Učitelia v školskom roku 2023/2024

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

5.A

RNDr. Denisová Tatiana

1.B

Mgr. Fabíková Mária

5.B

Mgr. Baranová Miriama

1.C

Mgr. Gabániová Anna

6.A

Mgr. Jobbágy Martina

2.A

Mgr. Háková Anna

6.B

Mgr. Pancuráková Michaela

2.B

Mgr. Čierna Nina

6.C

Mgr. Harakaľ Peter

2.C

Mgr. Kukuricášová Zuzana

7.A

Mgr. Katingerová Mária

2.D

Mgr. Počatková Monika

7.B

Ing. Gabašová Martina

3.A

Mgr. Hrčková Martina

7.C

Mgr. Fotul Gregor

3.B

Mgr. Kočišová Martina

8.A

Mgr. Tomášová Erika

3.C

PaedDr. Bérešová Jana

8.B

Mgr. Mižurová Silvia

4.A

PaedDr. Pállová Anna

8.C

Mgr. Špinerová Daniela

4.C

Mgr. Kuľbagová Anna

9.B

Mgr. Schützová Soňa

4.D

Mgr. Popovičová Katarína

9.C

Mgr. Vašková Dana

 

Učitelia bez triednictva:

Školský klub detí:

v ročníkoch 1. – 4

Kulová Blažena

Mgr. Takács Jozef

Zajacová Renáta

ThDr. Žigová Terézia, PhD.

Bc. Takácsová Štefánia

v ročníkoch 5. – 9.

Mgr.  Csontos Štefan

Mgr. Mravcová Eva

Mižíková Denisa

Mgr. Gupko  Lenka

PhDr. Čechová Jana

PaedDr. Repovská Alena

Mgr. Jakubišinová Ingrid

PaedDr. Januvková Mária

Korpala Saksová Lucia

Mgr. Sroková Vlasta

Mgr. Kostrošová Mária

Mgr. Malý Lukáš

Kiráľová Alena

Mgr. Barkóciová Amália

 

Mgr.  Luco Jozef

 

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Barkóciová Amália

e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Kollár Tatiana

e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Školský psychológ: Mgr. Sasáková Erika
Pedagogický asistent: Mgr. Valkučáková Veronika, Mgr. Sedláková Dana, Pállová Viera

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (matematika, anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty