Červené stužky

Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Kampaň je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a uskutočňuje sa pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Tento rok sa naša škola do tejto kampane zapojila prostredníctvom výtvarnej súťaže pod vedením p. učiteľky Gupko a tiež výrobou červených stužiek, ktoré p. učiteľka Mravcová so žiakmi zrealizovala na hodinách Techniky. Stužky a letáčiky sa rozdávali 1. decembra za asistencie šikovných žiakov Matildy Dittelovej a Alexa Borika.

S. Schützová (koordinátor prevencie)

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.