2021/2022

Školský výlet 5.ročníka

banner
Najkrajšou odmenou za celoročnú prípravu na vyučovanie je nepochybne školský výlet.

Účelové cvičenie - "Základy prvej pomoci a dopravné predpisy"

banner
Naši žiaci sa počas účelového cvičenia oboznámili so základmi prvej pomoci a dopravnými predpismi.

Majstri v násobilke 2022

banner
Súťaž majstri v násobilke má svojich víťazov.

Košický hrad

banner
Dňa 20.6.2022 sa žiaci 1.A a 1.B triedy zúčastnili školského výletu na Košickom hrade.

KLOKAN - 31.ročník

banner
Opäť sme klokankovali v medzinárodnej súťaži v matematike.
Bol to už 31.ročník tejto súťaže.

INTERAKTÍVNA DRUŽICA - 7. ročník

banner
Dňa 20.6.2022 sa na škole uskutočnila žiacka konferencia INTERAKTÍVNA DRUŽICA.

Englishstar - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

banner
Dňa 5.5.2022 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku s názvom Englishstar.

Rozkvitnutá škola

banner
Na začiatku bola myšlienka skrášliť okolie školy.
Žiaci 5.B dostali na technickej výchove úlohu nakresliť svoju predstavu.

Prvá pomoc pri zástave dýchania a krvného obehu

banner
Naši druháci majú resuscitáciu nacvičenú, pozrite sa ako im to ide!

Slávik Slovenska 2022, okresné kolo

banner
Na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2022 našu školu reprezentoval
Marián Demčák z 3.C triedy. Súťažil v prvej kategórii a získal 2.miesto.
V druhej kategórii súťažila Tamarka Točeková, žiačka 4.B triedy. Získala krásne 2.miesto.

Okresné kolo v atletike

banner
Naši mladší žiaci a žiačky reprezentovali našu školu na okresnom kole atletiky.
Za kvalitné výkony postúpili na krajské kolo a dostali aj pekné ocenenia.

Zábavná hodina chémie

banner
Aj hodiny chémie môžu byť zaujímavé, tak ako nám to predviedli naši siedmaci.

Zber plastových vrchnáčikov

banner
Aj v školskom roku 2021/22 ste pomohli zbierkou plastových vrchnáčikov. Ďakujeme!
V zbere pokračujeme aj v nasledujúcom školskom roku :-)

Návšteva spisovateľky

banner
V rámci festivalu Rozčítajme Košice navštívila našu školu pani spisovateľka Marka Staviarska.
Naši žiaci 1. stupňa sa na jej návštevu vopred pripravovali.
Na vyučovacích hodinách čítali z jej kníh a plnili rôzne úlohy na čítanie s porozumením.

Múzeum Solivar

banner
Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka využili triedy 9.B a 9.C na návštevu múzea Solivar v Prešove.
Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

Športový týždeň

banner
Náročný týždeň prežili reprezentantky školy z 5. až 7. ročníka, keď sa behom týždňa niektoré zúčastnili až dvoch súťaží a prípravy na nich.
Najprv si vyskúšali svoje zručnosti na okresnom kole v malom futbale dňa 11.5. 2022, kde získali pekné 2.miesto.

Potom ich čakal oveľa náročnejší deň. Dňa 17.5. 2022 si zmerali svoje sily so žiačkami základných škôl okresu Košice IV. vo vybíjanej.
V ťažkých zápasoch sa im podarilo zdolať všetky súperky a získali 1.miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 27.5.2022.

Minibasketliga

banner
Prišli, hrali a vyhrali.

Dňa 17.5.2022 sa naši štvrtáci zúčastnili Basketbalovej súťaže zručností.

Exkurzia Prírody Karpát

banner
Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi najvýznamnejšie múzeá na Slovensku.
V súčasnosti ponúka aj expozíciu prírody Karpát.
Návštevník sa môže obohatiť novými poznatkami z histórie Zeme, môže spoznávať vznik minerálov, kameňov a ríšu živočíšnych druhov v karpatskej prírode.

Mliečny týždeň

banner
Dňa 18.5.2022 sa na našej škole uskutočnil Medzinárodný deň mlieka.
Usilovní žiaci nelenili.
Vyrábali kravičky, vymýšľali básne o mlieku na plagáty a naši najmenší vypĺňali zápisník Mliečny týždeň.

Micro:bit

banner
V tomto školskom roku žiaci druhého stupňa po prvýkrát pracovali na hodinách informatiky s micro:bitmi.

Čo to micro:bit vlastne je?

11 laptopov a 4 desktopy pre školu

banner
Z pozície predsedu Rady rodičov sa chcem srdečne poďakovať Ing. Marianne Palenčárovej (mamičke žiaka 6.C triedy).
Vďaka jej aktivite získalo naše občianske združenie darom 11 laptopov a 4 desktopy od jej zamestnávateľa AT&T Global Network Services s.r.o..
Poďakovanie patrí aj jej kolegom, ktorí sa na celom procese prípravy podieľali.

Výsledky zberu papiera apríl 2022

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera na jar 2022.
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, prinášame Vám teda vyhodnotenie.

Šaliansky Maťko, krajské kolo

banner
Dňa 29.4.2022 naša žiačka Sonička Baranová z 2. C triedy úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.
Získala nádherné 3. miesto vo svojej kategórii

Deň Európy 2022

banner
Po dvoch rokoch pandémie sa Deň Európy opäť vrátil do Košíc naživo a v novom formáte.
Aj my sme boli jeho súčasťou. Žiaci 9.B a 9.C sa zúčastnili aktivít spojených s týmto dňom v kine Úsmev.

Deň mesta Košice 2022

banner
Oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na významnú historickú udalosť z roku 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu.
Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Tento fakt sa stal v roku 1995 základom pre vznik osláv, ktoré sa z dôvodu záujmu verejnosti z pôvodného jedného dňa rozšírili na poldruha týždňa.

Krajské kolo v stolnom tenise žiačok

banner
Dňa 3.5.2022 sa v Margecanoch uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl košického kraja.
Svoju účasť si vybojovali aj žiačky našej školy a vo vzájomných zápasoch so školami z celého kraja obsadili výborné 3.miesto a domov si odniesli bronzové medaile.

Výtvarná súťaž Vojaci očami detí

banner
Naši prváčikovia sa aktívne zapojili do XXI. ročníka výtvarnej súťaže VOJACI OČAMI DETÍ , ktorú vyhlásilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Učíme sa aj na besedách

banner
V spolupráci s CPPP a P Zuzkin Park, Košice prebiehajú na našej škole v rámci preventívnych aktivít besedy pre žiakov 5.- 9.ročníka.
Témy sú prispôsobené jednotlivým ročníkom.

Programovanie nás baví

banner
Dňa 7.3 a 15.3. 2022 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií.
Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére.

Deň zeme - Čarovné jazero

banner
V rámci Dňa Zeme, sme sa zamysleli nad životným prostredím a bývaním v prírode.

Hviezdoslavov Kubín 2022

banner
Tak, ako aj mnoho rokov predtým, sme sa v marci stretli na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Každým rokom nám pribúdajú šikovní recitátori, takže porota vôbec nemá ľahkú prácu.
No keďže je to súťaž, niekto vyhrať musí a tak sa porota tohto roku rozhodla takto:

Slovo bez hraníc

banner
Súťaže opäť otvorili svoje brány a naši žiaci sa do nich radi zapájajú.
Jednou z nich je aj súťaž v prednese poézie a prózy Slovo bez hraníc, ktorej organizátorom je mestská časť Staré mesto.
V týchto dňoch sa konal už jej 24. ročník, na ktorom sme nechýbali.

Tvorivé dielne - Deň matiek

banner
Mama je tá, ktorá je pri nás keď sme chorí, je naším prvým učiteľom, inšpiruje nás.
Vie byť aj prísna, pretože sa snaží, aby z nás boli šikovní a usilovní ľudia.
Deň matiek patrí medzi najdojímavejšie sviatky.

Minifutbal

banner
Dňa 3.5.2022 sa tím futbalistov zostavený z našich štvrtákov zúčastnil na futbalovom turnaji Minifutbaliga McDonald's.

Korčuliarsky výcvik

banner
V dňoch 27.4.2022  a  28.4.2022 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho výcviku, na ktorý sa veľmi tešili.
Korčuliarsky výcvik sme absolvovali na zimnom štadióne v obci Čaňa.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 26.4.2022 sa po dlhom čase uskutočnilo okresné kolo základných škôl Košice IV. v stolnom tenise.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: žiaci a žiačky.
Školu reprezentovali 4-členné družstvá, ktorým sa darilo výborne.
V obidvoch kategóriách sme získali I.miesto a zabezpečili si tak účasť na krajskom kole.

Slávik Slovenska 2022

banner
Prišla jar a s ňou sa rozospievali aj naši žiaci.
Po dvoch rokoch sme opäť mohli súťažiť v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
Dňa 21.04. žiaci prvého stupňa spievali v školskom kole súťaže Slávik Slovenska 2022.

Deň zeme

banner
Dňa 22.4.2022 sme si pripomenuli Deň Zeme. P
ripomenuli sme si svoju závislosť na cenných daroch našej Zeme.

Vtáčiky

banner
V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari.
Svetový deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 1. apríla spadá na obdobie, kedy  rôzne druhy vtákov začínajú priletovať na naše územie z teplých krajín vo väčších počtoch.

Naši najmenší

banner
Našim prvákom nechýba šikovnosť,  obratnosť ani len odvaha.

Akcia Veľkonočný zajko

banner
Dňa 12.4.2022 sa žiaci 4.A triedy v spolupráci s Dopravnou políciou v Košiciach zúčastnili dopravno – preventívnej akcie „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“.
Žiaci spolu s hliadkou kontrolovali osobné doklady vodičov a podrobili ich aj dychovej skúšky.

Tvoríme na slovenčine

banner
Tvorba žiackych projektov je súčasťou vyučovania prakticky na všetkých predmetoch.
Netreba sa báť projektov, na ktorých pracujú žiaci spoločne.

Planetárium

banner
Dňa 6.4.2022 žiaci 4.ročníka navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici.
Návšteva planetária dopadla veľmi dobre.
Za milé prijatie a odborný výklad veľmi pekne ďakujeme.

Plavecký výcvik

banner
Tak sme sa dočkali... Žiaci našej školy sa s radosťou pustili do plávania.

Zápis prvákov na školský rok 2022/23

banner
V dňoch 1. a 2. apríla 2022 prebiehal na našej škole slávnostný zápis prvákov.
Budúcich prváčikov spolu s ich rodičmi sme privítali v priestoroch našej školy.

Školský stolnotenisový turnaj

banner
Dňa 15.3.2022 sa vo veľkej telocvični uskutočnil turnaj v stolnom tenise.
Zástupcovia z každej triedy II.stupňa si mohli zmerať sily medzi sebou

Pomoc pre utečencov

banner
V dňoch od 14.3. do 23.3.2022 prebiehala na I. stupni humanitárna zbierka pre ukrajinských utečencov.

Vesmír očami detí

banner
Žiaci druhého stupňa boli opäť aj tento rok pripravovaní, pani učiteľkou Gupko , na výtvarnú súťaž " Vesmír očami detí".

Ikona

banner
Žiaci piateho ročníka si pod vedením pani učiteľky Gupko vyskúšali maľbu na drevo.

Hurá na lyže!

banner
Po ročnej pauze z dôvodu pandémie sme sa konečne dostali so žiakmi 8.ročníka na lyžiarsky kurz.
V blízkom lyžiarskom stredisku Jahodná sme sa naučili základy lyžovania.

Lyžiarsky výcvik tretiakov

banner
Po dvojročnej prestávke sa v tomto školskom roku tretiaci opäť zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v termíne od 31. 01. do 03.02. 2022 v lyžiarskom stredisku Jahodná.
Záujem bol veľký a rovnako veľká bola aj chuť naučiť sa lyžovať.

1. polrok na druhom stupni

banner
Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec 1.polroka šk. roku 2021/22.
Vedeli sme, že bude náročný, lebo dva roky striedania prezenčnej a dištančnej výuky zanechali stopy únavy a pomiešaných zabehnutých pracovných návykov u detí aj dospelých.
Preto pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy na začiatku školského roka na pracovnom stretnutí plánovali školský rok.

Valentínske srdiečko

banner
Žiaci na druhom stupni vyrábali krásne valentínske srdiečka na hodinách výtvarnej výchovy, vyskúšali si pracovať so sádrou a s drôtom.

YPSILON - SLOVINA JE HRA

banner
Oznamujeme s radosťou výsledky ďalšieho ročníka súťaže
YPSILON - SLOVINA JE HRA, ktorá prebehla na našej škole.
Sme veľmi radi, že aj napriek všetkým komplikáciám a zatváraniu škôl v decembri aj v januári, sa podarilo súťaž nakoniec zrealizovať.

Fandíme olympionikom

banner
Kľúčové na olympijských hrách nie je vyhrať, ale zúčastniť sa.
Preto sa Školský klub detí ZŠ Družicová 4, rozhodol podporiť športovcov na XXIV. OH, ktoré sa tentokrát konajú v hlavnom meste Číny v Pekingu.

Vyučovanie v maskách

banner
Dňa 18.2.2022 niesli žiaci do školy okrem učebníc aj niečo navyše – tašky plné zaujímavých a nápaditých masiek.
V tento deň sa v našej škole na 1.stupni uskutočnilo netradičné karnevalové vyučovanie.

Bojujeme so srdcom draka, Peking 2022

banner
Široká verejnosť sleduje v priebehu posledných dní dianie na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu.
Ani naša škola nie je výnimkou.

Recyklohry- Dážďovky Recyklátorky

banner
V rámci školy sa zapájame do rôznych projektov.
Jedným z nich sú aj recyklohry.
Pomocou neho sa učíme pomáhať našej prírode správnym nakladaním s odpadom.

Vyrábame z odpadového materiálu

banner
Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila aktivita organizovaná školským parlamentom s názvom: „Vyrábame z odpadového materiálu“.
Témou sme chceli upozorniť, aké je dôležité chrániť naše životné prostredie a venovať väčšiu pozornosť recyklácii odpadu.

Umelecké variácie - Snehuliaci

banner
Umelecké variácie odštartovali 2. polrok výtvarnou súťažou pod témou Snehuliak.

2 ročník výtvarnej súťaže Vojtecha Lofflera

banner
So žiakmi siedmeho a deviateho ročníka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže.
Zo 116 prihlásených prác v tejto kategórií, získali naše žiačky krásne umiestnenie.

Recyklohry 2022

banner
Naša škola je už od roku 2010 zapojená do projektu "RECYKLOHRY".
Triedime odpad, odovzdávame na recykláciu malé aj veľké elektrospotrebiče, plníme rôzne environmentálne úlohy projektu.

Šaliansky Maťko 2022

banner
Dňa 19.1.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského.

Zúčastnili sa ho žiaci druhého a tretieho ročníka v 1. kategórií a žiaci 4. ročníka, ktorí si ešte zmerajú svoje sily s piatakmi v  2. kategórii.

Aj v tomto roku zbierame vrchnáčiky na dobrú vec

banner
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli do zberu vrchnáčikov.
Zber PET vrchnáčikov pokračuje aj v roku 2022.

Keď nás prepadne hlad

banner
Pracovné vyučovanie si štvrtáci spestrili prípravou nátierok, ktoré chutili nielen žiakom.

Naši žiaci tvoria

banner
Z každého rožku – trošku.

Vianočné prianie

banner

Šťastné a Veselé Vianoce

a úspešný Nový rok 2022! 

 

Vedeniu, všetkým učiteľom a zamestnancom, 

žiakom a ich rodičom, 

a tiež priateľom našej školy, 

 

 

praje kolektív ZŠ Družicová.

Vianočná pošta

banner
Vianoce sú obdobím štedrosti, radosti a pokoja.
Ani v tomto školskom roku 2021/2022 nebude chýbať „Vianočná pošta“.

Prírodné obrázky

banner
Žiaci 2.A a 3.B zhotovovali v prírode, na hodine výtvarnej výchovy, obrázky z materiálov, ktoré im príroda poskytla.

Školské kolo PYTAGORIÁDY pre 3. a 4. ročník

banner
Obľúbenci matematiky sa stretli 8.12.2021 v školskom kole Pytagoriády.

Tento rok bol 43. ročníkom súťaže.

Policajti v našom meste

banner
Krajské riaditeľstvo policajného zboru usporiadalo výtvarnú súťaž „Policajti v našom meste“, ktorej sa zúčastnili deti z ŠKD.

Tvoríme

banner
Najvydarenejšie októbrové a novembrové výtvarné práce 2.stupňa.

Mikuláš 2021

banner
Dňa 6.12.2021 žiakov na prvom stupni pekne vystrašil čert, ktorý otváral dvere Mikulášovi a anjelovi.
Čert síce zanechal čiernu stopu na tvárach detí, no to ich neodradilo zaspievať, zarecitovať Mikulášovi, čím si vyslúžili sladkosti.

Vianočná pošta pre seniorov

banner
Spravme Vianoce neznámym starkým!
Už pár rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta.

Deň dobrosrdečnosti

banner
13. novembra si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti.
Tento deň bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17.11.- 18.11.2000.
Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
Je ideálnou príležitosťou, ako pomôcť svojmu mestu, svojej obci, či jednoducho okoliu ktorého sme súčasťou.

iBOBOR 2021/2022

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.
Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Imatrikulácia 2021

banner
Dňa 4.11.2021 mali naši prváci slávnostný deň.
Škola sa zmenila na veľké kráľovstvo.

Návšteva Kulturparku

banner
Dňa 3.11.2021 sa naši štvrtáci ocitli v Kulturparku. Čakala ich tam interaktívna výstava zameraná na magnet a magnetické pole.

Vyhodnotenie zberu papiera Október 2021

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera na jeseň 2021.

Ja a jablko

banner
Také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku.
Sladké, voňavé, šťavnaté….

Jesenné aranžovanie

banner
V utorok 19.10.2021 sa konala aktivita vyhlásená školským parlamentom - jesenné aranžovanie a aranžovanie tekvíc.
Žiaci mali vytvoriť jesenný aranžmán použitím prírodných materiálov (tekvica, liste, šišky, gaštany a pod.).

Svetový deň výživy

banner
16. október - Svetový deň výživy.
Práve v tento deň by sme si mali všetci hlbšie uvedomiť, že nepatríme ku krajinám, kde vládne hlad a bieda.
Tento svetový deň pripadol na sobotu a my sme si ho užili 19. októbra 2021.

Na hodine telesnej výchovy

banner
Deti a pohyb, to ide ruka v ruke.
Aj naši prváci sa tešia na hodiny telesnej výchovy (konkrétne 1.A a 1.C).

Európsky týždeň programovania 2021

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2021.

Noc výskumníkov 2021

banner
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Európskej noci výskumníkov.

Didaktické hry 2021

banner
Didaktické hry na I .stupni sa tento školský rok 2021/2022 uskutočnili 06.09.2021.

Prváci v škole

banner
Letné prázdniny uplynuli a školský rok 2021/2022 sme slávnostne otvorili na školskom dvore.
Kultúrnym programom sme privítali nových žiačikov - prváčikov.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty