Učitelia v školskom roku 2021/2022

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Hrčková Martina

5.A

Mgr. Katingerová  Mária

1.B

Mgr. Kočišová Martina

5.B

Ing. Gabašová Martina

1.C

PaedDr. Bérešová Jana

5.C

Mgr. Timková Mária

2.A

PaedDr. Pállová Anna 

6.A

Mgr. Tomášová Erika

2.B

Mgr. Čierna Nina 

6.B

Mgr. Mižurová Silvia

2.C

Mgr. Kuľbagová Anna 

6.C

Mgr. Špinerová Daniela

2.D

Mgr. Popovičová Katarína

7.A

Mgr. Hurlak Lucia

3.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

7.B

Mgr. Schützová Soňa

3.B

Mgr. Mária Fabíková

7.C

Mgr. Forraiová Simona

3.C

Mgr. Gabániová Anna 

8.A

Mgr. Mravcová Eva

4.A

Mgr. Háková Anna 

8.B

Mgr. Gupko  Lenka

4.B

Mgr. Počatková Monika

9.A

Mgr. Pancuráková Michaela                              

4.C

Mgr. Kukuricášová Zuzana

9.B

Mgr. Vašková Dana

4.D

Mgr. Bezegová Jana 

9.C

RNDr. Denisová Tatiana

 

Učitelia bez triednictva:

Školský klub detí:

v ročníkoch 1. – 4

Kulová Blažena

Mgr. Takács Jozef

Zajacová Renáta

ThDr. Žigová Terézia, PhD.

Takácsová Štefánia

v ročníkoch 5. – 9.

Zimovčáková Darina

Mgr. Jobbágy Martina

Špačková Anna

PaedDr. Repovská Alena

Mgr.  Csontos Štefan

PaedDr. Januvková Mária

Mižíková Denisa

Mgr. Sroková Vlasta

PhDr. Čechová Jana

Mgr. Harakaľ Peter

Mgr. Jakubišinová Ingrid

Mgr. Malý Lukáš

Korpala Saksová Lucia

Mgr. Barkóciová Amália

 

Mgr.  Luco Jozef

 

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Barkóciová Amália

e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Kollár Tatiana

e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.