2 ročník výtvarnej súťaže Vojtecha Lofflera

So žiakmi siedmeho a deviateho ročníka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže.
Zo 116 prihlásených prác v tejto kategórií, získali naše žiačky krásne umiestnenie.

2. miesto získala Vanesa Bartková zo 7.A triedy a Čestné uznanie Elena Žáková z 9.C triedy.
Do užšieho výberu sa dostala aj práca Nely Luteránovej zo 7.C triedy. (ulička s dáždnikmi)

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.