2019/2020

Zvládli sme to

banner
Žiaci 1. stupňa úspešne zvládli čas prežitý v karanténe.
Napriek náročným podmienkam nezaháľali a pekne pracovali.

Obnovenie školského vyučovania od 1.6. 2020 pre 1.-5. ročník.

banner
V súvislosti s obnovením školského vyučovania pre 1.-5. ročník sa prosím riaďte organizačnými pokynmi.
Pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyplnené písomné vyhlásenie.

Učili sme sa doma

banner
Ako sme sa učili a pracovali doma, počas corona vírusu.

Dôležitý oznam pre rodičov

banner

HODNOTENIE ŽIAKOV

Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujem predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku budú tieto predmety nehodnotené. Žiaci 1. ročníkov budú hodnotení slovne.

Pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

banner
Školská špeciálna pedagogička je k dispozícii na nižšie uvedených adresách

tatiana.niznikova@zsdruzicova4.sk

niznikova5@gmail.com


Môžete sa kontaktovať a konzultovať v prípade problémov s elektronickým vzdelávaním

Dôležitý oznam o prevádzke školy

banner

Na základe rozhodnutia vláda Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky prerušenú prevádzku od 30.03. 2020 do odvolania.

Pokyny pre žiakov i rodičov ostávajú v platnosti.

Žiadame rodičov a žiakov, aby boli v kontakte s učiteľmi elektronickými prostriedkami cez stránku školy https://zsdruzicovake.edupage.org/ aj cez www.bezkriedy.sk
Pokyny k elektronickému vzdelávaniu. (PDF na stiahnutie)

Zdravá škola

banner
Zdravá strava a športová aktivita sú prostriedkom na upevnenie fyzického aj duševného zdravia, na regeneráciu i zábavu.
V rámci projektu Zdravá škola trieda 2.B odštartovala tanec na vyučovacích hodinách.

Návšteva športového centra

banner
Naše športové talenty vo februári navštívili diagnostické centrum Prešovskej univerzity.

Hviezdoslavov kubín 2020

banner
Jedenásty marec bol deň ako každý iný, no predsa pre niekoľkých z nás sa od tých ostatných líšil.
Tých tridsať jeden detí sa dlho na tento deň pripravovalo a mučilo svoje mozgové závity, aby sa do nich zmestilo čo najviac slov.

Karneval

banner
Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnil na I. stupni Karneval.
Nechýbala zábava a tanec.

Lyžiarsky výcvik

banner
V dňoch 27. – 30.1.2020 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Jahodnej.

Vesmír očami detí

banner
Aj tohto roku sa žiaci pod vedením pani učiteľky Gupko,zapojili do výtvarnej súťaže " Vesmír očami detí."

Ruské slovo

banner
Dňa 16.1.2020 sa naši ruštinári z 9.B triedy zúčastnili krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO v kategórii "piesne", kde svojim spevom získali 3. miesto.

Pytagoriáda 3. a 4. ročník ( 5. ročník )

banner
Obľúbenci matematiky sa stretli 10.12.19 v školskom kole Pytagoriády.

Ypsilon – SLOVINA JE HRA

banner
Po prvý krát, dňa 12.12.2019, sa našej škole uskutočnila súťaž s názvom Ypsilon,ktorá prezrádza, že sa súťažilo o titul najlepšieho slovenčinára od 1. ažpo 9. ročník v rámci celého Slovenska.

Naši rodáci

banner
Dúfame, že aj z našich tretiačikov raz vyrastú významné osobnosti, ako z rodákov našej vlasti, o ktorých si tretiaci pripravili pekné projekty.

Ako plynie čas

banner
Naši usilovní prváci si zasadili fazuľku , aby pozorovali ako plynie čas a ako im fazuľka rastie.

Vianočná akadémia 2019

banner
Dňa 20.12.2019 sa na našej škole konala už po 10-krát Vianočná akadémia, ktorú pripravili žiaci druhého stupňa pre svojich spolužiakov a učiteľov.
Každý rok si žiaci z jednotlivých tried pripravia krátky program v podobe napr. tanca, spevu, divadelnej scénky, vinšovania a pod.

Koláže rozprávajú

banner
Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme nevynechali výtvarnú súťaž Koláže rozprávajú.

Vianočná pošta 2019

banner
Ani v tomto školskom roku 2019/2020 nebude chýbať „Vianočná pošta“.
Žiaci na I. stupni zhotovili 300 vianočných pohľadníc.

Predvianočná atmosféra

banner
Predvianočná atmosféra sa na našej škole začala jedno poobede 11.12.2019, krátkym kultúrnym programom pre rodičov a deti.

Jazerské Vianoce

banner
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia v mestskej časi Košice - Nad jazerom Jazerské Vianoce.

Extrapolácie 2019

banner
Dňa 5.12. 2019 žiaci 8.B triedy navštívili v budove Slovenského technického múzea v Košiciach vernisáž výstavy výpočtovej techniky Extrapolácie 2019.

Vianočné tvorivé dielne a vianočná burza 11.12.2019

banner
Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na Vianočné tvorivé dielne a vianočnú burzu.

Môj najkrajší sen

banner
Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže „Môj najkrajší sen".
Po vedením p. učiteľky Gupko rôznou výtvarnou technikou vyjadrovali svoje predstavy.

Návšteva Východoslovenského múzea

banner
Dňa 20.11. 2019 sa žiaci 3. A, 3.B a 3.C zúčastnili návštevy Východoslovenského múzea.
Počas prehliadky prírodovendnej časti múzea sme mali možnosť vidieť veľa zaujímavých vecí.

Šaliansky Maťko 2019

banner
Dňa 6.12. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Svetlonosy

banner
Malá tvorivá dielnička v 8. oddelení Školského klubu detí:

Exkurzia siedmakov v Technickom múzeu

banner
Dňa 20.11.2019 sa žiaci 7.B a 7.C zúčastnili exkurzie v Technickom múzeu.
Exkurzia mala dve časti Extrapolácie 2019 a vedecko – technické exponáty vo vedeckom centre.

Exkurzia v múzeu Vojtecha Löfflera

banner
Dňa 20.11. 2019 navštívili žiaci 8. A a 8. B triedy múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach.

Vybíjaná

banner
Dňa 18.11.2019 sa po prvýkrát tím žiakov z I.stupňa zúčastnil na turnaji vo vybíjanej.

Anglická olympiáda

banner
Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Anglickej olympiády.
Žiaci si preverili svoje vedomosti a komunikatívne zručnosti z anglického jazyka.

iBOBOR 2019/2020

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Exkurzia štvrtákov v Slovenskom technickom múzeu

banner
Všetci štvrtáci našej školy sa počas dňa 20.11.2019 zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu, kde absolvovali výstavu technických objavov, ktorej súčasťou boli aj vynálezy ako telefón, žehlička, ale aj mnohé ďalšie.

Výtvarné práce našich žiakov zdobia priestory školy

banner
Pod vedením pani učiteľky Gupko žiaci vyzdobili priestory našej školy.
Na výtvarnej výchove kreslili, maľovali alebo používali inú techniku.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise.
V silnej konkurencii základných škôl okresu Košice IV. získali naši žiaci pekné umiestnenia.

30.výročie nežnej revolúcie

banner
V mene školského parlamentu a predmetovej komisie: SJL, DEJ, OBN a REV sme si aj na našej škole pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie.
Oslavu našej demokracie sme začali rozhlasovou reláciou o nežnej revolúcii.

6.ročník školského turnaja v stolnom tenise

banner
Dňa 6.11.2019 sa uskutočnil už 6.ročník školského turnaja v stolnom tenise.
Žiaci druhého stupňa si zmerali sily v dvoch kategóriách mladších a starších žiakov a žiačok.

Zober loptu, nie drogy

banner
Určite Vám je známa kampaň „Zober loptu, nie drogy.

Vesmír očami detí

banner
Štvrtáci si vyrábali maketu vesmíru a planét.

Exkurzia Steelpark

banner
Dňa 6.11.2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili exkurzie v zábavnom technickom centre Steelpark.
Žiaci si vypočuli zaujímavý výklad ako sa vyrába oceľ a výrobky z nej vďaka interaktívnemu výkladu.

Papierový had

banner
Tretiaci si na výtvarnej výchove vyrobili papierového hada, aby pomocou neho dokázali, že teplo stúpa hore.

Duálne vzdelávanie

banner
Dňa 23.10. 2019 našu školu navštívila Ing. Gabriela Lacková - koordinátor pre duálne vzdelávanie z Dual Point Košice.

Micro:hackathon 18.10.2019

banner
V rámci akcie Európsky týždeň programovania inak nazývanej Code week sa žiačky našej školy zúčastnili aktivity Micro:hackathon.
Podujatie sa uskutočnilo 18.10. 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v priestoroch InfoUSA.

Zber papiera 2019

banner
V dňoch 21.10. - 26.10.2019 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

Literárny festival

banner
V rámci literárneho festivalu číta celá rodina nás tento rok navštívila pani spisovateľka Paulína Feriancová.
Predstavila žiakom svoju tvorbu a prečítala im zo svojich kníh.

Imatrikulácia prvákov

banner
Naši prváci prežili slávnostný deň.
Počas imatrikulácie ich Pán riaditeľ v úlohe kráľa našej školy pasoval za právoplatných členov svojho kráľovstva.

Európsky týžden programovania 2019

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2019.

Beseda s p. Samuelom Bogárom

banner
Dňa 28.10.2019 sa na našej škole konala beseda s protidrogovou tematikou.
Pozvanie našej školy prijal pán Samuel Bogár zakladateľ Občianskeho združenia Nezávislosť – Nový začiatok o.z. , ktorý nám problematiku drogových závislostí priblížil z úplne iného uhla.

Zbierka pre opustené zvieratá

banner
Pri príležitosti svetového dňa zvierat sme sa rozhodli usporiadať na našej škole zbierku pre zvieratká žijúce v útulku.
Celý týždeň mohli žiaci nosiť konzervy, granule, cestoviny, čisté staré deky, uteráky, vodítka a veľa iných vecí.

Návšteva CVČ Kórejská

banner
Dňa 22.10.2019 trieda 2.C navštívila CVČ na Kórejskej ulici.

Vyrábame z plodov jesene

banner
V utorok 22.10.2019 sa konala aktivita vyhlásená školským parlamentom - jesenné aranžovanie a aranžovanie tekvíc.
Žiaci mali vytvoriť jesenný aranžmán použitím prírodných materiálov (tekvica, liste, šišky, gaštany a pod.).

Chcem sa stať IT-čkárom na jeden deň

banner
Dňa 17. 10. 2019 sa žiaci 9. A a 9. B triedy v rámci súťaže: "Chcem sa stať IT-čkárom na jeden deň" zúčastnili exkurzie v spoločnosti T-Systems v Košiciach.
Žiaci mali možnosť, si na vlastnej koži vyskúšať prácu IT špecialistu na jeden deň.

Letecký maratón Ringmaster Fly-A-Thon

banner
Počas víkendu 12. a 13. októbra 2019 sa naša škola zapojila do zaujímavej celosvetovej aktivity.
V roku 1950 navrhol a postavil letecký modelár Matt Kania cvičný upútaný model lietadla a nazval ho Ringmaster.

Krúžkovanie vtákov

banner
V dňoch 10. a 11. 10.2019 sa druháci zúčastnili environmentálnej exkurzie.
V ornitologickom stacionári Drienovec im pán ornitológ ukázal, ako sa odchytávajú vtáky do nárazových sietí a ako ich označujú ornitologickými krúžkami.

Noc výskumníkov

banner
Tohtoročnej "Noci" sa zúčastnili žiaci 6.A triedy.
V OC Optima si prezreli množstvo stánkov z rôznych vedných odvetví: fyziky, chémie, biológie, medicíny, geológie a iných.

Jablkový deň

banner
Dňa 2.10.2019 prebehol na I. stupni každoročný Deň jabĺčka.

Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR

banner
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky organizovala dňa 27. septembra 2019 Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Mliečny deň

banner
Dňa 25.9.2019 sme si na I. stupni v bielych tričkách pripomenuli Svetový deň mlieka na školách.

Okresné kolo v cezpoľnom behu

banner

Dňa 18.9.2019 si svoje sily zmerali žiaci ZŠ okresu Košice IV. v cezpoľnom vytrvalostnom behu.
Na organizácií sa podieľala aj naša škola ZŠ Družicová.

Slávnosť patrónov kostola Nad jazerom

banner
Medzi ľuďmi, ktorí sa zapojili do slávenia sv. omše pri príležitosti sviatku patrónov kostola a farnosti sídliska Nad jazerom, kde sa nachádza naša škola, boli aj žiaci ôsmeho ročníka.

Deviataci v Tatrách

banner
Žiaci 9. ročníka sa 5. septembra vybrali za krásneho počasia do Tatier v rámci účelového cvičenia.

Didaktické hry

banner
Dňa 05.09.2019 sa žiaci I. stupňa zúčastnili didaktických hier, tradične v lesoparku v mestskej časti Nad jazerom.

Otvorenie školského roku 2019/2020

banner
Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili kultúrnym programom.
Prvý školský deň máme úspešne za sebou.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty