Kolorit Slovenského ornamentu

V roku 2023 sa uskutočnil už 11. ročník súťaže Kolorit Slovenského Ornamentu. Jej poslaním je rozvíjať a zachovávať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty.

Aj my s našimi žiakmi na druhom stupni sme sa do tejto súťaže zapojili, na hodinách výtvarnej výchovy sme usilovne pracovali a získali krásne umiestnenie. Žiačka Anna Žáková z 5. C triedy získala úžasné 1. miesto a Dorotka Novotová z 8.C triedy krásne 2. miesto a cenu verejnosti. Dievčatám srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.