Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste - Slovenský jazyk a Anglický jazykV zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú
počas materskej dovolenky od septembra 2023 - 2026

Pozícia: učiteľ druhého stupňa

Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Družicová 4, Košice

Kontakt: 055/674 02 38 , email: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk  

Kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi
Platové náležitosti: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaná prax: Bez požadovanej praxe, aj začínajúci učiteľ
Zoznam požadovaných dokladov: 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 31.05.2023 na riaditeľstvo školy. 

Mgr. Jozef Varga 
riaditeľ školy 

Informácia o voľnom pracovnom mieste - Matematika a Anglický jazyk


V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú
počas materskej dovolenky od septembra 2023 - 2025

Pozícia: učiteľ druhého stupňa

Aprobácia: Matematika, anglický jazyk

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Družicová 4, Košice

Kontakt: 055/674 02 38 , email: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk  

Kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi
Platové náležitosti: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaná prax: Bez požadovanej praxe, aj začínajúci učiteľ
Zoznam požadovaných dokladov: 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 15.06.2023 na riaditeľstvo školy. 

Mgr. Jozef Varga 
riaditeľ školy 


Pracovná pozícia: Upratovačka


Rozsah úväzku: 50 % alebo 100 % Termín nástupu: jún 2023

Požiadavka na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie

Ukončená základná škola

Ďalšie požiadavky

manuálna zručnosť, pracovitosť a spoľahlivosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- Profesijný životopis

- Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Pomikalová, hospodárka školy Tel.č.0556740238, email: hospodar@zsdruzicova4.sk
Životopis môžete zaslať elektronicky alebo osobne do kancelárie hospodárky školy.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.