Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

PaedDr. Pállová Anna

5.A

Mgr. Tomášová Erika

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Mižurová Silvia

1.C

Mgr. Kuľbagová Anna

5.C

Mgr. Špinerová Daniela

1.D

Mgr. Popovičová Katarína

6.A Mgr. Hurlak Lucia
2.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

6.B

Mgr. Schützová Soňa

2.B

Mgr. Fábiková Mária

6.C

Mgr. Forraiová Simona

2.C

Mgr. Gabániová Anna

7.A

Mgr. Mravcová Eva

3.A

Mgr. Háková Anna

7.B

Mgr. Gupko  Lenka

3.B

Mgr. Počatková Monika

7.C

Mgr. Katingerová  Mária

3.C

Mgr. Thiessen Milena

8.A

PhDr. Pirníková  Lucia

3.D

Mgr. Bezegová Jan

8.B Mgr. Vašková Dana

4.A

Mgr. Hrčková Martina

8.C

RNDr. Denisová Tatiana

4.B

Mgr. Kočišová Martina

9.B

Mgr. Jobbágy Martina

4.C

PaedDr. Bérešová Jana

9.C

PaedDr. Repovská Alena

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Takács Jozef
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
Mgr. Pancuráková Michaela
Ing. Gabašová Martina                                      
Mgr. Malý Lukáš
PaedDr. Januvková Mária
Mgr. Timková Mária
Mgr. Sroková Vlasta

Školský klub detí
Kulová Blažena
Zajacová Renáta
Takácsová Štefánia
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Mgr. Csontos Štefan
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa
Mgr. Čechová Jana


Výchovná poradkyňa:
Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Info pre rodičov

Ponuku krúžkov pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Štátna dotácia od 1.9.2021

Venujte prosím pozornosť dôležitému oznamu ohľadom dotácií na stravu od 1.9.2021
ŠTÁTNA DOTÁCIA OD 1.9.2021
( PRÍSPEVOK NA STRAVU )
Zákon o dotáciach končí 31.7.2021
( ,,obedy zadarmo“ - KONČIA )
Viac informácií a termíny odovzdania dokumentov ⇒ TU

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.