Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

banner
Dňa 16.11.2022 sa na 3. a 4. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii mladších žiakov 1A súťažilo 7 žiakov a v kategórii starších žiakov súťažilo 14 žiakov.

Hodina anglického jazyka s americkým lektorom

banner
V stredu 23.11.2022 sa niektorí žiaci 9.A zúčastnili exkurzie v American Centre, ktoré sídli vo vedeckej knižnici v Košiciach.

iBOBOR 2022/2023

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Jesenné aranžovanie 2022

banner
Aj tento školský rok sa niekoľko žiakov s pani učiteľkou Gupko, zapojili do celomestskej súťaže v jesennom aranžovaní. Naša šikovná žiačka zo 6.A triedy Michaela Fritzová, opäť už druhý krát po sebe získala krásne 3. miesto. Gratulujeme

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 3.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiačok a žiakov okresu Košice IV. Naši žiaci nás úspešne reprezentovali a obsadili výborné 2. miesta. Domov si odniesli strieborné medaile a do školy putoval diplom a poháre.

Európsky týždeň programovania 2022

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2022.

Matematická exkurzia 5. ročník

banner
4. 11. 2022 sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steelparku Košice.

Písanie

banner
A takto už píšeme...

Pracovné listy  a písanky žiakov z 1.A triedy.

Len tak ďalej.

Slávnostná imatrikulácia prvákov 2022

banner
Dňa 25.10.2022 prebehla na našej škole slávnostná imatrikulácia prvákov. Pán riaditeľ ako kráľ nášho školského kráľovstva ich všetkých pasoval do prváckeho cechu.

Nedaj sa! …Hovor o tom

banner
Hovoriť o šikanovaní sa dá rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj formou scénok, ktoré odrážajú situacie reálneho života.

Vyhodnotenie zberu papiera október 2022

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili jesenného zberu papiera v roku 2022.
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, preto Vám prinášame vyhodnotenie.

Tekviciáda 2022

banner
Počas príjemných jesenných chvíľ sa 18.10.2022 uskutočnila na našej škole aktivita školského parlamentu Tekviciáda. Z každého ročníka 2 žiaci vytvárali pestré výrobky z tekvíc. Týmito ozdobenými tekvicami vyzdobili  vstupný interiér našej školy.

Svetový deň výživy je každoročne 16. októbra

banner
Na I. stupni sme zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň, no stal sa vlastne týždeň.

Tréneri v škole

banner
Žiaci na I. stupni sú zapojení do programu Tréneri v škole. V spolupráci s učiteľkami TŠV zapájajú žiakov čo najviac do samotných hier, či cvičení.

Návšteva bábkového divadla, tretiacke triedy

banner
V mesiaci október sa naši tretiaci mali možnosť kultúrne vyžiť a navštívili bábkové divadlo, kde sa im páčilo. Šikovní bábkoherci svojím vystúpením pobavili i poučili peknou rozprávkou.

Šarkan

banner
Umelecké variácie odštartovali aj tento školský rok výtvarnou súťažou pod témou Šarkan.
Vyhral každý, kto sa zapojil a toto sú oni.

Za nádherné práce veľmi pekne ďakujeme.

Planetárium v Slovenskom technickom múzeu

banner
Naši štvrtáci boli dňa 28.9. v planetáriu v Slovenskom technickom múzeu. Prežili sme spolu príjemné chvíle. Naučili sme sa veľa nových informácií o vesmíre.

Účelové cvičenie žiakov II.stupňa

banner
Neodmysliteľnou súčasťou začiatku školského roka je aj účelové cvičenie žiakov II.stupňa.

Najlepšie jedlo na tanieri

banner
V spolupráci so školskou jedálňou sa žiaci 5.A,B,C triedy zapojili na hodine výtvarnej výchovy do výtvarnej minisúťaže a vytvorili tak krásne výtvarné práce.
Ich úlohou bolo nakresliť / namaľovať to najchutnejšie jedlo zo školskej jedálne.

Divadlo z krabice

banner
V piatok 16.9. sme v školskom klube detí privítali Popolušku, jej nevlastné sestry a macochu, vílu, princa i veselé myšky-pomocníčky. Stvárnili ich dospelí a detskí herci Divadla z krabice.

Šikovní prváci

banner
Dňa 07.09.2022 sa žiaci ZŠ Družicová 4 vyrojili zo školy ako včielky. Tento deň sa začal evakuáciou, kde sa v priebehu necelých 5 min. evakuovali všetci žiaci a zamestnanci školy.

Odmena

banner
Oplatí sa nosiť starý papier do zberu. Ešte viac Vás poteší ak vyhráte a môžete si odmenu vychutnať aj takto - pri pizzi.

Didaktické hry v lesoparku

banner
Didaktické hry sme strávili zaujímavými aktivitami v lesoparku, športovými súťažami a spoznávaním lesa. Počasie nám po celý čas prialo a slniečko príjemne hrialo.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

banner
Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Družicovej ulici a privítala našich prváčikov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2022/2023.

Výlet do praveku - Nižná Myšľa

banner
Dňa 27.6.2022 sme sa my šiestaci: 6.A, 6.B a 6.C spolu so svojimi triednymi učiteľkami a p. učiteľkou dejepisu vybrali na výlet do praveku.

Školský výlet - splav rieky Hornád na rafte

banner
Čas školských výletov padol presne na horúce júnové dni. Kam ísť s triedou je vždy veľká výzva pre triedneho učiteľa.

Jazykový kvet 2022 - krajské kolo

banner
Naša škola sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže Jazykový kvet, Dňa 29.4.2022 sme postúpili na krajské kolo, kde žiačka 7.A triedy Adela Pavlovičová získala krásne druhé miesto. Srdečne gratulujem a tešíme sa.

Školský výlet 5.ročníka

banner
Najkrajšou odmenou za celoročnú prípravu na vyučovanie je nepochybne školský výlet.

Účelové cvičenie - "Základy prvej pomoci a dopravné predpisy"

banner
Naši žiaci sa počas účelového cvičenia oboznámili so základmi prvej pomoci a dopravnými predpismi.

Majstri v násobilke 2022

banner
Súťaž majstri v násobilke má svojich víťazov.

Košický hrad

banner
Dňa 20.6.2022 sa žiaci 1.A a 1.B triedy zúčastnili školského výletu na Košickom hrade.

KLOKAN - 31.ročník

banner
Opäť sme klokankovali v medzinárodnej súťaži v matematike.
Bol to už 31.ročník tejto súťaže.

INTERAKTÍVNA DRUŽICA - 7. ročník

banner
Dňa 20.6.2022 sa na škole uskutočnila žiacka konferencia INTERAKTÍVNA DRUŽICA.

Englishstar - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

banner
Dňa 5.5.2022 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku s názvom Englishstar.

Rozkvitnutá škola

banner
Na začiatku bola myšlienka skrášliť okolie školy.
Žiaci 5.B dostali na technickej výchove úlohu nakresliť svoju predstavu.

Prvá pomoc pri zástave dýchania a krvného obehu

banner
Naši druháci majú resuscitáciu nacvičenú, pozrite sa ako im to ide!

Slávik Slovenska 2022, okresné kolo

banner
Na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2022 našu školu reprezentoval
Marián Demčák z 3.C triedy. Súťažil v prvej kategórii a získal 2.miesto.
V druhej kategórii súťažila Tamarka Točeková, žiačka 4.B triedy. Získala krásne 2.miesto.

Okresné kolo v atletike

banner
Naši mladší žiaci a žiačky reprezentovali našu školu na okresnom kole atletiky.
Za kvalitné výkony postúpili na krajské kolo a dostali aj pekné ocenenia.

Zábavná hodina chémie

banner
Aj hodiny chémie môžu byť zaujímavé, tak ako nám to predviedli naši siedmaci.

Zber plastových vrchnáčikov

banner
Aj v školskom roku 2021/22 ste pomohli zbierkou plastových vrchnáčikov. Ďakujeme!
V zbere pokračujeme aj v nasledujúcom školskom roku :-)

Návšteva spisovateľky

banner
V rámci festivalu Rozčítajme Košice navštívila našu školu pani spisovateľka Marka Staviarska.
Naši žiaci 1. stupňa sa na jej návštevu vopred pripravovali.
Na vyučovacích hodinách čítali z jej kníh a plnili rôzne úlohy na čítanie s porozumením.

Múzeum Solivar

banner
Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka využili triedy 9.B a 9.C na návštevu múzea Solivar v Prešove.
Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

Športový týždeň

banner
Náročný týždeň prežili reprezentantky školy z 5. až 7. ročníka, keď sa behom týždňa niektoré zúčastnili až dvoch súťaží a prípravy na nich.
Najprv si vyskúšali svoje zručnosti na okresnom kole v malom futbale dňa 11.5. 2022, kde získali pekné 2.miesto.

Potom ich čakal oveľa náročnejší deň. Dňa 17.5. 2022 si zmerali svoje sily so žiačkami základných škôl okresu Košice IV. vo vybíjanej.
V ťažkých zápasoch sa im podarilo zdolať všetky súperky a získali 1.miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 27.5.2022.

Minibasketliga

banner
Prišli, hrali a vyhrali.

Dňa 17.5.2022 sa naši štvrtáci zúčastnili Basketbalovej súťaže zručností.

Exkurzia Prírody Karpát

banner
Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi najvýznamnejšie múzeá na Slovensku.
V súčasnosti ponúka aj expozíciu prírody Karpát.
Návštevník sa môže obohatiť novými poznatkami z histórie Zeme, môže spoznávať vznik minerálov, kameňov a ríšu živočíšnych druhov v karpatskej prírode.

Mliečny týždeň

banner
Dňa 18.5.2022 sa na našej škole uskutočnil Medzinárodný deň mlieka.
Usilovní žiaci nelenili.
Vyrábali kravičky, vymýšľali básne o mlieku na plagáty a naši najmenší vypĺňali zápisník Mliečny týždeň.

Micro:bit

banner
V tomto školskom roku žiaci druhého stupňa po prvýkrát pracovali na hodinách informatiky s micro:bitmi.

Čo to micro:bit vlastne je?

11 laptopov a 4 desktopy pre školu

banner
Z pozície predsedu Rady rodičov sa chcem srdečne poďakovať Ing. Marianne Palenčárovej (mamičke žiaka 6.C triedy).
Vďaka jej aktivite získalo naše občianske združenie darom 11 laptopov a 4 desktopy od jej zamestnávateľa AT&T Global Network Services s.r.o..
Poďakovanie patrí aj jej kolegom, ktorí sa na celom procese prípravy podieľali.

Výsledky zberu papiera apríl 2022

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera na jar 2022.
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, prinášame Vám teda vyhodnotenie.

Šaliansky Maťko, krajské kolo

banner
Dňa 29.4.2022 naša žiačka Sonička Baranová z 2. C triedy úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.
Získala nádherné 3. miesto vo svojej kategórii

Deň Európy 2022

banner
Po dvoch rokoch pandémie sa Deň Európy opäť vrátil do Košíc naživo a v novom formáte.
Aj my sme boli jeho súčasťou. Žiaci 9.B a 9.C sa zúčastnili aktivít spojených s týmto dňom v kine Úsmev.

Deň mesta Košice 2022

banner
Oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na významnú historickú udalosť z roku 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu.
Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Tento fakt sa stal v roku 1995 základom pre vznik osláv, ktoré sa z dôvodu záujmu verejnosti z pôvodného jedného dňa rozšírili na poldruha týždňa.

Krajské kolo v stolnom tenise žiačok

banner
Dňa 3.5.2022 sa v Margecanoch uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl košického kraja.
Svoju účasť si vybojovali aj žiačky našej školy a vo vzájomných zápasoch so školami z celého kraja obsadili výborné 3.miesto a domov si odniesli bronzové medaile.

Výtvarná súťaž Vojaci očami detí

banner
Naši prváčikovia sa aktívne zapojili do XXI. ročníka výtvarnej súťaže VOJACI OČAMI DETÍ , ktorú vyhlásilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Učíme sa aj na besedách

banner
V spolupráci s CPPP a P Zuzkin Park, Košice prebiehajú na našej škole v rámci preventívnych aktivít besedy pre žiakov 5.- 9.ročníka.
Témy sú prispôsobené jednotlivým ročníkom.

Programovanie nás baví

banner
Dňa 7.3 a 15.3. 2022 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií.
Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére.

Deň zeme - Čarovné jazero

banner
V rámci Dňa Zeme, sme sa zamysleli nad životným prostredím a bývaním v prírode.

Hviezdoslavov Kubín 2022

banner
Tak, ako aj mnoho rokov predtým, sme sa v marci stretli na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Každým rokom nám pribúdajú šikovní recitátori, takže porota vôbec nemá ľahkú prácu.
No keďže je to súťaž, niekto vyhrať musí a tak sa porota tohto roku rozhodla takto:

Slovo bez hraníc

banner
Súťaže opäť otvorili svoje brány a naši žiaci sa do nich radi zapájajú.
Jednou z nich je aj súťaž v prednese poézie a prózy Slovo bez hraníc, ktorej organizátorom je mestská časť Staré mesto.
V týchto dňoch sa konal už jej 24. ročník, na ktorom sme nechýbali.

Tvorivé dielne - Deň matiek

banner
Mama je tá, ktorá je pri nás keď sme chorí, je naším prvým učiteľom, inšpiruje nás.
Vie byť aj prísna, pretože sa snaží, aby z nás boli šikovní a usilovní ľudia.
Deň matiek patrí medzi najdojímavejšie sviatky.

Minifutbal

banner
Dňa 3.5.2022 sa tím futbalistov zostavený z našich štvrtákov zúčastnil na futbalovom turnaji Minifutbaliga McDonald's.

Korčuliarsky výcvik

banner
V dňoch 27.4.2022  a  28.4.2022 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho výcviku, na ktorý sa veľmi tešili.
Korčuliarsky výcvik sme absolvovali na zimnom štadióne v obci Čaňa.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 26.4.2022 sa po dlhom čase uskutočnilo okresné kolo základných škôl Košice IV. v stolnom tenise.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: žiaci a žiačky.
Školu reprezentovali 4-členné družstvá, ktorým sa darilo výborne.
V obidvoch kategóriách sme získali I.miesto a zabezpečili si tak účasť na krajskom kole.

Slávik Slovenska 2022

banner
Prišla jar a s ňou sa rozospievali aj naši žiaci.
Po dvoch rokoch sme opäť mohli súťažiť v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
Dňa 21.04. žiaci prvého stupňa spievali v školskom kole súťaže Slávik Slovenska 2022.

Deň zeme

banner
Dňa 22.4.2022 sme si pripomenuli Deň Zeme. P
ripomenuli sme si svoju závislosť na cenných daroch našej Zeme.

Vtáčiky

banner
V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari.
Svetový deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 1. apríla spadá na obdobie, kedy  rôzne druhy vtákov začínajú priletovať na naše územie z teplých krajín vo väčších počtoch.

Naši najmenší

banner
Našim prvákom nechýba šikovnosť,  obratnosť ani len odvaha.

Akcia Veľkonočný zajko

banner
Dňa 12.4.2022 sa žiaci 4.A triedy v spolupráci s Dopravnou políciou v Košiciach zúčastnili dopravno – preventívnej akcie „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“.
Žiaci spolu s hliadkou kontrolovali osobné doklady vodičov a podrobili ich aj dychovej skúšky.

Tvoríme na slovenčine

banner
Tvorba žiackych projektov je súčasťou vyučovania prakticky na všetkých predmetoch.
Netreba sa báť projektov, na ktorých pracujú žiaci spoločne.

Planetárium

banner
Dňa 6.4.2022 žiaci 4.ročníka navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici.
Návšteva planetária dopadla veľmi dobre.
Za milé prijatie a odborný výklad veľmi pekne ďakujeme.

Plavecký výcvik

banner
Tak sme sa dočkali... Žiaci našej školy sa s radosťou pustili do plávania.

Zápis prvákov na školský rok 2022/23

banner
V dňoch 1. a 2. apríla 2022 prebiehal na našej škole slávnostný zápis prvákov.
Budúcich prváčikov spolu s ich rodičmi sme privítali v priestoroch našej školy.

Školský stolnotenisový turnaj

banner
Dňa 15.3.2022 sa vo veľkej telocvični uskutočnil turnaj v stolnom tenise.
Zástupcovia z každej triedy II.stupňa si mohli zmerať sily medzi sebou

Pomoc pre utečencov

banner
V dňoch od 14.3. do 23.3.2022 prebiehala na I. stupni humanitárna zbierka pre ukrajinských utečencov.

Vesmír očami detí

banner
Žiaci druhého stupňa boli opäť aj tento rok pripravovaní, pani učiteľkou Gupko , na výtvarnú súťaž " Vesmír očami detí".

Ikona

banner
Žiaci piateho ročníka si pod vedením pani učiteľky Gupko vyskúšali maľbu na drevo.

Hurá na lyže!

banner
Po ročnej pauze z dôvodu pandémie sme sa konečne dostali so žiakmi 8.ročníka na lyžiarsky kurz.
V blízkom lyžiarskom stredisku Jahodná sme sa naučili základy lyžovania.

Lyžiarsky výcvik tretiakov

banner
Po dvojročnej prestávke sa v tomto školskom roku tretiaci opäť zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v termíne od 31. 01. do 03.02. 2022 v lyžiarskom stredisku Jahodná.
Záujem bol veľký a rovnako veľká bola aj chuť naučiť sa lyžovať.

1. polrok na druhom stupni

banner
Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec 1.polroka šk. roku 2021/22.
Vedeli sme, že bude náročný, lebo dva roky striedania prezenčnej a dištančnej výuky zanechali stopy únavy a pomiešaných zabehnutých pracovných návykov u detí aj dospelých.
Preto pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy na začiatku školského roka na pracovnom stretnutí plánovali školský rok.

Valentínske srdiečko

banner
Žiaci na druhom stupni vyrábali krásne valentínske srdiečka na hodinách výtvarnej výchovy, vyskúšali si pracovať so sádrou a s drôtom.

YPSILON - SLOVINA JE HRA

banner
Oznamujeme s radosťou výsledky ďalšieho ročníka súťaže
YPSILON - SLOVINA JE HRA, ktorá prebehla na našej škole.
Sme veľmi radi, že aj napriek všetkým komplikáciám a zatváraniu škôl v decembri aj v januári, sa podarilo súťaž nakoniec zrealizovať.

Fandíme olympionikom

banner
Kľúčové na olympijských hrách nie je vyhrať, ale zúčastniť sa.
Preto sa Školský klub detí ZŠ Družicová 4, rozhodol podporiť športovcov na XXIV. OH, ktoré sa tentokrát konajú v hlavnom meste Číny v Pekingu.

Vyučovanie v maskách

banner
Dňa 18.2.2022 niesli žiaci do školy okrem učebníc aj niečo navyše – tašky plné zaujímavých a nápaditých masiek.
V tento deň sa v našej škole na 1.stupni uskutočnilo netradičné karnevalové vyučovanie.

Bojujeme so srdcom draka, Peking 2022

banner
Široká verejnosť sleduje v priebehu posledných dní dianie na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu.
Ani naša škola nie je výnimkou.

Recyklohry- Dážďovky Recyklátorky

banner
V rámci školy sa zapájame do rôznych projektov.
Jedným z nich sú aj recyklohry.
Pomocou neho sa učíme pomáhať našej prírode správnym nakladaním s odpadom.

Vyrábame z odpadového materiálu

banner
Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“.
Témou sme chceli upozorniť, aké je dôležité chrániť naše životné prostredie a venovať väčšiu pozornosť recyklácii odpadu.

Umelecké variácie - Snehuliaci

banner
Umelecké variácie odštartovali 2. polrok výtvarnou súťažou pod témou Snehuliak.

2 ročník výtvarnej súťaže Vojtecha Lofflera

banner
So žiakmi siedmeho a deviateho ročníka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže.
Zo 116 prihlásených prác v tejto kategórií, získali naše žiačky krásne umiestnenie.

Recyklohry 2022

banner
Naša škola je už od roku 2010 zapojená do projektu "RECYKLOHRY".
Triedime odpad, odovzdávame na recykláciu malé aj veľké elektrospotrebiče, plníme rôzne environmentálne úlohy projektu.

Šaliansky Maťko 2022

banner
Dňa 19.1.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského.

Zúčastnili sa ho žiaci druhého a tretieho ročníka v 1. kategórií a žiaci 4. ročníka, ktorí si ešte zmerajú svoje sily s piatakmi v  2. kategórii.

Aj v tomto roku zbierame vrchnáčiky na dobrú vec

banner
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli do zberu vrchnáčikov.
Zber PET vrchnáčikov pokračuje aj v roku 2022.

Keď nás prepadne hlad

banner
Pracovné vyučovanie si štvrtáci spestrili prípravou nátierok, ktoré chutili nielen žiakom.

Naši žiaci tvoria

banner
Z každého rožku – trošku.

Vianočné prianie

banner

Šťastné a Veselé Vianoce

a úspešný Nový rok 2022! 

 

Vedeniu, všetkým učiteľom a zamestnancom, 

žiakom a ich rodičom, 

a tiež priateľom našej školy, 

 

 

praje kolektív ZŠ Družicová.

Vianočná pošta

banner
Vianoce sú obdobím štedrosti, radosti a pokoja.
Ani v tomto školskom roku 2021/2022 nebude chýbať „Vianočná pošta“.

Prírodné obrázky

banner
Žiaci 2.A a 3.B zhotovovali v prírode, na hodine výtvarnej výchovy, obrázky z materiálov, ktoré im príroda poskytla.

Školské kolo PYTAGORIÁDY pre 3. a 4. ročník

banner
Obľúbenci matematiky sa stretli 8.12.2021 v školskom kole Pytagoriády.

Tento rok bol 43. ročníkom súťaže.

Policajti v našom meste

banner
Krajské riaditeľstvo policajného zboru usporiadalo výtvarnú súťaž „Policajti v našom meste“, ktorej sa zúčastnili deti z ŠKD.

Tvoríme

banner
Najvydarenejšie októbrové a novembrové výtvarné práce 2.stupňa.

Mikuláš 2021

banner
Dňa 6.12.2021 žiakov na prvom stupni pekne vystrašil čert, ktorý otváral dvere Mikulášovi a anjelovi.
Čert síce zanechal čiernu stopu na tvárach detí, no to ich neodradilo zaspievať, zarecitovať Mikulášovi, čím si vyslúžili sladkosti.

Vianočná pošta pre seniorov

banner
Spravme Vianoce neznámym starkým!
Už pár rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta.

Deň dobrosrdečnosti

banner
13. novembra si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti.
Tento deň bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17.11.- 18.11.2000.
Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
Je ideálnou príležitosťou, ako pomôcť svojmu mestu, svojej obci, či jednoducho okoliu ktorého sme súčasťou.

iBOBOR 2021/2022

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.
Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Imatrikulácia 2021

banner
Dňa 4.11.2021 mali naši prváci slávnostný deň.
Škola sa zmenila na veľké kráľovstvo.

Návšteva Kulturparku

banner
Dňa 3.11.2021 sa naši štvrtáci ocitli v Kulturparku. Čakala ich tam interaktívna výstava zameraná na magnet a magnetické pole.

Vyhodnotenie zberu papiera Október 2021

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera na jeseň 2021.

Ja a jablko

banner
Také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku.
Sladké, voňavé, šťavnaté….

Jesenné aranžovanie

banner
V utorok 19.10.2021 sa konala aktivita vyhlásená školským parlamentom - jesenné aranžovanie a aranžovanie tekvíc.
Žiaci mali vytvoriť jesenný aranžmán použitím prírodných materiálov (tekvica, liste, šišky, gaštany a pod.).

Svetový deň výživy

banner
16. október - Svetový deň výživy.
Práve v tento deň by sme si mali všetci hlbšie uvedomiť, že nepatríme ku krajinám, kde vládne hlad a bieda.
Tento svetový deň pripadol na sobotu a my sme si ho užili 19. októbra 2021.

Na hodine telesnej výchovy

banner
Deti a pohyb, to ide ruka v ruke.
Aj naši prváci sa tešia na hodiny telesnej výchovy (konkrétne 1.A a 1.C).

Európsky týždeň programovania 2021

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2021.

Noc výskumníkov 2021

banner
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Európskej noci výskumníkov.

Didaktické hry 2021

banner
Didaktické hry na I .stupni sa tento školský rok 2021/2022 uskutočnili 06.09.2021.

Prváci v škole

banner
Letné prázdniny uplynuli a školský rok 2021/2022 sme slávnostne otvorili na školskom dvore.
Kultúrnym programom sme privítali nových žiačikov - prváčikov.

S kamarátkou energiou

banner
Dňa 22.6.2021 sa naši šiestaci zúčastnili zaujímavej akcie pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť a vyhrať krásne ceny, ale samozrejme sa niečo nové aj naučiť.

Majstri v násobilke

banner
Sú tu výsledky súťaže Majstri v násobilke, ktorá preverila matematické zručnosti našich štvrtákov.
Museli sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo.

Indiáni z prérie

banner
Konečne sa nám oteplilo a tak sme mohli s našimi indiánmi po dôkladnej príprave v našich wigwamoch vybehnúť do rozľahlej prérie.
Tam na nás čakali rôzne nástrahy prírody ale aj iných kmeňov, s ktorými máme vykopanú vojnovú sekeru.

MDD

banner
Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
MDD sme si na I. stupni do sýtosti užili.

Projekt Kvet 1.A

banner
A prvý projekt, zhotovený v škole, máme za sebou.

Hokejový deň

banner
Úspechy našich športovcov hokejistov nás inšpirovali k usporiadaniu hokejového dňa.
V piatok 28. mája si žiaci druhého ročníka priniesli do školy hokejové dresy, hokejky, vlajky a celý deň sme žili hokejom.

Zber papiera máj 2021

banner
Dakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera v máji 2021
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, prinášame Vám teda vyhodnotenie.

Okresné kolo PYTAGORIÁDY

banner
kategórie: P3 a P4  v školskom roku 2020/21.
Tento rok, 13.4.2021 sa konalo okresné kolo pytagoriády pre žiakov 3. a 4. ročníka, trošku netradične oproti minulým ročníkom.

Mliečny deň

banner
Dňa 18.5. sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie.
Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia.

Jarné variácie

banner
V jeseni sme na I. stupni odštartovali aktivitu pod názvom Umelecké variácie.
Prišla jar a s ňou druhá téma s identickým názvom „Jar“.

Deň matiek 9.5.2021

banner
Druhá nedeľa v máji - 9. mája 2021 , deň, kedy by si mal každý pripomenúť dôležitosť žien, matiek.

Naši druháci oslavovali Deň Zeme

banner
V tento krásny deň sme sa všetci žiaci v druhom ročníku zapojili do aktivít k Dňu Zeme.

Veľká noc v Školskom klube

banner
Ako každý rok (a tento napriek všetkému nebol výnimkou) deti z nášho ŠKD vlastnoručne zhotovili výzdobu k prichádzajúcej Veľkej noci.

A prišla jar ...

banner
Žiaci I. stupňa privítali jar s tvorivou náladou.

Jar a projekty 2.C

banner
Žiaci 2.C triedy na hodinách PVO svoju tvorivosť preukázali pri zhotovovaní projektov.
Témou boli živočíchy, ich mláďatá, obydlia, spôsob obživy...

Beseda: Podpora duševného zdravia žiakov v čase koronakrízy.

banner
Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa, v rámci preventívnych aktivít, mali možnosť zúčastniť besied pod vedením psychológov z  Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Projekty o prírode

banner
Vďačnou témou v prírodovede sú živočíchy.

8. marec v 3.A

banner
Trieda 3.A vyrábala  srdiečka z lásky pre mamky k sviatku MDŽ.

VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

banner
ŠKOLSKÉ kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 17.12.2020 (prostredníctvom online Edupage).

Recyklohry

banner
Ani v tejto dobe naši žiaci nezaháľajú a svoju šikovnosť vedia pretaviť do krásnych projektov.

Videoprojekty

banner
Aj online vyučovanie môže byť nápadité a zaujímavé.

Finančná gramotnosť

banner
K hodinám matematiky si šikovní prváci vyrobili potrebnú pomôcku : bankovky a mince.

Učili sme sa v maskách

banner
Online vyučovanie sme si spestrili v maskách.

Ako vyzeral 1.polrok školského roka 2020/2021 na 2. stupni

banner
Začiatok bol iný, ako sme boli na úvod školského roku zvyknutí.
V septembri sme sa stretli v triedach za sprísnených hygienických opatrení.
Za prítomnosti ministra školstva Branislav Gröhlinga sme slávnostne otvorili športový ovál. Zrealizovali sme účelové cvičenie a potom sme už začali seriózne učenie.

Vyučovanie v maskách

banner
Dňa 17.02.2021 si trieda 3.A spestrila online vyučovanie vyučovaním v maskách

Môj prázdninový deň

banner
Počas dinštančného vyučovania prváci nezaháľajú a pekne pracujú.
Hodiny prvouky si spestrili aj zhotovovaním projektu na tému "Môj prázdninový deň".

Ako plynie čas

banner
Počas dinštančného vyučovania prváci nezaháľajú a pekne pracujú.
Hodiny prvouky si spestrili aj zhotovovaním projektu na tému "Ako plynie čas".

Slovíčkarenie

banner
Súťaž v tvorení slov pre prvákov, v ktorej tvorili slová len z daných písmen, ktoré sa doteraz naučili.
V jednom slove mohli použiť rovnaké písmeno aj viac krát.

Vianočné prianie 2020

banner
Vianočné prianie kolektívu zamestnancov ZŠ Družicová.

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

banner
V tomto predvianočnom čase  sa rodičia a žiaci z prvého stupňa našej školy zapojili do celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Krabičky potešia našich seniorov v domove dôchodcov. V každej krabičke si nájdu niečo teplé, niečo voňavé, niečo slané, niečo mäkké a naši žiaci tam ešte pridali vlastnoručne vyrobený pozdrav.

Mikuláš na škole

banner
Dňa 7. 12. 2020 našu školu navštívil Mikuláš. Nechýbali ani anjel a čert. Najväčšiu radosť z návštevy mali žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Mikuláš priniesol deťom sladkosti, ktoré si museli zaslúžiť peknou pesničkou, básničkou alebo vedomosťami z predmetu, ktorý práve mali.

Vianočné tvorivé dielne 9. december 2020

banner
Aj tento rok sme uskutočnili Vianočné tvorivé dielne na prvom stupni našej základnej školy, aj keď trošku inak ako sme zvyknutí... Deti tvorili so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami vo svojich triedach, kde vytvorili krásne vianočné ozdoby, dekorácie a tvorivé nápady, ktoré si mohli vziať aj domov.

Projekty v 3.A.

banner
Takto sa 3. A  pasuje s projektmi. Napriek tomu, že učivo z vlastivedy a prírodovedy je pre žiakov niečo nové, projekty radi zhotovujú. Výroba projektov nielen v domácom prostredí má niečo do seba. Rešpektovať jeden druhého, komunikovať, deliť sa o pomôcky, spolupracovať a pomáhať si je to, čo sa tiež musia učiť. Tieto práce žiakov zdobia triedu.

Školské kolo PYTAGORIÁDY pre 3. a 4. ročník

banner
Obľúbenci matematiky sa stretli 9.12.2020 v školskom kole Pytagoriády. Tento rok bol 42. ročníkom súťaže. Prvý krát sa mohlo súťažiť aj online. Takto súťažil 1 žiak. Ostatní, súťažili vo svojich triedach, keďže sme súťaž nemohli realizovať spoločne, kvôli opatreniam. Spolu sa tak zúčastnilo 60 žiakov na 1. stupni.

Vianočná súťaž s Kozmixom

banner
Naši štvrtáci sa v tomto vianočnom období zapojili do súťaže, ktorú organizuje vzdelávací portál KOZMIX. Postupným vypracovaním troch vianočných úloh a vyfarbením obrázka sú všetci zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Držíme palce!

Tvorivé písanie

banner
V tomto školskom roku si naši štvrtáci spestrili hodiny čítania tvorivým písaním. Vytvárali jednoduchý akrostich a cinquain s postavami s Mikulášskou a vianočnou tematikou. Svoje básničky si spestrili aj vlastnou ilustráciou.

Čakanie na zimu

banner
Začiatok tejto zimy za oknami je viac fádna ako rozprávková. A hoci hmlisté dni majú tiež svoju špecifickú atmosféru, chýba nám taký poriadny biely vŕzgajúci sneh. Vy ste takú zimu už zažili? Takto očakávali pani Zimu naši žiaci. Ich výrobky zdobia nielen naše triedy.

Moje sídlisko

banner
Na hodine Vlastivedy si tretiaci vyrábali vlastnú časť sídliska.
Odpadový materiál sme odeli do nového šatu a výsledkom je pekné farebné sídlisko.

Práca s odpadovým materiálom

banner
Tretiaci na pracovnom vyučovaní vyrábali z odpadového materiálu.
Uvedomili si, aké je dôležité chrániť naše životné prostredie a že z odpadového materiálu sa dá vyrobiť niečo nové, čo poteší.

Umelecké variácie

banner
Na I. stupni sme odštartovali aktivitu pod názvom Umelecké variácie.
Prvá téma sa niesla pod názvom „Jeseň“.
Celé dva týždne prinášali žiaci rôzne výrobky zhotovené z prírodných materiálov (tekvica, liste, šišky, gaštany a pod.).

Finančná gramotnosť v 2. ročníku

banner
Dňa 13. 11. 2020 sa zmenili naše triedy na obchody plné hračiek a potravín.
Vyrobili sme si peňaženky.
Naplnili sme ich mincami a bankovkami, ktoré sme vystrihli z papiera.

Slávnostné otvorenie športového oválu na ZŠ Družicová 4

banner
Napriek ťažkému obdobiu spojeného s protipandemickými opatreniami, 4.septembra 2020, našu školu navštívili, pán minister školstva, Branislav Gröhling spolu s ním aj primátor nášho mesta Košice, Jaroslav Polaček, aby spolu s našimi olympijskými atlétkami Danou a Janou Veľdákovou otvorili tento športový ovál.

Štvrtáci na kolieskach

banner
Naši štvrtáci si spestrili vyučovací deň na kolieskach v areáli ZŠ Bukovecká.
Pridali sa takmer všetci žiaci na korčuliach a kolobežkách pod vedením nášho pána riaditeľa.

Didaktické hry v Barci

banner
Naši štvrtáci sa zúčastnili zábavných aktivít v parku v Barci.
Svoju šikovnosť, rýchlosť, ale aj vedomosti si zmerali v súťažiach a zaujímavom kvíze.

Začiatok školského roka 2020/21

banner
Začiatok nového školského roka bol trošku iný, ako iné...

2. september bol veľký krok pre prvákov, ktorí 1. krát prekročili bránu našej školy s nadšením a radosťou.

Matematický Klokan na 1. stupni jún 2020

banner
Aj tento rok, napriek prekážkam, sme klokankovali v medzinárodnej súťaži v matematike. Bol to už 29.ročník tejto súťaže. Na našej  škole súťažilo 81 žiakov na 1. stupni. Darilo sa im veľmi dobre. Niektorí súťažili online z domu, ostatní priamo v škole.

Zvládli sme to

banner
Žiaci 1. stupňa úspešne zvládli čas prežitý v karanténe.
Napriek náročným podmienkam nezaháľali a pekne pracovali.

Obnovenie školského vyučovania od 1.6. 2020 pre 1.-5. ročník.

banner
V súvislosti s obnovením školského vyučovania pre 1.-5. ročník sa prosím riaďte organizačnými pokynmi.
Pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyplnené písomné vyhlásenie.

Učili sme sa doma

banner
Ako sme sa učili a pracovali doma, počas corona vírusu.

Dôležitý oznam pre rodičov

banner

HODNOTENIE ŽIAKOV

Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujem predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku budú tieto predmety nehodnotené. Žiaci 1. ročníkov budú hodnotení slovne.

Pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

banner
Školská špeciálna pedagogička je k dispozícii na nižšie uvedených adresách

tatiana.niznikova@zsdruzicova4.sk

niznikova5@gmail.com


Môžete sa kontaktovať a konzultovať v prípade problémov s elektronickým vzdelávaním

Dôležitý oznam o prevádzke školy

banner

Na základe rozhodnutia vláda Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky prerušenú prevádzku od 30.03. 2020 do odvolania.

Pokyny pre žiakov i rodičov ostávajú v platnosti.

Žiadame rodičov a žiakov, aby boli v kontakte s učiteľmi elektronickými prostriedkami cez stránku školy https://zsdruzicovake.edupage.org/ aj cez www.bezkriedy.sk
Pokyny k elektronickému vzdelávaniu. (PDF na stiahnutie)

Zdravá škola

banner
Zdravá strava a športová aktivita sú prostriedkom na upevnenie fyzického aj duševného zdravia, na regeneráciu i zábavu.
V rámci projektu Zdravá škola trieda 2.B odštartovala tanec na vyučovacích hodinách.

Návšteva športového centra

banner
Naše športové talenty vo februári navštívili diagnostické centrum Prešovskej univerzity.

Hviezdoslavov kubín 2020

banner
Jedenásty marec bol deň ako každý iný, no predsa pre niekoľkých z nás sa od tých ostatných líšil.
Tých tridsať jeden detí sa dlho na tento deň pripravovalo a mučilo svoje mozgové závity, aby sa do nich zmestilo čo najviac slov.

Karneval

banner
Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnil na I. stupni Karneval.
Nechýbala zábava a tanec.

Lyžiarsky výcvik

banner
V dňoch 27. – 30.1.2020 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Jahodnej.

Vesmír očami detí

banner
Aj tohto roku sa žiaci pod vedením pani učiteľky Gupko,zapojili do výtvarnej súťaže " Vesmír očami detí."

Ruské slovo

banner
Dňa 16.1.2020 sa naši ruštinári z 9.B triedy zúčastnili krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO v kategórii "piesne", kde svojim spevom získali 3. miesto.

Pytagoriáda 3. a 4. ročník ( 5. ročník )

banner
Obľúbenci matematiky sa stretli 10.12.19 v školskom kole Pytagoriády.

Ypsilon – SLOVINA JE HRA

banner
Po prvý krát, dňa 12.12.2019, sa našej škole uskutočnila súťaž s názvom Ypsilon,ktorá prezrádza, že sa súťažilo o titul najlepšieho slovenčinára od 1. ažpo 9. ročník v rámci celého Slovenska.

Naši rodáci

banner
Dúfame, že aj z našich tretiačikov raz vyrastú významné osobnosti, ako z rodákov našej vlasti, o ktorých si tretiaci pripravili pekné projekty.

Ako plynie čas

banner
Naši usilovní prváci si zasadili fazuľku , aby pozorovali ako plynie čas a ako im fazuľka rastie.

Vianočná akadémia 2019

banner
Dňa 20.12.2019 sa na našej škole konala už po 10-krát Vianočná akadémia, ktorú pripravili žiaci druhého stupňa pre svojich spolužiakov a učiteľov.
Každý rok si žiaci z jednotlivých tried pripravia krátky program v podobe napr. tanca, spevu, divadelnej scénky, vinšovania a pod.

Koláže rozprávajú

banner
Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme nevynechali výtvarnú súťaž Koláže rozprávajú.

Vianočná pošta 2019

banner
Ani v tomto školskom roku 2019/2020 nebude chýbať „Vianočná pošta“.
Žiaci na I. stupni zhotovili 300 vianočných pohľadníc.

Predvianočná atmosféra

banner
Predvianočná atmosféra sa na našej škole začala jedno poobede 11.12.2019, krátkym kultúrnym programom pre rodičov a deti.

Jazerské Vianoce

banner
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia v mestskej časi Košice - Nad jazerom Jazerské Vianoce.

Extrapolácie 2019

banner
Dňa 5.12. 2019 žiaci 8.B triedy navštívili v budove Slovenského technického múzea v Košiciach vernisáž výstavy výpočtovej techniky Extrapolácie 2019.

Vianočné tvorivé dielne a vianočná burza 11.12.2019

banner
Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na Vianočné tvorivé dielne a vianočnú burzu.

Môj najkrajší sen

banner
Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže „Môj najkrajší sen".
Po vedením p. učiteľky Gupko rôznou výtvarnou technikou vyjadrovali svoje predstavy.

Návšteva Východoslovenského múzea

banner
Dňa 20.11. 2019 sa žiaci 3. A, 3.B a 3.C zúčastnili návštevy Východoslovenského múzea.
Počas prehliadky prírodovendnej časti múzea sme mali možnosť vidieť veľa zaujímavých vecí.

Šaliansky Maťko 2019

banner
Dňa 6.12. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Svetlonosy

banner
Malá tvorivá dielnička v 8. oddelení Školského klubu detí:

Exkurzia siedmakov v Technickom múzeu

banner
Dňa 20.11.2019 sa žiaci 7.B a 7.C zúčastnili exkurzie v Technickom múzeu.
Exkurzia mala dve časti Extrapolácie 2019 a vedecko – technické exponáty vo vedeckom centre.

Exkurzia v múzeu Vojtecha Löfflera

banner
Dňa 20.11. 2019 navštívili žiaci 8. A a 8. B triedy múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach.

Vybíjaná

banner
Dňa 18.11.2019 sa po prvýkrát tím žiakov z I.stupňa zúčastnil na turnaji vo vybíjanej.

Anglická olympiáda

banner
Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Anglickej olympiády.
Žiaci si preverili svoje vedomosti a komunikatívne zručnosti z anglického jazyka.

iBOBOR 2019/2020

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Exkurzia štvrtákov v Slovenskom technickom múzeu

banner
Všetci štvrtáci našej školy sa počas dňa 20.11.2019 zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu, kde absolvovali výstavu technických objavov, ktorej súčasťou boli aj vynálezy ako telefón, žehlička, ale aj mnohé ďalšie.

Výtvarné práce našich žiakov zdobia priestory školy

banner
Pod vedením pani učiteľky Gupko žiaci vyzdobili priestory našej školy.
Na výtvarnej výchove kreslili, maľovali alebo používali inú techniku.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise.
V silnej konkurencii základných škôl okresu Košice IV. získali naši žiaci pekné umiestnenia.

30.výročie nežnej revolúcie

banner
V mene školského parlamentu a predmetovej komisie: SJL, DEJ, OBN a REV sme si aj na našej škole pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie.
Oslavu našej demokracie sme začali rozhlasovou reláciou o nežnej revolúcii.

6.ročník školského turnaja v stolnom tenise

banner
Dňa 6.11.2019 sa uskutočnil už 6.ročník školského turnaja v stolnom tenise.
Žiaci druhého stupňa si zmerali sily v dvoch kategóriách mladších a starších žiakov a žiačok.

Zober loptu, nie drogy

banner
Určite Vám je známa kampaň „Zober loptu, nie drogy.

Vesmír očami detí

banner
Štvrtáci si vyrábali maketu vesmíru a planét.

Exkurzia Steelpark

banner
Dňa 6.11.2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili exkurzie v zábavnom technickom centre Steelpark.
Žiaci si vypočuli zaujímavý výklad ako sa vyrába oceľ a výrobky z nej vďaka interaktívnemu výkladu.

Papierový had

banner
Tretiaci si na výtvarnej výchove vyrobili papierového hada, aby pomocou neho dokázali, že teplo stúpa hore.

Duálne vzdelávanie

banner
Dňa 23.10. 2019 našu školu navštívila Ing. Gabriela Lacková - koordinátor pre duálne vzdelávanie z Dual Point Košice.

Micro:hackathon 18.10.2019

banner
V rámci akcie Európsky týždeň programovania inak nazývanej Code week sa žiačky našej školy zúčastnili aktivity Micro:hackathon.
Podujatie sa uskutočnilo 18.10. 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v priestoroch InfoUSA.

Zber papiera 2019

banner
V dňoch 21.10. - 26.10.2019 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Literárny festival

banner
V rámci literárneho festivalu číta celá rodina nás tento rok navštívila pani spisovateľka Paulína Feriancová.
Predstavila žiakom svoju tvorbu a prečítala im zo svojich kníh.

Imatrikulácia prvákov

banner
Naši prváci prežili slávnostný deň.
Počas imatrikulácie ich Pán riaditeľ v úlohe kráľa našej školy pasoval za právoplatných členov svojho kráľovstva.

Európsky týžden programovania 2019

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2019.

Beseda s p. Samuelom Bogárom

banner
Dňa 28.10.2019 sa na našej škole konala beseda s protidrogovou tematikou.
Pozvanie našej školy prijal pán Samuel Bogár zakladateľ Občianskeho združenia Nezávislosť – Nový začiatok o.z. , ktorý nám problematiku drogových závislostí priblížil z úplne iného uhla.

Zbierka pre opustené zvieratá

banner
Pri príležitosti svetového dňa zvierat sme sa rozhodli usporiadať na našej škole zbierku pre zvieratká žijúce v útulku.
Celý týždeň mohli žiaci nosiť konzervy, granule, cestoviny, čisté staré deky, uteráky, vodítka a veľa iných vecí.

Návšteva CVČ Kórejská

banner
Dňa 22.10.2019 trieda 2.C navštívila CVČ na Kórejskej ulici.

Vyrábame z plodov jesene

banner
V utorok 22.10.2019 sa konala aktivita vyhlásená školským parlamentom - jesenné aranžovanie a aranžovanie tekvíc.
Žiaci mali vytvoriť jesenný aranžmán použitím prírodných materiálov (tekvica, liste, šišky, gaštany a pod.).

Chcem sa stať IT-čkárom na jeden deň

banner
Dňa 17. 10. 2019 sa žiaci 9. A a 9. B triedy v rámci súťaže: "Chcem sa stať IT-čkárom na jeden deň" zúčastnili exkurzie v spoločnosti T-Systems v Košiciach.
Žiaci mali možnosť, si na vlastnej koži vyskúšať prácu IT špecialistu na jeden deň.

Letecký maratón Ringmaster Fly-A-Thon

banner
Počas víkendu 12. a 13. októbra 2019 sa naša škola zapojila do zaujímavej celosvetovej aktivity.
V roku 1950 navrhol a postavil letecký modelár Matt Kania cvičný upútaný model lietadla a nazval ho Ringmaster.

Krúžkovanie vtákov

banner
V dňoch 10. a 11. 10.2019 sa druháci zúčastnili environmentálnej exkurzie.
V ornitologickom stacionári Drienovec im pán ornitológ ukázal, ako sa odchytávajú vtáky do nárazových sietí a ako ich označujú ornitologickými krúžkami.

Noc výskumníkov

banner
Tohtoročnej "Noci" sa zúčastnili žiaci 6.A triedy.
V OC Optima si prezreli množstvo stánkov z rôznych vedných odvetví: fyziky, chémie, biológie, medicíny, geológie a iných.

Jablkový deň

banner
Dňa 2.10.2019 prebehol na I. stupni každoročný Deň jabĺčka.

Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR

banner
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky organizovala dňa 27. septembra 2019 Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Mliečny deň

banner
Dňa 25.9.2019 sme si na I. stupni v bielych tričkách pripomenuli Svetový deň mlieka na školách.

Okresné kolo v cezpoľnom behu

banner

Dňa 18.9.2019 si svoje sily zmerali žiaci ZŠ okresu Košice IV. v cezpoľnom vytrvalostnom behu.
Na organizácií sa podieľala aj naša škola ZŠ Družicová.

Slávnosť patrónov kostola Nad jazerom

banner
Medzi ľuďmi, ktorí sa zapojili do slávenia sv. omše pri príležitosti sviatku patrónov kostola a farnosti sídliska Nad jazerom, kde sa nachádza naša škola, boli aj žiaci ôsmeho ročníka.

Deviataci v Tatrách

banner
Žiaci 9. ročníka sa 5. septembra vybrali za krásneho počasia do Tatier v rámci účelového cvičenia.

Didaktické hry

banner
Dňa 05.09.2019 sa žiaci I. stupňa zúčastnili didaktických hier, tradične v lesoparku v mestskej časti Nad jazerom.

Otvorenie školského roku 2019/2020

banner
Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili kultúrnym programom.
Prvý školský deň máme úspešne za sebou.

Olympijský beh

banner
Každoročne sa v športovom areáli našej školy uskutočňuje Olympijská štafeta.

Herbár 1.A triedy

banner
Usilovní prváci spolu so svojimi rodičmi, vytvorili na hodinu prvouky krásne herbáre.

Súťaž v plávaní

banner
Úspešní žiaci a žiačky reprezentovali našu školu v plávaní.

Výtvarné súťaže

banner
Naši žiaci  majú výtvarný talent.
Svedčia o tom výsledky z viacerých výtvarných súťaží.

Majstri v násobilke

banner
Naša matematická súťaž má svojho víťaza.
Absolútnym majstrom v násobilke sa stal Lukáš Lacko zo 4.C triedy, ktorý prevzal putovný pohár majstrov z rúk minuloročnej víťazky Tamarky Vargovej.

Netradičné vyučovanie anglického jazyka

banner
Žiaci 7. až 9. ročníka mali možnosť prihlásiť sa na kurz anglického jazyka s anglickým lektorom.

Spišský hrad

banner
Dňa 12.6. 2019 sa žiaci 2.A a 3.A triedy zúčastnili školského výletu na Spišskom hrade.
Doobeda bolo plné hier Hradohrania, kde si deti mohli zmerať svoje sily v šikovnosti a obratnosti.

Noc v ZOO

banner
Opäť úžasné ...!
Jedinečná príležitosť prežiť noc v košickej zoologickej záhrade.

Podmorská rozprávka

banner
V mesiaci jún sa prváci zúčastnili na bábkovom predstavení Podmorský svet.

Finančná gramotnosť

banner
Žiaci 1.B triedy berú finančnú gramotnosť veľmi vážne.

Klíčenie semien

banner
Vyučovacia hodina na Prvouke s pani učiteľkou Sedlákovou nabrala nádych dramatičnosti.

Úspešná jar

banner
Tohtoročná jar bola plná športových úspechov našich žiakov a žiačok.

Jazerský STREETBALL

banner
Naši žiaci sa zúčastnili v piatok 7.6.2019 v popoludňajších hodinách na športovom podujatí, ktoré organizovala mestská časť Nad Jazerom.

Celé Slovensko číta deťom

banner
Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa uskutočňuje projekt „Celé Slovensko číta deťom“ na podporu čítania v rodinách.
Čítajú známe osobnosti z regiónu: herci, politici, športovci, ...

Botanická záhrada

banner
Dňa 4.6.2019 žiaci 1.A a 1.C navštívili botanickú záhradu v Košiciach.

Lesná škola

banner
V máji sa tretiaci stretli s pracovníkmi Lesnej pedagogiky v Čermeľskom údolí v lokalite Hlinné.
Ide o prvé centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy v košickom lesoparku, ktoré slúži predovšetkým školskej mládeži.

Prváci v Centre Voľného Času

banner
Triedy 1.A a 1.B navštívili Centrum Voľného Času na Kórejskej 1.
Svoju jemnú motoriku si vyskúšali pri modelovaní s hlinou a vyrábaní zápisníčkov.

Výsledky súťaže Matematický KLOKAN 2019

banner
Najviac nás prekvapila 1.A trieda, ktorá bola najúspešnejšia z celej školy.

Dopravné ihrisko

banner
V máji absolvovali dopravnú výchovu v praxi žiaci z 1. stupňa.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku ,,Smelý zajko v Afrike“

banner
Aj tento rok pre našich tretiakov a štvrtákov pripravili herci z Divadelného centra v Martine, milé, zábavné a vtipné divadelné predstavenie a navyše aj po anglicky.

Obľúbené čítanie našich druhákov

banner
Druháci pravidelne navštevujú školskú knižnicu a vypožičané knižky si radi prečítajú nielen doma, ale aj na hodinách čítania.

Zber papiera apríl 2019

banner
V apríli 2019 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Majstri v násobilke

banner
Sú tu výsledky druhého kola matematickej súťaže.

Potulky po stredovekých a novovekých Košiciach

banner
Dňa 7.5.2019 oslávili žiaci 7.B triedy deň mesta Košice potulkou po stredovekých a novovekých Košiciach.

Vyrábame z odpadového materiálu

banner
Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“.
Témou sme chceli upozorniť, aké je dôležité chrániť naše životné prostredie a venovať väčšiu pozornosť recyklácii odpadu.

Deň matiek

banner
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 12.mája.

KOMPARO 2019

banner
Dlho očakávané testovanie štvrtákov a šiestakov, na ktoré sa žiaci usilovne pripravovali, sa uskutočnilo 2.5.2019.
Žiaci našej školy sa zúčastňujú testovania, ktoré je známe ako KOMPAROvo 4. a 6. ročníku už 6. rok.

Návšteva materskej škôlky v našej škole

banner
Dňa 9.5.2019 naši prváci spolu s pani učiteľkami privítali škôlkarov z MŠ Družicová.
Škôlkari s našimi prvákmi si mohli vyskúšať, čo ich čaká v septembri.

Didaktické hry

banner
Dňa 7.5.2019 sa na prvom stupni uskutočnili didaktické hry.

Deň Zeme

banner
22. apríla si pripomíname Deň Zeme.
Je to významný deň pre každého človeka.

Naši prváci

banner
O našich prvákoch môžeme spokojne povedať, že sa im v škole páči.
Dôkazom sú ich aktivity, do ktorých sa so zápalom zapájajú.

Slávik

banner
Dňa 24. apríla 2019 sa na I.stupni uskutočnilo školské kolo Slávika Slovenska – súťaže v speve ľudových piesní.

Fullova ruža

banner
Vo výtvarnej súťaži "Fullova ruža" organizovanej pre žiakov základných škôl bolo udelených 9 ocenení Fullova ruža a 23 čestných uznaní z celkového počtu 346 prác.

Vesmír očami detí

banner
Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaži " Vesmír očami detí".

WORLD TABLE TENNIS DAY

banner
Svetový deň stolného tenisu pre všetkých sa koná každoročne dňa 6.apríla.
Aj naša škola podporila dňa 3.4.2019 projekt „ideme hrať ping- pooooong....“.

Veľkonočné tvorivé dielne

banner
Dňa 10.apríla 2019 sa u nás tradične konali Veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré boli pozvaní aj rodičia našich žiakov.
Žiaci si mohli vyrobiť veľkonočného zajačika a lienku.

Zápis prvákov

banner
V dňoch 5. a 6. apríla 2019 prebiehal na našej škole slávnostný zápis prvákov.
Budúcich prvákov a ich rodičov sme privítali v priestoroch našej školy.

Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov.

Deň otvorených dverí

banner
Dňa 27. marca sme na I. stupni zorganizovali Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov.
Na budúcich žiakov už čakali usmievavé učiteľky, ktoré pripravili zaujímavé aktivity.

Súťaž v čítaní v anglickom jazyku

banner
Dňa 26.3.2019 sa niektorí žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili súťaže v čítaní s porozumením v anglickom jazyku.
Žiaci sa popasovali s príbehom o Sherlockovi Holmesovi a následne úspešne riešili kvíz.

Večerníčkové čítanie

banner
Koncom marca sa na našej škole uskutočnilo Večerníčkové čítanie.
Pani knihovníčka pripravila večer plný rozprávkových súťaží.

Dni energií

banner
Na celomestskej akcii Dni energií, ktorú usporadúva SPŠE sme v kategórii „Umelecká“ získali 1.mesto-Simona Makulová, Alexandra Hidasiová.
V kategórii „Tvorivá“ získal Matúš Kušnír 3.miesto.
Blahoželáme.

Deň vody

banner
22. marec je veľkým sviatkom vody.
Voda je najvzácnejšou surovinou sveta, to najcennejšie, čo nám príroda dáva ...

Matematický klokan

banner
21.3.2019 sa stretlo 84 ,,klokanov"- žiakov 1. až 7. ročníka našej školy na 28. ročníku najväčšej medzinárodnej súťaže - Matematický klokan

Korčuliarsky výcvik

banner
V dňoch 12. – 14. 3. 2019 sa už druhým rokom naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Čani.

Hviezdoslavov Kubín

banner
Dňa 5. marca 2019 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Stretlo sa na ňom 32 detí, ktoré prišli ukázať svoje nadanie.

Had

banner
Dňa 05. 03. 2019 mali prváci vyučovanie s „napätím.“ 
Na návštevu sa k nim „doplazil“ pytón kráľovský.

Vesmír očami detí

banner
Aj v tomto školskom roku 2018/2019 sa zapájame do výtvarných súťaží.
Odštartovali sme výtvarné práce na témy „Plagát“ a „Vesmír očami detí“.

Karneval

banner
Dňa 15. 02. 2019 sa uskutočnil na I. stupni Karneval.
V rámci jednotlivých tried sa nám predviedli a predstavili rôzne masky.

Technická olympiáda

banner
Dňa 5.2.2019 sa František Perun a Tomáš Žalobín z 9.A triedy ako víťazi okresného kola zúčastnili krajského kola Technickej olympiády.

Lyžiarsky výcvik

banner
Naši žiaci a žiačky 7. ročníka absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Jahodná.

Súťaž Šaliansky Maťko

banner
28.1.2019 Sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Domino.

Vianočná besiedka

banner
Čakanie na vianoce sme si spríjemnili vianočnou besiedkou.

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

banner
Ako po iné roky, aj tohto roku sa na škole uskutočnil turnaj v stolnom tenise.

Predvianočná nálada

banner
Predvianočná nálada je na našej škole spojená s Vianočnou poštou, tvorivými dielňami a burzou.

Šaliansky Maťko

banner
Dňa 13.12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Beseda so spisovateľkou

banner
Dňa 6. 12. 2018 sme na našej škole privítali známu slovenskú spisovateľku Gabrielu Futovú.

Plavecký výcvik tretiakov

banner
Žiaci tretieho ročníka úspešne absolvovali v mesiacoch november a december základný plavecký výcvik.

Ochranárik

banner
Aj v tomto roku sa naše deti zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vyhlásenej ministerstvom vnútra SR s témou „Veď aj ja som záchranár“.

Okresné kolo v basketbale

banner
Žiaci reprezentovali našu školu v okresnom kole v basketbale.

Pytagoriáda

banner
12.decembra 2018 sa stretli najlepší matematici našej školy, aby si premerali svoje sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.

Technická olympiáda

banner
Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, kde žiaci v kategórii siedmaci - jednotlivci a ôsmaci alebo deviataci.

Návšteva interaktívnej výstavy Leonardium

banner
Dňa 21.11. sme my, žiaci 6.B a 6.C, navštívili vedecko-umelecký svet svetoznámeho vedca a umelca Leonarda da Vinciho v v nových priestoroch kreatívneho a interaktívneho múzea Aha!
Miesto detských objavov občianskeho združenia Kreatívne vedy na Hlavnej 69 v Prešove.

iBOBOR štvrtáci

banner
Aj medzi štvrtákmi máme bystré hlavičky.

Okresné Majstrovstvá v šachu

banner
Dňa 27.11.2018 sme sa zúčastnili okresných majstrovstiev v šachu.

Zimné aranžovanie

banner
Dňa 26.11.2018 sme sa opäť zúčastnili aranžovania,teraz so zimnou tematikou.

Jesenné aranžovanie

banner
Dňa 5.11.2018 sme sa zúčastnili celomestskej súťaže v aranžovaní kvetín, ktorá sa konala v CVČ Orgovánová 5, Košice.

Imatrikulácia prvákov

banner
Naši prváci majú za sebou slávnostné prijatie do prváckeho cechu. Po peknom úvodnom programe, ktorý pripravili žiaci prváckych tried nasledovalo cechovanie.

iBOBOR 2018/2019

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Projekty

banner
Žiaci prvého stupňa začali na hodinách prírodovedy a vlastivedy s projektmi.

Matematika hrou

banner
Netradičnej hodiny matematiky sa zúčastnili v októbri žiaci 5.A, 5.B v Steelparku.

Fyzika na SPŠ elektrotechnickej

banner
Žiaci 9.A si mohli vyskúšať "profesionálne" merania v nových laboratóriách fyziky na SPŠ elektrotechnickej.

Šarkaniáda

banner
Kým sme čakali na priaznivý vietor, vyrábali sme si v školskom klube vlastných šarkanov.

Jesenné víťazstvá

banner
Tak ako aj po iné roky aj tohto školského roku sme sa zúčastňovali v rámci telesnej a športovej výchovy rôznych súťaží.

Folklórny park

banner
Dňa 16.11.2018 sa žiaci 7. B a 7. C triedy zúčastnili podujatia Folklórny park – stretnutie priateľov a priaznivcov folklóru (neformálne stretnutia žiakov, triednych kolektívov a členov detských a mládežníckych súborov a jednotlivcov z Košíc a okolia).

Zber papiera

banner
V dňoch 22.10. - 27.10.2018 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Vybíjaná

banner
Dňa 12.11.2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili na okresnom kole najmladších žiakov vo vybíjanej ZŠ.

Zbieranie vrchnáčikov

banner
Zbieranie vrchnáčikov z plastových fliaš pokračuje. Môžete prispievať do našich nových vriec.

Tekviciáda

banner
V utorok 6.11.2018 sa konala súťaž jesenné aranžovanie a aranžovanie tekvíc.

Halloween 2018

banner
Dňa 26.10.2018 žiaci piateho ročníka vytvorili na škole halloweensku atmosféru v podobe originálnych strašidelných masiek.

Modlitba za pokoj vo svete

banner
Dňa 18.10.2018 sa žiaci našej školy pripojili k modlitbe ruženca za pokoj a mier vo svete.

Jabĺčkový deň

banner
Na I. stupni sme zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň vlastne týždeň.
Celý týždeň prinášali žiaci rôzne výrobky zhotovené z jabĺk a iného materiálu.

Európsky týždeň programovania 2018

banner
V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania2018, ktorý sa konal od 6. do 21. októbra 2018.
Cieľom bolo priblížiť programovacie, zručnosti a digitálnu gramotnosť našim žiakom na hodinách informatiky a to zábavným a pútavým spôsobom.

Bábkové divadlo 2018

banner
Dňa 16.10.2018 žiaci 2.A a 3.A boli na predstavení bábkového divadla Valibuk a Laktibrada.

Tretí ročník Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky

banner
Dňa 27. septembra 2018 sa v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky uskutočnil tretí ročník Dňa otvorených dverí ÚS SR, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci 8. ročníka našej školy.

Noc výskumníkov 2018

banner
Dňa 28.9.2018 sa žiaci ôsmeho a siedmeho ročníka zúčastnili akcie Noc výskumníkov v OC Optima. Na jednotlivých stanovištiach si vyskúšali chemické pokusy, výrobu slizu, prácu s mikroskopom,...

Tretiaci u hasišov

banner
V pondelok 8.10.2018 naši tretiaci navštívili najväčšiu hasičkú stanicu na Slovensku - košickú. Privítali nás dvaja páni hasiči, ktorí nás sprevádzali počas celej návštevy. Čo sme všetko videli?

Vrchnáčiky zbierame aj naďalej!

banner
Milé deti, vážení rodičia,
na škole prebieha naďalej zbierka vrchnáčikov z PET fliaš - tzv. malinovky, mlieka, džúsov, minerálok,atď. Každý jeden vrchnáčik pomôže. Tento mesiac si prišla vyzdvihnúť 4 vrecia týchto vrchnáčikov mamička chorého dieťatka. Naďalej radi pomôžeme a prispejeme touto malou troškou. A malému bojovníkovi a jeho mamke, želáme veľa síl, radosti a všetko dobré. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa do zbierky zapojili a prosíme o zbieranie ďalších vrchnáčikov.

Deň na kolieskach 2018

banner
Ako sa už stalo v našom školskom klube tradíciou, aj tento rok sme zorganizovali pre deti v rámci Európskeho týždňa mobility deň na kolieskach.

Medzinárodný deň eura

banner


Slovenská republika je od 1. mája 2004 členským štátom Európskej únie. Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september.

Mliečny deň

banner
Posledný septembrový týždeň sme si pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.

Beseda so spisovateľom

banner
Dňa 28.9.2018 na našu školu zavítal autor poézie pre deti a mládež Valentín Šefčík.

24 HOURS Barbarič

banner
V dňoch 22. a 23.9.2018 sa košický silák Juraj Barbarič pokúsil odtiahnuť automobil na čo najväčšiu vzdialenosť za 24 hodín.
Žiaci našej školy ho spoločne s Richardom Štochlom- slovenským hádzanárskym reprezentantom podporili pri zdolávaní rekordu.

Didaktické hry začiatkom septembra

banner
Dňa 06.09.2018 sa uskutočnili didaktické hry na I .stupni. Počasie nám prialo, o zábavu bolo postarané.

Uvítanie prváčikov

banner
Dňa 03.09.2018 školskou bránou, ako prví, vstúpili naši malí prváci. Začal sa školský rok 2018/2019. Našim prvákom prajeme veľa chuti do učenia, veľa úspechov a radostných dní.

Ocenení športovci

banner
Naši reprezentanti školy boli v júni na magistráte mesta ocenení za športové úspechy. Družstvo basketbalistov sa v súťaži Zober loptu nie drogy umiestnilo na 3. mieste. V plaveckej lige sa vo svojej kategórii umiestnil Adrián Pitoňák na 1. mieste a Charlotte Ferková na 3. mieste. Za reprezentáciu im ďakujeme.

Finálne súťaže Majstri v násobilke

banner
Matematická súťaž našich štvrtákov má svoju víťazku. Je ňou Tamara Vargová, žiačka 4.B triedy, ktorá prevzala putovný pohár majstrov z rúk  minuloročného víťaza Tomáša Daňa.

Celoskovenské kolo Jazykový kvet

banner
Dňa 1.6.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Jazykový kvet, v ktorom sa naša Kristína Juhásová umiestnila na 4.mieste. Bojovali sme aj o vyššie pozície, ale organizátori spojili prózu aj poéziu do jednej disciplíny.

Poznávací zájazd do Škótska

banner
Niektorí žiaci 7., 8., 9. ročnika sa v dňoch 8.6 až 15.6 zúčastnili poznávacieho zájazdu do Škótska, za účelom poznávanie krás tejto krajiny a zlepšenia sa v anglickom jazyku. Žiaci zažili množstvo zaujimavých zážitkov, navštívili veľa hradov a spoznali krásy Glasgova a Edinburgu. ​

Jaskyňa Zlá diera

banner
Dňa 1.6.2018 žiaci 5.ročníkov zdolali Lačňovský kaňon a spoznávali zákutia jaskyne Zlá diera. Počasie nám prialo a žiaci si sami pripravili pri ohníku aj vlastné občerstvenie. Deň detí sme oslávili v prírode aj opekaním sladkých marschmellov.

Okresné kolo v atletike

banner
Dňa 30.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok okresu Košice IV.

Výchovný koncert s Robom Pappom

banner
Dňa 19.6.2018 sa na škole uskutočnil výchovný koncert s problematikou kyberšikanovania. Takmer hodinu trvajúci koncert známeho speváka Roba Pappa nabitý peknými pesničkami, dobrým spevom obohatený hovoreným slovom a osobnými skúsenosťami s problematikou kyberšikanovania samotného speváka, zanechal v žiakoch pocity, ktoré dokážu meniť životy.

ARTFARM – Ceruzkové múzeum

banner
Dňa 1.6. 2018 triedy 1.A a 2.A navštívili Tvorivý dom na vidieku ARTFARM – Ceruzkové múzeum v obci Drienovec. Po nádhernej obhliadke múzea sme si v tvorivých dielňach mali možnosť vyrobiť drobné darčeky.

Účelové cvičenie

banner
Dňa 10.5.2018 žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali v lokalite rekreačnej oblasti Sídliska Nad Jazerom praktickú časť účelového cvičenia. Vyskúšali si pomocou šifrovacej hry svoje znalosti v orientácií na mape a v teréne. Najlepšie tímy boli odmenené aj sladkou odmenou.

Majstri v násobilke - výsledky 2. kola

banner
Naši štvrtáci majú za sebou 2. kolo matematickej súťaže.

Exkurzia do Osvienčimu

banner
Dňa 10.5.2018 sa 44 žiakov z 9. a 8. ročníka v rámci predmetu dejepis zúčastnilo exkurzie do najväčšieho vyhladzovacieho tábora z obdobia 2. svetovej vojny.

Vyrábame z odpadového materiálu

banner
Dňa 15.5.2018 sa na našej škole opäť uskutočnila aktivita školského parlamentu – „Vyrábame z odpadového materiálu“. Dvaja žiaci z každej triedy vyrobili aj v tomto školskom roku pekné dielka. Máte možnosť si pozrieť v prílohe obrázky. Žiakom ďakujeme za zodpovedný prístup k aktivite.

Didaktické hry 2018

banner
Dňa 10.05.2018 sa uskutočnili didaktické hry na prvom stupni a účelové cvičenie na druhom stupni. Prechádzku k jazeru doplnili stanovištia pri multifunkčných ihriskách.

Matematika hrou

banner
Žiaci 5.A a 5.C navštívili 17.4.2018 Steelpark. V dopoludňajších hodinách mali netradičnú hodinu matematiky a potom sa pokúšali riešiť hlavolamy. Niektorí boli úspešní, niektorí menej. Všetci sa príjemne zabavili.

Vlastivedná exkurzia v Nižnej Myšli

banner
Dňa 04.05.2018 boli tretiaci na vlastivednej exkurzii v Nižnej Myšli. V múzeu si prezreli archeologické artefakty a pravekú osadu Varhegy. Páčili sa im repliky domov z doby bronzovej.

Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov. Musia sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo.

Jazykový kvet

banner
Dňa 7.3.2018 sa tri naše žiačky Kristína Juhásová, Marcela Rudňanská a Petra Stein z 9.B zúčastnili medzinárodnej súťaže Jazykový kvet v sekcii ruský jazyk poézia a próza, na ktorú sa pripravovali od novembra 2017.

Návšteva z Jakutska

banner
Na hodinu ruského jazyka 26.4.2018 k ôsmakom a k deviatakom zavítal lektor Anatolij z Jakutska zo Sibíri. Mladý človek, plný elánu rozprával o zvykoch a kultúre Ruska.

2. miesto v minivybíjanej

banner
Naši štvrtáci si vybojovali 2. miesto v minivybíjanej, ktorá sa uskutočnila na ZŠ M. Lechkého. Ďakujeme zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy.

Celomestský metodický deň učiteľov dejepisu

banner
Dňa 26.4.2018 sa v Nižnej Myšli uskutočnil Celomestský metodický deň pre učiteľov dejepisu na tému: Nižná Myšľa - slovenské Mykény. Organizačne metodický deň zastrešil Magistrát mesta Košice, hosťujúcou školou bola ZŠ Družicová 4 v Košiciach v spolupráci s OÚ Nižná Myšľa.

ÚĽUV

banner
17.4.2018 sa žiaci 5.B triedy zúčastnili exkurzie v regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach na Mäsiarskej 52. Žiaci sa oboznámili s tradičnou umeleckou výrobou a remeselnými technikami na Slovensku.

Dni Ukrajiny 2018 v Košiciach

banner
V dňoch 19.04.2018 - 26.04.2018 prebieha už 4. ročník Dní Ukrajiny 2018 v Košiciach. Výchovný koncert pre ZŠ CVČ Popradská predstavil program ukrajinského detského súboru Lienka. Naši tretiaci tak mali možnosť vidieť pestré choreografie moderného baletu.

Deň Zeme 2018

banner
22. apríla už tradične na celom svete oslavujeme Deň Zeme. Je to významný deň pre našu modrú planétu, pre každého človeka na nej žijúceho, aby sme si uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

banner
Dňa 19.4.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Počas súťaže zazneli krásne ľudové piesne v podaní žiakov prvého stupňa ZŠ Družicová.

Výtvarná súťaž "Opice z našej police"

banner
Knižnica pre mládež mesta Košice a ZOO Košice vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Opice z našej police. Výtvarné práce sa týkajú Dňa detí a naši žiaci sa aj do tejto súťaže zapojili.

Výtvarná súťaž „Priatelíme sa s Ruskom"

banner
Pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike a Medzinárodný dom umenia pre deti „Bibiana“ organizuje tematickú výtvarnú súťaž detskej kresby „Priatelíme sa s Ruskom". Výtvarné práce tretiakov a štvrtákov budú reprezentovať našu školu.

TALENT SHOW - MČ NAD JAZEROM

banner
Dňa 20.4.2018 sa v KS Jazero uskutočnil už 25. ročník talentovej súťaže, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Nebáli sa konkurencie, ukázali svoj talent a popasovali sa so svojimi rovesníkmi.

Návšteva zo ZOO

banner
Dňa 11.4.2018 nám naša milá pani knihovníčka sprostredkovala milú návštevu zo zoologickej záhrady, chovateľa hadov p. Lenártha spolu s hadom pytónom kráľovským. Náš hosť nám porozprával o chove, živote, prejavoch správania sa tohto druhu. Naši prváčikovia prekvapili hosťa množstvom otázok, zážitkov.

Stone Soup - Kamenná polievka

banner
Žiaci zo 6.B : Timea Oravcová, Sebastián Slota a Róbert Tomašik si pod vedením pani učiteĺky Gabašovej nacvičili scénku v anglickom jazyku z rozprávky o kamennej polievke. Tento tradičný príbeh o skúpej žene a chytrom tulákovi bol predstavený na hodinách anglického jazyka v triedach 3. ročníka. Ďeťom sa príbeh páčil a netradičná hodina anglického jazyka ich zaujala.

Slávnostný zápis prvákov 2018

banner
V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis prvákov. V priestoroch našej školy sme privítali našich mladších kamarátov zo škôlky, spolu so svojimi rodičmi a súrodencami.

Návšteva Centra environmentálnej výchovy v Kokšov-Bakši

banner
V rámci environmentálnej výchovy naši prváci a druháci navštívili v marci Centrum environmentálnej výchovy v Kokšov-Bakši. Počas celého dopoludnia mali možnosť  zábavnou formou pracovať v skupinách, ale aj jednotlivo.

Vynášanie a pálenie Moreny

banner
Aj tento rok sme si s príchodom jari v našom ŠKD s deťmi priblížili zvyky a tradície našich predkov. Teraz sme k nim pridali ďalšiu tradíciu - vynášanie a pálenie Moreny. S deťmi sme sa porozprávali o tom, čo Morena - bohyňa zimy a smrti predstavovala a čo symbolizovalo jej vynesenie a spálenie. Ako vynášanie, pálenie a utopenie Moreny vyzeralo si môžete pozrieť na fotografiách.

Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov

banner
Dňa 28.3.2018 sa v popoludňajších hodinách na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre našich budúcich prváčikov, ktorí si mohli v sprievode svojich rodičov, našich učiteľov a starších žiakov našej školy prezrieť priestory našej školy.

Návšteva MŠ Galaktická

banner
V mesiaci marec k nám zavítali naši kamaráti škôlkari, ktorí spolu so svojimi pani učiteľkami mali možnosť pridať sa k našim prvákom. Počas vyučovacej hodiny naši prváčikovia ukázali škôlkarom , čo všetko zvládli od začiatku školského roka.

Veľkonočné tvorivé dielne 2018

banner
Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnili už tradične Veľkonočné tvorivé dielne, na ktorých si naši žiaci mali možnosť vyrobiť nádherné veľkonočné ozdoby. Rodičia si v jedálni taktiež vyrobili peknú veľkonočnú dekoráciu.

Korčuľovanie na zimnom štadióne v Čani

banner
Naši starší žiaci a žiačky v marci navštívili zimný štadión v Čani. Nacvičili a zdokonalili svoje korčuliarske pohybové zručnosti. Aj keď sa vyskytli menšie pády, nikomu sa nič nestalo. Niektorí mali aj pekné šály.

Zábavné vyučovanie pravopisu

banner
Naši štvrtáci a tretiaci sa neboja vybraných slov. Dokázali, že aj vyučovanie pravopisu môže byť zábavné. Zhotovili zaujímavé projekty, prostredníctvom ktorých si upevnili pravopisné zručnosti.

Dni energií

banner
Žiaci 8.ročníka sa zapojili svojimi prácami do projektu SPŠE Dni energií. Úspešne reprezentovali našu školu. V každej možnej kategórii získali ocenenie.

Podujatie na tému „Kyberšikana“

banner
Deti o sebe často zverejňujú veľa osobných údajov, dávajú na internet svoje fotografie a videá, dovolia, aby ich niekto odfotil alebo natáčal na mobil, nechávajú kamarátov, aby im voľne vstupovali do profilu. Žiaci našej školy sa zúčastnili akcie na tému „Kyberšikana“.

1.kolo Minivybíjanej

banner
1.kolo Minivybíjanej majú naši štvrtáci za sebou. Zmiešané mužstvo dievčat a chlapcov bojovalo so ZŠ Belehradská 21 a ZŠ z Družstevnej pri Hornáde. Vyhrali a budú hrať o 1., 2. a 3. miesto. Držíme im palce.

Deti pomáhajú deťom

banner
Malá pomoc s dobrým úmyslom pomôcť aspoň troškou. Žiaci našej školy sa zapojili do zbierky plastových vrchnákov, aby mohli pomôcť dieťaťu, ktoré to potrebuje. Držíme palce a prajeme veľa zdravia !

Detský čin roka 2017

banner
Nikola Bazjuková, žiačka 8.B triedy, získala pod vedením p. učiteľky E. Tomášovej v celoslovenskom projekte Detský čin roka knižnú odmenu a ocenenie za nomináciu v kategórii: Pomoc rovesníkom. Tento projekt sa realizuje každoročne a je pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Matematický klokan 2018

banner
Dňa 19.3.2018 sa na našej škole organizovala súťaž Matematický klokan. Súťaž sa stáva každoročnou súčasťou matematických aktivít na našej škole. Žiaci si túto súťaž obľúbili, čomu nasvedčujú aj zvyšujúce sa počty zúčastnených žiakov oproti minulému roku.

Školské kolo v hre „DÁMA“

banner
V rámci školského parlamentu sa dňa 6. marca 2018 uskutočnilo školské kolo súťaže „DÁMA“, ide o strategickú doskovú hru. Každú triedu reprezentoval jeden zástupca. Žiaci odohrali medzi sebou niekoľko kôl  resp. partií danej hry. Spolu súťažilo 14 hráčov.

Fullova ruža 2018

banner
Žiaci na I. stupni sa zapojili do 15. ročníka celoslovenského projektu Fullova ruža 2018. Výtvarné práce na tému Keď prehovorí starý album (skupinový portrét) zhotovovali žiaci ŠKD a 3.A. Súťažiacim prácam držíme palce.

Lyžiarsky kurz 2018

banner
Na prelome mesiacov január a február absolvovali žiaci 7.ročníka lyžiarsky kurz v stredisku PoračPark. Žiaci si osvojili a zdokonalili základy lyžovania. V popoludňajších hodinách trávili čas v bazéne, telocvični, spoločenskej miestnosti alebo hraním bowlingu. Škoda len ,že nám neprialo počasie až do konca a jazdu na veľkom svahu si preto nevychutnali všetci.

Detské športové hry - Sme jeden tím

banner
V dňoch od 01.02. do 09.02.2018 Slovenský olympijský výbor realizuje Detské športové hry pod heslom Sme jeden tím. Tím tretiakov z našej školy sa tejto súťaže zúčastnil 07.02. 2018. Hlavným cieľom kampane bolo zviditeľniť slovenských olympionikov, podporiť olympijské posolstvo, šíriť olympizmus a pritiahnuť záujem širokej verejnosti o ZOH v juhokórejskom Pjongčangu.

Hour of Code

banner
Do celosvetovej aktivity „Hour of Code“ organizovanej spoločnosťou Microsoft sa zapojila aj naša škola. Kódovali všetci tretiaci, štvrtáci, 5.C, časť žiakov 6.C, 8.A, 8.B, 8.C, žiaci navštevujúci krúžok programovania a krúžok PC - trochu inak.

Svetový deň čítania

banner
Tentokrát padol svetový deň čítania na 1. február 2018. V tento deň bol aj školský karneval. Spojili sme zábavné s užitočným. Chvíľu sme sa zabávali, potom chvíľu čítali a zase sa zabávali. Do čítania sa zapojila celá 3.C trieda, niekoľkí žiaci zo 4.C a z ročníkov 2. stupňa ZŠ.

Karneval na I. stupni

banner
Dňa 01. 02. 2018 sa uskutočnil na I. stupni Karneval. V rámci jednotlivých tried sa nám predviedli a predstavili rôzne masky. Nasledovala zábava a tanec. Nechýbala tombola, každá cena našla svojho výhercu. V závere karnevalu bolo tradičné vyhodnotených vlastnoručne vyrobených masiek.

Prešovské divadlo

banner
Dňa 29.1. 2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili činoherno-hudobného predstavenia v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove s prvkami detského muzikálu ,,PSÍČKOVO alebo PES JE NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ MY JEHO"?

STOP fajčeniu

banner
Na našej škole pracuje rovesnícka skupina, ktorej členmi sú šikovní žiaci 8.B triedy. Pod vedením koordinátorky prevencie S. Schützovej si pripravili program pre žiakov I. stupňa, v ktorom poukazujú na škodlivosť fajčenia.

Tretiaci vyrobili projekty na témy Planéta, Vesmír a Slnečná sústava

banner
Návšteva planetária na Popradskej ulici sa našim tretiakom páčila. Nezaháľali a vyrobili svoje projekty na témy Planéta, Vesmír a Slnečná sústava. Projekty žiakov sú vystavené, môžete si ich pozrieť nielen na stránke školy.

Deti sa dočkali snehovej nádielky

banner
Konečne nám v tejto teplej zime napadol sneh a deti si mohli zašantiť na snehu, zguľovať sa, alebo si postaviť snehuliaka.

Tvorba projektov na vlastivede

banner
Aj napriek tomu, že sa žiakom 3.B zdá, že učivo z vlastivedy je pre ne náročné, neodrádza ich pri tvorbe projektov. Výroba projektov nielen v domácom prostredí má niečo do seba. Učíme sa komunikovať, spolupracovať,  rešpektovať jeden druhého, deliť sa o pomôcky a pomáhať si.

Plavecká štafeta

banner
V stredu 20.12.2017 sa na našej plavárni uskutočnila plavecká štafeta pre žiakov našej školy. Štafety sa zúčastnilo 102 žiakov druhého až ôsmeho ročníka. Spoločnými silami sme v čistom čase dvoch hodín odplávali v dvoch dráhach 10 300 metrov. Dúfame, že na budúci rok túto hranicu prekonáme.

1. miesto na okresnom kole v basketbale

banner
Naši žiaci vybojovali 1. miesto na okresnom kole a postúpili tak do krajského kola. Turnaj sa uskutočnil na ZŠ Gemerskej.

Vianočná nálada

banner
Vianočný čas sa nezadržateľne blíži a aj v našej triede 3.B si ho užívame a navzájom si ho spríjemňujeme tvorivou prácou.

Navšteva planetária na Popradskej ulici

banner
Žiaci tretieho ročníka 19.12.2017 navštívili planetárium na Popradskej ulici. Skupinová návšteva planetária dopadla na výbornú. Využili sme možnosť zatraktívniť žiakom školské učivo. Za milé prijatie a odborný výklad veľmi pekne ďakujeme.

Vianočná pošta zo ZŠ Družicovej 4

banner
Počas Vianoc myslíme na našich najbližších. Aj tento rok odštartovala Vianočná pošta zo ZŠ Družicovej 4. Žiacky parlament rozniesol pohľadnice do blízkeho okolia školy. Cieľom akcie bolo šíriť dobré posolstvá. Ďakujeme žiakom za zrealizovanie akcie.

Sklenený Centruško

banner
15. decembra 2017 sa v CVČ Domino uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže školských časopisov o „Skleneného Centruška". V konkurencii 19 škôl z Košíc sme získali pekné 3. miesto. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili pri jeho tvorbe. Ďakujeme.

Výtvarná súťaž Koláže rozprávajú

banner
Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s ostatnými technikami. Ani v tomto školskom roku sme nevynechali už 14. ročník výtvarnej súťaže Koláže rozprávajú. Zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníka. Téma Zelená.

Kukučka obyčajná – vták roka 2017

banner
Žiaci I. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko na tému Kukučka obyčajná – vták roka 2017. Cieľom súťaže je priblížiť čo najširšiemu okruhu verejnosti kukučku obyčajnú, tak ako ju poznáme, jej životný priestor a ohrozenia. Pozrite si práce, ktoré nás reprezentujú.

Mikuláš na Základnej škole Družicová

banner
Dňa 6.12.2017 naše triedy na prvom stupni navštívil Mikuláš spolu s čertom. Poslušné detičky zaspievali, zarecitovali Mikulášovi pekné pesničky a básničky. Vyslúžili si chutné sladkosti. Aby naše detičky ostali stále také poslušné, čertík ich trochu postrašil. Ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa o rok opäť.

Výtvarná súťaž Olympijský oheň v nás

banner
Pokračujeme vo výtvarných súťažiach. Toto sú práce žiakov s témou „Olympijský oheň v nás“, ktoré vytvorili žiaci I. stupňa. Prácami vyjadrujeme svoju podporu slovenským športovcom, členom slovenského olympijského tímu na XXIII. zimných olympijských hrách, ktoré sa uskutočnia v termíne od 9. do 25. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

Šaliansky Maťko – II. kategória

banner
Tohto roku 6.12. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého a piateho ročníka v II. kategórii.

Majstrovstvá okresu Košice IV v šachu

banner
Naši žiaci Matej Javnický z 9.B, Peter Zajac z 8.A, Marek Oravec z 8.B, Tadeáš Petraško z 5.A a Miroslav Zupko z 5.C sa 30.11.2017 zúčastnili majstrovstiev okresu Košice IV v šachu. M. Oravec získal 2.miesto a M.Javnický 3.miesto, čím postúpili na krajské majstrovstvá. Gratulujeme.

Výtvarná súťaž Najkrajší sen

banner
Aj tohto roku sa naše deti zúčastnili už 22. ročníka celokošickej výtvarnej súťaže Najkrajší sen. Z mnohých výtvarných prác zo všetkých škôl v Košiciach v II. kategórii získal náš žiak Daniel Valuška 1. miesto.
Blahoželáme.

iBOBOR 2017/2018

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Výhra 2. miesta vo výtvarnej súťaži

banner
Potešila nás výhra. Žiak 3.B, Michal Haľko, sa umiestnil na 2. mieste (I. kategória: základné školy I. stupňa) vo výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie jeho práce.

Navšteva Miestneho úradu

banner
Dňa 22.11.2017 sa žiaci 3.B a 4.B vybrali na exkurziu do blízkeho okolia školy. Navštívili Miestny úrad, do ktorého vstúpili za sprievodu pani Henriety Frišmanovej. Svojimi otázkami potrápili hlasivky pani Janky Janotkovej. Žiakom sa návšteva úradu páčila a mnohí z nich by tam radi pracovali. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a množstvo informácií.

Šalianský Maťko

banner
Aj tohto roku 22.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastnili sa ho žiaci druhého a tretieho ročníka v 1. kategórii

Zober loptu, nie drogy

banner
Iste veľa z vás pozná preventívnu kampaň "Zober loptu, nie drogy". Aj deti z našej školy sa do nej každoročne zapájajú prostredníctvom hier a súťaží ktoré pre ne pripravujú pani vychovávateľky. A tento rok k loptám pribudlo aj netradičné náčinie - fúriky.

Šarkaniáda

banner
Ako sa stalo v našej škole už tradíciou, aj túto jeseň si naše deti vyrobili svojich šarkanov. Tak, ako každý rok čakali na vietor a tešili sa, že ich popreháňajú po dvore. A tak, ako sa posledné roky stalo zvykom, s vetrom prišlo aj mrholenie. To však nebránilo deťom šarkanov vytiahnuť von a poriadne si s nimi zabehať s vetrom opreteky.

Deň stromov

banner
Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, drevo na oheň, na výrobu nástrojov… Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym darom. Deň stromov slávime po celom svete, aby sme si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre náš život. Pri tejto príležitosti žiaci druhých ročníkov vysádzali stromčeky na náš školský pozemok, kde budú rásť s našimi druhákmi.

Jesenné aranžovanie

banner
Dňa 10.11.2017 sa žiaci 9.B - Peter Baranič a Natália Kormošová zúčastnili na krajskom kole sútaže v jesennom aranžovaní, do ktorého postúpili po výhre v okresnom kole. N. Kormošova uspela aj v krajskom kole a obsadila 1. miesto. Jej práca najviac zaujala porotu a tá ocenila jej kreativitu aj vecnými cenami.

Prváčikovia navštívili knižnicu

banner
V mesiacoch október a november všetci prváčikovia navštívili knižnicu. Naša pani knihovníčka si pre nich pripravila zaujímavé podujatie spojené s pútavým čítaním, zábavou a súťažením. Prváčikovia mali možnosť zmerať si svoje sily. Po súťažení a zábave si požičali pekné knižky. Podujatie sa všetkým páčilo, našej pani knihovníčke veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia

Športová jeseň

banner
V mesiacoch september a október sa žiaci zúčastnili viacerých športových aktivít. Začali sme sprievodným podujatím k MMM v Košiciach ATLETIKA HROU. Žiaci si v rôznych disciplínach zmerali sily so školami z celých Košíc. Vyskúšali si prekážkovú dráhu, hod plnou loptou, behanie cez rebrík atď.

Stolnotenisový turnaj

banner
3.11.2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj pre žiakov 6. až 9. ročníka. Chlapci a dievčatá súťažili v dvoch vekových kategóriách. Zlaté medaile si odniesli: Katarína Jarčušková, Lukáš Hegedüš, Anastázia Shramková a Lukáš Tomko.
6. a 7. 11.2017 nás najlepší zo starších žiakov reprezentovali na okresnom kole v stolnom tenise.

Cesta do nanosveta

banner
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa žiaci 8.A zúčastnili výstavy spojenej s prednáškou a realizovanými pokusmi. Zažili zaujímavú hodinu fyziky, kde sa dozvedeli v ktorých oblastiach každodenného života sa nanotechnológie využívajú. Výstava bola vo Výmenníku-Važecká.

Vyrábame z plodov jesene

banner
Dňa 7.11.2017 sa žiaci druhého stupňa zapojili do aktivity v rámci školského parlamentu na tému: „Jesenné aranžovanie“. Žiaci si priniesli rôzne druhy jesenných plodov, kôru a lístie. Práce sa žiakom podarili. Počas aktivity bola v učebni príjemná pracovná atmosféra. Triedy boli odmenené bodmi.

Jazz a čo bolo predtým

banner
Knižnica pre mládež pri ZŠ Družicová 4, pán Hrubovčák a učitelia hudobnej výchovy pripravili koncom septembra 2017 pre našich žiakov 6. a 7. ročníka krásne podujatie plné hudby a radosti. Pán Hrubovčák prednášal, hral, spieval a predvádzal hudobné nástroje. Žiaci sa dozvedeli o jazze, a o tom, čo bolo predtým.

Nižná Myšľa – slovenské Mykény

banner
Žiaci 6. ročníka sa dňa 26.10.2017 preniesli do praveku. To, čo sa naučili na hodinách dejepisu bolo zrazu tak blízko. Pozreli si múzeum a pravekú osadu Varhegy. Veľkému záujmu sa tešili repliky domov z doby bronzovej, ktoré si žiaci dôkladne prezreli z vonku i z vnútra. Počasie nám prialo a všetci sme sa vrátili domov príjemne unavení a obohatení o krásne zážitky.

Slávnostná imatrikulácia prváčikov

banner
Dňa 27.10.2017 prebehla na našej škole slávnostná imatrikulácia našich malých prváčikov. Pán riaditeľ ako kráľ nášho školského kráľovstva ich všetkých pasoval do prváckeho cechu. Napili sa nápoja múdrosti, aby boli múdri. Na líci mali nakreslené kriedou červené srdiečka, aby boli plní lásky. Svoj veľký prvácky sľub spečatili vlastným otlačkom prsta. Prajeme všetkým našim prváčikom veľa síl a odvahy pri zdolávaní každodenných školských prekážok.

Beseda s protidrogovou tematikou - PRAVDA o drogách

banner
Dňa 25.10.2017 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili veľmi pútavej besedy s názvom PRAVDA O DROGÁCH. Žiaci sa počas prednášky dozvedeli veľmi veľa dôležitých informácií, čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, priateľom, rodine. Prednášajúci p. Remper so žiakmi diskutoval o dopadoch drog nielen na zdravie, ale aj na emočnú stránku ľudskej osobnosti.

English one - netradičná hodina anglického jazyka

banner
V pondelok 23.10.2017 nás navštívila lektorka anglického jazyka a v triede 8.B viedla zaujímavú hodinu angličtiny. Naša škola je zapojená do národného projektu ENGLISH ONE a za našu aktivitu pri plnení úloh sme získali benefit - návštevu native speakera na škole. Rozličnými aktivitami sa hodina anglického jazyka premenila na veľmi zaujímavú a podnetnú.

Literárny festival so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou

banner
Dňa 20.10.2017 sa na ZŠ Družicová uskutočnil literárny festival so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou. Žiaci 2.A sa zúčastnili besedy s touto autorkou, ktorá nám predstavila svoje knižné tituly pre deti a porozprávala o svojom vydavateľstve VERBARIUM. Neskôr v školskej čitárni prebehla so spisovateľkou autogramiáda.

Výtvarné súťažné práce

banner
Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa zapájame do výtvarných súťaží. Odštartovali sme výtvarné práce na témy „Najkrajší sen“ a „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja.“ Toto sú práce žiakov z I. stupňa, ktoré nás reprezentujú.

Jesenné variácie

banner
Pani Jeseň zavítala aj k nám. Je azda najfarebnejším ročným obdobím okrem hmlistých rán a chladných nocí. Jeseň prináša celú paletu farieb v prírode a priestor pre realizáciu umelca, ktorý sa skrýva vo vnútri mnohých z nás. Pozrite si výrobky, ktoré vytvorili žiaci spolu s rodičmi na I. stupni.

Tekviciáda 2017

banner
V utorok 17.10.2017 sa konala súťaž v aranžovaní tekvíc. Aktivita bola vyhlásená školským parlamentom. Triedy 5. – 9. ročníka získali prvé body do hodnotenia o najlepšiu triedu v školskom roku 2017/2018. Výsledok práce našich žiakov si môžete pozrieť vo vestibule školy.

Deň na kolieskach

banner
Rok sa zišiel s rokom a v našom Školskom klube detí sme pripravili ďalší Deň na kolieskach v rámci Európskeho týždňa mobility. Rovnako ako po minulé roky sa deti do tohto dňa zapojili na kolobežkách alebo korčuliach.

Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR

banner
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky organizovala dňa 29. septembra 2017 „Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky“.
Žiakom 8. a 9. ročníka našej školy tak priblížila nielen svoje reprezentatívne priestory, nádvorie, ale hlavne  postavenie, právomoci a rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Turistický výlet do Vysokých tatier

banner
V septembri sa žiaci 9. ročníka zúčastnili turistického výletu do Vysokých tatier. Cieľom turistického pochodu bola Chata pri Zelenom plese. Tí zdatnejší navštívili aj Biele pleso. Počasie nám prialo.

Svetový deň mlieka

banner
Zdravá výživa je dôležitou súčasťou našej školy. Na I. stupni sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách bielymi tričkami. Žiaci a učitelia ladili s farbou mlieka. Odznela rozhlasová relácia, prváci vyfarbovali kravičky a ochutnávali mliečne výrobky, tretiaci si pozreli prezentáciu Cesta mlieka a vypracovali kvíz o mlieku. Žiaci 3.B z prázdnych fliaš od mlieka zhotovovali škriatkov.

Výstup na Mierovú horu

banner
Dňa 15.9.2017 sa žiaci 8.B triedy pod vedením p. učiteľky Schützovej zúčastnili výstupu na Mierovú horu. Súčasťou akcie bol aj beh našich žiakov spolu s medzinárodnými mierovými bežcami.

Jabĺčkový deň

banner
Dňa 20.09.2017 sme na I. stupni zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň. Jabĺk bolo neúrekom. Prváci vyfarbovali a kreslili jabĺčka, druháci sa pasovali s pracovnými listami na tému Jablká a vitamíny. Vďaka mamičkám mohli žiaci ochutnať jablkové mafiny a rôzne koláče. Po triedach sa šírila vôňa škorice a cukru.

Šprintérsko – skokanský dvojboj ZŠ

banner
Dňa 5.9.2017 sme sa zúčastnili na súťaži Šprintérsko – skokanský dvojboj ZŠ. Súťaže prebiehali na skokanskej rampe na Hlavnej ulici a na šprintérskej rovinke na Alžbetinej ulici. Ambasádorky súťaže boli sympatické atlétky a ambiciózne športovkyne Danka a Janka Velďákové. Súťažili žiaci druhých až siedmich ročníkov.

Didaktické hry

banner
Dňa 06.09.2017 sa na prvom stupni uskutočnili didaktické hry. Po opustení školy sa triedy dostavili na rôzne stanovištia, kde sa žiaci mohli zahrať. Niektorých žiakov túra aj zmohla.

Otvorenie šk. roka 2017/2018

banner
A je to tu! Slávnostne sme otvorili školský rok 2017/2018 a prvý školský deň máme úspešne za sebou. Prajeme naším prváčikom veľa chuti do učenia, veľa úspechov a nezabudnuteľných dní v školských laviciach.

Majstri v násobilke FINÁLE

banner
Matematická súťaž našich štvrtákov pozná svojho víťaza. Stal sa ním žiak 4.A triedy Tomáš Daňo, ktorý prevzal putovný pohár majstrov z rúk minuloročnej víťazky Dominiky Bendikovej. Na druhom mieste sa umiestnil Peter Herman zo 4.B a tretie miesto obsadila Elena Pavlinská zo 4.C.

Okresné kolo v atletike

banner
Družstvo našich žiakov na okresnom kole v atletike vybojovalo prvé miesto a postúpilo tak do krajského kola. Školu reprezentovali: Tomáš Telepčák, Lukáš Janočko, Jakub Varga, Michal Toth, Marek Haber, Viktor Riško, Richard Varga, Martin Voznický, Kristián Dolák a Patrik Šejirman.

Turistika žiakov do okolia školy

banner
Turistika do okolia školy dopadla pre druhákov a žiakov 1.B a 1.D výborne. Počasie nám fandilo. Mali sme možnosť vidieť ukážku vodného lyžovania žiakov druhého stupňa. Svojou jazdou na vodných lyžiach sa predviedla aj naša prváčka Sárka Vašková. Vychutnali sme si krásu letnej prírody a chutnú zmrzlinu.

Súťaž Dobšinského rozprávky

banner
Dňa 26.06.2017 sa uskutočnila súťaž druhákov Dobšinského rozprávky. Druhácke tímy sa pasovali v športových a vedomostných disciplínach. Na treťom mieste sa umiestnila 2.A, na druhom 2.C a víťazom sa stala 2.B. Gratulujeme.

Pexesový turnaj žiakov 2.B

banner
Dňa 23.06.2017 sa uskutočnil Pexesový turnaj žiakov 2.B. Víťazom sa stal Jakub Šepeľa, srdečne blahoželáme.

Koncoročný výlet druhákov a žiakov z 3.B triedy do Bardejova

banner
Druháci a žiaci z 3.B triedy sa zúčastnili koncoročného výletu v Bardejove. Počasie im vyšlo, deti sa vyšantili, nikomu sa nič vážne nestalo, nikto si nič nezabudol a napriek kolóne v Prešove sa šťastne dostali domov. Žiaci aj učitelia si odniesli z výletu pekné zážitky, na ktoré budú radi spomínať.

Ako byť s peniazmi kamarát?

banner
Aj v tomto roku sa žiaci 1. stupňa našej školy oboznámili so základmi Finančnej gramotnosti. Získavali základné informácie o svete peňazí.

Policajti predviedli žiakom záchrannú akciu

banner
Dňa 15.mája 2017 areál našej školy navštívila mestská polícia. Policajti z mestskej časti Nad jazerom prišli deťom z 1. stupňa ZŠ predviesť záchrannú akciu pri chytení páchateľa a jeho zneškodnenia.

Škola v prírode v obci Drienica

banner
V dňoch 15.-19.mája 2017 sa naši štvrtáci zúčastnili Školy v prírode v obci Drienica. V krásnom prírodnom prostredí prežili týždeň plný zaujímavých zážitkov. Nechýbal turistický výstup na horu Lysá, nočná hra plná zaujímavostí o hviezdnej oblohe či opekačka.

Súťaž Mladý záchranár

banner
23.mája 2017 sa uskutočnila celomestská súťaž mladých zdravotníkov. Zúčastnili sa jej aj naši štvrtáci.

Žiaci vytvorili v centre Košíc Veselý chodník

banner
V piatok 5.mája 2017, pri príležitosti Dní mesta Košice, sa žiaci 2.B a 3.B triedy zapojili do akcie Veselý chodník.

Basketbalový priateľský zápas

banner
V stredu 10.5.2017 sa členovia basketbalového krúžku zúčastnili svojho prvého naozajstného zápasu so ZŠ Park Angelinum.

Deň Zeme 2017

banner
Ďňa 24.4.2017 pripravili pani vychovávateľky pre deti v ŠKD popoludnie pri príležitosti Dňa Zeme. Okrem zábavných hier mohli deti napísať na plagát odkazy a priania pre našu Zem.

Návšteva zábavného technického centra SteelPark

banner
Žiaci 6.B triedy sa zúčastnili v rámci hodín fyziky dvoch aktivít v bádateľskom prírodovednom laboratóriu s názvom Po stopách fyzikálnej veličiny a Tiene známe - neznáme.

Exkurzia v Banskej Štiavnici

banner
Ôsmaci sa v rámci predmetov geografia a dejepis zúčastnili exkurzie do najvýznamnejšieho baníckeho mesta v Štiavnických vrchoch, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Výrobky z odpadového materiálu – Deň Zeme

banner
Dňa 27.4.2017 sa uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“. Témou sme chceli upozorniť, aké je dôležité ochraňovať naše životné prostredie a venovať väčšiu pozornosť recyklácii odpadu. Zapojili sa žiaci druhého stupňa. Žiakom ďakujeme za krásne práce. Žiacke výrobky si môžete pozrieť na fotografiách.

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

banner
Tak ako aj po minulé roky sa 24. apríla 2017 uskutočnilo školské kolo Slávika Slovenska – súťaže v speve ľudových piesní, ktorej garantom je Peter Dvorský. Potešila nás vysoká účasť žiakov v I. kategórii (1. – 3. ročník) a v II. kategórii (4. – 6. ročník). III. kategória pozostávala zo žiakov 7. – 9. ročníka. Celkovo sme si vypočuli 39 spevákov. Veríme, že radosť zo spevu a krása ľudových piesní našich žiakov neopustí. Jedno je však isté – deti stále chcú spievať a to je výborné, lebo potrebujeme tých, ktorí budú zachovávať naše tradície.

Výsledky športových súťaží

banner
V mesiaci marec a apríl sa uskutočnili okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok a okresné kolo vo vybíjanej žiačok. Zúčastnili sa ich aj žiaci našej školy.

Jazykový festival na Štátnej jazykovej škole

banner
Dňa 20.4.2017 sa žiaci 8.A zúčastnili jazykového festivalu na štátnej jazykovej škole. Žiaci spoznali jazyk a kultúru Japonska (bojové umenie, šerm, kaligrafia, bonsaje, technika jedenia s paličkami a iné zaujímavosti z Japonska). Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov.​

Deň Zeme 2017

banner
22.apríl je významným dňom našej modrej planéty a ako každoročne, aj tento rok oblečení v zelenom sme dňa 21.4 2017 oslávili Medzinárodný deň Zeme. Pripomenuli sme si svoju závislosť na cenných daroch našej Zeme.

Slávnostný zápis prvákov na ZŠ Družicova

banner
V dňoch 7. a 8. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis prvákov. V priestoroch našej školy sme privítali našich mladších kamarátov zo škôlky, spolu so svojimi rodičmi a súrodencami.

2. kolo súťaže Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov. Musia sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo. Súťaž prebieha v troch kolách, pričom tí najlepší z najlepších si v závere súťaže zmerajú sily a zabojujú o putovný pohár majstrov. Pozrite si výsledky druhého kola.

Veľkonočné tvorivé dielne na ZŠ Družicová

banner
Dňa 29.3.2017 sa u nás tradične konali veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré boli pozvaní aj rodičia našich žiakov. Žiaci si mohli vyrobiť nádherné veľkonočné venčeky. Za pomoci pani učiteliek sa im podarilo zhotoviť pekné výrobky. Celé popoludnie sme spoločne prežili v príjemnej tvorivej atmosfére.

Súťaž v čítaní s porozumením v anglickom jazyku

banner
Dňa 03.04.2017 sa uskutočnila súťaž v čítaní s porozumením v ANJ pre žiakov 6. a 7.ročnika. Všetci žiaci pilne a vzorne spracovávali text Sherlocka Holmesa.

Žiaci prezentovali „Pitie čaju v Rusku“ na hodine RUJ

banner
Dňa 31.03.2017 žiaci pod vedením p.uč. Januvkovej pripravili prezentáciu na hodine RUJ, pre učiteľov a spolužiakov, na tému „Pitie čaju v Rusku“. Prezentácie sa zúčastnili všetci žiaci 9.B, ktorí sa učia RUJ.

Svetový deň vody na ZŠ Družicova

banner
Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody od roku 1992. Pripomínali sme si ho aj my odetí do modrého, krátkou rozhlasovou reláciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody.

Štvrtáci absolvovali korčuliarsky kurz na zimnom štadióne v obci Čaňa

banner
V dňoch 15.-17.3.2017 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho kurzu, na ktorý sa veľmi tešili. Korčuliarsky kurz sme absolvovali na zimnom štadióne v obci Čaňa, kde sme mali vytvorené perfektné podmienky.

Prváci privítali škôlkárov z MŠ Družicová

banner
Dňa 17.3.2017 naši prváci spolu s ich pani učiteľkami privítali škôlkarov z MŠ Družicová. Na hodinách s našimi prvákmi si mohli vyskúšať, čo ich čaká v septembri.

Návšteva Centra enviromentálnej výchovy KOSIT

banner
V rámci environmentálnej výchovy naši prváci a druháci navštívili Centrum environmentálnej výchovy v Kokšov-Bakši. Počas celého dopoludnia mali možnosť  zábavnou formou pracovať v skupinách, ale aj jednotlivo. Dozvedeli sa množstvo informácií o triedení a separovaní odpadu. Za svedomité zapájanie sa do aktivít, boli aj niektorí žiaci odmenení. Návšteva sa ukončila obhliadkou exteriéru spoločnosti Kosit.

Matematický klokan 2017

banner
Dňa 20.marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže Matematický klokan. Súťažilo 37 žiakov v kategóriach : Klokanko 1, Klokanko 2, Klokanko 3 ,Klokanko 4, Školák 5, Školák 6 a Benjamín 8. Výsledky budú zverejnené 10.apríla 2017 na www.matematickyklokan.sk.

Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov. Musia sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo. Súťaž prebieha v troch kolách, pričom tí najlepší z najlepších si v závere súťaže zmerajú sily a zabojujú o putovný pohár majstrov. Pozrite si výsledky prvého kola.

Školské kolo súťaže v umeleckom predese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín 2017

banner
Ako mnoho rokov pred nami, aj my sme si pripomenuli jedného z našich najväčších spisovateľov, básnikov a dramatikov – P. O. Hviezdoslava. Školského kola I. kategórie sa zúčastnilo 27 žiakov 2. až 4. ročníka.

Činoherné predstavenie ,,Puss in Boots v anglicko-slovenskom znení

banner
Dňa 13.3.2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka našej školy zúčastnili činoherného predstavenia ,,Puss in Boots v anglicko-slovenskom znení.

Karneval 2017

banner
Dňa 24. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnil Karneval. Po úvodnej prezentácii všetkých masiek v rámci jednotlivých tried nasledovala zábava a  tanec.

Šach a Dáma 2017

banner
V rámci školského parlamentu sa dňa 21. februára 2017 konal na škole turnaj žiakov 5. - 9. ročníka v Šachu a Dáme. Z každej triedy sa mohli zapojiť dvaja žiaci, ktorí reprezentovali svoju triedu v týchto spoločenských hrách. Žiaci odohrali medzi sebou niekoľko kôl -partií danej hry. Za víťazne kolo Šachu resp. Dámy získal žiak 1 bod, za remízu 0,5 bodov a za prehru 0 bodov.

LYŽIARSKY KURZ

banner
Na prelome januára a februára absolvovali žiaci 7. a 9.ročníka 5-dňový lyžiarsky kurz v rekreačnom zariadení Porač Park. Na svahu BRODOK si osvojili základy lyžovania a zúčastnili sa záverečného preteku, v ktorom nikto nezostal bez ocenenia. Večerné hodiny trávili v bazéne, telocvični a hraním spoločenských hier.

Návšteva ľadového kĺziska

banner
Naši žiaci a žiačky oprášili svoje ľadové korčule a koncom januára navštívili klzisko. Zopakovali si svoje základné korčuliarske zručnosti.

iBobor

banner
Na našej škole prebehla súťaž iBobor. Úspešným riešiteľom blahoželáme a tešíme sa v ďalšom školskom roku.

Prešovské divadlo - ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští“

banner
Dňa 30.1. 2017 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili činoherného rozprávkového interaktívneho predstavenia ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští“  v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove. Účinkujúci rozohrávali vtipnou a zábavnou formou metaforický príbeh vychovávania.

Okresné kolo v basketbale

banner
Naši žiaci vybojovali 1. miesto na okresnom kole a postúpili tak na krajské kolo do Spišskej Novej Vsi.

Návšteva rezbára

banner
Koncom decembra sme na hodine pracovného vyučovania privítali p. Ridillu, ktorý sa vo voľnom čase venuje rezbárstvu. Náš hosť porozprával žiakom o vlastnostiach dreva, jeho využití v rezbárstve. Taktiež žiakom doniesol ukázať vlastné výrobky, ktoré je možné vyrobiť z tohto materiálu.

Pytagoriáda

banner
Dňa 9. 12. 2016 sa na našej škole konalo ďalšie kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Na prvom stupni sa tejto súťaže zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Žiaci mali možnosť ukázať, ako rýchlo, pohotovo a správne dokážu riešiť zaujímavé logické úlohy. 

Vianočné tvorivé dielne

banner
Dňa 14.12. 2016 sa na našej škole konali tradične Vianočné tvorivé dielne. Žiaci našej školy si s rodičmi mohli vyrobiť nádherné vianočné darčeky.

Vianočná pošta

banner

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. V predvianočnom čase sme vyhlásili tvorivú akciu pre žiakov našej ZŠ na tému „Vianočná pošta“.

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského II. a III. kategória

banner

7. 12. prebehlo druhé kolo školskej súťaže v prednese povesti. Tentokrát súťažili žiaci  4.-7. ročníka.                                      

Exkurzia PLANETÁRIUM Prešov

banner
Dňa 13.12.2016 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie v planetáriu a hvezdárni v Prešove.

Svätá Lucia

banner

Pri príležitosti sviatku Svätej Lucie si žiaci prvého stupňa pripomenuli zvyky a tradície, ktoré sú s týmto sviatkom úzko späté.

Školský turnaj v stolnom tenise

banner
V decembri na Mikuláša sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v stolnom tenise. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách mladších a starších žiakov.

Výchovný koncert

banner
Dňa 6.12.2016 sa žiaci druhého stupňa ZŠ zúčastnili výchovného vzdelávacieho koncertu v Malibu Košice, ktorý bol zameraný na ľudovú hudbu s vianočnou tematikou. Svojím vystúpením nás potešila ľudová hudba Tomáša Oravca.

Projekt Košický kraj

banner

Naši štvrtáci vyrobili nádherné projekty s tematikou Košického kraja. Vo vestibule sme si z nádherných výtvorov urobili peknú výstavku. 

Futbalový turnaj o putovný pohár starostky MČ Nad Jazerom

banner
V novembri sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj o putovný pohár starostky MČ Nad Jazerom.
Pohár získala ZŠ Dneperská , naši žiaci vybojovali bronzové medaile.

Misionári

banner

Zavítali k nám misionári, dobrovoľní pracovníci Slovenskej katolíckej charity, Janka a Martin. Pôsobia v Ugande a Rwande v Afrike. Besedu so siedmakmi našej školy obohatili o zaujímavé prezentácie, príhody, zážitky a o krátky kurz jazyka, ktorým sa hovorí vo Rwande.

Vianočná hviezda

banner
Vianočná hviezda - tak znela téma súťaže v aranžovaní, ktorá prebiehala dňa 1.12.2016 v  CVČ Domino v Košiciach. Svoju predstavu o vianočných hviezdach prezentovali žiačky 7.A triedy: Skalská Veronika a Botová Tamara a žiačka 8. A triedy: Lenka Hudáková.

Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského I. kategória

banner
Aj tohto roku 23.11. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastnili sa ho žiaci druhého a tretieho ročníka v 1. kategórii

21.11. – Svetový deň pozdravov

banner

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli rozhlasovým vysielaním. Žiaci 2.B vytvorili plagáty s pozdravmi v rôznych svetových jazykoch. 

 

iBOBOR 2016/2017

banner

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Bratislava

banner
Ôsmaci a deviataci sa v rámci predmetov geografia, dejepis a fyzika zúčastnili exkurzie do hlavného mesta. Okrem Bratislavského hradu a historického centra si prezreli aj exponáty najväčšej putovnej výstavy kozmonautiky na svete – Cosmos Discovery. Na výstave videli viac ako 200 originálnych exponátov z USA a Sovietskeho zväzu, reálne modely rakiet a raketoplánov a unikátne dobové dokumenty.

Škola módy 2016

banner

Dňa 10.11.2016 sa Antónia Rijáková, žiačka 8.A triedy zúčastnila módnej prehliadky. Vlastnoručné zhotovený model s názvom: rockovo-romantický kostým aj sama predviedla v Kulturparku v Košiciach na súťaží „Škola módy 2016“, ktorú organizovala SOŠ na Gemerskej ul. v Košiciach v spolupráci s Magistrátom mesta Košice.

Nižná Myšľa – slovenské Mykény

banner

Žiaci 6. ročníka sa dňa 9.11.2016 vrátili do praveku. V rámci exkurzie do Nižnej Myšle si pozreli v múzeu vzácne exponáty, dostali sa do podzemia pod kláštorom a na vyvýšenine Varhegy si pozreli zrekonštruovanú pravekú osadu z doby bronzovej.

Jesenné aranžovanie

banner
Dňa 8.11.2016 sa žiaci druhého stupňa zapojili do aktivity v rámci školského parlamentu na tému: „Jesenné aranžovanie“. Žiaci si priniesli rôzne druhy jesenných plodov, kôru a lístie. Práce sa žiakom podarili. Počas aktivity bola v učebni príjemná pracovná atmosféra. Triedy boli odmenené bodmi.

Šarkaniáda

banner
V októbri sa v ŠKD uskutočnila šarkaniáda. Deti si pod vedením pani vychovávateliek zhotovili šarkanov, s ktorými sa počas popoludňajšej činnosti popreháňali na ihrisku. Napriek jesennému sychravému počasiu nechýbala dobrá nálada a spokojnosť s vlastnoručnými výtvormi.

Naše úspechy

banner

V rámci TŠV sme sa v prvých mesiacoch šk. roka 2016/17 zúčastnili troch okresných kôl, z ktorých si niektorí z nás odniesli aj cenné kovy.

Spisovateľka - Marta Hlušíková

banner

Dňa 21.10.2016 našu školu navštívila spisovateľka pre deti Marta Hlušíková. Netradične v 6.A triede odučila ukážku vlastnej tvorby s názvom: Bojujeme u riaditeľa.

Eko výlet

banner
Dňa 19.10.2016 sa uskutočnila jedna z najkrajších akcií, na ktorých sa môžu naši žiaci zúčastniť - krúžkovanie vtáčikov. Ornitologický stacionár Drienovec, ako jediný na Slovensku poskytuje možnosť pre deti zúčastniť sa odchytu vtáčikov a ich krúžkovania. Máme šťastie, že tento stacionár sa nachádza na rozhraní Slovenského krasu a Košickej kotliny.

Pátrač Tino párty

banner
Naši žiaci sa v minulom školskom roku zúčastnili  vlastivedných vychádzok s názvom Pátrač Tino spoznáva, na ktorých navštívili zaujímavé miesta v mestskej časti Nad jazerom a Krásna nad Hornádom. V sobotu 15. 10. sa v KC Jazero uskutočnila tradičná Pátrač Tino párty, ktorú moderoval známy turistický sprievodca a znalec historických pamiatok, pán Milan Kolcun.

Naši futbalisti postupujú

banner
Naši futbaloví reprezentanti v 1. kole futbalového turnaja Coca-cola porazili súperov z Barce a ZŠ Dneperskej a postupujú tak do ďalších bojov.

Imatrikulácia prvákov

banner
Dňa 25.10.2016 prebehla slávnostná imatrikulácia našich prvákov. Pán riaditeľ ako kráľ nášho školského kráľovstva ich pasoval do prváckeho cechu. Napili sa nápoja múdrosti, aby boli múdri. Na líci mali nakreslené červené srdiečka, aby boli plní lásky. A svoj sľub spečatili otlačkom prsta. Prajeme im veľa síl a odvahy pri zdolávaní školských prekážok.

Naši prváci

banner
Naši prváci
Toto sú naši malí prváci. A takto usilovne pracujú ...

Jesenná víla

banner

S nástupom ročného obdobia jeseň prišla medzi nás pôvabná pani Jeseň odetá do pestrých šiat. Priniesla nám krásne príbehy o odvahe a vykúzlila okrem krásnej hviezdičky v jabĺčku aj príjemnú atmosféru s chutne vyleštenými jabĺčkami. 

Deň stromov

banner

Naša škola dňa 20.10. 2016 oslávila Deň stromov. Tento deň sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou a aktivitami  v jednotlivých ročníkoch. Spolu so žiakmi prvých ročníkov sme podporili tento deň zasadením lesných stromčekov, ktoré budú rásť s našimi prvákmi.

  

Jesenné strašidlo

banner

Dňa 20.10.2016 sa v CVČ Domino v Košiciach aranžovalo na tému: jesenné strašidlo. Svoju fantáziu a aranžérsky talent predviedli žiačky 7.A triedy: Skalská Veronika a Botová Tamara. Napriek veľkej konkurencii sa Veronika Skalská umiestnila na 3. mieste v celomestskej súťaží. Obom dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Mesiac úcty k starším

banner

Pri príležitosti oslavy ,,Mesiaca úcty k starším“ naši žiaci vystúpili v KC Malibu. Hrou na flautu, prednesom básne a ľudovým spevom,  v doprovode p.uč. Csontosa a   p.uč. Kováčovej, tak prispeli k príjemnej atmosfére tohto podujatia. 

„TEKVICIÁDA“

banner
Dňa 18.10.2016 sa opäť na našej škole konala súťaž v aranžovaní tekvíc „Tekviciáda". Tekvice veľmi kreatívnym spôsobom zdobili žiaci 5.-9. ročníkov. Súťaž (aktivita) bola vyhlásená v rámci školského parlamentu. Triedy získali prvé body do hodnotenia o najlepšiu triedu v školskom roku 2016/2017.

Zumba

banner
"Šport je jedinečný prostriedok na upevnenie fyzického aj duševného zdravia, na regeneráciu i zábavu. Spoločne so zdravou stravou nám môže ušetriť množstvo komplikácií, ktoré sú spôsobené nedostatkom fyzickej aktivity alebo nesprávnymi stravovacími návykmi." ..., povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Deň mlieka

banner
Na Deň mlieka prišli žiaci do školy oblečení v bielom. Žiaci 3.B vyhotovili plagáty "Deň mlieka" a žiaci 2.B z kelímkov jogurtu, ktoré zjedli deň predtým, zhotovili hru "Kruh -hop!" v ktorej si trénovali svoju hračku a zručnosť.

Deň na kolieskach

banner
21. 9. 2016 pani vychovávateľky ŠKD prichystali pre deti celoklubovú akciu s Názvom Deň na kolieskach pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Deti strávili popoludnie na kolieskových korčuliach či kolobežkách pri rôznych súťažiach. 

Vysoké Tatry 16.9.2016

banner
Pohyb vo vysokohorskom prostredí si mohli na vlastnej koži vyskúšať žiaci celého 9. ročníka. Trasou na Zelené pleso si otestovali svoje kondičné schopnosti a zvládanie záťaže. Počasie nám prialo, tak stačila už len dobrá nálada.

Retrospartakiáda

banner
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili nácviku Retrospartakiády. Táto aktivita bola súčasťou otváracieho ceremoniálu Európskeho týždňa športu  2016 #Beactive dňa 10. septembra 2016.

Beh J. Margitu

banner
Za účasti 7 košických škôl sa dňa 20. septembra 2016 konal IV. ročník behu J. Margitu.V silnej konkurencii a pri troške smoly sa naša škola umiestnila na peknom štvrtom mieste. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Výstup na Mierovú horu

banner
Dňa 15.9. 2016 sa naši štvrtáci zúčastnili výstupu na Mierovú horu v lokalite Kojšov. Zámerom tejto akcie bolo vyniesť posolstvo mieru, pokoja, lásky a porozumenia od žiakov našej školy. Išlo o jubilejný 20. výstup, ktorého sa zúčastnili školy aj mimo mesta Košice.

Európskeho týždňa športu

banner
Dňa 13.9.2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka s triednymi učiteľmi zapojili do Európskeho týždňa športu v našom meste, účasťou na výchovnovzdelávacom predstavení ,,Dotkni sa hviezd" v Spoločenskom pavilóne a následne našou školskou akciou behu na školskom ihrisku.

Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“

banner
Dňa 9.9.2016 sa uskutočnilo účelové cvičenie pod názvom: „Ochrana života a zdravia“. Žiaci 6. ročníkov so záujmom sledovali prácu záchranárov 1. pomoci, ktorú nám prezentoval Záchranný systém Košice.

Zahájenie šk. roka 2016/2017

banner
Čas letných prázdnin uplynul a my sme dňa 5.9.2016 otvorili brány našej školy. Slávnostne sme privítali našich malých prváčikov.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.