Školská besiedka

Predvianočný čas sa zvyčajne nesie v duchu zhonu, naháňania sa,a príprav na nadchádzajúce sviatky.
Nie však v našom klube.

Deti si spolu s nami našli čas na nácvik a prípravu vianočnej besiedky.
V našej malej telocvični, v ktorej sme si besiedku zorganizovali, sa rozliehali tóny piesní, ozývali hlasy malých koledníkov a kroky tanečníkov a veselá nálada nemal konca.
Až do konca.
To, že program bol skvelý a že sme sa výborne zabávali, dosvedčujú aj fotografie.
Stránka: 1 2 

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v mesiaci jún sa na našej škole uskutočnia len dištančnou formou, podľa pokynov triednych učiteľov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 24.5. - 28.5.2021 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Ako sa darilo triedam aj jednotlivcom sa dozviete ⇒ TU

Oznam

Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít

Dňa 19. 05. 2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy spojovacej chodby pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít“ prostredníctvom systému Eranet, a to s termínom predloženia ponúk do 02. 06. 2021 08:30 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady webovom sídle https://sss.eranet.sk/.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.