Zmluvy

Zmluvy uzavreté do 20.11.2015 nájdete v starej sekcii Zmluvy do 20.11.2015.

 

Zmluvy od 20.11.2015

Vyberte si rok zverejnenia: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  

Popis plnenia:Zmluvný partner:Dátum zverejnenia:Hodnota zmluvy:
Zmluva č. 223302021 o poskytovaní stravovacích služieb (predmet zmluvy: poskytovanie stravovacích služieb stravníkom Súkromnej základnej školy, Galaktická 9, Košice od 13. 09. 2021 do 31. 12. 2021 v cene podľa čl. III ods. 1 zmluvy)Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice, Galaktická 2226/9, 040 12 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika, IČO: 35573597, DIČ: 202226648810.09.2021
Zmluva na stiahnutie: 143.pdf
Zmluva o dielo č. 223282021 (popis predmetu zmluvy: vykonanie diela – stavby s názvom „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“)EXA s.r.o., Hlavná 247/31, 044 15 Nižná Myšľa, Slovenská republika, IČO: 51984601, DIČ: 2120875658, IČ DPH: SK212087565820.08.202145381,35
Zmluva na stiahnutie: 142.pdf
Zmluva o dielo č. 223292021 (popis predmetu zmluvy: vykonanie diela – stavby s názvom „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“)BAUSAN s.r.o., Suchodolinská 56, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 52298035, DIČ: 2120975054, IČ DPH: SK212097505412.08.202132835,46
Zmluva na stiahnutie: 141.pdf
Zmluva č. 22312021 o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar (popis predmetu zmluvy: dohoda o uhradení zálohovej faktúry na tovar objednaný u dodávateľa – zmluvnej strany)A - Z STROJ spol. s r.o., Trenčianska 209/66, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31327397, DIČ: 2020296773, IČ DPH: SK202029677314.07.2021
Zmluva na stiahnutie: 140.pdf
Rámcová dohoda č. Z202112761_Z (popis predmetu zmluvy: mlieko a mliečne výrobky)INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 6/11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, IČ DPH: SK202006682921.06.202132 965,00
Zmluva na stiahnutie: 138.pdf
Rámcová dohoda č. Z202112766_Z (popis predmetu zmluvy: mrazené potraviny, ryby a hydina)INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 6/11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, IČ DPH: SK202006682921.06.202133 310,00
Zmluva na stiahnutie: 139.pdf
Rámcová dohoda č. Z202112769_Z (popis predmetu zmluvy: mäso a mäsové výrobky)EVALI s.r.o., Námestie Slobody 70/70, 083 01 Sabinov, Slovenská republika, IČO: 51909545, DIČ: 2120852426, IČ DPH: SK212085242621.06.202128 300,00
Zmluva na stiahnutie: 137.pdf
Rámcová dohoda č. Z202112774_Z (popis predmetu zmluvy: ovocie a zelenina)Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT, Starozagorská 1392/39, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, IČO: 40410200, DIČ: 1020039152, IČ DPH: SK102003915221.06.202132 199,00
Zmluva na stiahnutie: 136.pdf
Rámcová dohoda č. Z202112777_Z (popis predmetu zmluvy: základné potraviny [t. j. trvanlivé potraviny, lekvár, kompót, oleje, cestoviny, ryža, cukor, čaj, vajcia, chuťové prísady)INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 6/11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, IČ DPH: SK202006682921.06.202132 980,00
Zmluva na stiahnutie: 133.pdf
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 12. januára 2021 (popis predmetu zmluvy: dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorým sa mení znenie čl. 13 ods. 1 kolektívnej zmluvy tak, že sa pedagogickým zamestnancom predĺžuje výmera dovolenky za kalendárny rok o ďalší týždeň nad rámec Zákonníka práce a pôvodného znenia kolektívnej zmluvy)Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Družicová 4, Košice, Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika, č. 73-1004-805 (organizačná zložka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1305/1, 815 70 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 00177920, DIČ: 2020795535)10.06.2021
Zmluva na stiahnutie: 144.pdf
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. 1025340115 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody (popis predmetu zmluvy: dohoda o spôsobe fakturácie fixných nákladov po ukončení regulačného roka „t“, t. j. rok 2021)TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 1087/7, 040 01 Košice, IČO: 31679692TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 1087/7, Košice-Staré Mesto, IČO: 31679692, DIČ: 2020485500, IČ DPH: SK202048550019.05.20210
Zmluva na stiahnutie: 134.pdf
Rámcová dohoda č. Z202118752_Z (popis predmetu zmluvy: stravné poukážky)DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356/15, 010 01 Žilina, IČO: 36391000, DIČ: 2020104449, IČ DPH: SK202010444910.05.202123791,55
Zmluva na stiahnutie: 135.pdf
Zmluva č. 18/2021 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 156/1, 040 11 Košice-Západ, IČO: 00606723, DIČ: 2020928052, IČ DPH: SK202092805202.02.2021658
Zmluva na stiahnutie: 123.pdf
Kolektívna zmluva na dobu od 12. 01. 2021 do 31. 12. 2021 (popis predmetu zmluvy: kolektívna zmluva v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov)Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Družicová 4, Košice, Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika, č. 73-1004-805 (organizačná zložka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1305/1, 815 70 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 00177920, DIČ: 2020795535)11.01.2021
Zmluva na stiahnutie: 132.pdf

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 18.10. - 22.10.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.
Prineste starý papier → Pomôžte škole k výhre v súťaži → Zachráňme naše vzácne stromy

Bližšie informácie sa dozviete ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.