2022/2023

Lanové centrum Prešov

banner
Vlajkonosiči – chlapci 8. – 9. r.  a predsedovia tried školského parlamentu sa zúčastnili aktivity v Lanovom centre v Prešove. Žiaci si vyskúšali umelú lezeckú stenu aj s použitím sedačky a lanovej techniky. Žiaci boli nadšení a program sa im veľmi páčil.

Štvorylka 2023

banner
Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili Európskeho tanečného festivalu vo štvorylke, ktorý sa konal 19.5. 2023 na Hlavnej ulici v Košiciach. Hoci tento rok nepadol rekord v počte tanečných párov štvorylky, tešíme sa z úspechu, že najvyšší počet tanečníkov štvorylky bol práve z našej školy.

Aprílová návšteva ÚĽUV

banner
Dňa 27.4. žiaci 7.C triedy navštívili ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Košiciach. Žiaci spoznali niekoľko tradičných remesiel a počas dvoch hodín pod vedením lektora sa zdokonaľovali v manuálnej zručnosti, kreatívne tvorili a domov si odniesli krásne umelecké dielka.

Milujem Košice.

banner
Milujem Košice. Pod týmto názvom sa uskutočnila dňa 17.5. 2023 na našej škole súťaž v rámci predmetu regionálna výchova medzi žiakmi 9.A a 9.B triedy. Vedomostnú a zabavnú súťaž pripravila p. Eva Petrašová z Knižnice pre mládež mesta Košice. V jednotlivých súťažných kolách si zmerali naši deviataci vedomosti o svojom rodnom meste.

Okresné kolo vo futbale

banner
Naši mladší žiaci reprezentovali našu školu vo futbale. Za účasti 9 škôl vybojovali bronzové medaile. Za reprezentáciu im ďakujeme.

Deň matiek 2023

banner
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Snáď pre každého človeka je jeho mamka najdôležitejším človekom na svete. Nielen v tento deň by sme mali svojej mame vyjadriť našu lásku, vďaku, rešpekt a úctu.

Krajské kolo súťaže Jazykový kvet

banner
Dňa 18. 4. 2023 sa osem žiakov ôsmeho ročníka a jeden žiak siedmeho ročníka zúčastnili krajského kola súťaže Jazykový kvet v kategórii ruský jazyk dráma a slovenský jazyk ako cudzí jazyk. V obidvoch kategóriách získali žiaci krásne 2. miesto. Na súťaž sa pripravovali od októbra a námaha priniesla zaslúžené ovocie

Štvorylka 2023

banner
Pri nácviku štvorylky vládla disciplína, trpezlivosť, opakovanie a opakovanie :-) a výsledok sa dostavil. Krok po kroku a deti to zvládli hravo a vynikajúco! Teraz nás čaká finále v meste, kde spolu s inými školami žiaci zatancujú tento historický tanec. Bude to 19.5. 2023. Držíme palce!

Svetový deň mlieka v školách

banner
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou. Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje vždy tretí májový utorok a to od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie.

Jarné aranžovanie

banner
So žiačkami druhého stupňa, sme sa zapojili do tvorivej súťaže aranžovania. Bola to v poradí tretia súťaž počas školského roka. Dievčatá: Miška Fritzová (6.A), Sofia Sedlická (6.A) a Daniela Karabová (7.C) sa pripravovali na jarnú verziu tejto súťaže.

Kolorit Slovenského ornamentu

banner
V roku 2023 sa uskutočnil už 11. ročník súťaže Kolorit Slovenského Ornamentu. Jej poslaním je rozvíjať a zachovávať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty.

Základy finančnej gramotnosti

banner
Dňa 28.4.2023 naši druháci privítali milú návštevu p. Ing. Janku Dorocákovú, ktorá nás previedla základmi finančnej gramotnosti. Uviedla nás do sveta peňazí, hospodárenia a šetrenia. Ďakujeme za príjemné spestrenie dnešného dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutie vo svete peňazí.

Umelecké variácie Strom

banner
Umelecké variácie na jarné obdobie pokračovali výtvarnou súťažou pod témou Strom. Top bol strom Soni Baranovej z 3.C.  Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným za ich pekné práce.

Deň Zeme 2023

banner
22. apríl je medzinárodným dňom Zeme. Oslavuje sa každoročne už od roku 1970. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia.

Slávik Slovenska 2023

banner
Aj v tomto školskom roku naši žiaci súťažili v speve slovenských ľudových piesní v súťaži Slávik Slovenska. Dňa 17.04. 2023 sme si vypočuli krásne interpretácie našich žiakov v dvoch kategóriách. Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Všetkým žiakom ďakujeme za prípravu a prajeme veľa radosti a úspechov v spievaní.

Tvoríme z odpadu

banner
Netreba vždy odpad vidieť ako odpad, aj keď s odpadom je dnes vo svete spojených veľa negatív. Odpadový materiál sa však dá ešte rôzne kreatívne využiť a recyklovať. Školský parlament zorganizoval pre žiakov 2. stupňa príjemnú aktivitu s názvom Tvoríme z odpadu. Zaujímavé nápady žiaci zrealizovali a v priebehu dvoch vyučovacích hodín vytvorili pekné výrobky, ktoré skrášlili interiér školy.

Zápis budúcich prvákov

banner
V dňoch 14. a 15. apríla 2023 sa na škole ZŠ Družicová 4 konal zápis budúcich prvákov na školský rok 2023/2024. Zápis prebiehal pokojne a plynule. Budúci prváčikovia boli smelí a šikovne pracovali s pani učiteľkami. Na budúcich prvákov sa tešíme v septembri.

Hravé programovanie

banner
V dňoch 14., 21., 27. a 28. februára 2023 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií. Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére.

Dni Energií, Techniky a Inovácií 2023 a návšteva Vedecko-technického centra

banner
DETI 2023 je skvelé podujatie o ekológii, energiách, vede, technike a inováciách, kde sa žiaci 9.A dozvedeli, ako môže energia, veda a technika meniť náš svet k lepšiemu. Mali možnosť vidieť aj ukážky prác žiakov SPŠE, ktoré aj formou krátkych videí predstavili. Naši žiaci sa zapojili aj do vedomostného kvízu, v ktorom získali zaujímavé ceny.

OK basketbal žiakov

banner
Opäť veľký úspech, postup do Krajského kola! Dňa 30.marca sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov. Získali sme 1.miesto. Družstvo tvorili títo chlapci: 6.A Lakomý Kristián a Lakomý Simon, 7.A Novák Michal, Hajdu Filip, 7.B Leo Köver, 7.C Škvarkovský Lukáš, Babjak Patrik, Daniel Voznický, 8.C Kuchár Richard, 9.A Ivanov Matúš.

Odznak všestrannosti

banner
28.3.2023 sa uskutočnilo v spolupráci s olympijským výborom krajské kolo odznaku všestrannosti miešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl. Súťaže v zdolávaní štafetovej prekážkovej dráhy sa zúčastnilo 33 škôl z košického kraja. Naši žiaci získali výborné 6.miesto a len o pár sekúnd im ušlo malé finále.

INTERAKTÍVNA DRUŽICA 2023

banner
Dňa 29.3.2023 sa v škole uskutočnil už ôsmy ročník žiackej konferencie INTERAKÍVNA DRUŽICA. Žiaci predstavili svoje projektové práce z matematiky, či fyziky, v príspevkoch spojili vedomosti z rôznych oblastí. Porozprávali o svojich cestovateľských, ale aj čitateľských záujmoch, v scénke, piesni a dialógu ukázali aj svoje schopnosti komunikovať v cudzích jazykoch.

Prednáška ÁZIA - INDONÉZIA

banner
Dňa 21.3.2023 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili prednášky na tému Ázia a Indonézia. Pozreli si dokument a následne fotografie z vybranej krajiny. Žiaci mali možnosť dávať aj otázky. Beseda bola veľmi poučná, vtipná a autentická. Žiaci si odniesli mnoho zaujímavých informácií. Ďakujeme pani učiteľke Pancurákovej a pánovi Koščovi.

Vesmír očami detí

banner
Aj tohto roku sme sa na druhom stupni zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí " a opäť úspešne. Žiačka z 5.C triedy Júlia Kožuškaničová pod vedením pani učiteľky Gupko, postúpila svojou prácou do celoslovenského kola. Gratulujeme a držíme palce aj naďalej.

Výtvarná súťaž "Maľuj ako Picasso"

banner
Naše žiačky Sára Maľarčíková z 8.C, Liana Vastag z 9.A a Karolína Radošová z 9.A sa prebojovali do druhého kola výtvarnej súťaže pod názvom "Maľuj ako Picasso". Výtvarnú súťaž organizovala Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach a spomedzi 33 žiakov z rôznych škôl (v druhom kole) bolo ocenených 5 žiakov. Naše dve šikovné dievčatá získali výnimočné umiestnenie.

Výtvarná trochu inak

banner
Dňa 21.3. sa žiaci 6.A triedy zúčastnili návštevy v Múzeu Vojtecha Löfflera. Pani riaditeľka žiakov previedla stálou expozíciou a aktuálnymi výstavami. Súčasťou prehliadky bol aj workshop k výstave, kde si žiaci vyskúšali spoločnú prácu počas ktorej tvorili spoločný storyboarding.

Interaktívna družica

banner
Školský parlament a vedenie školy pozýva žiakov, rodičov, starých rodičov, učiteľov a priateľov školy na 8. ročník žiackej konferencie INTERAKTÍVNA DRUŽICA dňa 29.3.2023 o 16.00 h v priestoroch Základnej školy Družicová 4, Košice na 1. poschodí.

Deň vody na našej škole

banner
Dňa 22.03.2023 sme si na I.stupni pripomenuli, malými aktivitami, Deň vody. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme.

Prípravkári v škole

banner
Dňa 14.3. 2023 zavítali do našej školy deti z materskej školy. Spolu s pani učiteľkami navštívili predškoláci triedy prvákov, aby sa bližšie zoznámili so školským prostredím a s prácou na vyučovaní.

Divadelné predstavenie Last Wish

banner
V pondelok 13.3.2023 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Last Wish. Činoherná anglicko-slovenská divadelná inscenácia je koncipovaná ako učebná pomôcka.

MIDIcoolvolley žiačok ZŠ

banner
Dňa 2.3.2023 sa konalo okresné kolo Košice IV. v MIDIcoolvolley žiačok ZŠ. Aký je to volejbal? Hrá sa podľa upravených pravidiel na menšom ihrisku 14x7m a na hracej ploche sú len 4 hráčky z jedného družstva.

Kráľ čitateľov

Aj tohto roku sme zapojili žiakov 7. r. do súťaže Kráľ čitateľov. Zo 7. ročníka sme vybrali 12 žiakov, ktorí riešili rôzne úlohy pod vedením našej p. knihovníčky Evky.

Tréneri v škole v druhom polroku

banner
A s trénermi pokračujeme aj v II. polroku. A je nám veselo. Ďakujeme.

Fandíme hokeju

banner
1.3.2023 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili hokejového zápasu medzi HC Košice a HC Prešov (vraňare – koňare ☺). Žiaci fandili naplno, čo sa prejavilo aj na výsledku 5:0 pre Košice. Gratulujeme k víťazstvu a tešíme sa na ďalší super zápas.

Bezpečný internet

banner
Viete si predstaviť život bez internetu? V dnešnej dobe je to takmer nemožné. Všetky dôležité informácie si vyhľadáte na internete, viete sa tam zahrať rôzne hry, pozrieť zábavné aj poučné videá, internet je v súčasnosti veľkým pomocníkom pri vzdelávaní.

Lyžiarsky výcvik 1. stupeň

banner
Keď sa koncom januára zima umúdrila a nasypala snehu tak akurát aspoň na kopce, vytiahli sme na lyže a poď ho na svah!
35 tretiakov si vyložilo lyže na plecia a s veľkou radosťou sa rozhodli pokoriť zjazdovky na Jahodnej.

Hviezdoslavov Kubín 2023

banner
Ako každoročne, tak tento rok prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Po vlaňajšom veľkom úspechu, kedy sa dve žiačky našej školy zúčastnili na krajskom kole a dosiahli výborne výsledky, sme s veľkou nádejou očakávali ďalšie talenty.
A veru ich nebolo málo!

Dáma

banner
Dáma je strategická dosková hra určená pre dvoch hráčov. Hra Dáma vznikla v starovekom Egypte a objavila sa aj v Číne.

Hodina TŠV trochu inak

banner
Dňa 10.2.2023 žiaci 9.A a 9.B vymenili školské lavice a telocvičňu po tretej vyučovacej hodine za ľadovú plochu. Vyskúšali si svoje zručnosti v korčuľovaní. Počasie nám prialo a tak nám hodina na ľade ubehla veľmi rýchlo.

Lyžiarsky kurz

banner
Na prelome mesiacov január a február sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Jahodnej. Pod vedením skúsených inštruktorov sa naučili základom lyžovania. Tí skúsenejší sa zdokonalili a všetci si mohli vyskúšať aj jazdu na malé brány v záverečnom preteku. Za svoju usilovnosť získali na pamiatku zlaté medaily a sladkú odmenu.

Zimná medaila

banner
Umelecké variácie na zimné obdobie pokračovali výtvarnou súťažou pod témou Zimná medaila. Téma, zdá sa bola náročná. Zapojilo sa len niekoľko žiakov.
Vyhral každý, kto sa zapojil. Top bola medaila Jakuba Fülöpa z 2.C.

Kŕmenie vtáčikov

banner
Ani v týchto zimných mesiacoch nezabúdame na našich vtáčikov u nás na školskom dvore. Naši druháci im pripravili malé pohostenie v podobe chutných sušených semienok. Na jar nás určite potešia svojím krásnym spevom.

Novoročná slávnostná akadémia 2023

banner
V deň odovzdávania výpisov 31.1.2023 sa uskutočnila Novoročná akadémia 2023 pre žiakov druhého stupňa. Bola už v poradí 12.

Vyučovanie v maskách

banner
Dňa 31.1.2023 sa na našej škole uskutočnilo netradičné vyučovanie v maskách. Na posledných dvoch hodinách sa nám predstavili žiaci v pestrých nápaditých karneválových maskách, v rôznorodých kostýmoch a veselými tancami. Strávili sme príjemný deň plný zábavy, tanca a dobrej nálady.

YPSILON - Slovina je hra

banner
Aj tento rok sme sa zapojili do zábavnej súťaže YPSILON - Slovina je hra, ktorá je určená pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Do súťaže sa zapojilo 54 žiakov z prvého stupňa. Máme veľkú radosť z výsledkov našich šikovných žiakov.

Šaliansky Maťko 11.1.2023

banner
Dňa 11.1.2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Na prvom stupni sa súťažilo v troch kategóriách.

Planetárium a hvezdáreň v Prešove

banner
Žiaci šiesteho ročníka sa na Mikuláša zúčastnili exkurzie v Prešove, kde navštívili Planetárium a hvezdáreň.

Vianočná pošta

banner
Každoročnou vianočnou aktivitou žiakov v rámci prvého a druhého stupňa je výroba vianočných pohľadníc. Žiaci školského parlamentu pohľadnice rozniesli do schránok po sídlisku Nad jazerom, aby potešili srdcia ľudí pred Vianocami.

Koľko lásky

banner
V rámci školského parlamentu sa v našej škole konal projekt Koľko lásky.  Cieľom projektu bolo potešiť osamelých seniorov.

Obľúbené zvieratko

banner
Aj takéto krásne práce tvoria naši šikovní piataci na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením pani učiteľky Gupko. Pracovali s väčším formátom - A2 a kombinovanou technikou.

Vianočné aranžovanie

banner
Aj túto zimu sa žiaci našej školy s pani učiteľkou Gupko, zapojili do celomestskej súťaže v zimnom aranžovaní.
Naše šikovné žiačky Miška Fritzová zo 6.A triedy a Daniela Karabová zo 7.C triedy získali každá vo svojej kategórií 3. miesto. GRATULUJEME

Vianočná besiedka 2022

banner
Dňa 14.12.2022 sme na našej škole privítali rodičov na vianočnej besiedke. Besiedkou nás sprevádzali traja králi a malá hviezdička. Vianočný program bol bohatý na piesne, spev, hru na hudobných nástrojoch, tance a vinšovačky. Po kultúrnom programe rodičia a žiaci mali možnosť zakúpiť si vianočné výrobky na našej vianočnej burze.

Tvorivé vianočné dielne

banner
Po roku sa stretli pani učitelky s deťmi na 1. stupni, aby spolu vlastnoručne vytvorili výrobky s vianočnou tematikou, ktoré si po príjemnom posedení mohli vziať domov. Budú nám pripomínať pekné tvorivé chvíle pred najkrajším obdobím roka, počas Vianoc.

Mikuláš 2022

banner
Aj tento rok, 6.12.2022 žiakov navštívil Mikuláš so sladkými darmi pre všetkých ....

Recyklohry - Textil náš každodenný!

banner
Naši veľkí prváci z 1.A a 1.C triedy sa zapojili do projektu Recyklohry s aktuálnou úlohou – Textil náš každodenný!

Okresné kolo 3x3 streetbasket žiakov a žiačok

banner
Dňa 30.11.2022 sme sa zúčastnili okresného kola v 3x3 streetbasket žiakov a žiačok.

Červené stužky

banner
Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Kampaň je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a uskutočňuje sa pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Tréneri v škole

banner
A s trénermi pokračujeme ...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

banner
Dňa 16.11.2022 sa na 3. a 4. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii mladších žiakov 1A súťažilo 7 žiakov a v kategórii starších žiakov súťažilo 14 žiakov.

Hodina anglického jazyka s americkým lektorom

banner
V stredu 23.11.2022 sa niektorí žiaci 9.A zúčastnili exkurzie v American Centre, ktoré sídli vo vedeckej knižnici v Košiciach.

iBOBOR 2022/2023

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Jesenné aranžovanie 2022

banner
Aj tento školský rok sa niekoľko žiakov s pani učiteľkou Gupko, zapojili do celomestskej súťaže v jesennom aranžovaní. Naša šikovná žiačka zo 6.A triedy Michaela Fritzová, opäť už druhý krát po sebe získala krásne 3. miesto. Gratulujeme

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 3.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiačok a žiakov okresu Košice IV. Naši žiaci nás úspešne reprezentovali a obsadili výborné 2. miesta. Domov si odniesli strieborné medaile a do školy putoval diplom a poháre.

Európsky týždeň programovania 2022

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2022.

Matematická exkurzia 5. ročník

banner
4. 11. 2022 sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steelparku Košice.

Písanie

banner
A takto už píšeme...

Pracovné listy  a písanky žiakov z 1.A triedy.

Len tak ďalej.

Slávnostná imatrikulácia prvákov 2022

banner
Dňa 25.10.2022 prebehla na našej škole slávnostná imatrikulácia prvákov. Pán riaditeľ ako kráľ nášho školského kráľovstva ich všetkých pasoval do prváckeho cechu.

Nedaj sa! …Hovor o tom

banner
Hovoriť o šikanovaní sa dá rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj formou scénok, ktoré odrážajú situacie reálneho života.

Vyhodnotenie zberu papiera október 2022

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili jesenného zberu papiera v roku 2022.
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, preto Vám prinášame vyhodnotenie.

Tekviciáda 2022

banner
Počas príjemných jesenných chvíľ sa 18.10.2022 uskutočnila na našej škole aktivita školského parlamentu Tekviciáda. Z každého ročníka 2 žiaci vytvárali pestré výrobky z tekvíc. Týmito ozdobenými tekvicami vyzdobili  vstupný interiér našej školy.

Svetový deň výživy je každoročne 16. októbra

banner
Na I. stupni sme zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň, no stal sa vlastne týždeň.

Tréneri v škole

banner
Žiaci na I. stupni sú zapojení do programu Tréneri v škole. V spolupráci s učiteľkami TŠV zapájajú žiakov čo najviac do samotných hier, či cvičení.

Návšteva bábkového divadla, tretiacke triedy

banner
V mesiaci október sa naši tretiaci mali možnosť kultúrne vyžiť a navštívili bábkové divadlo, kde sa im páčilo. Šikovní bábkoherci svojím vystúpením pobavili i poučili peknou rozprávkou.

Šarkan

banner
Umelecké variácie odštartovali aj tento školský rok výtvarnou súťažou pod témou Šarkan.
Vyhral každý, kto sa zapojil a toto sú oni.

Za nádherné práce veľmi pekne ďakujeme.

Planetárium v Slovenskom technickom múzeu

banner
Naši štvrtáci boli dňa 28.9. v planetáriu v Slovenskom technickom múzeu. Prežili sme spolu príjemné chvíle. Naučili sme sa veľa nových informácií o vesmíre.

Účelové cvičenie žiakov II.stupňa

banner
Neodmysliteľnou súčasťou začiatku školského roka je aj účelové cvičenie žiakov II.stupňa.

Najlepšie jedlo na tanieri

banner
V spolupráci so školskou jedálňou sa žiaci 5.A,B,C triedy zapojili na hodine výtvarnej výchovy do výtvarnej minisúťaže a vytvorili tak krásne výtvarné práce.
Ich úlohou bolo nakresliť / namaľovať to najchutnejšie jedlo zo školskej jedálne.

Divadlo z krabice

banner
V piatok 16.9. sme v školskom klube detí privítali Popolušku, jej nevlastné sestry a macochu, vílu, princa i veselé myšky-pomocníčky. Stvárnili ich dospelí a detskí herci Divadla z krabice.

Šikovní prváci

banner
Dňa 07.09.2022 sa žiaci ZŠ Družicová 4 vyrojili zo školy ako včielky. Tento deň sa začal evakuáciou, kde sa v priebehu necelých 5 min. evakuovali všetci žiaci a zamestnanci školy.

Odmena

banner
Oplatí sa nosiť starý papier do zberu. Ešte viac Vás poteší ak vyhráte a môžete si odmenu vychutnať aj takto - pri pizzi.

Didaktické hry v lesoparku

banner
Didaktické hry sme strávili zaujímavými aktivitami v lesoparku, športovými súťažami a spoznávaním lesa. Počasie nám po celý čas prialo a slniečko príjemne hrialo.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

banner
Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Družicovej ulici a privítala našich prváčikov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2022/2023.

Výlet do praveku - Nižná Myšľa

banner
Dňa 27.6.2022 sme sa my šiestaci: 6.A, 6.B a 6.C spolu so svojimi triednymi učiteľkami a p. učiteľkou dejepisu vybrali na výlet do praveku.

Školský výlet - splav rieky Hornád na rafte

banner
Čas školských výletov padol presne na horúce júnové dni. Kam ísť s triedou je vždy veľká výzva pre triedneho učiteľa.

Jazykový kvet 2022 - krajské kolo

banner
Naša škola sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže Jazykový kvet, Dňa 29.4.2022 sme postúpili na krajské kolo, kde žiačka 7.A triedy Adela Pavlovičová získala krásne druhé miesto. Srdečne gratulujem a tešíme sa.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.