2020/2021

S kamarátkou energiou

banner
Dňa 22.6.2021 sa naši šiestaci zúčastnili zaujímavej akcie pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť a vyhrať krásne ceny, ale samozrejme sa niečo nové aj naučiť.

Majstri v násobilke

banner
Sú tu výsledky súťaže Majstri v násobilke, ktorá preverila matematické zručnosti našich štvrtákov.
Museli sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo.

Indiáni z prérie

banner
Konečne sa nám oteplilo a tak sme mohli s našimi indiánmi po dôkladnej príprave v našich wigwamoch vybehnúť do rozľahlej prérie.
Tam na nás čakali rôzne nástrahy prírody ale aj iných kmeňov, s ktorými máme vykopanú vojnovú sekeru.

MDD

banner
Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
MDD sme si na I. stupni do sýtosti užili.

Projekt Kvet 1.A

banner
A prvý projekt, zhotovený v škole, máme za sebou.

Hokejový deň

banner
Úspechy našich športovcov hokejistov nás inšpirovali k usporiadaniu hokejového dňa.
V piatok 28. mája si žiaci druhého ročníka priniesli do školy hokejové dresy, hokejky, vlajky a celý deň sme žili hokejom.

Zber papiera máj 2021

banner
Dakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera v máji 2021
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, prinášame Vám teda vyhodnotenie.

Okresné kolo PYTAGORIÁDY

banner
kategórie: P3 a P4  v školskom roku 2020/21.
Tento rok, 13.4.2021 sa konalo okresné kolo pytagoriády pre žiakov 3. a 4. ročníka, trošku netradične oproti minulým ročníkom.

Mliečny deň

banner
Dňa 18.5. sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie.
Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia.

Jarné variácie

banner
V jeseni sme na I. stupni odštartovali aktivitu pod názvom Umelecké variácie.
Prišla jar a s ňou druhá téma s identickým názvom „Jar“.

Deň matiek 9.5.2021

banner
Druhá nedeľa v máji - 9. mája 2021 , deň, kedy by si mal každý pripomenúť dôležitosť žien, matiek.

Naši druháci oslavovali Deň Zeme

banner
V tento krásny deň sme sa všetci žiaci v druhom ročníku zapojili do aktivít k Dňu Zeme.

Veľká noc v Školskom klube

banner
Ako každý rok (a tento napriek všetkému nebol výnimkou) deti z nášho ŠKD vlastnoručne zhotovili výzdobu k prichádzajúcej Veľkej noci.

A prišla jar ...

banner
Žiaci I. stupňa privítali jar s tvorivou náladou.

Jar a projekty 2.C

banner
Žiaci 2.C triedy na hodinách PVO svoju tvorivosť preukázali pri zhotovovaní projektov.
Témou boli živočíchy, ich mláďatá, obydlia, spôsob obživy...

Beseda: Podpora duševného zdravia žiakov v čase koronakrízy.

banner
Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa, v rámci preventívnych aktivít, mali možnosť zúčastniť besied pod vedením psychológov z  Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Projekty o prírode

banner
Vďačnou témou v prírodovede sú živočíchy.

8. marec v 3.A

banner
Trieda 3.A vyrábala  srdiečka z lásky pre mamky k sviatku MDŽ.

VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

banner
ŠKOLSKÉ kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 17.12.2020 (prostredníctvom online Edupage).

Recyklohry

banner
Ani v tejto dobe naši žiaci nezaháľajú a svoju šikovnosť vedia pretaviť do krásnych projektov.

Videoprojekty

banner
Aj online vyučovanie môže byť nápadité a zaujímavé.

Finančná gramotnosť

banner
K hodinám matematiky si šikovní prváci vyrobili potrebnú pomôcku : bankovky a mince.

Učili sme sa v maskách

banner
Online vyučovanie sme si spestrili v maskách.

Ako vyzeral 1.polrok školského roka 2020/2021 na 2. stupni

banner
Začiatok bol iný, ako sme boli na úvod školského roku zvyknutí.
V septembri sme sa stretli v triedach za sprísnených hygienických opatrení.
Za prítomnosti ministra školstva Branislav Gröhlinga sme slávnostne otvorili športový ovál. Zrealizovali sme účelové cvičenie a potom sme už začali seriózne učenie.

Vyučovanie v maskách

banner
Dňa 17.02.2021 si trieda 3.A spestrila online vyučovanie vyučovaním v maskách

Môj prázdninový deň

banner
Počas dinštančného vyučovania prváci nezaháľajú a pekne pracujú.
Hodiny prvouky si spestrili aj zhotovovaním projektu na tému "Môj prázdninový deň".

Ako plynie čas

banner
Počas dinštančného vyučovania prváci nezaháľajú a pekne pracujú.
Hodiny prvouky si spestrili aj zhotovovaním projektu na tému "Ako plynie čas".

Slovíčkarenie

banner
Súťaž v tvorení slov pre prvákov, v ktorej tvorili slová len z daných písmen, ktoré sa doteraz naučili.
V jednom slove mohli použiť rovnaké písmeno aj viac krát.

Vianočné prianie 2020

banner
Vianočné prianie kolektívu zamestnancov ZŠ Družicová.

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

banner
V tomto predvianočnom čase  sa rodičia a žiaci z prvého stupňa našej školy zapojili do celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Krabičky potešia našich seniorov v domove dôchodcov. V každej krabičke si nájdu niečo teplé, niečo voňavé, niečo slané, niečo mäkké a naši žiaci tam ešte pridali vlastnoručne vyrobený pozdrav.

Mikuláš na škole

banner
Dňa 7. 12. 2020 našu školu navštívil Mikuláš. Nechýbali ani anjel a čert. Najväčšiu radosť z návštevy mali žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Mikuláš priniesol deťom sladkosti, ktoré si museli zaslúžiť peknou pesničkou, básničkou alebo vedomosťami z predmetu, ktorý práve mali.

Vianočné tvorivé dielne 9. december 2020

banner
Aj tento rok sme uskutočnili Vianočné tvorivé dielne na prvom stupni našej základnej školy, aj keď trošku inak ako sme zvyknutí... Deti tvorili so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami vo svojich triedach, kde vytvorili krásne vianočné ozdoby, dekorácie a tvorivé nápady, ktoré si mohli vziať aj domov.

Projekty v 3.A.

banner
Takto sa 3. A  pasuje s projektmi. Napriek tomu, že učivo z vlastivedy a prírodovedy je pre žiakov niečo nové, projekty radi zhotovujú. Výroba projektov nielen v domácom prostredí má niečo do seba. Rešpektovať jeden druhého, komunikovať, deliť sa o pomôcky, spolupracovať a pomáhať si je to, čo sa tiež musia učiť. Tieto práce žiakov zdobia triedu.

Školské kolo PYTAGORIÁDY pre 3. a 4. ročník

banner
Obľúbenci matematiky sa stretli 9.12.2020 v školskom kole Pytagoriády. Tento rok bol 42. ročníkom súťaže. Prvý krát sa mohlo súťažiť aj online. Takto súťažil 1 žiak. Ostatní, súťažili vo svojich triedach, keďže sme súťaž nemohli realizovať spoločne, kvôli opatreniam. Spolu sa tak zúčastnilo 60 žiakov na 1. stupni.

Vianočná súťaž s Kozmixom

banner
Naši štvrtáci sa v tomto vianočnom období zapojili do súťaže, ktorú organizuje vzdelávací portál KOZMIX. Postupným vypracovaním troch vianočných úloh a vyfarbením obrázka sú všetci zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Držíme palce!

Tvorivé písanie

banner
V tomto školskom roku si naši štvrtáci spestrili hodiny čítania tvorivým písaním. Vytvárali jednoduchý akrostich a cinquain s postavami s Mikulášskou a vianočnou tematikou. Svoje básničky si spestrili aj vlastnou ilustráciou.

Čakanie na zimu

banner
Začiatok tejto zimy za oknami je viac fádna ako rozprávková. A hoci hmlisté dni majú tiež svoju špecifickú atmosféru, chýba nám taký poriadny biely vŕzgajúci sneh. Vy ste takú zimu už zažili? Takto očakávali pani Zimu naši žiaci. Ich výrobky zdobia nielen naše triedy.

Moje sídlisko

banner
Na hodine Vlastivedy si tretiaci vyrábali vlastnú časť sídliska.
Odpadový materiál sme odeli do nového šatu a výsledkom je pekné farebné sídlisko.

Práca s odpadovým materiálom

banner
Tretiaci na pracovnom vyučovaní vyrábali z odpadového materiálu.
Uvedomili si, aké je dôležité chrániť naše životné prostredie a že z odpadového materiálu sa dá vyrobiť niečo nové, čo poteší.

Umelecké variácie

banner
Na I. stupni sme odštartovali aktivitu pod názvom Umelecké variácie.
Prvá téma sa niesla pod názvom „Jeseň“.
Celé dva týždne prinášali žiaci rôzne výrobky zhotovené z prírodných materiálov (tekvica, liste, šišky, gaštany a pod.).

Finančná gramotnosť v 2. ročníku

banner
Dňa 13. 11. 2020 sa zmenili naše triedy na obchody plné hračiek a potravín.
Vyrobili sme si peňaženky.
Naplnili sme ich mincami a bankovkami, ktoré sme vystrihli z papiera.

Slávnostné otvorenie športového oválu na ZŠ Družicová 4

banner
Napriek ťažkému obdobiu spojeného s protipandemickými opatreniami, 4.septembra 2020, našu školu navštívili, pán minister školstva, Branislav Gröhling spolu s ním aj primátor nášho mesta Košice, Jaroslav Polaček, aby spolu s našimi olympijskými atlétkami Danou a Janou Veľdákovou otvorili tento športový ovál.

Štvrtáci na kolieskach

banner
Naši štvrtáci si spestrili vyučovací deň na kolieskach v areáli ZŠ Bukovecká.
Pridali sa takmer všetci žiaci na korčuliach a kolobežkách pod vedením nášho pána riaditeľa.

Didaktické hry v Barci

banner
Naši štvrtáci sa zúčastnili zábavných aktivít v parku v Barci.
Svoju šikovnosť, rýchlosť, ale aj vedomosti si zmerali v súťažiach a zaujímavom kvíze.

Začiatok školského roka 2020/21

banner
Začiatok nového školského roka bol trošku iný, ako iné...

2. september bol veľký krok pre prvákov, ktorí 1. krát prekročili bránu našej školy s nadšením a radosťou.

Matematický Klokan na 1. stupni jún 2020

banner
Aj tento rok, napriek prekážkam, sme klokankovali v medzinárodnej súťaži v matematike. Bol to už 29.ročník tejto súťaže. Na našej  škole súťažilo 81 žiakov na 1. stupni. Darilo sa im veľmi dobre. Niektorí súťažili online z domu, ostatní priamo v škole.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty