Deň Zeme

Každoročne si v apríli pripomíname potrebu zachovať našu Zem a jej pestrú prírodu so všetkými krásami v čo najlepšom stave pre tých, ktorí tu budú žiť ešte po nás. Našim deťom sme pripravili enviromentálne aktivity v spojení s jednoduchými pohybovými aktivitami: kto uhádol prírodnú hádanku, mohol prejsť prekážkovou dráhou; potom sme sa slalomom dostali až k dielikom puzzle, z ktorých deti zložili obrázky menej známych zvierat; šiškami na cieľ smel hádzať len ten, kto dokázal že sa vie postarať o choré vtáčatká – nazbieral im čo najviac potravy; a nakoniec sme si „fúrikom“ pomohli dostať sa k popleteným súčastiam živej prírody, ktoré bolo treba priradiť k ich biotopom. Všetkým zúčastneným deťom patrí veľká pochvala za usilovnosť.banner

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.