11 laptopov a 4 desktopy pre školu

Z pozície predsedu Rady rodičov sa chcem srdečne poďakovať Ing. Marianne Palenčárovej (mamičke žiaka 6.C triedy).
Vďaka jej aktivite získalo naše občianske združenie darom 11 laptopov a 4 desktopy od jej zamestnávateľa AT&T Global Network Services s.r.o..
Poďakovanie patrí aj jej kolegom, ktorí sa na celom procese prípravy podieľali.

Výpočtová technika bude slúžiť pri výučbe našich detí a bude rozvíjať ich počítačovú gramotnosť na vyučovacích hodinách.

V mene všetkých žiakov, rodičov a pedagógov vám zo srdca ĎAKUJEME.

Ing. Jozef Skonc, predseda Rady rodičov pri ZŠ Družicová 4

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.