Základné informácie

Organizácia prevádzky ŠKD 2023/2024

➢ Ranný klub: 6.00- 7.30 hod.

➢ Hlavná výchovno-vzdelávacia činnosť: 11.40-16.00 hod.

➢ Spojený klub: po 16.00 hod.

 

Príchody a odchody detí

Ráno pri príchode použite zvončeky:
1. ročník:           Korpala
2. ročník:           Jakubišinová
3. a 4. ročník:     Kiráľová

Odchod za obedom do 16:00 – vchod oproti cukrárni, zvonček s menom vychovávateľky/vychovávateľa príslušného oddelenia ŠKD.
Odchod po 16.00 hod – rovnaký vchod, zvonček s menom Korpala

Dieťa z ŠKD môže vyzdvihnúť len rodič / zákonný zástupca a osoby ktoré ste uviedli v zápisnom lístku.

Poplatok

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu (poplatok za ŠKD) je v sume 15 €. Možné spôsoby úhrady:

  • trvalý príkaz cez internetbanking na 10 mesiacov (september – jún)
  • jednorazovo mesačne cez internetbanking
  • priamy vklad do Prima banky v OC Važec

➢ Číslo účtu:  IBAN: SK29 5600 0000 0005 0399 1002
➢ V správe pre prijímateľa
uveďte meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča) a triedu. Variabilný symbol nie je potrebný.

Platbu je potrebné uhradiť do 15. dňa v príslušnom mesiaci (VZN mesta Košice č. 237/2022).

 

Ďalšie informácie

➢ Nezabúdajte na pitný režim Vašich detí a olovrant

➢ Denne medzi 14.00-15.00 hod budú deti na školskom dvore alebo na vychádzke, preto myslite na oblečenie primerané počasiu.

Čip do školskej jedálne označte nálepkou s menom dieťaťa a triedou a dajte na šnúrku spolu s kľúčom od šatňovej skrinky.

➢ Ak bude dieťa na krúžku, čakajte naň podľa dohody s vedúcim krúžku. Vtedy, prosíme, nezvoňte do ŠKD.

 

Tím vychovávateľov ŠKD sa teší sa na spoluprácu a komunikáciu s Vami aj v školskom roku 2023/2024.

 

Voľno 4.10.2023

Riaditeľ ZŠ Družicová 4 v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č 245/2008 o výchove a vzdelávaní, poskytuje voľno pre žiakov školy na 04.10.2023 (streda). 
Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových a organizačných dôvodov. 
Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 05.10.2023. 

Ponuka krúžkov 2023/2024

Ponuka krúžkov pre nový šk. rok 2023/2024 na STIAHNUTIE.

Info pre rodičov

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024. Viac informácií v Rada rodičov. Zápisnica z 12.09.2023 na stiahnutie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.