Základné informácie

Organizácia prevádzky ŠKD 2023/2024

➢ Ranný klub: 6.00- 7.30 hod.

➢ Hlavná výchovno-vzdelávacia činnosť: 11.40-16.00 hod.

➢ Spojený klub: po 16.00 hod.

 

Príchody a odchody detí

Ráno pri príchode použite zvončeky:
1. ročník:           Korpala
2. ročník:           Jakubišinová
3. a 4. ročník:     Kiráľová

Odchod za obedom do 16:00 – vchod oproti cukrárni, zvonček s menom vychovávateľky/vychovávateľa príslušného oddelenia ŠKD.
Odchod po 16.00 hod – rovnaký vchod, zvonček s menom Korpala

Dieťa z ŠKD môže vyzdvihnúť len rodič / zákonný zástupca a osoby ktoré ste uviedli v zápisnom lístku.

Poplatok

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu (poplatok za ŠKD) je v sume 15 €. Možné spôsoby úhrady:

  • trvalý príkaz cez internetbanking na 10 mesiacov (september – jún)
  • jednorazovo mesačne cez internetbanking
  • priamy vklad do Prima banky v OC Važec

➢ Číslo účtu:  IBAN: SK29 5600 0000 0005 0399 1002
➢ V správe pre prijímateľa
uveďte meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča) a triedu. Variabilný symbol nie je potrebný.

Platbu je potrebné uhradiť do 15. dňa v príslušnom mesiaci (VZN mesta Košice č. 237/2022).

 

Ďalšie informácie

➢ Nezabúdajte na pitný režim Vašich detí a olovrant

➢ Denne medzi 14.00-15.00 hod budú deti na školskom dvore alebo na vychádzke, preto myslite na oblečenie primerané počasiu.

Čip do školskej jedálne označte nálepkou s menom dieťaťa a triedou a dajte na šnúrku spolu s kľúčom od šatňovej skrinky.

➢ Ak bude dieťa na krúžku, čakajte naň podľa dohody s vedúcim krúžku. Vtedy, prosíme, nezvoňte do ŠKD.

 

Tím vychovávateľov ŠKD sa teší sa na spoluprácu a komunikáciu s Vami aj v školskom roku 2023/2024.

 

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty