Účelové cvičenie

banner
Dňa 7.9.2023 sa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia. Najprv si žiaci vyskúšali po vyhlásení poplachu evakuáciu zo školy. V lokalite sídliska Nad Jazerom sa potom žiaci museli orientovať pomocou aplikácie, ktorá im ukazovala kadiaľ majú ísť a nájsť body, na ktorých musia splniť rôzne úlohy.

Didaktické hry začiatkom školského roka

banner
Dobrou tradíciu našej školy je organizovanie didaktických hier začiatkom školského roka. Dňa 7.9.2023 po cvičnej evakuácii sme sa presunuli do lesoparku. Tam mali deti možnosť utužovať rovesnícke vzťahy, zašportovať si a zasúťažiť.

Tréneri v škole

banner
Veľmi nás potešila správa, že aj v tomto školskom roku 2023/2024 budú s nami na TŠV pracovať tréneri. Vopred ďakujeme.

S kamarátkou ENERGIOU

banner
Dňa 13.9. 2023 zažili žiaci 6.A a 6.B krásne dopoludnie vo svete energetiky. Prostredníctvom interaktívnych hier sa dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu. Spoznali aj obnoviteľné zdroje energie. Za aktivitu a preukázané vedomosti boli žiaci odmenení darčekmi a zdravou desiatou. Žiakom sa netradičné vyučovanie veľmi páčilo.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

banner
Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Družicovej ulici a privítala našich prváčikov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2023/2024. Slávnostnú atmosféru doplnil aj kultúrny program našich šikovných žiakov. Tí sa predstavili spevom, hrou na flaute, husličkách a harmonike.Slávnostný program obohatila aj recitácia a moderný tanec.
Veľa úspechov v novom školskom roku želáme všetkým prváčikom.

Voľno 4.10.2023

Riaditeľ ZŠ Družicová 4 v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č 245/2008 o výchove a vzdelávaní, poskytuje voľno pre žiakov školy na 04.10.2023 (streda). 
Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových a organizačných dôvodov. 
Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 05.10.2023. 

Ponuka krúžkov 2023/2024

Ponuka krúžkov pre nový šk. rok 2023/2024 na STIAHNUTIE.

Info pre rodičov

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024. Viac informácií v Rada rodičov. Zápisnica z 12.09.2023 na stiahnutie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.