11 laptopov a 4 desktopy pre školu

Z pozície predsedu Rady rodičov sa chcem srdečne poďakovať Ing. Marianne Palenčárovej (mamičke žiaka 6.C triedy).
Vďaka jej aktivite získalo naše občianske združenie darom 11 laptopov a 4 desktopy od jej zamestnávateľa AT&T Global Network Services s.r.o..
Poďakovanie patrí aj jej kolegom, ktorí sa na celom procese prípravy podieľali.

Výpočtová technika bude slúžiť pri výučbe našich detí a bude rozvíjať ich počítačovú gramotnosť na vyučovacích hodinách.

V mene všetkých žiakov, rodičov a pedagógov vám zo srdca ĎAKUJEME.

Ing. Jozef Skonc, predseda Rady rodičov pri ZŠ Družicová 4

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.