2022/2023

YPSILON - Slovina je hra

banner
Aj tento rok sme sa zapojili do zábavnej súťaže YPSILON - Slovina je hra, ktorá je určená pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Do súťaže sa zapojilo 54 žiakov z prvého stupňa. Máme veľkú radosť z výsledkov našich šikovných žiakov.

Šaliansky Maťko 11.1.2023

banner
Dňa 11.1.2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Na prvom stupni sa súťažilo v troch kategóriách.

Planetárium a hvezdáreň v Prešove

banner
Žiaci šiesteho ročníka sa na Mikuláša zúčastnili exkurzie v Prešove, kde navštívili Planetárium a hvezdáreň.

Vianočná pošta

banner
Každoročnou vianočnou aktivitou žiakov v rámci prvého a druhého stupňa je výroba vianočných pohľadníc. Žiaci školského parlamentu pohľadnice rozniesli do schránok po sídlisku Nad jazerom, aby potešili srdcia ľudí pred Vianocami.

Koľko lásky

banner
V rámci školského parlamentu sa v našej škole konal projekt Koľko lásky.  Cieľom projektu bolo potešiť osamelých seniorov.

Obľúbené zvieratko

banner
Aj takéto krásne práce tvoria naši šikovní piataci na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením pani učiteľky Gupko. Pracovali s väčším formátom - A2 a kombinovanou technikou.

Vianočné aranžovanie

banner
Aj túto zimu sa žiaci našej školy s pani učiteľkou Gupko, zapojili do celomestskej súťaže v zimnom aranžovaní.
Naše šikovné žiačky Miška Fritzová zo 6.A triedy a Daniela Karabová zo 7.C triedy získali každá vo svojej kategórií 3. miesto. GRATULUJEME

Vianočná besiedka 2022

banner
Dňa 14.12.2022 sme na našej škole privítali rodičov na vianočnej besiedke. Besiedkou nás sprevádzali traja králi a malá hviezdička. Vianočný program bol bohatý na piesne, spev, hru na hudobných nástrojoch, tance a vinšovačky. Po kultúrnom programe rodičia a žiaci mali možnosť zakúpiť si vianočné výrobky na našej vianočnej burze.

Tvorivé vianočné dielne

banner
Po roku sa stretli pani učitelky s deťmi na 1. stupni, aby spolu vlastnoručne vytvorili výrobky s vianočnou tematikou, ktoré si po príjemnom posedení mohli vziať domov. Budú nám pripomínať pekné tvorivé chvíle pred najkrajším obdobím roka, počas Vianoc.

Mikuláš 2022

banner
Aj tento rok, 6.12.2022 žiakov navštívil Mikuláš so sladkými darmi pre všetkých ....

Recyklohry - Textil náš každodenný!

banner
Naši veľkí prváci z 1.A a 1.C triedy sa zapojili do projektu Recyklohry s aktuálnou úlohou – Textil náš každodenný!

Okresné kolo 3x3 streetbasket žiakov a žiačok

banner
Dňa 30.11.2022 sme sa zúčastnili okresného kola v 3x3 streetbasket žiakov a žiačok.

Červené stužky

banner
Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Kampaň je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a uskutočňuje sa pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Tréneri v škole

banner
A s trénermi pokračujeme ...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

banner
Dňa 16.11.2022 sa na 3. a 4. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii mladších žiakov 1A súťažilo 7 žiakov a v kategórii starších žiakov súťažilo 14 žiakov.

Hodina anglického jazyka s americkým lektorom

banner
V stredu 23.11.2022 sa niektorí žiaci 9.A zúčastnili exkurzie v American Centre, ktoré sídli vo vedeckej knižnici v Košiciach.

iBOBOR 2022/2023

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Jesenné aranžovanie 2022

banner
Aj tento školský rok sa niekoľko žiakov s pani učiteľkou Gupko, zapojili do celomestskej súťaže v jesennom aranžovaní. Naša šikovná žiačka zo 6.A triedy Michaela Fritzová, opäť už druhý krát po sebe získala krásne 3. miesto. Gratulujeme

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Dňa 3.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiačok a žiakov okresu Košice IV. Naši žiaci nás úspešne reprezentovali a obsadili výborné 2. miesta. Domov si odniesli strieborné medaile a do školy putoval diplom a poháre.

Európsky týždeň programovania 2022

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2022.

Matematická exkurzia 5. ročník

banner
4. 11. 2022 sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steelparku Košice.

Písanie

banner
A takto už píšeme...

Pracovné listy  a písanky žiakov z 1.A triedy.

Len tak ďalej.

Slávnostná imatrikulácia prvákov 2022

banner
Dňa 25.10.2022 prebehla na našej škole slávnostná imatrikulácia prvákov. Pán riaditeľ ako kráľ nášho školského kráľovstva ich všetkých pasoval do prváckeho cechu.

Nedaj sa! …Hovor o tom

banner
Hovoriť o šikanovaní sa dá rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj formou scénok, ktoré odrážajú situacie reálneho života.

Vyhodnotenie zberu papiera október 2022

banner
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili jesenného zberu papiera v roku 2022.
Určite ste už zvedaví, ako to celé dopadlo, preto Vám prinášame vyhodnotenie.

Tekviciáda 2022

banner
Počas príjemných jesenných chvíľ sa 18.10.2022 uskutočnila na našej škole aktivita školského parlamentu Tekviciáda. Z každého ročníka 2 žiaci vytvárali pestré výrobky z tekvíc. Týmito ozdobenými tekvicami vyzdobili  vstupný interiér našej školy.

Svetový deň výživy je každoročne 16. októbra

banner
Na I. stupni sme zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň, no stal sa vlastne týždeň.

Tréneri v škole

banner
Žiaci na I. stupni sú zapojení do programu Tréneri v škole. V spolupráci s učiteľkami TŠV zapájajú žiakov čo najviac do samotných hier, či cvičení.

Návšteva bábkového divadla, tretiacke triedy

banner
V mesiaci október sa naši tretiaci mali možnosť kultúrne vyžiť a navštívili bábkové divadlo, kde sa im páčilo. Šikovní bábkoherci svojím vystúpením pobavili i poučili peknou rozprávkou.

Šarkan

banner
Umelecké variácie odštartovali aj tento školský rok výtvarnou súťažou pod témou Šarkan.
Vyhral každý, kto sa zapojil a toto sú oni.

Za nádherné práce veľmi pekne ďakujeme.

Planetárium v Slovenskom technickom múzeu

banner
Naši štvrtáci boli dňa 28.9. v planetáriu v Slovenskom technickom múzeu. Prežili sme spolu príjemné chvíle. Naučili sme sa veľa nových informácií o vesmíre.

Účelové cvičenie žiakov II.stupňa

banner
Neodmysliteľnou súčasťou začiatku školského roka je aj účelové cvičenie žiakov II.stupňa.

Najlepšie jedlo na tanieri

banner
V spolupráci so školskou jedálňou sa žiaci 5.A,B,C triedy zapojili na hodine výtvarnej výchovy do výtvarnej minisúťaže a vytvorili tak krásne výtvarné práce.
Ich úlohou bolo nakresliť / namaľovať to najchutnejšie jedlo zo školskej jedálne.

Divadlo z krabice

banner
V piatok 16.9. sme v školskom klube detí privítali Popolušku, jej nevlastné sestry a macochu, vílu, princa i veselé myšky-pomocníčky. Stvárnili ich dospelí a detskí herci Divadla z krabice.

Šikovní prváci

banner
Dňa 07.09.2022 sa žiaci ZŠ Družicová 4 vyrojili zo školy ako včielky. Tento deň sa začal evakuáciou, kde sa v priebehu necelých 5 min. evakuovali všetci žiaci a zamestnanci školy.

Odmena

banner
Oplatí sa nosiť starý papier do zberu. Ešte viac Vás poteší ak vyhráte a môžete si odmenu vychutnať aj takto - pri pizzi.

Didaktické hry v lesoparku

banner
Didaktické hry sme strávili zaujímavými aktivitami v lesoparku, športovými súťažami a spoznávaním lesa. Počasie nám po celý čas prialo a slniečko príjemne hrialo.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

banner
Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Družicovej ulici a privítala našich prváčikov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2022/2023.

Výlet do praveku - Nižná Myšľa

banner
Dňa 27.6.2022 sme sa my šiestaci: 6.A, 6.B a 6.C spolu so svojimi triednymi učiteľkami a p. učiteľkou dejepisu vybrali na výlet do praveku.

Školský výlet - splav rieky Hornád na rafte

banner
Čas školských výletov padol presne na horúce júnové dni. Kam ísť s triedou je vždy veľká výzva pre triedneho učiteľa.

Jazykový kvet 2022 - krajské kolo

banner
Naša škola sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže Jazykový kvet, Dňa 29.4.2022 sme postúpili na krajské kolo, kde žiačka 7.A triedy Adela Pavlovičová získala krásne druhé miesto. Srdečne gratulujem a tešíme sa.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

INFO PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
ďakujeme vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% z vašej dane z príjmu. V prípade že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15.2. o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Formulár „Potvrdenia“ aj „Vyhlásenia“ nájdete na webe školy
⇒TU.

Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 28.4. na vrátnici školy alebo hospodárke školy prípadne do 30.4. na daňovom úrade podľa miesta bydliska.
SZČO a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31.3. a uvedú v ňom údaje o prijímateľovi:
IČO: 173196170881
Obchodné meno: SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí.

Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach


NOVÉ POPLATKY ZA STRAVU PLATNÉ OD 01.01.2023 nájdete TU.

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 17-01-2023

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.