

Mgr. Pancuráková Michaela                              

4.C

Mgr. Kukuricášová Zuzana

9.B

Mgr. Vašková Dana

4.D

Mgr. Bezegová Jana 

9.C

RNDr. Denisová Tatiana

 

Učitelia bez triednictva:

Školský klub detí:

v ročníkoch 1. – 4

Kulová Blažena

Mgr. Takács Jozef

Zajacová Renáta

ThDr. Žigová Terézia, PhD.

Takácsová Štefánia

v ročníkoch 5. – 9.

Zimovčáková Darina

Mgr. Jobbágy Martina

Špačková Anna

PaedDr. Repovská Alena

Mgr.  Csontos Štefan

PaedDr. Januvková Mária

Mižíková Denisa

Mgr. Sroková Vlasta

PhDr. Čechová Jana

Mgr. Harakaľ Peter

Mgr. Jakubišinová Ingrid

Mgr. Malý Lukáš

Korpala Saksová Lucia

Mgr. Barkóciová Amália

 

Mgr.  Luco Jozef

 

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Barkóciová Amália

e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Kollár Tatiana

e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 18.10. - 22.10.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.
Prineste starý papier → Pomôžte škole k výhre v súťaži → Zachráňme naše vzácne stromy

Bližšie informácie sa dozviete ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.