1. polrok na druhom stupni

Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec 1.polroka šk. roku 2021/22.
Vedeli sme, že bude náročný, lebo dva roky striedania prezenčnej a dištančnej výuky zanechali stopy únavy a pomiešaných zabehnutých pracovných návykov u detí aj dospelých.
Preto pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy na začiatku školského roka na pracovnom stretnutí plánovali školský rok.

Po rokovaní spojili sily a posilnili vzťahy spoločnou vyhliadkovou plavbou po Domaši.
Plavba bola krásna, aj napriek sychravému počasiu.
Akoby nám chcelo povedať, že nastupujúci šk. rok bude tiež krásny a súčasne „sychravý“.

Posilnení a s dobrou náladou sme 2.9.2021 slávnostne otvorili nový šk. rok.
Hneď na začiatku sme absolvovali dvojdňové účelové cvičenie: Prvý deň teória zdravovedy, civilnej obrany a orientácie v teréne a druhý deň uplatnenie poznatkov v praxi.
Potom už nastúpilo seriózne učenie. Všetci sme si naplno vychutnávali to, že sme spolu, osobne sa môžeme porozprávať a učiť sa prezenčne.
Dúfali sme, že tak vydržíme čo najdlhšie.
Borili sme sa s pomalším pracovným tempom, s neupevneným učivom z minulého roku, dopĺňali si poznatky a študovali nové informácie.
Po mesiaci pozerali žiaci na učiteľov s otázkou v očiach: „Nepôjdeme radšej dištančne?“.
Učitelia mali pocit, že prešiel nie jeden, ale štyri mesiace.
Ale preklenuli sme to.
Pomaly sme naberali rýchlejšie tempo a návyky (také, na aké sme po iné roky zvyknutí) a „po prechodnej tlakovej níží vyšlo slniečko“.
No aby to nebolo také ľahké, začali nám postupne odchádzať triedy do karantény.
Učili sme na dve strany: Aj prezenčne, aj dištančne. Všetko sa dá, len treba chcieť.
A tak si našu polročnú prácu môžete pozrieť cez fotografie.
Tešíme sa, že popri tom všetkom sa naši žiaci zapájajú do rôznych aktivít a online súťaží.
Pracujeme v priaznivom duchu, za ktorý vďačíme výbornej spolupráci, ochote, porozumeniu a súčinnosti RODIČ-ŽIAK-ŠKOLA.

Ďakujeme.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.