2018/2019

Olympijský beh

banner
Každoročne sa v športovom areáli našej školy uskutočňuje Olympijská štafeta.

Herbár 1.A triedy

banner
Usilovní prváci spolu so svojimi rodičmi, vytvorili na hodinu prvouky krásne herbáre.

Súťaž v plávaní

banner
Úspešní žiaci a žiačky reprezentovali našu školu v plávaní.

Výtvarné súťaže

banner
Naši žiaci  majú výtvarný talent.
Svedčia o tom výsledky z viacerých výtvarných súťaží.

Majstri v násobilke

banner
Naša matematická súťaž má svojho víťaza.
Absolútnym majstrom v násobilke sa stal Lukáš Lacko zo 4.C triedy, ktorý prevzal putovný pohár majstrov z rúk minuloročnej víťazky Tamarky Vargovej.

Netradičné vyučovanie anglického jazyka

banner
Žiaci 7. až 9. ročníka mali možnosť prihlásiť sa na kurz anglického jazyka s anglickým lektorom.

Spišský hrad

banner
Dňa 12.6. 2019 sa žiaci 2.A a 3.A triedy zúčastnili školského výletu na Spišskom hrade.
Doobeda bolo plné hier Hradohrania, kde si deti mohli zmerať svoje sily v šikovnosti a obratnosti.

Noc v ZOO

banner
Opäť úžasné ...!
Jedinečná príležitosť prežiť noc v košickej zoologickej záhrade.

Podmorská rozprávka

banner
V mesiaci jún sa prváci zúčastnili na bábkovom predstavení Podmorský svet.

Finančná gramotnosť

banner
Žiaci 1.B triedy berú finančnú gramotnosť veľmi vážne.

Klíčenie semien

banner
Vyučovacia hodina na Prvouke s pani učiteľkou Sedlákovou nabrala nádych dramatičnosti.

Úspešná jar

banner
Tohtoročná jar bola plná športových úspechov našich žiakov a žiačok.

Jazerský STREETBALL

banner
Naši žiaci sa zúčastnili v piatok 7.6.2019 v popoludňajších hodinách na športovom podujatí, ktoré organizovala mestská časť Nad Jazerom.

Celé Slovensko číta deťom

banner
Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa uskutočňuje projekt „Celé Slovensko číta deťom“ na podporu čítania v rodinách.
Čítajú známe osobnosti z regiónu: herci, politici, športovci, ...

Botanická záhrada

banner
Dňa 4.6.2019 žiaci 1.A a 1.C navštívili botanickú záhradu v Košiciach.

Lesná škola

banner
V máji sa tretiaci stretli s pracovníkmi Lesnej pedagogiky v Čermeľskom údolí v lokalite Hlinné.
Ide o prvé centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy v košickom lesoparku, ktoré slúži predovšetkým školskej mládeži.

Prváci v Centre Voľného Času

banner
Triedy 1.A a 1.B navštívili Centrum Voľného Času na Kórejskej 1.
Svoju jemnú motoriku si vyskúšali pri modelovaní s hlinou a vyrábaní zápisníčkov.

Výsledky súťaže Matematický KLOKAN 2019

banner
Najviac nás prekvapila 1.A trieda, ktorá bola najúspešnejšia z celej školy.

Dopravné ihrisko

banner
V máji absolvovali dopravnú výchovu v praxi žiaci z 1. stupňa.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku ,,Smelý zajko v Afrike“

banner
Aj tento rok pre našich tretiakov a štvrtákov pripravili herci z Divadelného centra v Martine, milé, zábavné a vtipné divadelné predstavenie a navyše aj po anglicky.

Obľúbené čítanie našich druhákov

banner
Druháci pravidelne navštevujú školskú knižnicu a vypožičané knižky si radi prečítajú nielen doma, ale aj na hodinách čítania.

Zber papiera apríl 2019

banner
V apríli 2019 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Majstri v násobilke

banner
Sú tu výsledky druhého kola matematickej súťaže.

Potulky po stredovekých a novovekých Košiciach

banner
Dňa 7.5.2019 oslávili žiaci 7.B triedy deň mesta Košice potulkou po stredovekých a novovekých Košiciach.

Vyrábame z odpadového materiálu

banner
Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“.
Témou sme chceli upozorniť, aké je dôležité chrániť naše životné prostredie a venovať väčšiu pozornosť recyklácii odpadu.

Deň matiek

banner
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 12.mája.

KOMPARO 2019

banner
Dlho očakávané testovanie štvrtákov a šiestakov, na ktoré sa žiaci usilovne pripravovali, sa uskutočnilo 2.5.2019.
Žiaci našej školy sa zúčastňujú testovania, ktoré je známe ako KOMPAROvo 4. a 6. ročníku už 6. rok.

Návšteva materskej škôlky v našej škole

banner
Dňa 9.5.2019 naši prváci spolu s pani učiteľkami privítali škôlkarov z MŠ Družicová.
Škôlkari s našimi prvákmi si mohli vyskúšať, čo ich čaká v septembri.

Didaktické hry

banner
Dňa 7.5.2019 sa na prvom stupni uskutočnili didaktické hry.

Deň Zeme

banner
22. apríla si pripomíname Deň Zeme.
Je to významný deň pre každého človeka.

Naši prváci

banner
O našich prvákoch môžeme spokojne povedať, že sa im v škole páči.
Dôkazom sú ich aktivity, do ktorých sa so zápalom zapájajú.

Slávik

banner
Dňa 24. apríla 2019 sa na I.stupni uskutočnilo školské kolo Slávika Slovenska – súťaže v speve ľudových piesní.

Fullova ruža

banner
Vo výtvarnej súťaži "Fullova ruža" organizovanej pre žiakov základných škôl bolo udelených 9 ocenení Fullova ruža a 23 čestných uznaní z celkového počtu 346 prác.

Vesmír očami detí

banner
Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaži " Vesmír očami detí".

WORLD TABLE TENNIS DAY

banner
Svetový deň stolného tenisu pre všetkých sa koná každoročne dňa 6.apríla.
Aj naša škola podporila dňa 3.4.2019 projekt „ideme hrať ping- pooooong....“.

Veľkonočné tvorivé dielne

banner
Dňa 10.apríla 2019 sa u nás tradične konali Veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré boli pozvaní aj rodičia našich žiakov.
Žiaci si mohli vyrobiť veľkonočného zajačika a lienku.

Zápis prvákov

banner
V dňoch 5. a 6. apríla 2019 prebiehal na našej škole slávnostný zápis prvákov.
Budúcich prvákov a ich rodičov sme privítali v priestoroch našej školy.

Majstri v násobilke

banner
Opäť je tu súťaž Majstri v násobilke, ktorá preverí matematické zručnosti našich štvrtákov.

Deň otvorených dverí

banner
Dňa 27. marca sme na I. stupni zorganizovali Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov.
Na budúcich žiakov už čakali usmievavé učiteľky, ktoré pripravili zaujímavé aktivity.

Súťaž v čítaní v anglickom jazyku

banner
Dňa 26.3.2019 sa niektorí žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili súťaže v čítaní s porozumením v anglickom jazyku.
Žiaci sa popasovali s príbehom o Sherlockovi Holmesovi a následne úspešne riešili kvíz.

Večerníčkové čítanie

banner
Koncom marca sa na našej škole uskutočnilo Večerníčkové čítanie.
Pani knihovníčka pripravila večer plný rozprávkových súťaží.

Dni energií

banner
Na celomestskej akcii Dni energií, ktorú usporadúva SPŠE sme v kategórii „Umelecká“ získali 1.mesto-Simona Makulová, Alexandra Hidasiová.
V kategórii „Tvorivá“ získal Matúš Kušnír 3.miesto.
Blahoželáme.

Deň vody

banner
22. marec je veľkým sviatkom vody.
Voda je najvzácnejšou surovinou sveta, to najcennejšie, čo nám príroda dáva ...

Matematický klokan

banner
21.3.2019 sa stretlo 84 ,,klokanov"- žiakov 1. až 7. ročníka našej školy na 28. ročníku najväčšej medzinárodnej súťaže - Matematický klokan

Korčuliarsky výcvik

banner
V dňoch 12. – 14. 3. 2019 sa už druhým rokom naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Čani.

Hviezdoslavov Kubín

banner
Dňa 5. marca 2019 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Stretlo sa na ňom 32 detí, ktoré prišli ukázať svoje nadanie.

Had

banner
Dňa 05. 03. 2019 mali prváci vyučovanie s „napätím.“ 
Na návštevu sa k nim „doplazil“ pytón kráľovský.

Vesmír očami detí

banner
Aj v tomto školskom roku 2018/2019 sa zapájame do výtvarných súťaží.
Odštartovali sme výtvarné práce na témy „Plagát“ a „Vesmír očami detí“.

Karneval

banner
Dňa 15. 02. 2019 sa uskutočnil na I. stupni Karneval.
V rámci jednotlivých tried sa nám predviedli a predstavili rôzne masky.

Technická olympiáda

banner
Dňa 5.2.2019 sa František Perun a Tomáš Žalobín z 9.A triedy ako víťazi okresného kola zúčastnili krajského kola Technickej olympiády.

Lyžiarsky výcvik

banner
Naši žiaci a žiačky 7. ročníka absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Jahodná.

Súťaž Šaliansky Maťko

banner
28.1.2019 Sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Domino.

Vianočná besiedka

banner
Čakanie na vianoce sme si spríjemnili vianočnou besiedkou.

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

banner
Ako po iné roky, aj tohto roku sa na škole uskutočnil turnaj v stolnom tenise.

Predvianočná nálada

banner
Predvianočná nálada je na našej škole spojená s Vianočnou poštou, tvorivými dielňami a burzou.

Šaliansky Maťko

banner
Dňa 13.12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Beseda so spisovateľkou

banner
Dňa 6. 12. 2018 sme na našej škole privítali známu slovenskú spisovateľku Gabrielu Futovú.

Plavecký výcvik tretiakov

banner
Žiaci tretieho ročníka úspešne absolvovali v mesiacoch november a december základný plavecký výcvik.

Ochranárik

banner
Aj v tomto roku sa naše deti zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vyhlásenej ministerstvom vnútra SR s témou „Veď aj ja som záchranár“.

Okresné kolo v basketbale

banner
Žiaci reprezentovali našu školu v okresnom kole v basketbale.

Pytagoriáda

banner
12.decembra 2018 sa stretli najlepší matematici našej školy, aby si premerali svoje sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.

Technická olympiáda

banner
Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, kde žiaci v kategórii siedmaci - jednotlivci a ôsmaci alebo deviataci.

Návšteva interaktívnej výstavy Leonardium

banner
Dňa 21.11. sme my, žiaci 6.B a 6.C, navštívili vedecko-umelecký svet svetoznámeho vedca a umelca Leonarda da Vinciho v v nových priestoroch kreatívneho a interaktívneho múzea Aha!
Miesto detských objavov občianskeho združenia Kreatívne vedy na Hlavnej 69 v Prešove.

iBOBOR štvrtáci

banner
Aj medzi štvrtákmi máme bystré hlavičky.

Okresné Majstrovstvá v šachu

banner
Dňa 27.11.2018 sme sa zúčastnili okresných majstrovstiev v šachu.

Zimné aranžovanie

banner
Dňa 26.11.2018 sme sa opäť zúčastnili aranžovania,teraz so zimnou tematikou.

Jesenné aranžovanie

banner
Dňa 5.11.2018 sme sa zúčastnili celomestskej súťaže v aranžovaní kvetín, ktorá sa konala v CVČ Orgovánová 5, Košice.

Imatrikulácia prvákov

banner
Naši prváci majú za sebou slávnostné prijatie do prváckeho cechu. Po peknom úvodnom programe, ktorý pripravili žiaci prváckych tried nasledovalo cechovanie.

iBOBOR 2018/2019

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Projekty

banner
Žiaci prvého stupňa začali na hodinách prírodovedy a vlastivedy s projektmi.

Matematika hrou

banner
Netradičnej hodiny matematiky sa zúčastnili v októbri žiaci 5.A, 5.B v Steelparku.

Fyzika na SPŠ elektrotechnickej

banner
Žiaci 9.A si mohli vyskúšať "profesionálne" merania v nových laboratóriách fyziky na SPŠ elektrotechnickej.

Šarkaniáda

banner
Kým sme čakali na priaznivý vietor, vyrábali sme si v školskom klube vlastných šarkanov.

Jesenné víťazstvá

banner
Tak ako aj po iné roky aj tohto školského roku sme sa zúčastňovali v rámci telesnej a športovej výchovy rôznych súťaží.

Folklórny park

banner
Dňa 16.11.2018 sa žiaci 7. B a 7. C triedy zúčastnili podujatia Folklórny park – stretnutie priateľov a priaznivcov folklóru (neformálne stretnutia žiakov, triednych kolektívov a členov detských a mládežníckych súborov a jednotlivcov z Košíc a okolia).

Zber papiera

banner
V dňoch 22.10. - 27.10.2018 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Vybíjaná

banner
Dňa 12.11.2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili na okresnom kole najmladších žiakov vo vybíjanej ZŠ.

Zbieranie vrchnáčikov

banner
Zbieranie vrchnáčikov z plastových fliaš pokračuje. Môžete prispievať do našich nových vriec.

Tekviciáda

banner
V utorok 6.11.2018 sa konala súťaž jesenné aranžovanie a aranžovanie tekvíc.

Halloween 2018

banner
Dňa 26.10.2018 žiaci piateho ročníka vytvorili na škole halloweensku atmosféru v podobe originálnych strašidelných masiek.

Modlitba za pokoj vo svete

banner
Dňa 18.10.2018 sa žiaci našej školy pripojili k modlitbe ruženca za pokoj a mier vo svete.

Jabĺčkový deň

banner
Na I. stupni sme zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň vlastne týždeň.
Celý týždeň prinášali žiaci rôzne výrobky zhotovené z jabĺk a iného materiálu.

Európsky týždeň programovania 2018

banner
V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania2018, ktorý sa konal od 6. do 21. októbra 2018.
Cieľom bolo priblížiť programovacie, zručnosti a digitálnu gramotnosť našim žiakom na hodinách informatiky a to zábavným a pútavým spôsobom.

Bábkové divadlo 2018

banner
Dňa 16.10.2018 žiaci 2.A a 3.A boli na predstavení bábkového divadla Valibuk a Laktibrada.

Tretí ročník Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky

banner
Dňa 27. septembra 2018 sa v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky uskutočnil tretí ročník Dňa otvorených dverí ÚS SR, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci 8. ročníka našej školy.

Noc výskumníkov 2018

banner
Dňa 28.9.2018 sa žiaci ôsmeho a siedmeho ročníka zúčastnili akcie Noc výskumníkov v OC Optima. Na jednotlivých stanovištiach si vyskúšali chemické pokusy, výrobu slizu, prácu s mikroskopom,...

Tretiaci u hasišov

banner
V pondelok 8.10.2018 naši tretiaci navštívili najväčšiu hasičkú stanicu na Slovensku - košickú. Privítali nás dvaja páni hasiči, ktorí nás sprevádzali počas celej návštevy. Čo sme všetko videli?

Vrchnáčiky zbierame aj naďalej!

banner
Milé deti, vážení rodičia,
na škole prebieha naďalej zbierka vrchnáčikov z PET fliaš - tzv. malinovky, mlieka, džúsov, minerálok,atď. Každý jeden vrchnáčik pomôže. Tento mesiac si prišla vyzdvihnúť 4 vrecia týchto vrchnáčikov mamička chorého dieťatka. Naďalej radi pomôžeme a prispejeme touto malou troškou. A malému bojovníkovi a jeho mamke, želáme veľa síl, radosti a všetko dobré. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa do zbierky zapojili a prosíme o zbieranie ďalších vrchnáčikov.

Deň na kolieskach 2018

banner
Ako sa už stalo v našom školskom klube tradíciou, aj tento rok sme zorganizovali pre deti v rámci Európskeho týždňa mobility deň na kolieskach.

Medzinárodný deň eura

banner


Slovenská republika je od 1. mája 2004 členským štátom Európskej únie. Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september.

Mliečny deň

banner
Posledný septembrový týždeň sme si pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.

Beseda so spisovateľom

banner
Dňa 28.9.2018 na našu školu zavítal autor poézie pre deti a mládež Valentín Šefčík.

24 HOURS Barbarič

banner
V dňoch 22. a 23.9.2018 sa košický silák Juraj Barbarič pokúsil odtiahnuť automobil na čo najväčšiu vzdialenosť za 24 hodín.
Žiaci našej školy ho spoločne s Richardom Štochlom- slovenským hádzanárskym reprezentantom podporili pri zdolávaní rekordu.

Didaktické hry začiatkom septembra

banner
Dňa 06.09.2018 sa uskutočnili didaktické hry na I .stupni. Počasie nám prialo, o zábavu bolo postarané.

Uvítanie prváčikov

banner
Dňa 03.09.2018 školskou bránou, ako prví, vstúpili naši malí prváci. Začal sa školský rok 2018/2019. Našim prvákom prajeme veľa chuti do učenia, veľa úspechov a radostných dní.

Ocenení športovci

banner
Naši reprezentanti školy boli v júni na magistráte mesta ocenení za športové úspechy. Družstvo basketbalistov sa v súťaži Zober loptu nie drogy umiestnilo na 3. mieste. V plaveckej lige sa vo svojej kategórii umiestnil Adrián Pitoňák na 1. mieste a Charlotte Ferková na 3. mieste. Za reprezentáciu im ďakujeme.

Finálne súťaže Majstri v násobilke

banner
Matematická súťaž našich štvrtákov má svoju víťazku. Je ňou Tamara Vargová, žiačka 4.B triedy, ktorá prevzala putovný pohár majstrov z rúk  minuloročného víťaza Tomáša Daňa.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty