Krajské kolo súťaže Jazykový kvet

Dňa 18. 4. 2023 sa osem žiakov ôsmeho ročníka a jeden žiak siedmeho ročníka zúčastnili krajského kola súťaže Jazykový kvet v kategórii ruský jazyk dráma a slovenský jazyk ako cudzí jazyk. V obidvoch kategóriách získali žiaci krásne 2. miesto. Na súťaž sa pripravovali od októbra a námaha priniesla zaslúžené ovocie


2.miesto v krajskom kole v kategórii ruský jazyk:
Anna Mária Ivaňáková 8.C, Sára Gašparová 8.C, Viktória Smereková 8.C, Viktória Szabóová 8.C, Klaudia Uhrínová 8.C, Štefan Čigaš 8.A, Daniela Hrehová 8.A, Laura Kučinská 8.A.
2.miesto v krajskom kole v kategórii slovenský jazyk ako cudzí jazyk: Andrii Klochko 7.B.
Tešíme sa a srdečne gratulujeme.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty