Popoludnie s hrami pri príležitosti Dňa Zeme

Vo štvrtok 26.4.2018 sme pre deti v ŠKD pripravili popoludnie s hrami pri príležitosti Dňa Zeme. Porozprávali sme sa s deťmi o tom, aké dôležité je starať sa o budúcnosť našej jedinečnej planéty, o tom, že budúcnosť tvoríme už teraz.

Že na znečistenej, zničenej a vyprahnutej planéte nebudú môcť žiť ani rastliny, ani zvieratká a ani oni, ich deti, vnúčatá a ani ďalšie generácie ľudí. Všetky pripravené hry si deti užili s úsmevom na tvári.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.