2 ročník výtvarnej súťaže Vojtecha Lofflera

So žiakmi siedmeho a deviateho ročníka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže.
Zo 116 prihlásených prác v tejto kategórií, získali naše žiačky krásne umiestnenie.

2. miesto získala Vanesa Bartková zo 7.A triedy a Čestné uznanie Elena Žáková z 9.C triedy.
Do užšieho výberu sa dostala aj práca Nely Luteránovej zo 7.C triedy. (ulička s dáždnikmi)

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.