iBOBOR 2022/2023

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Úspešní riešitelia iBOBOR 2022/2023
  • Bobríci (4. - 5. ročník)
Daniela Nemcová, 84 bodov
Sára Badžová, 76 bodov
Tomáš Jakubišin, 72 bodov
Jakub Starosta, 72 bodov
Patrík Paňák, 68 bodov
Soňa Borovská, 68 bodov
Alex Szirmay, 68 bodov
Sofia Matisová, 68 bodov
Tamara Točeková, 64 bodov
Žaneta Vaľanská, 64 bodov
Katarína Korotvičková, 60 bodov
Júlia Kožuškaničová, 60 bodov
Nela Čarná, 60 bodov
 
Najšikovnejším bobríkom sa na našej škole stala
 Daniela Nemcová 5.A, 
ktorá sa umiestnila na 418. mieste z celkového počtu 32 369 súťažiach.
Gratulujeme Danielka
  •  Benjamín (6. - 7. ročník)
Oliver Soták, 68 bodov
Martin Swales, 62,66 bodov
Bianka Vaľová, 61,33 bodov
Hanka Krausová, 57,33 bodov
Táňa Magdošková, 56 bodov
Sára Vaľková, 55,99 bodov
Lukáš Milan Brandis, 53,33 bodov
Samuel Haľko, 50,66 bodov
Jaroslav Riš, 50,66 bodov

 
Najšikovnejším benjamínom na našej škole sa stal
Oliver Soták 7.A,
 ktorý sa umiestnil na 519. mieste z celkového počtu 27 676 súťažiacich.
Gratulujeme Oliver
  • Kadet (8. - 9. ročník)
Laura Labantová, 80 bodov
Mária Köverová, 73,33 bodov
Michal Haľko, 69,33 bodov
Viktória Szabóová, 66,66 bodov
Klaudia Uhrinová, 63 bodov
Sára Maľarčiková, 63 bodov
Filip Karab, 62,66 bodov
Martin Takáč, 62,66 bodov
Michaela Polačeková, 61,33 bodov
Viktor Hartman, 60 bodov
Štefan Adrián Majiroš, 59 bodov
Viktória Vargová, 58,66 bodov
Martin Čačko, 57,66 bodov
Alex Devera, 57,33 bodov
Tomáš Kuchár, 55,99 bodov
Viktória Smereková, 55,33 bodov
Leon Labant, 54,66 bodov
Sofia Zvalená, 53,33 bodov
Matúš Ivanov, 53,33 bodov
Najšikovnejším kadetom sa na našej škole sa stala
Laura Labantová 9.A
ktorá sa umiestnila na 1. mieste z celkového počtu 22 385 súťažiach.
Získala plný počet bodov.
Gratulujeme Laura

 
Všetkým úspešným riešiteľom informatickej súťaže iBOBOR srdečne gratulujeme a
tešíme sa, že máme stále na škole šikovných žiakov z informatiky.
 
Štatistické vyhodnotenie súťaže iBOBOR nájdete TU.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

INFO PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
ďakujeme vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% z vašej dane z príjmu. V prípade že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15.2. o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Formulár „Potvrdenia“ aj „Vyhlásenia“ nájdete na webe školy
⇒TU.

Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 28.4. na vrátnici školy alebo hospodárke školy prípadne do 30.4. na daňovom úrade podľa miesta bydliska.
SZČO a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31.3. a uvedú v ňom údaje o prijímateľovi:
IČO: 173196170881
Obchodné meno: SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí.

Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach


NOVÉ POPLATKY ZA STRAVU PLATNÉ OD 01.01.2023 nájdete TU.

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 17-01-2023

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.