2016/2017

Retrospartakiáda

banner
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili nácviku Retrospartakiády. Táto aktivita bola súčasťou otváracieho ceremoniálu Európskeho týždňa športu  2016 #Beactive dňa 10. septembra 2016.

Výstup na Mierovú horu

banner
Dňa 15.9. 2016 sa naši štvrtáci zúčastnili výstupu na Mierovú horu v lokalite Kojšov. Zámerom tejto akcie bolo vyniesť posolstvo mieru, pokoja, lásky a porozumenia od žiakov našej školy. Išlo o jubilejný 20. výstup, ktorého sa zúčastnili školy aj mimo mesta Košice.

Európskeho týždňa športu

banner
Dňa 13.9.2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka s triednymi učiteľmi zapojili do Európskeho týždňa športu v našom meste, účasťou na výchovnovzdelávacom predstavení ,,Dotkni sa hviezd" v Spoločenskom pavilóne a následne našou školskou akciou behu na školskom ihrisku.

Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“

banner
Dňa 9.9.2016 sa uskutočnilo účelové cvičenie pod názvom: „Ochrana života a zdravia“. Žiaci 6. ročníkov so záujmom sledovali prácu záchranárov 1. pomoci, ktorú nám prezentoval Záchranný systém Košice.

Zahájenie šk. roka 2016/2017

banner
Čas letných prázdnin uplynul a my sme dňa 5.9.2016 otvorili brány našej školy. Slávnostne sme privítali našich malých prváčikov.

Okresné kolo v atletike

banner
Družstvo našich žiakov na okresnom kole v atletike vybojovalo prvé miesto a postúpilo tak do krajského kola. Školu reprezentovali: Tomáš Telepčák, Lukáš Janočko, Jakub Varga, Michal Toth, Marek Haber, Viktor Riško, Richard Varga, Martin Voznický, Kristián Dolák a Patrik Šejirman.

Turistika žiakov do okolia školy

banner
Turistika do okolia školy dopadla pre druhákov a žiakov 1.B a 1.D výborne. Počasie nám fandilo. Mali sme možnosť vidieť ukážku vodného lyžovania žiakov druhého stupňa. Svojou jazdou na vodných lyžiach sa predviedla aj naša prváčka Sárka Vašková. Vychutnali sme si krásu letnej prírody a chutnú zmrzlinu.

Súťaž Dobšinského rozprávky

banner
Dňa 26.06.2017 sa uskutočnila súťaž druhákov Dobšinského rozprávky. Druhácke tímy sa pasovali v športových a vedomostných disciplínach. Na treťom mieste sa umiestnila 2.A, na druhom 2.C a víťazom sa stala 2.B. Gratulujeme.

Pexesový turnaj žiakov 2.B

banner
Dňa 23.06.2017 sa uskutočnil Pexesový turnaj žiakov 2.B. Víťazom sa stal Jakub Šepeľa, srdečne blahoželáme.

Koncoročný výlet druhákov a žiakov z 3.B triedy do Bardejova

banner
Druháci a žiaci z 3.B triedy sa zúčastnili koncoročného výletu v Bardejove. Počasie im vyšlo, deti sa vyšantili, nikomu sa nič vážne nestalo, nikto si nič nezabudol a napriek kolóne v Prešove sa šťastne dostali domov. Žiaci aj učitelia si odniesli z výletu pekné zážitky, na ktoré budú radi spomínať.

Ako byť s peniazmi kamarát?

banner
Aj v tomto roku sa žiaci 1. stupňa našej školy oboznámili so základmi Finančnej gramotnosti. Získavali základné informácie o svete peňazí.

Policajti predviedli žiakom záchrannú akciu

banner
Dňa 15.mája 2017 areál našej školy navštívila mestská polícia. Policajti z mestskej časti Nad jazerom prišli deťom z 1. stupňa ZŠ predviesť záchrannú akciu pri chytení páchateľa a jeho zneškodnenia.

Škola v prírode v obci Drienica

banner
V dňoch 15.-19.mája 2017 sa naši štvrtáci zúčastnili Školy v prírode v obci Drienica. V krásnom prírodnom prostredí prežili týždeň plný zaujímavých zážitkov. Nechýbal turistický výstup na horu Lysá, nočná hra plná zaujímavostí o hviezdnej oblohe či opekačka.

Súťaž Mladý záchranár

banner
23.mája 2017 sa uskutočnila celomestská súťaž mladých zdravotníkov. Zúčastnili sa jej aj naši štvrtáci.

Žiaci vytvorili v centre Košíc Veselý chodník

banner
V piatok 5.mája 2017, pri príležitosti Dní mesta Košice, sa žiaci 2.B a 3.B triedy zapojili do akcie Veselý chodník.

Basketbalový priateľský zápas

banner
V stredu 10.5.2017 sa členovia basketbalového krúžku zúčastnili svojho prvého naozajstného zápasu so ZŠ Park Angelinum.

Deň Zeme 2017

banner
Ďňa 24.4.2017 pripravili pani vychovávateľky pre deti v ŠKD popoludnie pri príležitosti Dňa Zeme. Okrem zábavných hier mohli deti napísať na plagát odkazy a priania pre našu Zem.

Návšteva zábavného technického centra SteelPark

banner
Žiaci 6.B triedy sa zúčastnili v rámci hodín fyziky dvoch aktivít v bádateľskom prírodovednom laboratóriu s názvom Po stopách fyzikálnej veličiny a Tiene známe - neznáme.

Exkurzia v Banskej Štiavnici

banner
Ôsmaci sa v rámci predmetov geografia a dejepis zúčastnili exkurzie do najvýznamnejšieho baníckeho mesta v Štiavnických vrchoch, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Výrobky z odpadového materiálu – Deň Zeme

banner
Dňa 27.4.2017 sa uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“. Témou sme chceli upozorniť, aké je dôležité ochraňovať naše životné prostredie a venovať väčšiu pozornosť recyklácii odpadu. Zapojili sa žiaci druhého stupňa. Žiakom ďakujeme za krásne práce. Žiacke výrobky si môžete pozrieť na fotografiách.

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

banner
Tak ako aj po minulé roky sa 24. apríla 2017 uskutočnilo školské kolo Slávika Slovenska – súťaže v speve ľudových piesní, ktorej garantom je Peter Dvorský. Potešila nás vysoká účasť žiakov v I. kategórii (1. – 3. ročník) a v II. kategórii (4. – 6. ročník). III. kategória pozostávala zo žiakov 7. – 9. ročníka. Celkovo sme si vypočuli 39 spevákov. Veríme, že radosť zo spevu a krása ľudových piesní našich žiakov neopustí. Jedno je však isté – deti stále chcú spievať a to je výborné, lebo potrebujeme tých, ktorí budú zachovávať naše tradície.

Výsledky športových súťaží

banner
V mesiaci marec a apríl sa uskutočnili okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok a okresné kolo vo vybíjanej žiačok. Zúčastnili sa ich aj žiaci našej školy.

Jazykový festival na Štátnej jazykovej škole

banner
Dňa 20.4.2017 sa žiaci 8.A zúčastnili jazykového festivalu na štátnej jazykovej škole. Žiaci spoznali jazyk a kultúru Japonska (bojové umenie, šerm, kaligrafia, bonsaje, technika jedenia s paličkami a iné zaujímavosti z Japonska). Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov.​

Deň Zeme 2017

banner
22.apríl je významným dňom našej modrej planéty a ako každoročne, aj tento rok oblečení v zelenom sme dňa 21.4 2017 oslávili Medzinárodný deň Zeme. Pripomenuli sme si svoju závislosť na cenných daroch našej Zeme.

Slávnostný zápis prvákov na ZŠ Družicova

banner
V dňoch 7. a 8. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis prvákov. V priestoroch našej školy sme privítali našich mladších kamarátov zo škôlky, spolu so svojimi rodičmi a súrodencami.

2. kolo súťaže Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov. Musia sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo. Súťaž prebieha v troch kolách, pričom tí najlepší z najlepších si v závere súťaže zmerajú sily a zabojujú o putovný pohár majstrov. Pozrite si výsledky druhého kola.

Veľkonočné tvorivé dielne na ZŠ Družicová

banner
Dňa 29.3.2017 sa u nás tradične konali veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré boli pozvaní aj rodičia našich žiakov. Žiaci si mohli vyrobiť nádherné veľkonočné venčeky. Za pomoci pani učiteliek sa im podarilo zhotoviť pekné výrobky. Celé popoludnie sme spoločne prežili v príjemnej tvorivej atmosfére.

Súťaž v čítaní s porozumením v anglickom jazyku

banner
Dňa 03.04.2017 sa uskutočnila súťaž v čítaní s porozumením v ANJ pre žiakov 6. a 7.ročnika. Všetci žiaci pilne a vzorne spracovávali text Sherlocka Holmesa.

Žiaci prezentovali „Pitie čaju v Rusku“ na hodine RUJ

banner
Dňa 31.03.2017 žiaci pod vedením p.uč. Januvkovej pripravili prezentáciu na hodine RUJ, pre učiteľov a spolužiakov, na tému „Pitie čaju v Rusku“. Prezentácie sa zúčastnili všetci žiaci 9.B, ktorí sa učia RUJ.

Svetový deň vody na ZŠ Družicova

banner
Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody od roku 1992. Pripomínali sme si ho aj my odetí do modrého, krátkou rozhlasovou reláciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody.

Štvrtáci absolvovali korčuliarsky kurz na zimnom štadióne v obci Čaňa

banner
V dňoch 15.-17.3.2017 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho kurzu, na ktorý sa veľmi tešili. Korčuliarsky kurz sme absolvovali na zimnom štadióne v obci Čaňa, kde sme mali vytvorené perfektné podmienky.

Prváci privítali škôlkárov z MŠ Družicová

banner
Dňa 17.3.2017 naši prváci spolu s ich pani učiteľkami privítali škôlkarov z MŠ Družicová. Na hodinách s našimi prvákmi si mohli vyskúšať, čo ich čaká v septembri.

Návšteva Centra enviromentálnej výchovy KOSIT

banner
V rámci environmentálnej výchovy naši prváci a druháci navštívili Centrum environmentálnej výchovy v Kokšov-Bakši. Počas celého dopoludnia mali možnosť  zábavnou formou pracovať v skupinách, ale aj jednotlivo. Dozvedeli sa množstvo informácií o triedení a separovaní odpadu. Za svedomité zapájanie sa do aktivít, boli aj niektorí žiaci odmenení. Návšteva sa ukončila obhliadkou exteriéru spoločnosti Kosit.

Matematický klokan 2017

banner
Dňa 20.marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže Matematický klokan. Súťažilo 37 žiakov v kategóriach : Klokanko 1, Klokanko 2, Klokanko 3 ,Klokanko 4, Školák 5, Školák 6 a Benjamín 8. Výsledky budú zverejnené 10.apríla 2017 na www.matematickyklokan.sk.

Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov. Musia sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo. Súťaž prebieha v troch kolách, pričom tí najlepší z najlepších si v závere súťaže zmerajú sily a zabojujú o putovný pohár majstrov. Pozrite si výsledky prvého kola.

Školské kolo súťaže v umeleckom predese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín 2017

banner
Ako mnoho rokov pred nami, aj my sme si pripomenuli jedného z našich najväčších spisovateľov, básnikov a dramatikov – P. O. Hviezdoslava. Školského kola I. kategórie sa zúčastnilo 27 žiakov 2. až 4. ročníka.

Činoherné predstavenie ,,Puss in Boots v anglicko-slovenskom znení

banner
Dňa 13.3.2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka našej školy zúčastnili činoherného predstavenia ,,Puss in Boots v anglicko-slovenskom znení.

Karneval 2017

banner
Dňa 24. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnil Karneval. Po úvodnej prezentácii všetkých masiek v rámci jednotlivých tried nasledovala zábava a  tanec.

Šach a Dáma 2017

banner
V rámci školského parlamentu sa dňa 21. februára 2017 konal na škole turnaj žiakov 5. - 9. ročníka v Šachu a Dáme. Z každej triedy sa mohli zapojiť dvaja žiaci, ktorí reprezentovali svoju triedu v týchto spoločenských hrách. Žiaci odohrali medzi sebou niekoľko kôl -partií danej hry. Za víťazne kolo Šachu resp. Dámy získal žiak 1 bod, za remízu 0,5 bodov a za prehru 0 bodov.

LYŽIARSKY KURZ

banner
Na prelome januára a februára absolvovali žiaci 7. a 9.ročníka 5-dňový lyžiarsky kurz v rekreačnom zariadení Porač Park. Na svahu BRODOK si osvojili základy lyžovania a zúčastnili sa záverečného preteku, v ktorom nikto nezostal bez ocenenia. Večerné hodiny trávili v bazéne, telocvični a hraním spoločenských hier.

Návšteva ľadového kĺziska

banner
Naši žiaci a žiačky oprášili svoje ľadové korčule a koncom januára navštívili klzisko. Zopakovali si svoje základné korčuliarske zručnosti.

iBobor

banner
Na našej škole prebehla súťaž iBobor. Úspešným riešiteľom blahoželáme a tešíme sa v ďalšom školskom roku.

Prešovské divadlo - ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští“

banner
Dňa 30.1. 2017 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili činoherného rozprávkového interaktívneho predstavenia ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští“  v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove. Účinkujúci rozohrávali vtipnou a zábavnou formou metaforický príbeh vychovávania.

Okresné kolo v basketbale

banner
Naši žiaci vybojovali 1. miesto na okresnom kole a postúpili tak na krajské kolo do Spišskej Novej Vsi.

Návšteva rezbára

banner
Koncom decembra sme na hodine pracovného vyučovania privítali p. Ridillu, ktorý sa vo voľnom čase venuje rezbárstvu. Náš hosť porozprával žiakom o vlastnostiach dreva, jeho využití v rezbárstve. Taktiež žiakom doniesol ukázať vlastné výrobky, ktoré je možné vyrobiť z tohto materiálu.

Pytagoriáda

banner
Dňa 9. 12. 2016 sa na našej škole konalo ďalšie kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Na prvom stupni sa tejto súťaže zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Žiaci mali možnosť ukázať, ako rýchlo, pohotovo a správne dokážu riešiť zaujímavé logické úlohy. 

Vianočné tvorivé dielne

banner
Dňa 14.12. 2016 sa na našej škole konali tradične Vianočné tvorivé dielne. Žiaci našej školy si s rodičmi mohli vyrobiť nádherné vianočné darčeky.

Vianočná pošta

banner

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. V predvianočnom čase sme vyhlásili tvorivú akciu pre žiakov našej ZŠ na tému „Vianočná pošta“.

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského II. a III. kategória

banner

7. 12. prebehlo druhé kolo školskej súťaže v prednese povesti. Tentokrát súťažili žiaci  4.-7. ročníka.                                      

Exkurzia PLANETÁRIUM Prešov

banner
Dňa 13.12.2016 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie v planetáriu a hvezdárni v Prešove.

Svätá Lucia

banner

Pri príležitosti sviatku Svätej Lucie si žiaci prvého stupňa pripomenuli zvyky a tradície, ktoré sú s týmto sviatkom úzko späté.

Školský turnaj v stolnom tenise

banner
V decembri na Mikuláša sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v stolnom tenise. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách mladších a starších žiakov.

Výchovný koncert

banner
Dňa 6.12.2016 sa žiaci druhého stupňa ZŠ zúčastnili výchovného vzdelávacieho koncertu v Malibu Košice, ktorý bol zameraný na ľudovú hudbu s vianočnou tematikou. Svojím vystúpením nás potešila ľudová hudba Tomáša Oravca.

Projekt Košický kraj

banner

Naši štvrtáci vyrobili nádherné projekty s tematikou Košického kraja. Vo vestibule sme si z nádherných výtvorov urobili peknú výstavku. 

Futbalový turnaj o putovný pohár starostky MČ Nad Jazerom

banner
V novembri sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj o putovný pohár starostky MČ Nad Jazerom.
Pohár získala ZŠ Dneperská , naši žiaci vybojovali bronzové medaile.

Misionári

banner

Zavítali k nám misionári, dobrovoľní pracovníci Slovenskej katolíckej charity, Janka a Martin. Pôsobia v Ugande a Rwande v Afrike. Besedu so siedmakmi našej školy obohatili o zaujímavé prezentácie, príhody, zážitky a o krátky kurz jazyka, ktorým sa hovorí vo Rwande.

Vianočná hviezda

banner
Vianočná hviezda - tak znela téma súťaže v aranžovaní, ktorá prebiehala dňa 1.12.2016 v  CVČ Domino v Košiciach. Svoju predstavu o vianočných hviezdach prezentovali žiačky 7.A triedy: Skalská Veronika a Botová Tamara a žiačka 8. A triedy: Lenka Hudáková.

Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského I. kategória

banner
Aj tohto roku 23.11. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastnili sa ho žiaci druhého a tretieho ročníka v 1. kategórii

21.11. – Svetový deň pozdravov

banner

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli rozhlasovým vysielaním. Žiaci 2.B vytvorili plagáty s pozdravmi v rôznych svetových jazykoch. 

 

iBOBOR 2016/2017

banner

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Bratislava

banner
Ôsmaci a deviataci sa v rámci predmetov geografia, dejepis a fyzika zúčastnili exkurzie do hlavného mesta. Okrem Bratislavského hradu a historického centra si prezreli aj exponáty najväčšej putovnej výstavy kozmonautiky na svete – Cosmos Discovery. Na výstave videli viac ako 200 originálnych exponátov z USA a Sovietskeho zväzu, reálne modely rakiet a raketoplánov a unikátne dobové dokumenty.

Škola módy 2016

banner

Dňa 10.11.2016 sa Antónia Rijáková, žiačka 8.A triedy zúčastnila módnej prehliadky. Vlastnoručné zhotovený model s názvom: rockovo-romantický kostým aj sama predviedla v Kulturparku v Košiciach na súťaží „Škola módy 2016“, ktorú organizovala SOŠ na Gemerskej ul. v Košiciach v spolupráci s Magistrátom mesta Košice.

Nižná Myšľa – slovenské Mykény

banner

Žiaci 6. ročníka sa dňa 9.11.2016 vrátili do praveku. V rámci exkurzie do Nižnej Myšle si pozreli v múzeu vzácne exponáty, dostali sa do podzemia pod kláštorom a na vyvýšenine Varhegy si pozreli zrekonštruovanú pravekú osadu z doby bronzovej.

Jesenné aranžovanie

banner
Dňa 8.11.2016 sa žiaci druhého stupňa zapojili do aktivity v rámci školského parlamentu na tému: „Jesenné aranžovanie“. Žiaci si priniesli rôzne druhy jesenných plodov, kôru a lístie. Práce sa žiakom podarili. Počas aktivity bola v učebni príjemná pracovná atmosféra. Triedy boli odmenené bodmi.

Šarkaniáda

banner
V októbri sa v ŠKD uskutočnila šarkaniáda. Deti si pod vedením pani vychovávateliek zhotovili šarkanov, s ktorými sa počas popoludňajšej činnosti popreháňali na ihrisku. Napriek jesennému sychravému počasiu nechýbala dobrá nálada a spokojnosť s vlastnoručnými výtvormi.

Naše úspechy

banner

V rámci TŠV sme sa v prvých mesiacoch šk. roka 2016/17 zúčastnili troch okresných kôl, z ktorých si niektorí z nás odniesli aj cenné kovy.

Spisovateľka - Marta Hlušíková

banner

Dňa 21.10.2016 našu školu navštívila spisovateľka pre deti Marta Hlušíková. Netradične v 6.A triede odučila ukážku vlastnej tvorby s názvom: Bojujeme u riaditeľa.

Eko výlet

banner
Dňa 19.10.2016 sa uskutočnila jedna z najkrajších akcií, na ktorých sa môžu naši žiaci zúčastniť - krúžkovanie vtáčikov. Ornitologický stacionár Drienovec, ako jediný na Slovensku poskytuje možnosť pre deti zúčastniť sa odchytu vtáčikov a ich krúžkovania. Máme šťastie, že tento stacionár sa nachádza na rozhraní Slovenského krasu a Košickej kotliny.

Pátrač Tino párty

banner
Naši žiaci sa v minulom školskom roku zúčastnili  vlastivedných vychádzok s názvom Pátrač Tino spoznáva, na ktorých navštívili zaujímavé miesta v mestskej časti Nad jazerom a Krásna nad Hornádom. V sobotu 15. 10. sa v KC Jazero uskutočnila tradičná Pátrač Tino párty, ktorú moderoval známy turistický sprievodca a znalec historických pamiatok, pán Milan Kolcun.

Naši futbalisti postupujú

banner
Naši futbaloví reprezentanti v 1. kole futbalového turnaja Coca-cola porazili súperov z Barce a ZŠ Dneperskej a postupujú tak do ďalších bojov.

Imatrikulácia prvákov

banner
Dňa 25.10.2016 prebehla slávnostná imatrikulácia našich prvákov. Pán riaditeľ ako kráľ nášho školského kráľovstva ich pasoval do prváckeho cechu. Napili sa nápoja múdrosti, aby boli múdri. Na líci mali nakreslené červené srdiečka, aby boli plní lásky. A svoj sľub spečatili otlačkom prsta. Prajeme im veľa síl a odvahy pri zdolávaní školských prekážok.

Naši prváci

banner
Naši prváci
Toto sú naši malí prváci. A takto usilovne pracujú ...

Jesenná víla

banner

S nástupom ročného obdobia jeseň prišla medzi nás pôvabná pani Jeseň odetá do pestrých šiat. Priniesla nám krásne príbehy o odvahe a vykúzlila okrem krásnej hviezdičky v jabĺčku aj príjemnú atmosféru s chutne vyleštenými jabĺčkami. 

Deň stromov

banner

Naša škola dňa 20.10. 2016 oslávila Deň stromov. Tento deň sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou a aktivitami  v jednotlivých ročníkoch. Spolu so žiakmi prvých ročníkov sme podporili tento deň zasadením lesných stromčekov, ktoré budú rásť s našimi prvákmi.

  

Jesenné strašidlo

banner

Dňa 20.10.2016 sa v CVČ Domino v Košiciach aranžovalo na tému: jesenné strašidlo. Svoju fantáziu a aranžérsky talent predviedli žiačky 7.A triedy: Skalská Veronika a Botová Tamara. Napriek veľkej konkurencii sa Veronika Skalská umiestnila na 3. mieste v celomestskej súťaží. Obom dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Mesiac úcty k starším

banner

Pri príležitosti oslavy ,,Mesiaca úcty k starším“ naši žiaci vystúpili v KC Malibu. Hrou na flautu, prednesom básne a ľudovým spevom,  v doprovode p.uč. Csontosa a   p.uč. Kováčovej, tak prispeli k príjemnej atmosfére tohto podujatia. 

„TEKVICIÁDA“

banner
Dňa 18.10.2016 sa opäť na našej škole konala súťaž v aranžovaní tekvíc „Tekviciáda". Tekvice veľmi kreatívnym spôsobom zdobili žiaci 5.-9. ročníkov. Súťaž (aktivita) bola vyhlásená v rámci školského parlamentu. Triedy získali prvé body do hodnotenia o najlepšiu triedu v školskom roku 2016/2017.

Zumba

banner
"Šport je jedinečný prostriedok na upevnenie fyzického aj duševného zdravia, na regeneráciu i zábavu. Spoločne so zdravou stravou nám môže ušetriť množstvo komplikácií, ktoré sú spôsobené nedostatkom fyzickej aktivity alebo nesprávnymi stravovacími návykmi." ..., povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Deň mlieka

banner
Na Deň mlieka prišli žiaci do školy oblečení v bielom. Žiaci 3.B vyhotovili plagáty "Deň mlieka" a žiaci 2.B z kelímkov jogurtu, ktoré zjedli deň predtým, zhotovili hru "Kruh -hop!" v ktorej si trénovali svoju hračku a zručnosť.

Deň na kolieskach

banner
21. 9. 2016 pani vychovávateľky ŠKD prichystali pre deti celoklubovú akciu s Názvom Deň na kolieskach pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Deti strávili popoludnie na kolieskových korčuliach či kolobežkách pri rôznych súťažiach. 

Vysoké Tatry 16.9.2016

banner
Pohyb vo vysokohorskom prostredí si mohli na vlastnej koži vyskúšať žiaci celého 9. ročníka. Trasou na Zelené pleso si otestovali svoje kondičné schopnosti a zvládanie záťaže. Počasie nám prialo, tak stačila už len dobrá nálada.

Beh J. Margitu

banner
Za účasti 7 košických škôl sa dňa 20. septembra 2016 konal IV. ročník behu J. Margitu.V silnej konkurencii a pri troške smoly sa naša škola umiestnila na peknom štvrtom mieste. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty